PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Školení
  26. 09. 2023

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je možné zaplatit zaměstnanci školení Základy DPH pro začátečníky, když škola není plátce DPH. Probíhá zde však doplňková činnost, kde teoreticky hrozí, že bychom se v budoucnu plátci DPH stát mohli, toto školení by sloužilo obecně pro orientaci v problematice DPH. Pokud je možné vyslat zaměstnance na toto školení, je možné hradit, pokud není akreditované, z provozu? Tedy 527/ UZ88888 Jak je to vůbec s těmito školeními, které obecně třeba slouží spíše pro podnikatele, ale pokud škola vede i doplňkovou činnost fakticky ji také vykonává. Je možné se těchto školení účastnit a hradit z provozu? Nebo hradit z vlastních a je to pak daňově uznatelný náklad?

  Za mne není problémem školit se v této oblasti i v případě, že mi pouze něco hrozí. Považuji to za relevantní náklad a nevidím ani problém v jeho potenciální dańové účinnosti. K tomu, zda jej hradit z říspěvku zřizovatele - o tom ale nerozhoduji já - pravidla si má nastavit zřizovatel. Třeba pokud bych byl Váš zřizovatel, tak bych v tom neviděl nic špatného - ale opakuji - já to nerozhoduji.

  (jen doporučení - nechoďte na školení DPH pro začátečníky u podnikatelských sunbjektů - to je úplně jiný svět než DPH u školy - tak si prosím vyberte něaké školení zaměření na DPH ve školství (třeba školení ing. Fitříkové ...).

 • Pokuta
  26. 09. 2023

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřizovaná ÚSC a dostali jsme pokutu od stavebního úřadu za přestupek proti stavebnímu zákonu - nepožádali jsme o stavební povolení ke stavbě. Jak mohu tuto pokutu zaúčtovat? Je to účet 545/? A mohu zaúčtovat tento náklad z provozního příspěvku? Nebo mám účtovat z vlastních zdrojů a pak vykázat v daňovém přiznání jako daňově neuznatelný náklad?

  Účtuje se to na účet 542, obecně je to daňově neuznatelný náklad.

  Pokud se týká zdroje financování - nejsou k tomu žádná pravidla. Takže pokud zřizovatel nemá nic proti tomu, že se to profinancuje z jeho příspěvku - klidně to udělejte (potom daňově stejně vylučujete příspěvek a proti tomu náklad yz něj financované - takže tak jako tak by to bylo nedaňové).

  Jestliže o tom nebude chtít ani slyšet (že z provozního příspěvku ne) - potom samozřejmě řešíte ostatní zdroje, které máte (jestli máte nějaké tržby ...). Samozřejmě platí to, že je to nedaňový náklad.

 • fond oběžných aktiv
  26. 09. 2023

  Příspěvková organizace zřizovaná městem evidovala historicky na účtu 902 částku 1 800 tis. Kč, prostředky fondu oběžných aktiv, které po reformě účetnictví přešly na účet 401 v téže výši. Organizace má finanční prostředky v této výši uložené na samostatném účtu. Jak dosáhnout toho, aby organizace uvedené prostředky odvedla zřizovateli nebo byly využitelné i příspěvkovou organizací? Dostali jsme doporučení účetně provést převod z účtu 401 na 431 a následně schválit převod do fondu a nařídit odvod zřizovateli. Je tento postup možný? Nebude problém s vazbami u účetních výkazů? HV ve výsledovce nebude souhlasit s HV vykazovaným v rozvaze. Dále pokud to bude navedeno na účet HV nebude potřeba odvést daň FÚ?

  Já jen prvotně k tomu poslednímu - určitě tam nevznikne problém s daní z příjmů, pokud se z toho udělá výsledek hospodaření - toho bych se nebál.

  Pokud vezmu, jak se účtovalo do konce roku 2009, tak se jednalo zejména o bezúplatně převzaté zásoby (nevím, jak to vzniklo u Vás). Tedy postaru se účtovalo třeba MD 112/Dal 902 a nikde nebylo jasné, co dělat, když se zásoby spotřebovaly (501/112). Někdo zúčtoval 902 do výnosů a někdo si ji nechal (tedy 902 byla fixní). Potom pokud měl náklady kryté příspěvkem, tak mu "přebyly" peníze.

