Dokumenty ke stažení

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet seznam dokumentů ke stažení, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, musíte se zaregistrovat, případně se přihlásit.

Dokument Formát Publikováno
MS Word 2019-4- Dotazy a odpovědi MF MS Word 09.04.2019
MS Word Dotazy a odpovědi www.pouctuje.cz -2. pol. 2018 - výběr MS Word 01.03.2019
MS Word Podrozvaha USC a PO - obsahové vymezení účtů MS Word 13.12.2018
MS Word Inventarizace účtů s nulovým zůstatkem aktualizace 2018 MS Word 13.12.2018
MS Word Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení MS Word 27.11.2018
MS Word Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 11_2018 MS Word 22.11.2018
MS Word Náklady USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
MS Word Výnosy USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
MS Word Užívání cizího majetku, TZ na cizím majetku - úč. a daně MS Word 12.10.2018
MS Word Příloha k účetní závěrce PO - textové části MS Word 12.10.2018
MS Excel Fondy PO - účetní příklady - aktualizace 2018 MS Excel 09.10.2018
MS Word Dlouhodobý majetek - vyřazování, pořizování MS Word 08.10.2018
MS Word Dotazy a odpovědi www.pouctuje.cz -1. pol. 2018 - výběr MS Word 08.10.2018
MS Word Závěrkové práce PO - odškrtávací seznam aktualizace 2018 MS Word 02.10.2018
MS Word Varianty předfinancování dotací od zřizovatelů - aktualizace MS Word 25.09.2018
MS Word Interpretace Národní účetní rady - inspirace MS Word 30.08.2018
MS Word Archiv Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 7_2018 MS Word 09.08.2018
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - duben - komentář MS Word 17.04.2018
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2. pololetí 2017 MS Word 12.04.2018
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - únor - komentář MS Word 03.02.2018
MS Word 2018 Významnost MS Word 10.01.2018
MS Word 2018 Účetní zásady MS Word 10.01.2018
MS Excel 2018 Významnost, příl. 1 přehled dle předpisů a názorů MF MS Excel 10.01.2018
MS Word ČUS 706 - opravné položky a odpis pohl aktual 1_2018 MS Word 08.01.2018
MS Word Archiv Judikatura k probl oprav a TZ aktualizace 12_2017 MS Word 06.01.2018
MS Word Dotace EU - provozní - nespotřebované předf. - rozvaha MS Word 22.12.2017
MS Word Inventury - účty 401, 406, 408 ... - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word Inventury - účty s nulovými zůstatky - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word Novela vyhlášky 410_2009 pro 2018 - komentář MS Word 06.12.2017
MS Word Výběr z vypořádání připomínek novely vyhl. 410/2009 pro 2018 MS Word 06.11.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 1. pololetí 2017 MS Word 29.09.2017
MS Word Pozemky - vybrané specifické operace MS Word 26.09.2017
MS Word Archiv Judikatura k probl oprav a TZ aktualizace 8_2017 MS Word 28.08.2017
MS Word 2017 Zveřejňování účetní závěrky MS Word 24.07.2017
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - květen - komentář MS Word 07.06.2017
MS Word Odvod z fondu investic PO MS Word 10.05.2017
MS Word Převod nemovitostí - okamžik uskutečnění úč. př. MS Word 05.05.2017
MS Word ArchivJudikatura k problematice oprav a TZ MS Word 24.04.2017
MS Word Zamyšlení akruální princip x princip opatrnosti MS Word 21.04.2017
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - komentář k vybran MS Word 06.03.2017
MS Word Zastavený majetek, majetek zatížený věcným břemenem - AÚ MS Word 27.02.2017
MS Word Novela zákona 250/2000 Sb. pro PO - rozp. proces (1. úprava) MS Word 19.02.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2016 MS Word 27.01.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2015 MS Word 21.01.2017
MS Word Odpisování dlouh. majetku pro PO aktualizace 2017 MS Word 17.01.2017
MS Word Archiv Příloha k účetní závěrce - textové části 2016 (2017) MS Word 11.01.2017
MS Word Provozní dotace PO - aktualizace 2017 MS Word 06.01.2017