Dokumenty ke stažení

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet seznam dokumentů ke stažení, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, musíte se zaregistrovat, případně se přihlásit.

Dokument Formát Publikováno
MS Word 2019 Dotazy a odpovědi MF 8-2019 MS Word 17.08.2019
MS Word Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 4_2019 MS Word 17.05.2019
MS Word 2019-4- Dotazy a odpovědi MF MS Word 09.04.2019
MS Word Dotazy a odpovědi www.pouctuje.cz -2. pol. 2018 - výběr MS Word 01.03.2019
MS Word Podrozvaha USC a PO - obsahové vymezení účtů MS Word 13.12.2018
MS Word Inventarizace účtů s nulovým zůstatkem aktualizace 2018 MS Word 13.12.2018
MS Word Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení MS Word 27.11.2018
MS Word Archiv Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 11_2018 MS Word 22.11.2018
MS Word Náklady USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
MS Word Výnosy USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
MS Word Užívání cizího majetku, TZ na cizím majetku - úč. a daně MS Word 12.10.2018
MS Word Příloha k účetní závěrce PO - textové části MS Word 12.10.2018
MS Excel Fondy PO - účetní příklady - aktualizace 2018 MS Excel 09.10.2018
MS Word Dlouhodobý majetek - vyřazování, pořizování MS Word 08.10.2018
MS Word Dotazy a odpovědi www.pouctuje.cz -1. pol. 2018 - výběr MS Word 08.10.2018
MS Word Závěrkové práce PO - odškrtávací seznam aktualizace 2018 MS Word 02.10.2018
MS Word Varianty předfinancování dotací od zřizovatelů - aktualizace MS Word 25.09.2018
MS Word Interpretace Národní účetní rady - inspirace MS Word 30.08.2018
MS Word Archiv Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 7_2018 MS Word 09.08.2018
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - duben - komentář MS Word 17.04.2018
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2. pololetí 2017 MS Word 12.04.2018
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - únor - komentář MS Word 03.02.2018
MS Word 2018 Významnost MS Word 10.01.2018
MS Word 2018 Účetní zásady MS Word 10.01.2018
MS Excel 2018 Významnost, příl. 1 přehled dle předpisů a názorů MF MS Excel 10.01.2018
MS Word ČUS 706 - opravné položky a odpis pohl aktual 1_2018 MS Word 08.01.2018
MS Word Archiv Judikatura k probl oprav a TZ aktualizace 12_2017 MS Word 06.01.2018
MS Word Dotace EU - provozní - nespotřebované předf. - rozvaha MS Word 22.12.2017
MS Word Inventury - účty 401, 406, 408 ... - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word Inventury - účty s nulovými zůstatky - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word Novela vyhlášky 410_2009 pro 2018 - komentář MS Word 06.12.2017
MS Word Výběr z vypořádání připomínek novely vyhl. 410/2009 pro 2018 MS Word 06.11.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 1. pololetí 2017 MS Word 29.09.2017
MS Word Pozemky - vybrané specifické operace MS Word 26.09.2017
MS Word Archiv Judikatura k probl oprav a TZ aktualizace 8_2017 MS Word 28.08.2017
MS Word 2017 Zveřejňování účetní závěrky MS Word 24.07.2017
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - květen - komentář MS Word 07.06.2017
MS Word Odvod z fondu investic PO MS Word 10.05.2017
MS Word Převod nemovitostí - okamžik uskutečnění úč. př. MS Word 05.05.2017
MS Word ArchivJudikatura k problematice oprav a TZ MS Word 24.04.2017
MS Word Zamyšlení akruální princip x princip opatrnosti MS Word 21.04.2017
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - komentář k vybran MS Word 06.03.2017