  Přitom to zúčtování do výnosů by v zásadě korespondovalo s tím, jak účtujeme o věcných darech po roce 2010.

  V rámci převodového můstku se toto neřešilo a 902 byl převeden do 401 - takto skutečně mělo být - to bylo převdeno dobře, jinou otázkou ale je, zda tam zůstatek na té 902 vůbec měl být. Bylo by totiž logické, aby při nastavení na nový systém od roku 2010 se toto spíše převedlo do HV (zejména pokud již zásoby byly spotřebovány a sladily by se tak metody do 2010 a od 2010) - případně na "změnu metody". Z toho pramení asi ten nápad udělat MD 401/Dal 431 a potom to převést do fondů. To za mne není úplně špatný nápad  -byť nikde jej v legislativě nenajdete jako povolený.

  Já bych třeba zase postupoval tak, že nemám problém, že pracuji se zvláštní analytikou 401 (která vznikla z účtu 902), nepotřebuji ji za mne mít krytou penězi. Takže já bych to třeba v naprostém klidu nechal na 401 a peníze použil pro potřebu organizace. Že díky tomu skončím ve ztrátě (protože peníze spotřebuji, ale nerozpustím to do výnosů) - to by mi nevadilo (byť vím, že u někoho vyvolám pohoršení a politici nepochopí, že jsem zkončil ve ztrátě). Holt bych byl v situaci, že bych měl 432 záporný třeba krytý účtem 401 (analytika 902).  

  Ale ten postup převodu na HV může být pro "politiky" lépe skousnutelný" a proto bych se tomu nebránil. Raději upozorňuji - vykročíte tím na cestu neprošlapanou, v předpisech nepopsanou. Ale pokud se domluvíte jako zřizovatel a Vaše PO, tak v tom nevidím problém. V závěrce je potřeba dbát na to, že budete mít samozřejmě stejný HV v rozvaze i výsledovce. Tedy ten převod ze 401 byste udělali až v průběhu roku při rozdělování výsledku hospodaření a zase byste více rozdělili do fondů (případně si to nechali ve výsledku hospdaření minulých let).

  Jen mi trochu vrtá hlavou, co se v té PO dělo, že je tam tak vysoký zůstatek na účtu 902 - možná by bylo dobré zkusit to zjistit, zda ta 902 byla k 31. 12. 2009 správně. Pokud byste zjistili, z čeho to vzniklo - napiště mi na e-mail a ještě bychom jednou prošli odůvodnění aktuálního účtování.

 • Bezúplatný převod majetku
  26. 09. 2023

  Dobrý den pane Nejezchlebe, prosím Vás o radu. PO se zřizovatelem město bezúplatně přijalo majetek OE a DDHM od PO se zřizovatelem kraj. Zatím jsem majetek zařadila 902/999 a 028/088. Mám účtovat také 501, 558/649? Děkuji.

  Máme to výslovně popsáno u DDHM (028) - tam účtujete pouze rozvahově - převzetí hodnoty MD 028/Dal 088 (již ne 558/649).

  Problémem je to, co nejde na účty 0xx. Pokud totiž vezmeme analogii s tím, jak přebíráme majetek, tak nebudu účtovat výsledkově. Jenže striktně vzato podle ČÚS 707 bych měl MD 501/Dal 649 a majetek navedu buď na 902 (nebo ani nikam nenavádím, protože podle mých pravidel na podrozvahu nepatří). Takže když toto (co nepřijde do třídy 0xx) zaúčtujete i výsledkově 501/649 s odkazem na ČÚS 707, tak Vám to nikdo nemůže vyčítat. Ale pokud chci zachovat filosofii přebírání majetku mezi vybranými účetními jednotkami, tak z toho vyplyne jen zaúčtování na podrozvahu 902/999 (což já bych třeba za sebe preferoval kvůli principu jednotnosti účetních metod) 

 • Nákup z dotace a z vlastních prostředků
  25. 09. 2023

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu při účtování. Zažádali jsme o dotaci na školní tabule ve výši 265 tis. Kč. Realizovali jsme výběrové řízení, nákup i montáž 3 ks tabulí. Nákup byl realizován jako investice. Fakturu jsem zaúčtovala: 042/321 a 022/042 Platba byla provedena z BÚ a zaúčtována 321/241 55 (FRM) Po provedené kontrole poskytovatelem dotace nám bylo proplaceno 200 tis. Kč. Můžete mi prosím poradit, jak správně přijmout a zúčtovat dotaci a jak zbylou částku 65 tis. Kč, která byla hrazena z vlastních prostředků školy.? Děkuji a s pozdravem

  Pořízení majetku - to je OK

  Platba faktury - MD 321/Dal 241 a ve stejné výši čerpání fondu investic - MD 416/Dal 401.

