Dokumenty ke stažení

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet seznam dokumentů ke stažení, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, musíte se zaregistrovat, případně se přihlásit.

Název dokumentu Formát Publikováno
MS Word ÚČT, Oceňování dlouhodobého majetku v podmínkách PO MS Word 16.05.2020
MS Word ÚČT, Odepisování dlouh. majetku pro PO akt 5_2020 MS Word 07.05.2020
MS Word PO,ÚČT účet 403 pro PO aktualizace 4_2020 (i pro zřizovatele vhodný) MS Word 27.04.2020
MS Word ÚČT, transfery v podmínkách PO (vhodný i pro zřizovatele) MS Word 24.04.2020
MS Excel ÚČT Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 4_2020 MS Excel 17.04.2020
MS Word ÚČT, opravy nesprávností minulých let v účet. PO MS Word 14.04.2020
MS Word ÚČT, Zásoby v účetnictví PO MS Word 06.04.2020
MS Word ÚČT, Výnosy PO v oblasti školství - některé případy akt. 4_2020 MS Word 03.04.2020
MS Word ÚČT, Náklady USC a PO - obsahové vymezení akt. 3_2020 (oprava 527x528) MS Word 31.03.2020
MS Word ÚČT, MF dotazy a odpovědi komplet 2011-2020 MS Word 25.03.2020
MS Word ÚČT, Interpretace Národní úč. rady - ispirace MS Word 20.03.2020
MS Word PO, Fondy - komplexní popis MS Word 06.03.2020
MS Word ÚČT, Výběr dotazů a odpovědí PO 2. pol. 2019 MS Word 05.03.2020
MS Word ÚČT, Zmařené investice - variantní řešení MS Word 26.02.2020
MS Word ÚČT, UZ 2019 Přehled a opakování vyhlášky k inventarizaci MS Word 18.11.2019
MS Word ÚČT, UZ, PO - odškrtávací seznam aktualizace 2019 MS Word 07.10.2019
MS Word ÚČT, Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 4_2019 MS Word 17.05.2019
MS Word ÚČT, Podrozvaha USC a PO - obsahové vymezení účtů akt. 2018 MS Word 13.12.2018
MS Word ÚČT, UZ, Inventarizace účtů s nulovým zůstatkem aktual. 2018 MS Word 13.12.2018
MS Word ÚČT, Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení akt. MS Word 27.11.2018
MS Word ÚČT, Výnosy USC a PO - obsahové vymezení 11-2018 MS Word 08.11.2018
MS Word ÚČT, Daně, Užívání cizího majetku, TZ na cizím majetku MS Word 12.10.2018
MS Word ÚČT, UZ, Příloha k účetní závěrce PO - textové části MS Word 12.10.2018
MS Excel PO, Fondy PO - účetní příklady - aktualizace 2018 MS Excel 09.10.2018
MS Word ÚČT, Dlouhodobý majetek - vyřazování, pořizování MS Word 08.10.2018
MS Word ÚČT, Dotazy PO účtuje výběr 2. pololetí 2017 MS Word 12.04.2018
MS Word ÚČT, Významnost 2018 - výklad MS Word 10.01.2018
MS Word ÚČT, Účetní zásady 2018 MS Word 10.01.2018
MS Excel ÚČT, UZ Významnost, příl. 1 přehled dle předpisů a názorů MF MS Excel 10.01.2018
MS Word ÚČT, ČUS 706 - opravné položky a odpis pohl aktual 1_2018 MS Word 08.01.2018
MS Word ÚČT, UZ 2017 Inventury - účty 401, 406, 408 ... - akt. 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word ÚČT, Novela vyhlášky 410_2009 pro 2018 - komentář MS Word 06.12.2017
MS Word ÚČT, Dotazy PO účtuje výběr 1. pololetí 2017 MS Word 29.09.2017
MS Word ÚČT, Pozemky - vybrané specifické operace MS Word 26.09.2017
MS Word ÚČT, UZ Zveřejňování účetní závěrky 2017 MS Word 24.07.2017
MS Word PO, ÚČT, Odvod z fondu investic PO MS Word 10.05.2017
MS Word DPH, Převod nemovitostí - okamžik uskutečnění úč. př. MS Word 05.05.2017
MS Word ÚČT, Zamyšlení akruální princip x princip opatrnosti MS Word 21.04.2017
MS Word ÚČT,Zastavený majetek, majetek zatížený věcným břemenem - AÚ MS Word 27.02.2017
MS Word ÚČT, Dotazy PO účtuje výběr 2016 MS Word 27.01.2017
MS Word ÚČT, Dotazy PO účtuje výběr 2015 MS Word 21.01.2017
MS Word ÚČT, Právo stavby, VB 2014- aktuálně 2016 MS Word 16.12.2016
MS Word ÚČT, Cizí měny v účetnictví PO a USC MS Word 17.11.2016
MS Word ÚČT, dlouhodobý majetek - stavby - akt. 2016 MS Word 13.10.2016
MS Word ÚČT, komentář k metodice MF k ČUS 703 a 704 MS Word 30.04.2016
MS Excel ÚČT, Podrozvahové účty převod 2014/2015 MS Excel 07.01.2015
MS Word ÚČT, novely ČÚS pro rok 2015 - rozbor MS Word 05.01.2015
MS Word ÚČT, DM soubory movitých věcí MS Word 03.11.2014
MS Word ÚČT, PO, Vedení vypůjčeného majetku na podroz. PO - analýza MS Word 20.10.2014
MS Word ÚČT, Dlouhodobý majetek TZ x oprava MS Word 14.10.2014
MS Word ÚČT, Dlouhodobý majetek - součást staveb MS Word 29.09.2014
MS Word ÚČT, Odpisy a nulová zůstatková cena MS Word 21.09.2014
MS Word ÚČT, VB, právo stavby III MS Word 14.09.2014
MS Word PO, Hospodářský výsledek x zlepšený hospodářský výsl u PO MS Word 11.03.2014
MS Word ÚČT, Rozbor fond oprav SVBJ MS Word 14.01.2014
MS Excel ÚČT, UZ, Inventarizace - seznamy účtů s nulovými zůstatky MS Excel 03.01.2014
MS Word ÚČT, UZ, Inventurní soupisy - úvaha o podpisech (2012) MS Word 01.07.2013
MS Word ÚČT, MF - minulá období komentář MS Word 28.03.2012
MS Word ÚČT, Účty 506, 507, 508 a 516 u PO - 2012 MS Word 13.03.2012
MS Excel ÚČT, Kategorizace majetku ČUS 708 MS Excel 18.09.2011
MS Word ÚČT, ČÚS rezervy - rozbor MS Word 10.01.2011
MS Word ÚČT, Doh. pol. energie - plátci DPH MS Word 23.12.2010
MS Word ÚČT, Tvorba dohadných položek na energie MS Word 10.09.2010
MS Excel ÚČT, UZ, Rozdělení staveb a pozemků Ga H přílohy MS Excel 21.02.2010