MS Word Zastavený majetek, majetek zatížený věcným břemenem - AÚ MS Word 27.02.2017
MS Word Novela zákona 250/2000 Sb. pro PO - rozp. proces (1. úprava) MS Word 19.02.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2016 MS Word 27.01.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2015 MS Word 21.01.2017
MS Word Odpisování dlouh. majetku pro PO aktualizace 2017 MS Word 17.01.2017
MS Word Archiv Příloha k účetní závěrce - textové části 2016 (2017) MS Word 11.01.2017
MS Word Provozní dotace PO - aktualizace 2017 MS Word 06.01.2017
MS Word ČUS 703 (Transfery) - vysvětlení principů a pojmů MS Word 28.12.2016
MS Word ArchivČUS 706 - opravné položky a odpis pohl aktual 2016 MS Word 16.12.2016
MS Word 2016 - právo stavby, VB 2014- aktuálně 2016 MS Word 16.12.2016
MS Word Účet 403 v podmínkách roku 2016 - pro PO korekce 19.12. MS Word 12.12.2016
MS Word Výnosy PO v oblasti školství - některé případy MS Word 05.12.2016
MS Excel 2016 - některé kontroly v závěrce MS Excel 28.11.2016
MS Word Cizí měny v účetnictví PO a USC MS Word 17.11.2016
MS Word Zásoby - několik poznámek k účtování MS Word 29.10.2016
MS Word Opravy nesprávností minulých let a použití 408 MS Word 25.10.2016
MS Word 2016 - dlouhodobý majetek - stavby - aktualizace 2016 MS Word 13.10.2016
MS Excel Okamžik uskutečnění účetního případu srpen 2016 MS Excel 30.08.2016
MS Word 2016 komentář k metodice MF k ČUS 703 a 704 MS Word 30.04.2016
MS Word Potravinové limity u jídelen - plátců DPH (poznámky) MS Word 18.04.2016
MS Word "Prodeje" čipů v účetnictví MS Word 05.04.2016
MS Word Rozbor novely ČÚS 2016 MS Word 04.02.2016
MS Word Novela vyhlášky 410/2009 Sb. od roku 2016 MS Word 28.12.2015
MS Excel 2016 - PAP 2016 návrh tabulek MS Excel 04.12.2015
MS Word 2016 PAP komentář - prvotní informace MS Word 04.12.2015
MS Word Archiv Příklad - předfinancování dotace EU zř - varianta MS Word 06.05.2015
MS Word Archiv 2015 - dlouhodobý majetek - stavby MS Word 19.02.2015
MS Word Novela vyhl 410/2009 Sb - 2015 - významnější změny OPRAVA MS Word 23.01.2015
MS Word Novela vyhlášky 410/2009 Sb pro rok 2015 - významnější změny MS Word 23.12.2014
MS Word 2014 DM soubory movitých věcí MS Word 03.11.2014
MS Word Vedení vypůjčeného majetku na podrozvaze PO - analýza MS Word 20.10.2014
MS Word 2014 Dlouhodobý majetek TZ x oprava MS Word 14.10.2014
MS Word Archiv2014 Dlouhodobý majetek - TZ na cizím majetku MS Word 13.10.2014
MS Word 2014 Dlouhodobý majetek - součást staveb MS Word 29.09.2014
MS Word 2014 Odpisy a nulová zůstatková cena MS Word 21.09.2014
MS Word Archiv 2014 VB, právo stavby III MS Word 14.09.2014
MS Excel Archiv 2014 PAP tabulky MS Excel 18.03.2014
MS Word Hospodářský výsledek x zlepšený hospodářský výsl u PO MS Word 11.03.2014
MS Word Archiv 2014 PO a účet 403 MS Word 10.03.2014
MS Word Archiv 2014 PAP - část metodiky - pracovní materiál MS Word 10.02.2014
MS Word 2014 ČUS změny FZ 1/2014 MS Word 26.01.2014
MS Word 2014 Rozbor fond oprav SVBJ MS Word 14.01.2014
MS Word 2014 Vypořádání přip. 410/2009 Sb. k novele od 1.1.2014 MS Word 15.12.2013
MS Word 2014 NOZ - vztahy mezi zřiz. a PO - užívání poz. a staveb MS Word 23.11.2013
MS Word ArchivInventarizace - vyjádření k účtům 401, 406, 408 MS Word 16.11.2013
MS Word Archiv ČÚS 710 - detailní rozbor MS Word 07.11.2013
MS Excel Archiv ČÚS 710 - příklady v EXCELL (z rozboru) MS Excel 07.11.2013
MS Word Archiv 2013 ČÚS 710 DM - základní přehled MS Word 06.11.2013
MS Word 2013 MF odpovědi k účetnictví od 2010 s komentářem MS Word 06.10.2013
