PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Svěřený majetek - odpisy
  30. 11. 2020

  Vážení, prosíme o radu s následujícím: V roce 2002 se předávala budova základní škole jako svěřený majetek. V podkladech byla vyčíslena pořizovací cena budovy a dle zřizovací listiny je doba používání 100 let (bylo myšleno od roku 2002). Bohužel paní účetní si spočítala, že budova byla pořízena v roce 1938 a tudíž v roce 2002 byla již 64 let stará a za tuto dobu dopočítala ručně odpisy. Pořizovací cenu snížila o vypočtené odpisy a ty dala na účet 081, ostatní zařadila na účet 021 a začala dál odpisovat. V současné době má pořizovací cenu budovy na kartě nižší oproti zřizovateli o dopočtené odpisy a špatně dobu užívání. Zřizovatel určil, že do konce roku 2020 musí provést opravu jak PC, tak doby použitelnosti.

  Já bych k tomuto měl jednu poznámku - v roce 2002 platila vyhláška č. 505/2002 Sb. a k tomu byl prováděcí ČÚS 512 - v něm bylo následující ustanovení:

  4.10. Převede-li organizační složka státu nebo územní samosprávný celek (podle zvláštních právních předpisů) příspěvkové organizaci dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek, příslušná příspěvková organizace dopočítá účetní odpisy za období, kdy dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek užívala organizační složka státu nebo územní samosprávný celek. Účetní odpisy dopočítá příspěvková organizace podle výše odpisů jednotlivého druhu majetku, která je stanovena v odpisovém plánu. Odpisový plán je sestaven příspěvkovou organizací a schválen jejím zřizovatelem. Pokud po dopočítání odpisů má příslušný majetek zůstatkovou cenu, zaúčtuje jej příspěvková organizace na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem na účet 901 a na příslušný účet oprávek. Pokud po dopočítání odpisů zůstatková cena příslušného majetku nevznikne, bude nabytý majetek zaúčtován na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem na účet oprávek. Takto stanovený postup uplatní příspěvková organizace při převodu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud to zvláštní právní předpis nestanoví odlišně.

  Nebo-li - tím, že zřizovatelé neodepisovali, tak skutečně tam bylo nastaveno, že se mají oprávky dopočítat. Já teď neříkám, že to zrovna mělo být tak, že se to jednorázově odepiše na úrovni 64% - možná to mělo být třeba jen na úrovni 30%, 20% (teď si ´vymýšlím - mohlo by se zohlednit třeba to, v jakém stavu je budova, zda nebyly  poslední době před převodem nějak zhodnocována apod.). Co bylo uděláno chybně je to, že se mělo v té době účtovat MD 021 (převzatá hodnota)/Dal 901 a Dal 081 a ne jen na úrovni "zůstatkové hodnoty" zaúčtovat MD 021/Dal 901.

  Takže nyní bych doporučoval jako opravu doúčtovat určitě:

  MD 021/Dal 081 tu hodnotu dopočtených oprávek v roce 2002 a tím bude stejná PC u PO jako evidoval zřizovatel.

  Potom tady máme druhou úvahu - zda ten dopočet byl správně - pokud ne a měl být třeba menší, tak to stále můžeme opravit - MD 081/Dal 401 (tedy tím vlastně snížíme dopočtené oprávky) - ale rozhodně to nemá být "nula".

  Teď se bojím, že je tam další chyba - pokud má program nastaveno, že se odepisuje 1% z hodnoty, která je na kartě majetku a tam by byla ta zůstatková) - tak se vlastně odepisuje 1% z 36% z původní hodnoty. Tady nevím, jak je to vlastně počítáno a zda je tady chyba nebo není - to bychom případně mohli vykorespondovat e-mailem.

 • nájemné a náklady na energie
  30. 11. 2020

  Dobrý den- jsme příspěvková organizace (sociální služby-nejsme plátci DPH). V našem areálu pronajímáme prostory jiným subjektům. S těmino máme sepsanou nájemní smlouvu, kde je uvedeno, kolik platí za nájem a kolik za energie. Částku za pronájem účtuji do výnosů ( 311/603), ale částky za energie účtuji 311/ 378. Jednou čtvrtletně proúčtuji 378/502. U někoho se jedná o paušální částky za energie, u někoho je provedno vyúčtování, které účtuji úplně stejně (311/378 + 378/502-pokud je nedoplatek, pokud přeplatek: 378/311 + 502/378 ) Mohu takto účtovat? (účtujeme tak hlavně pro to, abychom "nespadli" do DPH) moc děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

  To bohužel není dobré - aby to nevstupovalo do základu pro DPH, tak musíte být schopni mimo jiné dokázat, že jste nic nepřirazili. To ale u paušálu za energie možné není - takže tam, kde je to paušálem stanovené, tak jsem přesvědčen, že to do obratu vstupovat bude (bez ohledu na to, jak o tom účtujete). Tím účtováním jen dosáhnete toho, že to tak není vidět.

