Úvahy týkající se uplatňování daňových odpisů PO

  • Publikováno 5/1 2018

Do daňové metodiky jsme vložil určité úvahy směřující k otázkám optimálního chování se ve vztahu k daňovému odepisování u příspěvkových organizací. Doporučuji si projít a promyslet - zejména tam, kde se pracuje s většími objemy majetku.

Zpět na domovskou stránku