Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

29/5 2018 Fond reprodukce

Dobrý den, jsme PO zřízená ministerstvem revidujeme tvorbu fondu reprodukce: majetek, který vyřazujeme se zůstatkovou cenou - zaúčtuje se měs. odpis a v částce zůstatkové ceny 08/02, 551/08, 401/416 se provede vyřazení. Profinancovává se i zůstatková cena zlikvidovaného majetku v rámci odpisů na investiční účet? Škoda na majetku: 08/02, 5472/08, 401/416. Fond tvoříme a profinancováváme ve výši zůstatkové ceny-škodu uhradí pojišťovna, ale může se stát, že ve vyšší ceně než byla zůstatková cena nebo se má fond tvořit ve výši úhrady od pojišťovny? 042/321, 416/401 - nerealizovaný projekt - škoda 547/042 - tvoří se fond investic a profinancovává se? Děkuji za odpověď.

Pokud se týká prvního případu - ano - určitě celá zůstatková hodnota zlikvidovaného majetku na 416 - tedy v dané výši investiční účet.

Škoda - tam začíná problém - my jsme na to upozorňovali již vícekrát v rámci novelizace zákona 250/2000 Sb. (je tam naprosto stejný problém jako u zákona 218/2000) - tedy, že pokud si vyčleňujeme investiční peníze, tak by bylo logické, aby tam šla náhrada škody (třeba od pojišťovny). Nicméně k tomuto nikdy nedošlo a na tento problém třeba PO zřízené USC někde reagují tak, že se domluví se zřizovatelem, že to nad rámec zákona natvoří ... (již jsem to na stránkách i odpovídal). Nicméně sám bych do toho nešel a osobně bych natvořil fond jen z té hodnoty 547 (což někdo také odmítá s tím, že to není 551 - odpis, nicméně já osobně to v logice reprodukce investic jako odpis v širším slova smyslu vnímám). Takže za mne při současném znění zákona - jen v té výši 547.

28/5 2018 předdůchod

Dobrý den. Řešíme v současné době otázku ukončení pracovního poměru a odchodu do tzv. předdůchodu, kdy bude penze po několik let vyplácena z doplňkového penzijního spoření. V platovém předpise máme uvedeno, že poskytujeme zaměstnancům odměnu při životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod. (viz. § 224 odst. 2 a) ZP). Jak máme pohlížet na předdůchod z hlediska vyplacení odměny? Lze ji vyplácet? Je člověk odcházející do předdůchodu považován za starobního důchodce z hlediska FKSP (příspěvky na obědy, účast na akcích z FKSP)? Děkuji za odpověď.

Zkoušel jsem to procházet - předdůchod není starobním ani invalidním důchodem. Vyhláška FKSP striktně pracuje s podmínkou, že se jedná o odchod do starobního či invalidního důchodu - takže se domnívám, že z pohledu vaší organizace nemůže být daný člověk osobou, která by mohla čerpat příspěvky z FKSP ...

25/5 2018 Časové rozlišení

Dobrý den, jsme PO (ZŠ, ZUŠ a MŠ), jejímž zřizovatelem je obec. Mohla bych si s Vámi ověřit, jestli účtuji časové rozlišení dobře? Např. u vybírání 200Kč / měsíc u družiny. Začíná se v září, končí v červnu. Každý rodič platí jinak. Někdo každý měsíc, někdo např. 3 měsíce dopředu, někdo celý školní rok. Učtuji: Každý měsíc se předají vybrané peníze do pokladny: MD 261 / D 315. Každý měsíc se napíše předpis vybraných peněz za daný měsíc: MD 315 / D 602. Na konci kalendářního roku se udělá předpis za daný měsíc MD 315 / D 602 + časové rozlišení vybraných peněz na další kalendářní rok : MD 315 / 384. Na začátku dalšího kalendářního roku: MD 384 / D 602. Ještě účtování časového rozlišení u faktury – např. přijde faktura za služby v říjnu 2017, splatná v říjnu 2017 na 10000Kč (služby budou trvat do února 2018). Můžu zaúčtovat: MD 518 6000Kč / D 321 MD 381 4000Kč / D 321 celkem 10000Kč. Po zaplacení: MD 321 / 241 10000Kč ? Předem děkuji za odpověď.

Rozlišení družina - podle mne je výsledek správně. Pokud by někdo něco dlužil, skončí to na 315, pokud někdo něco předplatil dopředu, je to na 384. Tedy cíl byl dosažen.

Druhý případ - ano -máte to v pořádku.

24/5 2018 FKSP- dar- nepěněžní

Dobrý den pane inženýre, dovoluji si Vám poslat dotaz. Jsme příspěvková organizace zřízena Jihomoravským krajem, školství. Dotaz se týká nepeněžního plnění z FKSP pro zaměstnance u příležitosti dovršení 50-ti let ve výši 2.000,00 Kč. Nechceme dávat zaměstnancům ,, lapače prachu", a tak je oslovujeme , co by jim udělalo radost. Tento konkrétní zaměstnanec by měl zájem o zahradní nábytek. Cena pochopitelně přesahuje hodnotu 2.000,00 Kč. Dodavatel není ochotný rozepsat na dvě faktury. Je možné abychom zaplatili fakturu v celé výši 10.000,00 Kč a zaměstnanec složil rozdíl ve výši 8.000,00 Kč přímo na účet FKSP? Děkuji Vám za odpověď.

Jsem přesvědčen, že postup který uvádíte, je naprosto v pořádku - tedy klidně proplatit celé s tím, že zaměstnanec rozdíl složí do pokladny (na účet).

24/5 2018 Náhrada škody a investiční fond

Dobrý den, prosím o radu: Příspěvková organizace škola – došlo k zatopení prostor kuchyně a vznikla škoda na drobném i investičním majetku. Ke škodě došlo ke konci roku 2017. Do konce roku nebyla škoda vyčíslená, ani pojišťovna nebyla schopna vyjádřit předběžnou částkou výši plnění. Předpis úhrady od pojišťovny nebyl tedy v roce 2017 účtován, oni poškozený majetek nebyl vyřazen. V roce 2018 pojišťovna vyčíslila škody a zaslala částku 350 tis. kč – není přesně určeno, jak došlo k výpočtu a kolik z toho byla škoda na investičním majetku, kolik na ostatním. Došlo tedy k doodepsání zničeného investičního majetku (konvektomat původní cena 250 tis.) a k jeho vyřazení. Investiční majetek byl navíc pořízen částečně z transferu. Zápisy 547/082 - 100 tis. zůstatková cena , 401/416 – 20 tis., 403/672 – 80 tis. (transfer. podíl podle metodiky kraje nutné účtovat do výnosů, nenavyšovat investiční fond) 082/022 250 tis. vyřazení majetku Předpis škody 311/649 -350 tis. Do výnosů se tedy dostane jak částka z náhrady škody od pojišťovny tak transferový podíl z doodepsaného a vyřazeného majetku. - Je možné z použít účet 547 a zároveň z této částky plnit investiční fond? Nebo raději použít účet 551 - Je možné část z náhrady škody od pojišťovny dát do investičního fondu? Ale v jaké výši? - Pokud bude celá náhrada škody ponechána ve výnosech, jaký vliv to bude mít na daň z příjmu PO? Podléhá tato částka zdanění? Je škoda na účtu 551 daňově uznatelný náklad? Odpisy má jinak organizace kryté z dotace zřizovatele. Předem moc děkuji za odpověď.