  Jinak účtování jako snížení 502 - asi OK - tam, kde se to vyúčtovává, tak jestli jsou poskytovány zálohy tak by se měl používat účet 324 - ale to je již jen drobnost.

 • majetek
  27. 11. 2020

  Dobrý den, organizace má zařazený majetek PC+dataprojektor v celkové výši 70 tis. Kč /50 tis. Kč dataprojektor, 20 tis. Kč PC/ v dlouhodobém majetku. Majetek je plně odepsaný. Dataprojektor byl již v minulých letech bezúplatně převeden do vlastnictví jiné příspěvkové organizaci. Můžete mi prosím poradit zda lze napravit chybné zařazení majetku tímto způsobem: - z dlouhodobého majetku vyřadím PC+dataprojektor ve výši 70 tis. Kč zápisem 082/022 - PC zařadím do DDHM ve výši 20 tis. Kč zápisem 028/088 a dále proúčtuji 558/649 Děkuji za odpověď

  Úplně správn bych měl postupovat tak, že vyřadím dataprojektor - tedy:

  MD 082/Dal 022 ve výši 50 tis. Kč

  a dále přadit PC do DDHM - tedy MD 028/Dal 022 a MD 082/Dal 088.

  Určitě již neúčtujete náklad a výnos.

  Alternativa by byla vyřadit to celé - MD 082/Dal 022 ve výši 70 000 Kč a potom zařadit PC - 20 000 Kč - MD 028/Dal 088.

 • vyřazení jednotlivého DDHM ze souboru majetku
  26. 11. 2020

  Dobrý den, prosím o radu jak vyřadit ze souboru majetku, který byl historicky předán od obce v částce cca 1700000,- Kč - komplet kuchyň do školní jídelny. Postupně se odepisovala původně stanovenými odpisy. Celý soubor se skládá i z drobného majetku ( ledničky, police, maj. do 40000,- Kč ). Nyní je kuchyň již odepsaná, ale je tam majetek, který je funkční a já nyní potřebuji vyřadit jednotlivé majetky, které jsou již neopravitelné ( např. lednička apod...) Je možné pouze k souboru vytvořit excel tabulku a tam pouze zapsat co který rok vyřazeno a označeno za nepoužitelné. Samozřejmě s dodržením zásad inventarizace a a spolu s podpisy likvidační komise. Předem děkuji za odpověď.

  To že uděláte soupis je OK - to je nezbytné, jen ještě nějak musíte být schopni rozdělit tu původní cenu 1 700 000 Kč mezi jednotlivé kusy - ceny se měly v souboru vést za jednotlivé kusy, pokud se nevedly, tak je to potřeba nyní "dohnat"  -tedy budete mít v souboru třeba 20 kusů nějakých věcí a k nim přiřadíte ceny.

  Potom budete dělat dílčí vyřazení ze souboru - tedy klasicky s likvidační komisí a vyřadíte třeba nefunkční ledničku - podle seznamu víte, že byla za 13 000 Kč. Potom musíte zaúčtovat MD 082/Dal 022 (tedy ocenění souboru se sníží o 12 tis. Kč). Neúčtuji již o odpisech - soubor je plně odepsán, jak popisujete. Stejně tak budete postupovat i u dalších věcí, které se likvidují. No a výsledkem by mělo být, že budete mít již "zmenšený soubor" třeba 12 věcí (z původních 20 ti) s pořizovací cenou 1 050 000 Kč (022) a oprávkami ve stejné výši 082. 

  Tedy nemůžete postupovat tak, že byste v účetnictví nechala pořizovací cenu 1,7 mil. Kč a jen v nějaké evidenci byste postupně "vyřazovala věci" - tedy fakticky je ze souboru mazala.... 

