Účetnictví příspěvkových organizací

"PO účtuje" jsou stránky Ing. Zdeňka Nejezchleba a Ing. Ivany Schneiderové, auditorů, lektorů a autorů odborných knih. Tyto stránky jsou určeny pracovníkům příspěvkových organizací. Jejich hlavním účelem je pomoc pracovníkům PO při řešení problematiky finančního hospodaření poskytnutím vzorů a návodů.

Na problematiku ÚSC se specializují stránky www.obecuctuje.cz.

Info

Bankovní účty (Fio banka): 2600160912/2010 - úhrada registrací a kurzů, 2500160931/2010 - úhrada publikací a SW OBES.

Kurzy

12/12 2018 Brno

Účetnictví PO - aktuality 2018/2019, vztahy ke zřizovateli, majetek

Obsazeno

17/12 2018 Praha 8

Účetnictví PO - aktuality 2018/2019, vztahy ke zřizovateli, majetek

Na dotaz

Aktuality

Smlouvy o prodeji nemovitosti Výsledky

25/9 2018 dokument - předfinancování dotací zřizovatelem

S ohledem na množící se dotazy jsem zaktualizoval starší materiál týkající se problematiky předfinancování dotací ze strany zřizovatele (pokud jsou dotace propláceny ex post) - dokument najdete v účetní metodice. Pokračování

6/9 2018 KURZY ÚČETNICTVÍ PO 2018/2019

Dobrý den, dovolujeme si vás upozornit na nově zařazené kurzy "Účetnictví PO - aktuality 2018/2019, vztahy ke zřizovateli, majetek" s lektorem panem Ing. Zdeňkem Nejezchlebem. Budou se konat v Pardubicích, Brně a Praze a budou se věnovat účetnictví příspěvkových organizací , rekapitulaci změn dopadajících na účetní závěrku 2018 a případným novinkám roku 2019. Pozornost bud... Pokračování

14/8 2018 Dotazník MF k FKSP

Na webových stránkách MFČR se objevil dotazník k problematice FKSP - avizují, že získaná data budou případně využita při přípravě novelizace vyhlášky. Takže pokud byste to chtěli zkusit, tak třeba máte možnost tímto způsobem něco změnit.... https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2018/dotaznik-k-vyuzivani-fksp-32644 Dotazník je k vyplňování do 15. 9. 2018.... Pokračování

9/8 2018 Judikatura ESD k DPH - aktualizace

Do dokumentů jsem vložil aktualizaci judikatur Evropského soudního dvora - podle stavu teď ze začátku srpna. Není tam moc doplnění, nicméně ta poslední položka stojí za pozornost - jedná se o otázku možnosti úpravy odpočtu DPH u majetku, který původně nebyl používán k ekonomické činnosti (například byl původně svěřen ...) Pokračování

13/7 2018 Manuál k DPH č. 10 PDP - aktualizace

Do dokumentů jsem vložil aktualizaci manuálu č. 10 k problematice režimu PDP, kde upozorňuji na to, že finanční správa v rámci vypořádání připomínek a také následných jednání začala rozporovat to, že by se režim PDP mohl dobrovolně aplikovat i v případech, kdy příslušné plnění není k ekonomické činnosti příjemce plnění (obce, příspěvkové organizace), což,  pokud bychom aplik... Pokračování