Účetnictví příspěvkových organizací

"PO účtuje" jsou stránky Ing. Zdeňka Nejezchleba a Ing. Ivany Schneiderové, auditorů, lektorů a autorů odborných knih. Tyto stránky jsou určeny pracovníkům příspěvkových organizací. Jejich hlavním účelem je pomoc pracovníkům PO při řešení problematiky finančního hospodaření poskytnutím vzorů a návodů.

Na problematiku ÚSC se specializují stránky www.obecuctuje.cz.

Info

Bankovní účty (Fio banka): 2600160912/2010 - úhrada registrací a kurzů, 2500160931/2010 - úhrada publikací a SW OBES.

Kurzy

Nenalezen žádný záznam.

Aktuality

Smlouvy o prodeji nemovitosti Výsledky

3/2 2018 Dokument - dotazy a odpovědi MF 2/2018

Ministerstvo financí zveřejnilo nyní na začátku února 2018 několik nových dotazů a odpovědí - v účetní metodice k tomu připojujeme krátký komentář. Pokračování

11/1 2018 Dokumenty "Účetní zásady" a "Významnost"

Do účetní metodiky byly vloženy nové dva dokumenty mající koncepční charakter - jedná se o "Účetní zásady", který se snaží popsat nejzákladnější východiska, na základě kterých by účetnictví mělo být postaveno a ukazuje případy, kdy jsou tyto zásady nějak "atakovány". Základním cílem je podpořit základní "účetní povědomí" lidí pohybujících se v této oblasti. U dokumentu "význ... Pokračování

9/1 2018 Rekapitulace některých pravidel na stránkách

Přeji dobrý den, raději bychom chtěli upozornit na některé záležitosti týkající se "stránek". Když se podíváte do dokumentů, objevují se vám tam soubory označené jako "Archiv" (vždy na začátku názvu) - jedná se o záležitosti, které buď již neplatí, neboť byly něčím změněny, případně došlo k aktualizaci daného dokumentu a je již nahrazen dokumentem novým. Nicméně ty původní ... Pokračování

6/1 2018 Materiály k inventarizacím - novela vyhlášky 270/2000 Sb.

Díky prosincové novele vyhlášky č. 270/2000 Sb. a zavedení zjednodušené inventarizace jsme provedli drobné změny týkajících se inventarizací pro PO - právě v oblasti implementace této zjednodušené inventarizace. Asi to využijete až v příštím roce. Nicméně podle přechodných ustanovení můžete zjednodušenou inventarizaci aplikovat již pro inventarizaci k 31. 12. 2017. Pokračování

5/1 2018 Úvahy týkající se uplatňování daňových odpisů PO

Do daňové metodiky jsme vložil určité úvahy směřující k otázkám optimálního chování se ve vztahu k daňovému odepisování u příspěvkových organizací. Doporučuji si projít a promyslet - zejména tam, kde se pracuje s většími objemy majetku. Pokračování