Účetnictví příspěvkových organizací

"PO účtuje" jsou stránky Ing. Zdeňka Nejezchleba a Ing. Ivany Schneiderové, auditorů, lektorů a autorů odborných knih. Tyto stránky jsou určeny pracovníkům příspěvkových organizací. Jejich hlavním účelem je pomoc pracovníkům PO při řešení problematiky finančního hospodaření poskytnutím vzorů a návodů.

Na problematiku ÚSC se specializují stránky www.obecuctuje.cz.

Info

Bankovní účty (Fio banka): 2600160912/2010 - úhrada registrací a kurzů, 2500160931/2010 - úhrada publikací a SW OBES.

Kurzy

11/12 2017 Praha 8

Účetnictví PO - rekapitulace 2017 a novinky 2018

Volný termín

Aktuality

Smlouvy o prodeji nemovitosti Výsledky

7/11 2017 Judikatura ESD k DPH - aktualizace

V daňové metodice najdete aktualizovaný výběr judikatury ESD k DPH. Z mého pohledu je klíčový hlavně nový judikát, který jsem modře podbarvil. Totiž tímto případem (v době, kdy bylo jen stanovisko generálního advokáta) GFŘ argumentovalo pro nemožnost odpočtu DPH u sítí. Nicméně ESD nakonec rozhodl přesně opačně než GFŘ předpokládalo. Já tímto rozhodně neříkám, že tím je post... Pokračování

6/11 2017 Výběr z vypořádání připomínek k novele vyhl. 410/2009

Přeji dobrý den, do účetní metodiky jsem vložil zpracovaný výběr z vypořádání připomínek k novele prováděcí vyhlášky k účetnictví (410/2009 Sb.) pro rok 2018. Jedná se o části, které se nám jevily jako zajímavější, jsou doprovázeny krátkými komentáři. Celkově ta chystaná novela je velice "drobná" a fakticky neřeší skutečné problémy, které v oblasti účetnictví máme. Raději ... Pokračování

4/11 2017 Zprávy MFČR 7/2017

Ministersvo financí dne 3. 11. zveřejnilo zprávy MF 7/2017, ve kterých se zabývá schvalováním rozpočtu příspěvkových organizací. Odkaz najdete zde (zprávy jsem také vložil do neplacených dokumentů): http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2017/zpravy-mf-cislo-7-2017-30038 Přečtěte si zejména pozorně první otázku - postupnými kroky se otáčíme o 180 stu... Pokračování

1/11 2017 Zajímavost - ústavní soud - k poskytnutí informací o platech

Jen pro zajímavost upozorňuji na aktuální judikát Ústavního soudu ČR týkající se otázky poskytnutí informace o platu zaměstnance na základě zákona o svobodném přístupu k informacím ... Ústavní soud zaujímá odlišný postoj od Nejvyššího správního soudu. Nebudu dále komentovat - koho to zajímá, tak odkaz je zde: https://www.usoud.cz/aktualne/zamestnavatel-jako-povinny-subjek... Pokračování

19/10 2017 Aktualizace - judikatura soudů - daně

Do daňové metodiky jsem vložil aktualizaci judikatury soudů ČR k problematice daní (předchozí poslední aktualizace byla z května 2017). Novinky jsou podbarveny šedě. Pokračování