  Zaúčtování nároku na dotaci - nyní bych již účtoval MD 34x (nevím zda kraj nebo stát či někdo jiný - podle toho 348 nebo 346)/Dal 403. Inkaso dotace MD 241/Dal 34x a tvorba fondu investic MD 401/Dal 416.

  Takže ten rozdíl 65 tis. kč je výsledným snížením fondu investic (265 tis. kč jste zaplatili, 200 tis. Kč jste na to dostali).

  No a potom odpisy - 551/082 a k tomu účtujete 403/672 ve výši odpis x 200/265 (což je transferový podíl) no a na rozdíl mezi 551 a zúčtovanou 403 do výnosů (fakticky odpovídající odpisu z Vašehu financování) účtujete MD 401/Dal 416 - tvorba fondu investic.

   

 • DPH tepla při refakturaci
  25. 09. 2023

  Dobrý den. Naše gymnázium je v pronájmu u základní školy, kterou zřizuje Město. Základní škole platíme poměrnou část nákladů za teplo, elektřinu a vodu. Základní škola je plátce DPH, naše gymnázium je neplátce DPH. V březnu 2023 nám refakturovali spotřebu tepla za rok 2022 s 10% DPH. Nyní nám vystavili opravný daňový doklad, kde nám s mínusem částku ZD i DPH 10% dobropisovali a zároveň nám dali novou fakturu, kde je již fakturace s 0% DPH, ale částku nám nechali stejnou jako byla celkem s DPH. Mám k dispozici fakturu jejich dodavatele tepla za rok 2022, kde jim dodavatel fakturoval s 10% DPH. Je tento postup refakturace správný? Děkuji

  Domnívám se, že záklandí škola se rozhodla použít režim přeúčtování podle §36 odst. 13 ZDPH - tedy přeúčtování mimo režim DPH. Aplikace přeúčtování pro tyto případy je samozřejmě tak trochu s otazníkem, nicméně v ČR je to i ze strany finanční správy bráno jako relevantní možnost.

  Netuším, co je vedlo ke změně přístupu - ten režim, kdy nejprve uplatní odpočet DPH a zase DPH odvedou na výstupu je samozřejmě možný (je to fakticky základní režim DPH, jak postupovat). Dokonce bych odhadoval, že by pro ně mohl být i výhodější kvůli koeficientu. Ale neznám podrobnosti a je možné, že ke změně přístupu měli nějaký ekonomický důvod.

 • IM oplocení kontaktní ohrady pro zvířata
  22. 09. 2023

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřízená krajem, naše hlavní činnost je výchova a vzdělávání v oblasti environmentální výchovy. Máme 3 pracoviště. V jednom z pracovišť jsme v nájmu, kde máme pronajatý areál vč. budov a pozemků. Teď od 1. 9. 2023 jsme přebrali i zbytek areálu „farmu“ – budovy pastviny, kontaktní ohradu, louky atd. Vše ve velmi vybydleném stavu. Máme již nasmlouvaná zvířata do kontaktní ohrady, která je součástí areálu a slouží, pro environmentální výchovu dětí. (kontakt s živými zvířaty) Bohužel stávající oplocení kontaktní ohrady je nevyhovující, rozpadá se uhnilé sloupky, části plotu původní nájemce odmontoval a chybí. Takže potřebujeme udělat nové oplocení této kontaktní ohrady. Oplocení plánujeme udělat z nákupu dřevěných kůlů a prken, takže vlastně celodřevěný bez zděných částí. Jelikož asi jako všechny p.o. zápasíme s financemi tak bychom rádi oplocení kontaktní ohrady dostali do IM tudíž jako stavbu, abychom to mohli mít financované z investičního fondu. Můj dotaz zní, bude i takovýto celodřevěný plot u kontaktní ohrady bez jakýchkoliv zděných základů, nebo zazdívaných sloupů splňovat to, že to bude stavba a bude to moci být inventární číslo? Pokud ano bude to spadat do CZ-CC 242091 – oplocení samostatné j. n. a do jaké odpisové skupiny a odpis na kolik let? Bude tady jedno, v jaké se budeme pohybovat ceně za nákup materiálu na tento plot i kdyby to bylo do 40 tis. Kč.? Pokud by to nespadalo do stavby tím, že jsou kůly zatlučené „jen„ do země tak jak udělat takovouto ohradu, abychom splnili, že to budeme mít jako stavbu. Dále se chci zeptat, jestli ještě není problém v tom, že budeme mít inventární číslo „stavbu oplocení“ na cizím sice pronajatém pozemku. Dále mám ještě jeden dotaz, budeme určitě dělat i oplocení luk – výběhy. Tady to opět bude oplocení nějaké zatlučené kůly, ale poté na ně bude nandán elektrický ohradník. Budeme to tady moci dát jakou soubor movitých věcí a pokud to překročí částku 40. tis. Kč. zařadit jako investiční majetek pod SKP 31.62.13 Elektrické stroje a zařízení, které mají individuální funkce? Bude to CZ-CPA 27.90.11 Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí, bude to tedy spadat do 2 odpisové skupiny na 8 let?

