Upozornění na nové materiály

  • Publikováno 8/5 2018

Přeji dobrý den,

v dokumentech najdete nějaké nové příspěvky - konkrétně se jedná o:

a) výběr z vypořádání připomínek k návrhu daňových zákonů 2019 s mým komentářem - zejména v oblasti DPH to v případě projití této novely může znamenat pro obce a jejich PO hodně citelný zásah (jinak jen připomínám, že změny zahrnují změněnou definici dotace k ceně, jinak nastavené DUZP pro případy převodů majetku - třeba staveb v případě sjednání užívání např. nájmem a následný odprodej, potenciální zahrnutí prodejů dlouhodobého majetku do obratu, nová pravidla pro opravy základu daně u nedobytných pohledávek, změny v aplikaci §75 a to i dosti citelné, rozšíření úprav odpočtu DPH na opravy majetku nad 200 tis. Kč ...). Nyní tedy přináším jen ono vypořádání připomínek, detailnější rozbory bychom začali činit až v okamžiku, kdy by došlo k dalšímu výraznému legislativnímu posunu (třeba projednání Poslaneckou sněmovnou ...).

Jinak jen ještě k tomu připomínám, že dále je připravována novela měnící sazby DPH - konkrétně přechod stravování, vodného a stočného ... do sazby 10%.

b) krátký dokument k problematice masáží  a jejich přidaňování zaměstnancům - napsaný právě na základě vypořádání připomínek, kde byla snahou odborů také řešit (nicméně neúspěšně).

Zpět na domovskou stránku