Odpovědi MF k rozpočtové odpovědnosti s koment. (vč. PO)

  • Publikováno 12/10 2017

Dobrý den, Svaz měst a obcí zaslal na MF dotazy týkající se některých oblastí právní úpravy rozpočtové odpovědnosti vč. problematiky rozpočtů příspěvkových organizací. V dokumentech ke stažení je umístěn materiál, který obsahuje dotazy SMO, odpovědi MF a náš komentář. Dotazy se týkají těchto pěti okruhů:

1.   postup při vyhodnocení splnění fiskálního pravidla obcí

2.   odlišnost u závěrečného účtu obce

3.   zveřejňovací povinnosti dobrovolných svazků obcí

4.   rozpočet a změny rozpočtu příspěvkové organizace

5.   ust. § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

 

Zpět na domovskou stránku