MS Word Schvalovací vyhláška - rozbor pro PO MS Word 20.08.2013
MS Word Inventurní soupisy - úvaha o podpisech (2012) MS Word 01.07.2013
MS Word ArchivDotace EU - uctovani MS Word 22.05.2013
MS Word Zamyšlení - fondy - peníze nebo vlastní zdroje MS Word 17.04.2013
MS Word Archiv Účet 403 u PO v roce 2013 - článek pro UNES MS Word 10.04.2013
MS Excel Archiv 2012 - některé kontrolní vazby závěrky PO MS Excel 16.01.2013
MS Word Novela vyhlášky 410/2009 Sb. - 2013 - komentář MS Word 26.12.2012
MS Word 2013 ČÚS novela 701,4,6,7 - rozbor MS Word 12.12.2012
MS Word ArchivČÚ 709 - Vlastní zdroje rozbor (od 1. 1. 2013) MS Word 22.10.2012
MS Word Archiv2012 PAP a KRK MS Word 14.10.2012
MS Excel Archiv Výnosy PO v oblasti školství - vybrané příklady MS Excel 19.09.2012
MS Excel ArchivFondy PO - vybrané příklady MS Excel 19.09.2012
MS Word Achiv Příloha k účetní závěrce - textové části 2012 MS Word 19.09.2012
MS Word Archiv Závěrkové práce PO - 2012 MS Word 19.09.2012
MS Word Archiv Aplikace ČÚS 708 a problematika 406 pro PO - názor MS Word 18.09.2012
MS Word Archiv ČÚS 708 - aplikace pro PO od 2013 MS Word 10.09.2012
MS Word ArchivNámět k účtování příjmů - školství MS Word 30.04.2012
MS Word 2012 MF - minulá období komentář MS Word 28.03.2012
MS Word Archiv2012 Metodika PAP MS Word 19.03.2012
MS Word Účty 506, 507, 508 a 516 u PO - 2012 MS Word 13.03.2012
MS Word Přijatý transfer na pořízení zásob 2012 MS Word 12.03.2012
MS Excel Archiv Změny v účtech 2012 MS Excel 02.02.2012
MS Word Novelizace ČUS 701, 703. 706 a 707 - 2012 komentář MS Word 27.12.2011
MS Word Archiv Rekapitulace závěrkových prací 2011 MS Word 21.12.2011
MS Word Archiv2012 Pohledávky výhled MS Word 05.12.2011
MS Word Archiv2012 PO fondy a odpisovani - co dál? MS Word 05.12.2011
MS Excel Kategorizace majetku ČUS 708 MS Excel 18.09.2011
MS Word Archiv Odpisy pro PO dle ČUS 708 MS Word 14.05.2011
MS Word Archiv Rozbor jednotlivých ust. ČUS 708 (obce a část. PO) MS Word 14.05.2011
MS Excel Archiv Odpisy a 403 - příklady (ČUS 708) MS Excel 14.05.2011
MS Word ArchivPoznámky k metodickému mat. Jihočeského kraje MS Word 30.04.2011
MS Word Investiční dotace 2011 s příklady MS Word 15.02.2011
MS Word ArchivProvozní dotace 2011 PO - aplikační příklady MS Word 02.02.2011
MS Word Archiv ČUS Transfery 2011 - vysvětlení logiky, pojmů MS Word 22.01.2011
MS Word ČUS rezervy - rozbor MS Word 10.01.2011
MS Word ČUS Zásoby - rozbor MS Word 08.01.2011
MS Word Archiv ČUS opravné položky a odpis pohl - rozbor MS Word 08.01.2011
MS Word Doh. pol. energie - plátci DPH MS Word 23.12.2010
MS Excel Některé náklady ve vazbě na Rozp. skl. obcí MS Excel 15.12.2010
MS Word Archiv Vlastní zdroje - možný myšlenkový přístup MS Word 15.12.2010
MS Word Archiv Pravidla účtování nákladů PO 2010 (11) MS Word 04.12.2010
MS Excel Archiv CASH FLOW - modelový příklad MS Excel 18.11.2010
MS Word Archiv CASH FLOW u PO - výklad MS Word 18.11.2010
MS Word Archiv Dotace 2010 - účtování, možná řešení 2011 MS Word 13.10.2010
MS Word Archiv Investiční dotace 2010 a možné řešení 2011 MS Word 04.10.2010
MS Word Tvorba dohadných položek na energie MS Word 10.09.2010
MS Word ArchivProblematika "denních obratů" MS Word 02.09.2010
MS Word ArchivFrekvence tvorby opravných položek k pohledávkám MS Word 02.09.2010
MS Word ArchivPodrozvaha 2010 - výklad MS Word 02.09.2010
MS Excel Rozdělení staveb a pozemků - tabulka Ga H přílohy MS Excel 02.09.2010
MS Word Archiv Účtování DDHM a DDNM v roce 2010 MS Word 02.09.2010