 • Splátkový kalendář nájem
  25. 11. 2020

  Dobrý den, jsme PO zřízená obcí, účtujeme v plném rozsahu. Uzavřeli jsme smlouvu o nájmu prostor na dobu neurčitou, která bude platit od letošního prosince. Zaplatili jsme kauci ve výši dvojnásobku nájmu, tato by nám měla být vrácena po ukončení nájmu, případně ponížená o škody atd. Pronajímatel nám dále vystavil splátkové kalendáře na letošní rok (1měsíc) a příští rok (12 měsíců) - zvlášť na nájem, který je dán pevnou částkou a zvlášť na služby formou záloh, vyúčtování bude vždy do konce dubna následujícího roku. Prosím o účtování - kauce, jak účtovat samotný nájem - přímo do nákladů, nebo přes nějaký trojkový účet? stačí jako daňový doklad splátkový kalendář?, dále služby(energie, svoz odpadu, wifi, úklid a osvětlení společných prostor) - dohadné položky k 31.12. ve výši záloh? Dle smlouvy budou některé služby hrazeny dle skutečného odběru, některé poměrově, vůbec zatím nemáme představu, jak se zálohy od skutečné spotřeby mohou lišit. Děkuji.

  Kauci byste měli zaúčtovat:

  MD 469/Dal 241 (tedy bude to vykázáno jako ostatní dlouhodobá pohledávka)

  Nájemné - pokud se v běžném měsíci platí na běžný měsíc, tak klidně si myslím, že můžete MD 518/Dal 241 - nevidím na tom nic špatného. Možná bych zvážil předepsal vždy závazek ze splátkového kalendáře MD 518/Dal 378 a potom úhradu v bance - to zejména pokud se hradí někdy ke konci měsíce a třeba je riziko, že by se to neodeslalo - ale z mého pohledu to není podmínka. Respektive jen je otázka - pokud by nájem byl s DPH a Vy byste si uplatńovali odpočet, tak tam potřebujete ten splátkový kalendář dostat jako daňový doklad a to se asi předpisu závazku nevyhnete - ale nevím, jestli DPH v tomto případě řešíte.

  Splátkový kalendář daňovým dokladem je

  Energie - pokud nemáte nic přesnějšího, tak souhlas dohadné položky podle záloh (nic jiného Vám nezbývá). 

 • účetnictví
  25. 11. 2020

  Jsme PO ÚSC a platíme u nás umístěným dětem náklady - školní strava, jízdné, školné, družina, akce ve škole i mimo ni. Prosím o radu, kam tyto náklady účtovat ? Děkuji za odpověď

  Toto by pro Vás měl být klasický nákup služeb - účet 518 (doufám, že chápu správně, že toto jsou náklady, které mají končit ve Vaší organizaci).

 • stravovací systém
  23. 11. 2020

  Dobrý den, ve školní jídelně probíhá modernizace stravovacího systému, který se skládá z těchto položek: 1.dotykový objednávkový terminál se čtečkou - 18.500 Kč, 2.dotykový výdejový terminál - 17.500 Kč, 3.nerezový držák stravovací čtečky a výdejního terminálu na výdejní pult – 5.500 Kč 4.rozšíření o hlasový modul včetně reproduktorů a držáků, včetně montáže – 2.900 Kč 5.nový typ čtečky u výdejního terminálu zobrazující druh jídla – 1.500 Kč 6.PC Switch – 1.000 Kč 7.záložní zdroj včetně AKU – 2.900 Kč 8.demontáž stávajících terminálů,montáž nových terminálů, zapojení – 10.500 Kč 9.upgrade SW stravné – 4.900 Kč 10.upgrade SW sklad – 4.900 Kč 11.upgrade internetových objednávek – 4.900 Kč 12.provedení upgrade 3x – 1.500 Kč 13.nastavení systému u zákazníka – 2.500 Kč 14.cestovní výlohy – 2.500 Kč Prosím o posouzení zda bude správné položky 1-7 zařadit každou samostatně do majetku, položku 8 zaúčtovat na služby nebo propočítat poměrnou částí mezi položky 1-7, položky 9-11 zařadit do majetku, položku 12 propočítat poměrnou částí mezi položky 9-11, položky 13-14 zaúčtovat na služby nebo propočítat mezi položky 1-7 a 9-11? Děkuji

  Rovnou upozorňuji, že toto je silně subjektivní - takže to budou jen názory.