Dotýkáte se věci, kterou MF stále neřeší, přestože bylo myslím již dvakrát v rámci připomínek upozorňováno na nutnost upravit tuto oblast v zákoně 250/2000 Sb. (například připomínky Zlínského kraje ..). Tím chci říci, že se dostáváme na tenkou půdu (zejména v oblasti tvorby fondu investic), která dle mého názoru není legislativně ošetřena - proto prosím berte moje odpovědi jako názor a pokud chcete mít trochu klidu, tak si svoje řešení následně zkuste odsouhlasit se zřizovatelem (pokud je k tomu ochotný):

a) otázka - zda je možné použít účet 547 a účtovat tvorbu fondu. Já se domnívám, že ano - použitý účet 547 na tuto škodu je v pořádku a domnívám se, že se jedná o odpis v širším slova smyslu a tudíž si nemyslím, že by bylo v rozporu se zákonem 250/2000 Sb. zde tvořit fond (naopak je to logické, neboť pokud připustím, že prostřednictvím odpisů si mám majetek reprodukovat - tedy pro běžnou reprodukci tam posutpně dávat to, co bylo původně nainvestováno, musím dojít k tomu, že i 547 bude vstupovat do tvorby fondu). Ale napsáno to nikde není.

b) otázka - zda je možné náhradu od pojišťovny nasměrovat do fondu - tady jsem již skeptický. Zákon 250/2000 Sb. hovoří o příjmech z prodeje majetku, náhrada škody je přeci jen jiná kategorie. Tedy já bych to za sebe nedělal, protože podle mne to již jde vyloženě mimo rámec zákona 250/2000 Sb. - tím samozřejmě vznikají velice podivné situace (ekonomicky skoro nevysvětlitelné), kdy dojde třeba ke zničení majetku (s malou ZC) a pojišťovna proplatí náhradu, která by měla sloužit k obnově majetku (pořízení nového) a zákon nám neumožňuje tyto prostředky určit jako zdroj fondu investic. Je to podle mne chyba zákona, ale bojím se proti němu bez dalšího jít, neboť jeho porušení v oblasti tvorby fondů může znamenat porušení rozpočtové kázně. Takže pokud potřebujete posílit fond investic, abyste třeba mohli koupit věc nahrazující tu zničenou, je varianta to obejít tak, že požádáte zřizovatele, aby vám část z provozního příspěvku nasměroval do příspěvku investičního (fakticky namísto náhrady škody od pojišťovny týkající se zničené věci).

- další dotaz zní - pokud bude pojistná náhrada ponechána ve výnosech - tady chci prvotně zdůraznit, že ona bude ponechána ve výnosech tak jako tak - i kdybyste se nakonec třeba domluvili se zřizovatelem, že její část bude bez ohledu na znění zákona  nasměrována do fondu, tak stejně ji celou dáte na 649 a potom jen budeme diskutovat, jak účtovat tu tvorbu - logické by bylo MD 401/Dal 416, pokud bychom vzali analogii s prodejem majetku, tak by bylo nesmyslně v rozdílu zůstatkové ceny a části škody připadající na majetek účtováno MD 548/Dal 416 (ale ten zápis je sám o sobě dost nesmyslný, že bych rozhodně polemizoval o daňové účinnosti té 548). Takže za mne - ano - bude to ve výnosech, budou to výnosy obecně podléhající zdanění (podle mne v rámci klasické činnosti školy), daňově účinný náklad by měla být daňová zůstatková hodnota majetku (pokud jí ten majetek má - tedy třeba majetek byl svěřen - tedy vyjdu z jeho daňové ZC - tedy ve vašem případě, pokud konvektomat stál 250 tis. Kč a byl z 80% pořízen z dotace, tak daňová vstupní cena byla 50 tis. Kč a měl bych se dále dívat, jaké byly zatím uplatněny daňové odpisy... - já to popisuji kvůli tomu, že je dost pravděpodobné, že ta daňová ZC je rozdílná proti účetní ZC). 

23/5 2018 Dar od VÚJ

Dobrý den, naše příspěvková organizace obdržela v roce 2017 dar ve výši 3000 Kč od VÚJ, má na to darovací smlouvu, finance obdrželi hotově, ale zapomněli je zaúčtovat jako příjem (nešli vůbec do účetnictví), rovnou je předali paní učitelce na nákup hraček. Hračky byly nakoupeny letos v dubnu. Jak v letošním roce zaúčtovat o příjmu z roku 2017?

No - moc dobré to není, nicméně asi by to jako dar přijali v loňském roce MD 261/Dal 414 a letos by to rozpustili do výnosů proti nákladu MD 414/Dal 648.

Takže asi bych udělal to, že bych letos doúčtoval MD 261/Dal 414 a hned to použití. Výnosy by tedy byly stejné... Nic jiného podle mne nevymyslíme.

23/5 2018 proplacení účtenky

Vážený pane Nejezchlebe, mám dotaz k proplacení účtenky, kterou mě přinesou do pokladny. Učitel koupí v mém případě knihu a v obchodě obdrží malý lísteček s kodem - potvrzení o evidenci, s tím, že účtenku si může zákazník vyzvednout na adrese plat.ba/uctenka nebo přes SMS. Účtenku si může vytisknou třeba 3 x , jednu přinese do školy k proplacení a druhou si třeba dá do účetnictví doma...Mám problém takovou účtenku proplácet. Na účtence je napsáno "Podnikatel nemusí účtenku tisknout, stačí pokud vydá elektronicky." Přesto, že nejsme plátci DPH, mám z takových účtenek divný pocit, že by takových mohlo kolovat v kolika účetnictví, pokud nebudu chtít aby do pokladny k proplacení nosili originál účtenku. Prosím o radu jak se k tomuto problému postavit... proplatit neproplatit a vyžadovat ať jim prodejce vystaví lístek extra....Předem děkuji za Vaši odpověď

Za sebe si myslím, že bych to akceptoval. Ono v současnosti s aktuální kopírovací technikou lze fakticky zfalšovat cokoliv (stejně tak se mohu domluvit i na "podvůdku" u nejrůznějších papírových stvrzenek ... - vystaví jich více, které se tváří všechny jako originál ...).

Já bych tady akceptoval tyto stvrzenky, jen je podle mne spíše potřeba věnovat důraz na to, že nějaká další osoba potvrdí, že je v pořádku, že to učitel objednal (a že souhlasí s proplacením) - tedy že je to skutečně pro potřeby školy ... - to je podle mne to nejdůležitější z hlediska toho, že výdaj školy je oprávněný.  

22/5 2018 Evidence majetku

Jsme PO zřízená ÚSC, účtujeme v plném rozsahu, tedy i na podrozvaze majetek do 3000,- Kč. Objednali jsme pomůcky pro in-line bruslení pro děti - chrániče, přilby, brusle v cenách od 399-1699 Kč, celkem 27.970,-Kč. Na faktuře je to rozepsáno dle původních cen, ale na konci je celková sleva ve výši 12970,- Kč, takže výsledná cena je 15.000,- Kč. Chtěla bych se zeptat, pod jakou cenou tento majetek evidovat a jak případně rozpočítat slevu.

Rozhodně máte tu slevu rozpočítat mezi jednotlivé věci - tedy udělal bych to poměrem těch původních cen. Takže třeba kus za 399 Kč by byl oceněn na úrovni 399/27970 * 15 000 Kč atd. ...

22/5 2018 FKSP

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Zaměstnancům jsme zakoupili z FKSP kávovar. Lze hradit z FKSP nákup kávy, odvápňovače a filtry?

Když procházím jednotlivé odpovědi k FKSP od lidí, co to nějak dělali z MF, tak jejich postoj je takový, že potraviny ne - takže kávu ne, zbytek z FKSP lze - tedy jak automat , tak i odvápňovač a filtry. Jeví se mi to skoro jako slovíčkaření, ale asi bych doporučil postupovat takto, jak jsem uvedl.

22/5 2018 Datum účtování nového majetku

Dobrý den, prosím Vás o odpověď na otázku: jaké datum mám dávat do účetnictví, když zařazuji nově zakoupený majetek. Účtuji pro PO externě a neznám přesný datum doručení majetku, mám pouze fakturu. Zařazuji ho tedy podle data vystavení faktury (kolegyně dokonce vše zařazuje posledním dnem v měsíci). Minulý měsíc jsem řešila to, že faktura přišla, zaplatila jsem ji a teprve následující měsíc zboží přišlo. Ředitel PO majetek nechtěl zařadit do evidence dřív, než zboží přijde. Co je správně? Prosím Vás rovněž o odkaz na standard či zákon, podle kterého mi odpovíte. Děkuji za odpověď.

Musíme si majetek rozdělit na "dvě kupičky":

- drobný dlouhodobý majetek - bod 6.3.1. ČÚS 710 - je nastaven režim, že se účtuje současně MD 558/Dal 321 a současně MD 028/Dal 088. Je to podle mne trochu nelogické - nicméně je to tak definováno - tedy zařazení do majetku by se vázalo i na věci, které nebyly třeba do PO ještě doručeny ...

- majetek na 022 (021 ...) - §14 odst. 12 vyhlášky 410/2009 Sb. - zařazení je až způsobilostí k užívání pro danou organizaci - je přitom logické, že aby něco bylo způsobilé k užívání, je to nezbytné prvotně doručit ... (aby to organizace byla vůbec schopna využívat).

21/5 2018 návratná finanční výpomoc od zřizovatele

Dobrý den, jsme příspěvková organizace - škola zřízena ÚSC. Obdrželi jsme od zřizovatele návratnou finanční výpomoc 3 mil. Kč /v rozhodnutí o schválení NFV je uvedeno schválení duben 2018, vracet máme nejpozději do září 2019/. NFV je v rozhodnutí rozdělená na část investiční 1 mil. Kč a neinvestiční 2 mil.Kč. Měla bych toto rozhodnutí o schválení celé NFV v dubnu naúčtovat rovněž do podrozvahy a jaké použít účty? Děkuji.

Za sebe bych do podrozvahy toto neúčtoval - pro mne to totiž nedává moc logiku v tomto případě účtovat nějaké ostatní podmíněné krátkodobé aktivum, neboť na základě smlouvy vám mají sice přitéci peníze - tedy dostanete aktivum, ale zároveň je budete muset vrátit - tedy proti tomu hned je závazek. Já osobně tvrdím, že aby se mluvilo o krátkodobé podmíněné pohledávce v pravém slova smyslu, tak by to muselo být "jen na straně aktiv" - respektive proti jmění či výnosu - tedy například příslib daru ...

Já bych tedy v tomto případě účtoval až na rozvaze podle toku peněz - tedy příjem peněz proti závazku z návratné finanční výpomoci.

16/5 2018 FKSP a stravenky

Dobrý den, poskytujeme zaměstnancům stravenky v hodnotě 60 Kč, 55 % hradí zaměstnavatel, může se zbytek uhradit z FKSP, nebo musí zaměstnanci taky něco platit? Děkuji

Tak, jak je napsána vyhláška 84/2005 Sb., tak dle mého názoru by příspěvek z FKSP mohl pokrýt plný zbytek hodnoty, co není z nákladů organizace. Vyhláška výši příspěvku neomezuje.

16/5 2018 Objednávky

Dobrý den, jsme PO (ZŠ, ZUŠ a MŠ), jejímž zřizovatelem je obec. Chtěla jsem se zeptat, zda objednávky (je jednotný vzor), které vystavují jednotliví správci rozpočtů (máme několik středisek), mohou být založeny u paní sekretářky v šanonu objednávek nebo musí být spárovány s každou fakturou a košilkou při platbě a předány účetní? A tyto objednávky musí být vystaveny na každou drobnost, která přijde do školy nebo stačí na vyšší částky? Na potraviny do školních jídelen se třeba tato forma objednávek vůbec nevystavuje. Ještě k této formě objednávek. Musí být např. i vystaveny u projektu EU „Zvyšujeme kvalifikaci pedagog. pracovníků“ nebo tam stačí založeny košilky s fakturami a dodacími listy, případně doklady proplacené přes pokladnu? Předem děkuji za odpověď.