  Dotaz, který jste zaslali je tak trochu spíše na znalce satvebního zákona. 

  Pojem stavba použitý ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. se odkazuje na stavební zákon - tedy řešíme, zda plot, který popisujete je "stavbou". K tomu jsem dohledal zajímavý článek na následujícím odkazu:

  https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/ohrazeni-pastvin-ve-svetle-stavebniho-zakona-a-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny/

  Pokud se podívám na zde uvedené závěry, tak si myslím, že obecně obhájíme plot, který popisujete jako stavbu (a jen poznamenávám, že zákon o dani z příjmů vyjímá tento typ staveb z dlouhodobého majetku - nicméně pouze v lesní výrově ... - oplocenky). Nemám v zásadě zkušenosti se zemědělstvím (jak to probíhá v praxi), nicméně domnívám se, že podle předpisů to jako stavbu obhájíte - tedy i čerpání z fondu investic (samozřejmě potom bez ohledu na vstupní cenu - klidně i v případě, že to bude do 40 tis. kč).

  Klasifikace - dańově podle mne skončíme ve 4 odpisové (oplocení), klasifikace CZ-CC souhlas - není to přímo vyjmenováno v ČÚS 708 - takže analogií asi do 6. odpisové skupiny (jako ta ostatní oplocení). Nicméně doba odepisování by se měla naszavit podle životnosti a pocitově bych se snažil nedávat na více než 10 let.

  Satba na pronajatém pozemku - není problém. Samozřejmě z nájemní smlouvy by měla vyplývat možnost umístit stavbu plotu na pronajatý pozemek.

  No a k tomu druhému - pokud budu respektovat to, co je popsáno v tom odkazu, tak to nesou mobilní ohradníky a také asi máme skončit ve "stavbě".

 • platební systém SENECA pro rodiče
  20. 09. 2023

  Dobrý den, Koupili jsme software „SENECA“. Jedná se o platební a evidenční systém pro školy (pro platby žáků na akce, pracovní sešity, fotografie, kina apod.). Na toto bude založen samostatný bankovní účet, který bude s programem propojen. Rodiče zašlou peníze a my budeme příslušné částky strhávat. Chci se zeptat, jestli mohu faktury týkající se žáků hradit přímo z tohoto účtu a jestli mohu založit pro tento účet i pokladnu. Při proškolování mi paní, která to dělá říkala, že vše hradí z provozního účtu a po skončení dané akce si peníze mezi účty převádí. Připadá mi to zbytečné, když bych mohla vše hradit rovnou. A pokladní doklady na akce žáků také proplácí z hlavní (školní) pokladny a potom převádí mezi účty. Takto jí to prochází i inspekcí. Prosím o kontrolu účtování: Paní účtuje přes provozní účet a do nákladů vše na 518.. a po skončení převede peníze mezi účty a z 518.. odúčtuje. Já bych účtovala přímo z účtu „žáků“: Příjem peněz od rodičů 241AU/324.., Uhrazení faktury 324../241AU Děkuji za odpověď

  Nevidím problém v tom, aby to šlo "rovnou" - to zaúčtování přes 324 je možné.

  Pokud byste chtěli prvotně přes provozní účet a potom refundovat z tohoto speciálního účtu - to je také možné. Ale to co navrhujete mi přijde jendodušší.

 • Technické zhodnocení budovy
  20. 09. 2023

  Dobrý den, prosíme o radu ohledně účtování: V 07-09/2023 jsme realizovali výměnu 2 ks plynových kotlů z let 1996 a 1998 za nové kondenzační kotle. Jedná se o technické zhodnocení budovy, původní kotle byly součástí budovy, bude financováno z IF (dotace od zřizovatele). Do ceny by mělo být dle našeho názoru zahrnuto : 1) návrh technického řešení kotelny (navrženy 3 varianty vytápění z nichž jsme jednu vybrali); 2) projektová dokumentace; 3) zpracování požárně bezpečnostního řešení pro PD; 4) technický dozor; 5) samotná rekonstrukce kotelny. Dotaz : můžeme do celkové ceny opravdu zahrnout i návrh technického řešení kotelny (cena cca 13 tis. Kč)?

  Ano - do ceny to patří. Viz §55 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. - jsou to náklady na variantní řešení.

 • Doplnění k dotazu identifikovaná osoba
  19. 09. 2023

  Dobrý den, ještě zasílám doplnění k mému dotazu identifikované osoby. Kontaktovala jsem slovenského dodavatele pro změnu faktury (fakturace bez DPH) a přišla mi tato odpověď: Pri prijatí služby z EU neplátcom DPH nevzniká automaticky povinnosť registrovať sa ako identifikovaná osoba (§6h). Je tam podmienka „přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku“. Miesto plnenia upravuje §10i odstavec 3,kde v prípade že plnenie neprekročí v príslušnom ani v predchádzajúcom kalendárnom roku 10000 eur nie je miestom plnenia miesto príjemcu služby ale miesto dodávateľa služby. Táto úprava platí v celej EU, a je to analogicky formulované aj v slovenskom zákone o DPH. Platí to asi dva alebo tri roky. Cieľom bolo znížiť administratívu, aby nebolo nutné pri službách malej hodnoty sa automaticky registrovať. V prípade, že by som nespĺňal ročný limit 10000 eur, mal by som povinnosť vystaviť vám faktúru bez DPH a uviesť na faktúre, že "sobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná". Můžu tedy evidovat a uhradit původní fakturu s DPH? Lze toto ustanovení použít v našem případě. Mockrát děkuji za odpověď.

  Já se obávám, že aplikace ze strany slovenského dodavatele není v pořádku. §10i je nastaven pro poskytování služeb osobě nepovinné k dani. Nesmíme ale zaměňovat neplátce DPH a osobu nepovinnou k dani. Osobou nepovinnou k dani je například občan (nepodnikají). Nicméně Vy jako příspěvková organizace v nějakém rozsahu uskutečňující ekonomickou činnost jste osobou povinnou k dani - k tomu viz i definice uvedená v §5 odst. 1 ZDPH.  Ještě je k tomu dobré vzít v úvahu §9 odst. 3 ZDPH.

  Takže zjednodušení, o kterém daná firma hovoří, skutečně nastalo, v ČR bylo implementováno v roce 2021, ale týká se poskytování tohoto typu služeb (a také třeba internetových obchodů ...) pouze osobám nepovinným k dani.

  Takže za mne stále platí to, že by v tomto případě mělo dojít k přechýlení místa plnění do ČR, Vám bohužel vzniká povinnost stát se identifikovanou osobou a dodavatel by měl přehodnotit svůj přístup, pokud realizuje tento typ dodávek třeba do dalších škol v rámci ČR.

  Takže za mne pokud to chcete mít správně - registrujete se jako identifikovaná osoba, dodavateli platíte bez DPH a zdaníte to v ČR. Na druhou stranu - pokud se tak nestane, tak to s ohledem na minimální částku asi nikdo nebude řešit.

 • Erasmus - účtování (korunový účet)
  18. 09. 2023

  Dobrý den, vím, že je zde spoustu podobných dotazů, ale bohužel jsem nevyzkoumala potřebné informace. Máme nově připsanou dotaci z Erasmu +. S tímto účtováním nemám moc zkušeností. Bankovní účet máme vedený v Kč. Na účet nám již přišla záloha. Chtěla jsem se zeptat na nějaké základní účetní operace, především na účtování kurzových rozdílů. Kdy o kurzových rozdílech účtovat, jestli s každou platbou, nebo pak nějak jednorázově na konci roku, případně jaký kurz je nejvhodnější použít? Přišla nám na účet částka v Kč, mám už tedy tuto částku přepočítat kurzem, neboť nám přepočtem dorazilo méně peněz, takže se bude jednat o kurzovou ztrátu? Nebo se to v průběhu roku neřeší. Moc děkuji za odpověď.

  Já bych Vás prvotně odkázal na dokument "Transfery v podmínkách PO" z 18.2.2022 - od strany 49 řeším dotace v cizí měně. Ještě jsem k tomu nahrával video k vysvětlení problému ("Cizí měny - typové problémy dotací"). Úpln na konci toho dokumentu je ukázka možného účtování s korunovým účtem.

  Dotazy jste dala dosti obecně - tedy mohu volit jen obecné odpovědi:

  - byť na účet dostanete Kč, tak dotace je v EUR - tedy musíte účtovat o cizí měně (tedy přijatá EUR x kurs) - to bude na 374 a rozdíl mezi 374 a částkou přijatou na kč účet bude kurzový rozdíl na 563

  - pro účtování v cizích měnách musíte stanovit,, jaký budete používat kurz - musí to být kurz ČNB. Doporučuji pevný roční kurz jako nejjednodušší variantu - třeba pro letošek by to bylo 24,115 Kč/EUR. Na konci roku nezapomenout přepočítat cizoměnovén pohledávky a závazky

  - pokud máte náklady - u nákladů v EUR - fakturu zaúčtujete v částce EUR x Váš kurz (třeba ten pevný) a pokud uhradíte z Kč účtu - zase vznine kurzový rozdíl (tedy 563, var. 663)

                     - u nákladů v Kč - samozřejmě hradíte v Kč, ale pozor  - musíte dohledat, jaká máte pravidla v dotaci pro přepočet Kč výdajů na EUR - tímto kurzem vypočítat, kolik je to čerpání v EUR (upozorňuji, že to potom na Kč nemusí být stejná částka jako jsou náklady).

     - no a nárok na dotaci v EUR - zase je to pohledávka v cizí měně.

  Ale to je letem světem - prosím podívejte se na ty dokumenty - snad se Vám to trochu objasní. 

 • Přebytek provozního příspěvku PO
  18. 09. 2023

  Potřebovali bychom poradit, jak vyřešit přebytek na provozním příspěvku (bez příspěvku „na odpisy“) námi zřízené příspěvkové organizace (MŠ), kterou jsme zřídili před pár lety. MŠ velmi dobře hospodaří a tím se dostala do situace, že už nyní ví, že jí bude přebývat značná část příspěvku (cca 600 tis.). Proto se obrátila na zřizovatele s žádostí, co s tím. V žádném případě nechceme postupovat k její škodě, ani ji jakkoliv demotivovat. Současně nechceme jít cestou zdanění přebývajícího příspěvku, na rovinu říkám, že mi to přijde škoda. Napadají mě tři možnosti: 1) s tímto odůvodněním příspěvek po schválení příslušným orgánem (u nás ZM, schválilo letošní příspěvek) zkrátit a převést zřizovateli. I když zákon říká, že krátit příspěvek se smí jen v odůvodněných případech. Jaké to jsou? Spadá pod ně i náš případ? 2) letošní přebytek příspěvku převést na příspěvek pro rok 2024. Tedy schválit letošní příspěvek tak, že část bude kryta z příspěvku roku 2023. Zřejmě by k tomu bylo potřeba usnesení zastupitelstva při schvalování příspěvku. Usnesení máme formulované „schvaluje příspěvky příspěvkovým organizacím dle přílohy č. x tohoto usnesení“ a v příloze je tabulka příspěvků jednotlivým PO. Rozpočet města i příspěvkových organizací bude schvalován na přelomu listopadu a prosince. 3) Ještě mě napadlo, že bychom mohli v ZM schválit objem příspěvků jako celku a jejich rozdělení pak už nechat na radě města jako zřizovateli (rada k tomu žádné zvláštní pověření nepotřebuje). Bylo by v tomto případě také nutné nějaké usnesení o použití loňského příspěvku? Preferujeme možnost převést přebytek letošního příspěvku na příspěvek pro rok 2024 před jeho vracením a posílám sem a tam, tedy variantu 2. Doufám, že se mi povedlo nastínit náš problém a prosím o pomoc s jeho řešením.

  První varianta - za mne je možná. zákon nijak nespecifikuje důvody pro úpravu finančního vztahu zřizovatel a PO. Pokud tam ale jasně přebývají peněžní prostředky, tak za mne je to legitimní důvod. 

  Druhá varianta - ano - za me také možná.  Mělo by to být tak, že bude stanovena konkrétní částka příspěvku poskytnutého z roku 2023, která bude určena k čerpání na rok 2024. Pokud zastupitelstvo schvalovalo něco, z čeho vyplývalo, že je to provozní příspěvek výhradně na rok 2023 (například jako položka rozpočtu), potom by ten přesun na rok 2024 mělo odsouhlasit zastupitelstvo. Pokud tomu tak není a třeba v rozpočtu je jen uvedeno "provozní příspěvek", tak nevidím problém, aby toto "upřesnění" ve smyslu, že část je určena na rok 2024 provedla Rada (někde je to záležitostí i "úředníků"). No a toto rozhodnutí by se potom promítlo do nastavení příspěvků na rok 2024 - tak jak uvádíte. Na základě toho u PO možné účtování na Dal 384 (a u zřizovatele na MD 381). 

  Třetí varianta - pokud správně chápu - technika by byla stejná jako v bodě 2, jen by zastupitelstvo nechalo větší volnost Radě - tedy Rada by definovala, kdo jaké peníze dostane, na jaké období. Tedy jen by do toho nebylo případně zatahováno Zastupitelstvo (to by pracovalo jen s celkoovu částkou příspěvků). Tedy rozhodování - viz bod 2. Já bych ale třeba do tohoto u obce Vašeho typu (menší město) nešel.

  Ještě mne napadá čtvrtá varianta (v některých situacích by se mohla hodit) - změnit část příspěvku z provozního na investiční - tak, aby je neúčtovali do výnosů na 672, ale do fondu investic na 416. To by bylo zajímavé zejména v situaci, kdy by si organizace postupně šetřila na nějakou investici (případně si kryla nějakou velkou opravu). A u té investice je mi jedno, zda by si ji následně platila sama, nebo by zřizovatel před její realizací nařídil odvod z fondu investic a pořízení zajistil.

 • Identifikovaná osoba
  15. 09. 2023

  Dobrý den, objednali jsme si od slovenského dodavatele "Rozvrh - roční uživatelskou licenci a technickou podporu do 05.09.2024". Naše organizace není plátcem DPH. Na faktuře má dodavatel uvedeno IČO 10955810, DIČ: 1022601096 a IČ DPH: SK1022601096. Fakturuje nám částku 2 280 Kč (základ daně 1900 Kč, DPH 380 Kč). Chtěla bych Vás poprosit o radu, protože nevím, zda máme dodavateli poslat na účet 2280 Kč včetně DPH nebo částku bez DPH ve výši 1 900 Kč, jak toto všechno zaúčtovat a jaké kroky jsme povinni provést a kdy z pohledu, že jsme asi identifikovanou osobou. Nevztahuje se na to nějaké osvobození? Děkuji.

  Vezmu to od konce - bohužel osvobození tady není.

  Je to nákup služby od slovenského plátce DPH - tedy místo plnění se přechyluje do ČR a daň má být odvedena v ČR. Takže do 15-ti dní od přijetí služby jste povinni podat registraci k DPH - budete se registrovat jako identifikovaná osoba (návod k registraci najdete na webu ve videích - podává se leketronicky, registrujete se nikoliv jako plátce, ale jako identifikovaná osoba). Být Vámi, udělám to co nejdříve, na základě registrace oznámím dodavateli, že jsem identifikovanou osobou, sdělím mu DIČ. On by měl opravit fakturu - tedy fakturovat jen základ daně s tím, že daň přiznáváte Vy v ČR. Tedy ve výsledku byste měli zaplatit jen 1 900 Kč (právě kvůli tomu bych tu registraci neoddaloval").

  Předpokládám, že ten případ nastal teď v září - tedy případ byste zahrnuli do zářijového přiznání k DPH - zdaněno v sazbě 21%. Kontrolní hlášení nepodáváte. Podání přiznání do 25.10., platba taktéž.

