Smlouvy o prodeji nemovitosti

V této anketě hlasovalo zatím 132 lidí.

Smlouvy o prodeji nemovitosti
 1. O předpisu výnosu (311 MD/ 647 D) ke smlouvě na prodej pozemku účtujeme k datu podání návrhu na vklad
  Ano 66%
  Ne 34%
 2. O předpisu výnosu (311 MD/ 647 D) ke smlouvě na prodej pozemku účtujeme k datu podpisu smlouvy druhou stranou
  Ano 41%
  Ne 59%
 3. O předpisu výnosu (311 MD/ 647D) ke smlouvám o prodeji pozemků účtujeme k datu podpisu smlouvy druhou stranou, ale za běžný rok odsouhlasujeme na data podání návrhu na vklad a dle vkladů provádíme úpravy v běžném roce, tak aby souhlasily výnosy na datum podání návrhu na vklad
  Ano 6%
  Ne 94%
 4. Účtujeme v jiných okamžicích, než je uvedeno v bodě 1-3.
  Ano 3%
  Ne 97%
 5. O vyřazení pozemku prodejem (554 MD/ 03x D) ke smlouvě na prodej pozemku účtujeme k datu podání návrhu na vklad
  Ano 96%
  Ne 4%
 6. O vyřazení pozemku prodejem (554 MD/ 03x D) ke smlouvě na prodej pozemku účtujeme k datu podpisu smlouvy druhou stranou
  Ano 0%
  Ne 100%
 7. O vyřazení pozemku prodejem (554 MD/ 03x D) ke smlouvě na prodej pozemku účtujeme k datu fyzickému předání pozemku kupujícímu
  Ano 3%
  Ne 97%
 8. O vyřazení pozemku prodejem (554 MD/ 03x D) ke smlouvě na prodej pozemku účtujeme k jinému okamžiku, než je uvedeno v otázce 5-7.
  Ano 3%
  Ne 97%