  - položka 3 - pokud jsou to dva držáky k 1. a 2. tak bych je rozdělil mezi 1 a 2

  - položka 4 - tam bych uvažoval, zda nepatří k 2 a stejně tak 5 (pokud ano, tak bych stále měl jen objednávkový terminál a výdejní terminál).

  - PC Switch - to neumím posoudit - ale skutečně je možné, že samostatně

  - položka 7 samostatně - to by mohlo být

  - položku 8 skutečně musíte rozpočítat mezi to, co Vám vzniklo z té 1 - 7.

  - položky 9 - 13 mi přijdou jako případné TZ software do limitu (60 tis. Kč) - účtoval bych tedy jako náklad na 518 a do majetku nezařazoval (pouze na kartu majetku původního systému poznamenal, že systém byl upgradován).

  - no a položku 14 skutečně musíte rozpočítat mezi ty předchozí věci - tedy část půjde do ocenění DDHM a část bude v nákladech.

  Berte to jako orientační názor - pokud to budete chtít nějak ještě dále konziltovat, potřebuji poslat na e-mail nějaké fotky a popisy k jednotlivým komponentům, abych si nějak zkiusil zkontrolovat, co k čemu patří - tady to jen odhaduji z názvů (ale samozřejmě stále to bude hodně subjektivní)

 • FKSP - vánoční dárek
  23. 11. 2020

  Dobrý den, z FKSP jsme hradili každý rok vánoční večírek. Bohužel v současné situaci nebudeme večírek pořádat, ale chceme dát zaměstnancům vánoční dárek... Prosím o radu, jak situaci nejlépe vyřešit. Můžeme např. koupit poukaz na knihy nebo do lékárny ? Nebo můžeme koupit i nějaký věcný dar ? (Dárkové balení vín).

  Toto je problém - FKSP neumožňuje poskytovat dary obecně mimo případy vyjmenované podle §14 (jubilea, mimořádná aktivita ve prospěch zaměstnavatele - což asi nepůjde obhájit, že všichni zaměstnanci dělali mimořádnou aktivitu .... - i když někdo bude říkat, že na COVID se dá nyní "hodit" všechno).

  Takže potom mi zůstává jen varianta, aby v tom daru byly věci, nebo poukázky na to, co FKSP výslovně umožňuje - takže například na vitamíny (ne do lekárny obecně - muselo by se to omezit), na tištěné knihy, kulturu nebo sport ...

  Dárkové balení vín skutečně z FKSP nejde. 

 • Vedení potravin způsobem By a pokrytí HV
  22. 11. 2020

  Dobrý den, V naší malé ZŠ se účtují potraviny způsobem B. Účtuji tedy 501/321.Je tam ovlivnění HV nesedí tímto provařenosti náklady s výnosy. jak na konci roku? Jen dle skladu 112/501 ? Bude sedět provařenosti či úspora? Mohu si v dalším roce do směrnice vyřešit způsob A? Podle mě ano. V roce 2018 byla ztráta a v roce 2019 ještě větší. tento rok vypadá budu v plusu. jak pokrýt ztrátu účetně? Pokrýt první z roku 2019 není se to sčítá a je to jedno? To znamená za oba roky ztráta 250 tis. Jak to za účtovat? Děkuji

  Ano - ten systém účtování B je založen na tom, že se na konci roku (ale je možno i častěji - třeba čtvrtletně) zaúčtuje stav skladu - fakticky 112/501. Ale pozor - je to trochu nepřesné, neboť tím bychom neřešili případná manka a přebytky skladu. I v systému účtování B musíme vést skladovou evidenci (jen o ní neúčtujeme) a provádět porovnání fyzického množství na tuto evidenci. Zkusím na imaginárním příkladu:

  na konci roku zjistím na skladu stav          150

  ve skladové evidenci mám ale                    149

  Pokud se již dříve počáteční zůstatek skladu zúčtoval MD 501/Dal 112 (a účet 112 je tedy na úrovni nula), tak nyní mám zaúčtovat:

  MD 112/Dal 501                      149

  MD 112/Dal 649                          1 (přebytek).

  Pokud by tam naopak chybělo, tak by z toho bylo manko. Raději na toto upozorňuji - někdo ten systém B zaměňuje s tím, že žádnou skladovou evidenci nevede a jen na konci roku zjistí, kolik zásob zbylo a ty navede na 112. Tím by ale vůbec neřešil inventarizační rozdíly, to, že někdo něco ukradl apod.