  Zaúčtování opravné faktury by tedy bylo MD 518/Dal 321 a prodanění MD 518/Dal 343 (platba DPH by potom byla MD 343/Dal 241).

  Přiznání k DPH podáváte jen za měsíc, kdy se Vám takovýto případ objeví. Je tedy klidně možné, že třeba následující rok se nic nebude dít a potom zase zdaníte prodloužení licence v září 2024 (podáte přiznání ...).

 • Rozpuštění transferů
  15. 09. 2023

  Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně rozpuštění trasferů. Zřizovatel naší škole PO svěřil budovu v hodnotě 25 218 880,40. Budovu řádně odepisuji , přišlo technické zhodnocení (130 365,-Kč) a hodnota budovy vzrostla a tudíž i roční odpis. Což je v pořádku, ale na kartě majetku mám dvě položky, s kterými jsme to už dostali : Ministerstvo životního prostředí - transfer 1 672 945,35 - rozpuštěný transfer 86 751,14 - nerozpuštěný transfer 1 586 194,21 Státní fond ŽP - transfer 98 408,55 - rozpuštěný transfer 4 234,14 - nerozpuštěný transfer 94 174,41 Zřizovatel chce, abych nerozpuštěný transfer postupně rozpustila, ale já vůbec nevím jak na to ( má se to účtovat jen 403 / 401 ? a jak se to odrazí ve výši ročních odpisů?) Předem moc děkuji

  Prvotně bych Vám chtěl doporučit vysvětlující dokument k použití účtu 403. Jsou k němu připojena i vysvětlující videa - vše zde naleznete:

  https://www.pouctuje.cz/dokumenty?jak=fraze&stitky[0]=7

  Zaúčtování rozpouštění investičního transferu z účtu 403 je zápisem MD 403/Dal 672

    odpisy účtujete klasicky tak jak jsou vypočteny MD 551/Dal 081 a rozdíl je jen v tom, že tvorbu fondu investic budete provádět MD 401/Dal 416 ve výši rozdílu hodnoty zaúčtované na 551 a rozpuštěného transferu z účtu 403

  Takže teď jde jen o to, jak vypočtete tu hodnotu, kterou máte rozpouštět - je to hodnota odpisu (účet 551) x takzvaný transferový podíl, který se spočítá jako dosud nerozpuštěná hodnota transferu/aktuální zůstatková hodnota. Takže třeba v okamžiku provedení technického zhodnocení se musí přepočítat. Tototo popisuji samozřejmě pro situaci, kdy to počítáte "v ruce", pokud si to vedete v majetkovém programu a hodnotu transferu správně zadáte, tak Vám běžně spočítá, kolik je rozpuštění transferu.

  Tak prosím podívejte se na ty dokumenty k účtu 403

 • Schválení účetní závěrky PO
  13. 09. 2023

  Dobrý den, jsem PO zřízená obcí. Každým rokem dáváme zastupitelstvu obce ke schválení účetní závěrku a to vždy tak abychom to stihly k 30.6. ( do šesti měsíců od rozvahového dne) vykázat do MÚZA. Měla jsem a mám za to, že PO si musí nechat povinně schválit účetní závěrku. Jenže teď po volbách máme nové členy zastupitelstva, kteří to chtějí dělat správně a jinak proto hledám přesné znění celého schvalovacího procesu a toto jsem našla. Zdroj SMO: Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace, jedná se o vyhrazenou pravomoc rady obce podle § 102 odst. 2 písm. o) zákona o obcích. Jelikož se jedná o vyhrazenou pravomoc rady obce, zastupitelstvo obce v daném případě rozhodnout nemůže. Dále §102 odst. 4 (obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j), k) a o)) zpět odkazuje na odst.2 písm. o). Můžete mi prosím vysvětlit co je správně. Já měla za to, že pokud není rada rozhodovacím orgánem je zastupitelstvo obce. Děkuji za vysvětlení a odpověď.

  Je to jednoduché - pokud máte RADU, tak schvaluje RADA podle §102 odst. 2 písm. o) Zákona o obcích.

  Pokud ale RADU nemáte - nastupuje §102 odst. 4 a tato pravomoc přechází na zastupitelstvo (protože je v těch vyjmenovaných bodech, které nejdou na starostu).

← Novější dotazy

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu