Rekapitulace některých pravidel na stránkách

  • Publikováno 9/1 2018

Přeji dobrý den,

raději bychom chtěli upozornit na některé záležitosti týkající se "stránek". Když se podíváte do dokumentů, objevují se vám tam soubory označené jako "Archiv" (vždy na začátku názvu) - jedná se o záležitosti, které buď již neplatí, neboť byly něčím změněny, případně došlo k aktualizaci daného dokumentu a je již nahrazen dokumentem novým. Nicméně ty původní se snažíme na stránkách nechat, neboť někdy se objeví spor týkající se minulých období a je potřeba vědět, co platilo v minulosti. Pokud připravíme takový aktualizovaný dokument, snažíme se (pokud to jde) barevně vyznačit, co jsme v něm změnili proti původnímu stavu (vždy na začátku dokumentu uvádím, jakou barvou jsou změněné části).

Pokud se týká dotazů - moc prosím - pokud si z nějakého objektivního důvodu nepřejete zveřejnění - napište to do textu, případně i "předmětu dotazu"...- budeme se to maximálně snažit respektovat.

Zpět na domovskou stránku