PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Ochrana osobních údajů

Naše společnost zpracovává osobní data s respektováním Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízení je též známo pod zkratkou GDPR.

Pro vyřízení Vašich objednávek zpracováváme pouze nejnutnější údaje, bez kterých by plnění nebylo možné. Z hlediska GDPR toto zpracování považujeme za smluvní a též za oprávněný zájem správce.

Vaše osobní údaje budeme standardně zpracovávat i po splnění konkrétní objednávky, aby byly usnadněny další obchodní kontakty. Pokud už ale nebudete chtít, abychom Vaše data nadále zpracovávali, zašlete na adresu info@obecuctuje.cz požadavek na ukončení zpracování.

Upozorňujeme, že některá data můžeme vymazat až po splnění určitých podmínek, např.

  • výmaz osobních údajů až po odeslání objednané knihy,
  • výmaz objednávajícího a neakreditovaných účastníků až po datu uskutečnění kurzu,
  • výmaz osobních údajů účastníků s udělenou akreditací až po povinné desetileté archivaci,
  • výmaz osobních údajů až po ukončení období placené registrace.

Mezi Vaše další práva patří dozvědět se podrobněji o systému zpracování osobních údajů a výpis údajů, které evidujeme V případě chyby nebo neaktuálnosti údajů provedeme jejich opravu. Pokud jde o další práva, máte právo vznést námitku v oblasti ochrany osobních údajů, ale další práva (přenositelnost, omezení zpracování i automatizované rozhodování a profilování se u nás vzhledem k charakteru služeb neuplatní).

Návrh a tvorba webu