Účetnictví příspěvkových organizací

"PO účtuje" jsou stránky Ing. Zdeňka Nejezchleba a Ing. Ivany Schneiderové, auditorů, lektorů a autorů odborných knih. Tyto stránky jsou určeny pracovníkům příspěvkových organizací. Jejich hlavním účelem je pomoc pracovníkům PO při řešení problematiky finančního hospodaření poskytnutím vzorů a návodů.

Na problematiku ÚSC se specializují stránky www.obecuctuje.cz.

Info

Bankovní účty (Fio banka): 2600160912/2010 - úhrada registrací a kurzů, 2500160931/2010 - úhrada publikací a SW OBES.

Kurzy

Nenalezen žádný záznam.

Aktuality

Smlouvy o prodeji nemovitosti Výsledky

6/1 2018 Materiály k inventarizacím - novela vyhlášky 270/2000 Sb.

Díky prosincové novele vyhlášky č. 270/2000 Sb. a zavedení zjednodušené inventarizace jsme provedli drobné změny týkajících se inventarizací pro PO - právě v oblasti implementace této zjednodušené inventarizace. Asi to využijete až v příštím roce. Nicméně podle přechodných ustanovení můžete zjednodušenou inventarizaci aplikovat již pro inventarizaci k 31. 12. 2017. Pokračování

5/1 2018 Úvahy týkající se uplatňování daňových odpisů PO

Do daňové metodiky jsme vložil určité úvahy směřující k otázkám optimálního chování se ve vztahu k daňovému odepisování u příspěvkových organizací. Doporučuji si projít a promyslet - zejména tam, kde se pracuje s většími objemy majetku. Pokračování

28/12 2017 Materiál k DPPO 2017 u PO

Do daňové metodiky jsem vložil aktualizaci dokumentu ke zdanění příspěvkových organizací daní z příjmů (jedná se o aktualizovaný dokument - předchozí aktualizace v lednu 2016). Nejedná se o nic zásadního - snažil jsem se promítnout zásadní změny týkající se k 1. 7. 2017 (s tím, že doporučení k daňovým odpisům budu řešit samostatně). Pokračování

27/12 2017 Sazby cestovních náhrad 2018

Jako každoročně dochází s účinností od 1. 1. 2018 ke změně výše náhrad cestovních výdajů - změna je definována vyhláškou 463/2017 z 22.12. Sazba za použití osobního motorového vozidla se zvyšuje na 4 Kč za km. Zvyšují se také sazby stravného následujícím způsobem: 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 ho... Pokračování

22/12 2017 Upozornění na dokumenty

Do účetní metodiky jsem vložil něco málo k inventarizacím - tady budeme ještě pokračovat drobnými úpravami dalších dokumentů (abychom nějak implementovali zjednodušený inventurní soupis ...). Dále tam najdete drobnou záležitost k dotacím EU - snažím se na rozvaze popsat jednotlivé varianty zachycení nespotřebovaného předfinancování u provozních dotací. Pokračování