Materiály k inventarizacím - novela vyhlášky 270/2000 Sb.

  • Publikováno 6/1 2018

Díky prosincové novele vyhlášky č. 270/2000 Sb. a zavedení zjednodušené inventarizace jsme provedli drobné změny týkajících se inventarizací pro PO - právě v oblasti implementace této zjednodušené inventarizace. Asi to využijete až v příštím roce. Nicméně podle přechodných ustanovení můžete zjednodušenou inventarizaci aplikovat již pro inventarizaci k 31. 12. 2017.

Zpět na domovskou stránku