Objednávky mohou být (a často bývají) založeny samostatně  v nějakém šanonu, na druhou stranu je potřeba umět provázat přijaté faktury s objednávkami. Jestli se ale k faktuře přiloží kopie objednávky nebo jestli někdo, kdo provádí kontrolu plnění, připíše k faktuře číslo objednávky, je v podstatě jedno. Někdo také dává dodavateli podmínku, že musí na fakturu uvést číslo objednávky (smlouvy), na základě které došlo k plnění.

K vystavování objednávek - pokud něco přijde do školy, byť drobnost, tak to v nějaké podobě objednáno (byť ústně, e-mailem) být muselo. Otázka evidence objednávek je na vás, tady nelze napsat jeden správný systém, je jich samozřejmě více. Objednávka podle jednotného vzoru nemusí být vystavená na všechno - např. paní účetní půjde na školení, vyplní objednávku na internetových stránkách školící agentury a vaše standardizovaná objednávka se ke školení vůbec vyplňovat nebude. To ale neznamená, že školení není schváleno. Příkazce školení musí schválit a k faktuře se pak přiloží schválená objednávka školení vytisklá z internetu (případně se právě zavádí "košilky" přikládáné následně k fakturám, na kterých třeba správce rozpočtu má dopředu potvrdit, že schvaluje objednání - přitom objednávka písmená neexistuje, neboť to bylo dohodnuto ústně... Jiný režim je samozřejmě u limitovaných příslibů... - tam není nezbytné ani to individualizované schvalování správcem rozpočtu ...).

Obecně je vhodné mít směrnici, ve které jsou upraveny postupy objednávání. 

U toho dotazu na projekt EU - tady neumím odpovědět, kde mají být založeny - pokud má poskytovatel dotace v podmínkách, že je třeba kromě faktur doložit i objednávky, tak nezbude, než je doložit. 

 

16/5 2018 Hrazení potravin a nápojů na akcí dětí s rodiči

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, školka bude dělat akci na zahradě pro děti s rodiči a bude nakupovat potraviny a nápoje, chci se zeptat, jestli se toto dá hradit ze stravného, nebo raději ze školného či z městské části.

Určitě to nemůžete hradit ze stravného - toto není školním stravováním. U toho zbytku - tam si nejsem jistý - já bych to třeba kryl spíše z příspěvku zřizovatele.

15/5 2018 MAIPříspěvek z FKSP dle zásad na pobyt v našem rek. zařízení

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem o správném účtování a stanovení základu daně. Jsme PO zřízená obcí a jsme plátci DPH. V našich zásadách FKSP máme pro pobyt v našem rekreačním zařízení pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky schválen příspěvek na stravné , na dorovnání ceny pobytu a na dopravu dopravním prostředkem naší PO. Cena poukazu je dle našeho ceníku a do výnosů účtujeme cenu i včetně příspěvků za pobyt a stravu. Máme od 1.1.20108, kdy platí nové zásady účtovat do výnosů i příspěvek na dopravu?? Nebo je nastavena cena poukazu do výnosů chybně a má být bez příspěvku z FKSP. Moc děkuji za Vaše odborné vyjádření.

Děkuji moc za upřesnění. Tedy zrekapituluji - řešíme zejména otázku stanovení základu daně. Zde je stav takový, že základem je skutečně úplata, která je hrazena - tedy i když dojde ke zvýhodnění příspěvkem FKSP, tak základem je skutečně to, co zaměstnanec zaplatí - tedy hodnota snížená o příspěvek z FKSP (ten totiž nesplňuje charakteristiku úplaty). Toto platí bez ohledu na způsob účtování. Ještě jen na okraj podotýkám, že to mimo jiné vyplývá z toho, že zaměstnanci nejsou zahrnuti mezi osobami, u nichž by se podle §36a musel stanovit základ daně ve výši obvyklé...

Jedná se tedy o situaci obdobnou se stravováním zaměstnanců, kdy se DPH vztahuje jen k výši platb (kolik zaměstnanci zaplatí - tedy bez příspěvku FKSP, ne k hodnotě oběda)