  Přechod na systém A od roku 2021 - ano ožný je - určitě pro potraviny u škol a domovů pro seniory doporučuji kvůli průběžným výsledkům

  Ztrátu nyní máte na 432 v kumulaci. Již neřešíte z jakého je roku. Nyní bych udělal to, že až dosáhnete třeba zisk  za rok 2020 ve výši 50, tak určíte, že je to k úhradě ztráty minulých let a zaúčtujete MD 431/Dal 432. A takto bych to dělal až do jejího umoření. Ještě jen poznamenávám, že někdo by si pomáhal ještě rozpuštěním 416 (ať z důvodu nekrytí penězi nebo například k pokrytí nějakých oprav) - tedy by ještě zvýšil výsledek hospodaření běžného roku a měl by větší prostor pro pokrytí ztráty (ale i tak to nebude stačit - podle výkazů z pololetí tam máte nějakých 76 tis. Kč). Takže toto prosím berte jen jako poznámku.

  Ještě jen když jsem nahlédl do Vašich výkazů - zdá se mi, že máte nějaký problém s účtováním 403 - vůbec Vám "neubývá" - je již o hodně vyšší než zůstatková hodnota majetku (což teoreticky může být, ale je to hodně neoravděpodobné, zato ve 401 směřujete silně do minusu) - nevím - spíš bych si tipnul na nějaký problém s účtováním ... Zkuste se prosím na to podívat. Může to mít právě i vliv na výsledek hospodaření ....

 • Voucher z FKSP
  20. 11. 2020

  Dobrý den, je v souladu s pravidly hospodaření s FKSP proplatit ještě v prosinci vouchery na dovolenou zaměstnancům, s tím, že si fyzicky dovolenou vyberou následující rok?

  Možné to skutečně je - nikde není striktní povinnost, že by se čerpání muselo omezit na to, co bude ještě spotřebováno v běžném kalendářním roce. Samozřejmě čím delší bude prodleva mezi platbou a plánovanou rekreací, tím je větší riziko vzniku nějakých problémů, které se budou třeba v budoucnosti řešit (krach poskytovatele rekreace ...) - to si ale již musíte případně vyřešit v nějakých vnitřních pravidlech, pokud to chcete ošetřovat. Vyhláška FKSP toto nijak neřeší.

 • zahraniční faktury
  19. 11. 2020

  Dobrý den pane Nejezchlebe, obracím se na Vás s dotazem. Máme objednanou službu na reklamu na Facebooku, fakturují nám 40,-- Kč, ale za měsíc je hodně faktur. Budu odvádět DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ? A ještě prosím, nejde faktury za měsíc sečíst a udělat jeden daňový doklad? Do e-mailu pošlu jednu fakturu.

  Bohužel to je skutečně na prodanění - poskytovatelem je Irský plátce DPH a je to služba spadající pod plnění s místem plnění v ČR. No a s tím je spojeno to, že budete vyplňovat kontrolní hlášení - část A.2. a tam je to nastaveno po jednotlivých dokladech (mám tam dát číslo daňového dokladu - což je asi ta "hrůza" úplně vpravo dole). Takže pokud nevystaví nějakou souhrnnou fakturu, tak si myslím, že bohužel to bude jednotlivě.

 • majetek - sklopná pánev elektrická
  19. 11. 2020

  Dobrý den, zakoupili jsme do školní kuchyně novou sklopnou elektrickou pánev (na dušení, smažení pokrmů). Zatřídili jsme ji do sk. 3, CZ-CPA 27.51.28. (ostatní trouby a pece; vařiče, varné deska, varná tělíska; grily a opékače). Je toto zatřídění správné? Dále bude nutno nové připojení - jistič a nový elektrický kabel pro připojení, stávající je nevyhovující. Fakturovat toto připojení bude s největší pravděpodobností stejný dodavatel. Bude se jednat o technické zhodnocení budovy nebo se má toto připojení započítat k pořizovací ceně pánve. Děkuji za odpověď

  K zařazení do majetku - myslím že Vaše klasifikace je možná, postupoval bych stejně. 

  S tím připojením - to je problém - tradiční režim bývá z toho udělat spíše TZ budovy (často to díky tomu skončí i v nákladch protože je to do 40 tis. Kč). Já jsem spíše příznivec toho, že by se o účelově vybudovaných připojení pro konkrétní technologii jednalo spíše o součást vstupní ceny dané technologie - zde pánve. Rraději ještě jednou opakuji tu podmínku - pokud je ten přívod prokazatelně vybudován výhradně k napojení tohoto zařízení - ne že se třeba změnil obecný jistič pro odběr v kuchyni ... - to bych potom dával i já jako TZ budovy.

 • ztráta z jiné činnosti
  18. 11. 2020

  Dobrý den, jsme zřizovatel zařízení školního stravování, které provozuje také jinou činnost. V letošním roce z důvodu uzavření jídelny má zařízení ztrátu na jiné činnosti způsobenou zejména mzdovými a osobními náklady a odpisy (nepodařilo se dojednat neodepisování majetku v letošním roce). Potřebovala bych poradit, zda je možné mzdy financovat z fondu odměn a ostatní náklady z rezervního fondu nebo celou ztrátu pokrýt v dalších letech, na základě rozhodnutí zřizovatele o hospodářském výsledku. A dále, pokud je to možné, bych si chtěla potvrdit, že bude nutné použití prostředků těchto fondů pro jinou činnost dodanit. Děkuji Daniela Haldinová Město Krnov

  Toto jsou hodně diskutabilné témata - prostě oblast fondů u PO není upravená vůbec (respektive ne dobře).

  - financování mezd z fondu odměn - to se přiznám se mi moc nezdá - v zásadě nenaplníte ani jeden důvod uvedený v §32 odst. 3 (tedy předpokládám) - nejde to ani na odměny, ani na překročení mzdových limitů - jeslti to správně chápu je to o dokrytí chybějících tržeb. Já bych raději do fondu odměn v tomto ohledu nesahal - nejsou na to určeny. 

  Na druhou stranu, pokud jim reálně budou chybět peníze a nebudou mít jiné zdroje, tak stejně po těch penězích musí "sáhnout" - přeci se nezachovají tak, že lidem nezaplatí výplaty, ale budou mít odložené peníze ve fondu odměn - on toto nikdo nechce slyšet, hned se křičí, že došlo k porušení rozpočtové kázně, ale to je prostě již o selském rozumu. No a podotýkám, že případné čerpání fondů kontrolujete Vy jako zřizovatel - pokud tady prostě jiná cesta nebude, tak to podle mne tak skončí  a asi to bude po dohodě, byť to nebude odle legislativy.

  - rezervní fond - tam si myslím, že máme trochu volnější ruce. Předpokládám, že v historii mohl být rezervní fond vytvořen právě i ze zisků doplňkové činnosti. Logika velí - mohu si přeci naspořit na horší časy. my však máme v §28 odst. 8 předpoklad, že zisky z doplňkové činnosti půjdou vždy ve prospěch hlavní činnosti. Ale je tady taková myšlenka, že zřizovatel může rozhodnout jinak. Vím, že to není napsáno u rezervního fondu, ale tuto obezličku bych využil a s ohledem na mimořádnost situace bych se souhlasem zřizovatele čerpal rezervní fond klidně i ke krytí této mimořádné ztráty (byť třeba maximálně do nějaké výše, pokud je doložitelné, že byl vytvořen právě ze zisku doplňkové činnosti). 

  Vím, že se to řadě lidem nebude líbit - ale upřímně - pokud zase objektivně kvůli současné situaci nebudou výnosy v doplňkové činnosti, tak prostě z něčeho tu ztrátu musím zaplatit. Můžeme si tisíckát říkat, že rezervní fond není až tak na krytí ztráty doplňkové činnosti, ale pokud peníze nemám a  mám si vybrat jeslti zaplatím elektriku (i do doplňkové činnosti) nebo mne odpojí, tak prostě tu elektrickou energii zaplatím. 

  Ještě k tomu dodanění - pokud se to zúčtuje do výnosů, tak začně potenciálně vznikat diskuse na d tím, zda náklady z toho kryté v doplňkové činnosti jsou daňové nebo ne (v historii byl jeden judikát k fondu odměn) - já bych si myslel, že ta 648 v doplňkové činnosti by byla nedaňovým výnosem - protože již zdaněním tyto výnosy prošly v minulosti  a náklady by měly zůstat daňové (zvláště v té situaci, kterou popisujete) - ale někdo je třeba dá konzervativně nedaňově.

  Víc bych za sebe neřešil - i s ohledem na volnější režim prokazování použití odčitatelné položky od 2018.

 • Vrácení dlužné částky
  18. 11. 2020

  Dobrý den, 10 let docházelo k vystavování fiktivních faktur, u soudu byla potvrzená částka a dohoda o splácení dluhu. Mám účtováno 469/408. V termínu dohody byla splacena část dluhu. Mám účtovat 241/469 ? 408 se nebude měnit, nebo se má rozpouštět 649. To by nám vznikla velká daňová povinnost a spadli bychom do DPH. Přitom jsme opravili daňová přiznání za uplynulé 3 roky a daň jsme doplatili. Jak účtovat kdyby zřizovatel nařídil odvod částky ? Auditor po mně chtěl vytvořit opravnou položku k celému dluhu. Soud byl 6/2020 a částečně zaplatila v termínu dohody. Od kterého datumu se počítá opravná položka a jakou částku?

  Teď bych zaúčtoval skutečně MD 241/Dal 469 - ta 408 by v tomto případě měla zůstat zafixovaná. Podle mého názoru - jestli jsou nyní nahrazovány náklady, které byly vyloučeny jako daňově neúčinné, tak by jejich inkaso nemělo zvýšit základ daně.

  Jinak jen ještě poznamenávám, že s DPH by tyto náhrady neměly mít nic spolenčého.

  Ten odvod částky - to se přiznám - to fakticky neumím - to by se totiž muselo po dohodě se zřizovatelem nestandardně přeúčtovat ta 408 do hospodářského výsledku a třeba přes příděl do rezervního fondu a převod do fondu investic následně udělat odvod zřizovateli. Tím, že máte 408 na straně Dal fakticky jako náhradu minulých výdajů, tak je to ve své podstatě hospodářský výsledek - ale opakuji - museli byste se dohodnout na tento "nestandard", který v předpisech nikde není.

  Pokud se týká OP - tam záleží zda účtujete v plném rozsahu nebo nikoliv - pokud máte plný rozsah - tak je to 10% za každých 90 dní po splantosti - přitom splatnost určitě nemohla nastat dříve než je nabytí právní moci soudního rozhodnutí. Ale mám dojem, že auditorovi o tuto OP nešlo - podle mne navrhoval odchýlit se od předpisů s tím, že by se na konci roku vytvořila 100% OP na zbývající dluh (co ještě nebude zaplaceno) - zas e- je to nad rámec předpisů - prvotně bych to projednal se zřizovatelem, zda vůbec takovou odchylku odsouhlasí (rozhodně je to i na popis v příloze).

 • FKSP nový zaměstnanec
  17. 11. 2020

  Dobrý den, snažím se tu dát dohromady FKSP a vyvstalo mi v hlavě několik otázek : 1) Mám za to, že nový zaměstnanec, který nastoupí k 1.12.2020 má nárok na celý příspěvek na rekreaci z FKSP za rok 2020 ? Nebo se to nějak krátí? Napadá mne, že jedině z důvodu, že ti, co odešli, vyčerpali a na ty nové není dostatečná rezerva (pokud by jich bylo mnoho).. 2) A jak je to u zaměstnance, který je v pracovním poměru pouze na 6 hodin (včetně nepřímé ped.činnosti) - učitelka ? 3) Na příspěvek na stravné má nárok pouze po odučení 4hodin v 1 pracovním dni - to je v pořádku? Děkuji.

  U prvních dvou otázek se ptáte ani ne tak na pravidla FKSP, jako na otázky diskriminace, což je dosti hraniční záležitostí. Takže k jednotlivým otázkám:

  1) FKSP to neřeší - obecně by takový nárok měl být, nicméně to může způsobit problémy na které poukazujete (takže vím, že v některých organizacích to skutečně limitují odpracováním nějakého minimálního rozsahu času - několik měsíců ... - ale k tomu jsou právě zase namítány problémy s diskriminací)

  2) U toho druhého - FKSP nepracuje s tím, že by v tomto případě mohlo docházet k nějakým krácením a jak jsem se díval do literatury, tak by v krácení nároků z FKSP u zaměstnance, který odpracuje pouze 6 hodin byla si spatřována diskriminace - takže tady bych určitě krácení neprováděl.

  3) Ten limit by měl být podle vyhlášky č. 84/2005 Sb. nikoliv 4 hodiny, ale 3 odpracované hodiny (potom je nárok na poskyntutí jednoho hlavního jídla/příspěvku na stravování ...)

   

← Novější dotazy

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu