PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • TZ
  20. 04. 2021

  Dobrý den, chci se ujistit v účtování, že to dělám dobře. Škola plánuje výměnu osvětlení v naší tělocvičně. Výměna bude v celkové hodnotě přes 100.000 Kč. Určitě dojde k úspoře (staré světla se vymění za LED osvětlení). Beru, že to je technické zhodnocení budovy. Účtovala bych takto: - faktura 042/321 - úhrada Fa 321/241 - použití fondu investic 416/401 241 20/241 40 - uvedení do provozu 021/042 + odpisy (předpokládám, že odpisy budeme dělat mi) + tvorba IF 401/416 Teď nevím jestli mám zároveň navýšit i cenu na podrozvahový účet 999/966 (technické zhodnocení budovy)? Od 1. 1. 2021 jsem ve vnitřních směrnicích nastavili zůstatkovou cenu na 0 Kč. Může to tak být při odepisování osvětlení? CZ-CPA bych asi volila 21.12.92 s dobou odepisování 50 let? Prosím o kontrolu. Děkuji a přeji pěkný den

  S hodnocením, že je to spíše TZ bych souhlasil. Zaúčtování je z mého pohledu v pořádku. Pokud se týká podrozvahy, tam bych to již nedával (platí obecný princip - pokud již něco vykazujete v rozvaze, tak by se to nemělo vykazovat v podrozvaze) - jinak předpokládám, že budova je vypůjčená - vedení účetní hodnoty vypůjčeného majetku na podrozvaze jsem již komentoval častěji, ale vím, že ty požadavky k účtování stále jsou (takže nekomentuji - jen zdůrazňuji, že by neměla být duplicita rozvaha a podrozvaha).

  To, že ne máte nastavenu nějakou zbytkovou hdnotu mi dává smysl.

  Klasifikace CZ-CPA 21.12.92 - tomu nerozumím - přiznám se, že takový kód ani neznám (skupiny 21 - je farmacie). Nicméně to je jedno - pokud řešíme, že je to TZ budovy, tak by se to mělo klasifikovat jako vlasntí budova a potom by to spíše měl být číselních CZ-CC - 12.63.11.

  Doba odepisování - pokud se nad tím zamyslíte, tak životnsot tohoto TZ bude asi kratší než 50 let - tedy já bych měl tendenci nastavit rychlejší odpis - ale samozřejmě také závisí na pravidlech definovaných zřizovatelem.

 • Dotaz - antigenní testy- z FKSP?
  16. 04. 2021

  Dobrý den, Jsme příspěvková organizace - kulturní organizace. Nakoupili jsme antigenní testy. Každý týden se provádí testování zaměstnanců, kteří jsou v práci. Zaměstnanci na home-office se netestují. Antigenní testy účtujeme do nákladů - na účet 527. Na příspěvek od zdravotní pojištovny zřejmě jako příspěvková organizace nemáme nárok. Je třeba od doby povinného testování .- propočítávat, kolik je potřeba testů na počet zaměstnanců, kolik můžeme dát do nákladů. Náklady na roušky a desinfekci účtujeme na účet 501, ale není limitováno. Je třeba vymezit ve vnitřním předpisu? ----------------------------------------------------------------------------------------- Případně je možné hradit testy z FKSP?

  Podle mého názoru  antigenní testy nepůjde hradit z FKSP - jedná se o povinnost organizace testovat.

  Nevyznám se v tom, kdo může a nemůže žádat o proplacení, nicméně pokud se podívám na následující odkaz, tak souhlasím, že tam PO nevidím mezi subjekty, kterým by testování mělo být propláceno:

  https://www.samotesty-covid.cz/otazky-a-odpovedi/

  Z hlediska účtování - ty nakoupené testy jsou zásobami a měl bych o nich takto účtovat - tedy můžete si podle mne stanovit nějaké mantinely, kdy budete účtovat přímo do nákladů (to ČÚS 707 umožňuje). Pokud byste ale jednorázově nakoupily větší objem testů, které by Vám vydrželi po delší dobu, tak je to možná skutečně o tom, že by se na "skladě" sledovaly - to si skutečně musíte stanovit sami (je spousta zásob, které dáte do spotřeby a vůbec neevidujete sklady, byť jsou spotřebovávány postupně ...). Ve vnitřním předpisu to případně vymezit máte - viz ČÚS 707 - bod 3.6. b)

  3.6. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení §8 odst. 4 zákona zejména vnitřním předpisem upravujícím především

  a) normu přirozených úbytků zásob,

  b) druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad materiálu,

  c) pravidla pro členění syntetických účtů zásob na analytické účty v oblasti oceňování pro vnitroorganizační potřeby včetně cen stanovených pro tyto účely a pro sledování cenových odchylek a způsob jejich zúčtování.

  Jinak ty roušky a desinfekce pro zaměstnance - ty by asi měly jít také na 527.

 • Dotace na úpravu učeben
  16. 04. 2021

  Dobrý den, v roce 2020 nám byla přiznána dotace na úpravu učeben (rozhodnutí o dotaci je ze dne 18.3.2020). Dotaci nám administrovala externí firma. Podle rozhodnutí a informací od administrátora mělo jít o investiční dotaci. Majetek byl zařazen do užívání 31. 8. 2020 (nábytek, interaktivní tabule, notebooky - účet 022+ čerpání investičního fondu). Na karty majetku jsem zavedla i na účet 0403 naúčtovala (MD388/D403) celou výši dotace ve výši 855 067,45 Kč. V březnu 2021 byla dotace připsána na účet zřizovatele. Ještě není převedena na náš účet. Část ve výši 27 588,00 Kč byla poskytnutá jako neinvestiční, zbytek jako investiční (827 479,45 Kč). Zjistila jsem, že neinvestiční část byla poskytnuta na fakturu z roku 2019 za zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti. Tu jsme účtovali na účet 518. Prosím poradíte mi, jak opravit?

  Ta oprava je poměrně komplikovaná. Jestliže to budete opravovat (protože se to chybně ve 2020 vykázalo jako investiční dotace), tak byste musela:

  - proúčtovat opravu nesprávnosti na dotaci - fakticky 403/672 - převod na neinvestiční (27 588 Kč) - odúčtování ze 403.

  - opravit tvorbu fondu investic ve 2020 - byla nižší o 27 588 Kč - tedy 401/416 minus 27 588 Kč.

  Teď jde o to, zda to budete chtít udělat úplně správně - pokud ano - tak budete muset ještě přepočítat od září 2020 rozpouštění 403 do výnosů (jak by to bylo správně pokud by byl investiční stransfer jen 827 479,45 Kč - tedy přepočítat transferový podíl zpětně - tedy opravit to zpětně  a tím i korigovat výši tvorby fondu investic z odpisů - pokud fond investic tvoříte na rozdíl mezi odpisy a tím, co zúčtujete ze 403 do výnosů). Nicméně ty částky mi přijdou tak malé, že bych to možná neopravoval zpětně, ale nyní k aktuálnímu datu udělal ty dvě operace, které jsme napsal na začátku a od data opravy přepočetl nový transferový podíl a tedy nové rozpouštění 403 do výnosů.

  Vím, že to není úplně přesné, ale ten rozdíl bude podle mne zanedbatelný - takže bych to skutečně asi udělal takto (tedy nevracet se zpět a přepočet transferového podílu provést k aktuálnímu datu). 

 • Nevyčerpaný příspěvek za rok 2020
  14. 04. 2021

  Vážený pane inženýre, jsme příspěvková organizace zřízena městem, zabýváme se pořádáním kulturních akcí. Z roku 2020 máme dost vysokou částku nevyčerpaného příspěvku od zřizovatele. Částka tudíž tvoří vysoký daňový základ, který bychom měli zdanit. Prosím o názor, zda můžeme požádat zřizovatele o převod nevyčerpaného příspěvku z roku 2020 do dalšího období, abychom si snížili daňový základ, způsobem dohadných položek zaúčtovaných ještě do roku 2020. A nebo zda existuje i nějaké jiné řešení. Děkuji za odpověď

  To je mi velice líto - obávám se, že řešit to až nyní je veliký problém. V dokumentu z 3.10.2020 od strany 14 dávám nějaké recepty na řešení takovýchto situací se souvisejícím účtováním jak na straně PO tak i zřizovatele. Vše je to ale nastaveno tak, že to řeším ještě do konce roku a také provedu příslušné zaúčtování. Obdobné vysvětlení je uvedeno i v dokumentu z 24.4.2020.

  Nyní je ale duben - účetnictví roku 2020 již neotevřete a již byste se podle mne měli zaměřit již na postupy týkající se ospravedlnění snížení daňového základu - tedy s tím, že bylo účtováno chybně - tedy znamená to chybné účtování. Díval jsem se na Vaše výkazy a byly by tam třeba takové šílené nápady typu, že 3 mil. Kč příspěvku byly poskytnuty již na rok 2021 a Vy jste omylem zaúčtovali do 672 (k tomu budete mít papír datovaný z roku 2020 z Města, že to takto skutečně je ....) - no a jaksi to omylem zaúčtovalo i Město nedobře .... Nebo, že je to příspěvek s vypořádáním a něco se musí vracet zřizovateli (a jen jste to opomněli zaúčtovat) - zase to ale musí být v pravidlech již z roku 2020.

  Řešit toto v dubnu roku následujícího je skutečně problém. V čem Vás mohu utěšit je to, že určitě byste nezdaňovali "příspěvek" - takže byť máte v hlavní činnnosti zisk 2,8 mil. Kč, tak by daň rozhodně nemohla být vyšší než jsou vlasntí příjmy (1,5 mil. Kč) - a možná by to šlo ještě stáhnout s ohledem na strukturu Vašich činností - toto nevím - to bych Vás (tedy Vaši organizaci) musel znát více a museli bychom řešit, jaké jsou v tomto možnosti. nějakou inspiraci najdete v dokumentu z ledna 2021, kde ukazuji různé varianty výpočtu daně z příjmů.

  ¨Takže tolik asi popis a znovu jen konstatování - je hrozně pozdě toto řešit - je to velká chyba, že se to neřešilo před koncem roku 2020.

 • účtování antigenních testů
  12. 04. 2021

  Dobrý den, na jaký účet doporučujete účtovat nákup antigenních testů? účet 527 nebo 501? Děkuji za odpověď

  Pokud je to pro zaměstnance, tak by to spíše měla být podle obsahového vymezení účtů ta 527. To by odpovídalo i tomu, co MF uvedlo na jaře 2020 v metodické pomůcce k účtování zásob (v té době se řešila desinfekce, roušky ... - vše pro zaměstnance).

 • Karanténní příplatek
  12. 04. 2021

  Dobrý den. Prosím o radu, jak zaúčtovat mimořádný karanténní příplatek? Zaměstnankyni naší organizace to vyšlo na 2 dny v březnu. Mám odečíst od pojistného na účtu 524? Děkuji

  Nakonec jsme to i na základě Vašeho dotazu dali do aktualit (zveřejněno dnes - 12. 4.) - zjistili jsme, že sami máme v této oblasti určité rozdílné pohledy. Tak jsme to chtěli nějak komplexně shrnout.

  Cituji z dané aktuality:

  -----------------------------------------------------------------------------------

  v poslední době se nám množí dotazy týkající se účtování příspěvku zaměstnanci pro nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. Prvotně chceme zdůraznit, že si nejsme vědomi, že by existovala nějaká oficiální metodika účtování (například definovaná ze strany Ministerstva) a také znění zákona č. 121/2021 Sb. nám způsob účtování nějak jednoznačně nedefinuje. Sami jsme se také z hlediska zaúčtování ne úplně shodli na tom, jaký způsob bychom preferovali. Naštěstí to není záležitost, která by představovala nějaké rozpory v záklandích principech. 

  Zkusme si shrnout, jaké máme varianty - uveďme si to na jednoduchém příkladu, že za březen 2021 má zaměstnavatel vyplatit na tomto příspěvku 10 tis. Kč a o tuto částku sníží svoji platbu pojistného.

  a) varianta, že se jedná o platbu hrazenou státem u kterého je zaměstnavatel pouze zprostředkovatelem dané platby

  V této variantě dojde k běžnému proúčtování mezd tak, jako by daný příspěvek vůbec nebyl poskytován a následně dojde pouze k zaúčtování MD 336/Dal 331 ve výši 10 tis. Kč (tedy jen snížíme platbu pojisntého o to, co navíc zaplatím zaměstnanci). V nákladech mi ale zůstává hodnota 521 a 524 ve výši, jako by daný příspěvek vyplácen nebyl (tedy jednáse pouze o částku vyplacenou státem zaměstnancům a zaměstnavatel ji pouze zprostředkovává).

  K této variantě jen podotýkáme, že by bylo logické, aby v o dané platbě OSSZ účtovala ne jako o snížené platbě pojisntého, ale jako o poskyntuté dávce státní podpory.

  b) varianta, že se jedná o náhradu vyplácenou zaměstnavatelem, která je kryta snížením pojistného

  V této variantě vyjdeme z toho, že se jedná o povinnost zaměstnavatele (na úrovni náhrady mzdy), což by možná i korespondovalo s §1 odst. 1 písm. a) zákona č. 121/2021. Tedy daných 10 tis. Kč by bylo druhem náhrady mzdy, který by byl u zaměstnavatele zaúčtován na účet 521 - tedy například by se o tom účtovalo MD 521/Dal 331 a ve stejné výši by se uplatnila sleva na pojistném (MD 336/ Dal 524). Tedy pohled by byl takový, že se jedná o náhradu pojistného vyplácenou zaměstnavatelem, která je kompenzována  snížením nákladu na sociální pojištění.

  K této variantě podotýkám, že by bylo logické, aby o dané částce OSSZ účtovala jako o nižším výnosu z pojistného.

  c) varianta, že se jedná o náhradu vyplácenou zaměstnavatelem, která je kryta "dotací", respektive náhradou od OSSZ.

  V této variantě by se daný příspěvek hradil jako náklad zaměstnavatele - tedy 521/Dal 331 a k tomu by zároveň byl účtován nárok na náhradu (dotaci) - tedy MD 336/Dal 672 případně Dal 649. Tedy jednalo by se o jakousi obdobu toho, jak jsou třeba hrazeny platy pracovníků zaměstnanných "přes úřad práce" (dotace na VPP).

  V této variantě by OSSZ měla účtovat o poskyntuté náhradě jako o nákladu (tedy 572, případně 549).

  Každá z těchto variant má v sobě nějaké logické jádro. Když jsme toto začali řešit, tak Iva Schneiderová se přikláněla spíše k variantě a), Zdeněk Nejezchleb spíše k variantě b). Variantu c) jsme považovali za nejméně pravděpodobnou. Z toho vznikly i určité rozdíly v odpovědích. Samozřejmě že by bylo nejlepší, když by daný zákon byl jasnější a zejména když by byla dána jasná metodika účtování ze strany státu (všimněte si, že hodně klíčové je jak se k zaúčtování postaví stát - jak on bude řešit snížený odvod pojistného - toto váže na systém celostátní konsolidace).

  Za těchto okolností je pro nás těžké hovořit o tomto ve smyslu, že nějaká varianta je vyloženě dobře a jiná je vyloženě špatně. Za sebe jako Zdeňka Nejezchleba píši, že by se mi i líbila varianta a) - pouze mi jen přišlo více odpovídající zákonu č. 121/2021, že je to více o variantě b) - ale rozhodně to není nic přesvědčivého. Klíčové bude, jak se o sníženém odvodu pojistného rozhodne účtovat stát  (OSSZ) - ale to se možná vůbec nedozvíme. 

  Optimální by bylo, abyste se rozhodli pro nějakou z variant alespoň v rámci celku zřizovatel x PO. Pokud se dohodnete, tak klidně třeba zvolte variantu a), která se jeví jako nejjednodušší.

  Pozn. Varianta b) má vliv na rozpočet nákladů PO na účtu 521, mimo jiní i proto vhodné domluvit se zřizovatelem. 

  Samozřejmě pokud bychom zjistili, že k tomu vyšla oficiální metodika MF, informovali bychom Vás (tedy jen bychom doufali, že je nenapadne ještě nějaká další varianta ...). 

 • sleva na nájmu za r. 2020 -daňové hledisko
  08. 04. 2021

  Dobrý den- jsme příspěvková organizace, zřízená obcí, která pronajímá prostory jiným subjektům(kadeřník, masér, lékař,...). V r. 2020 jsme všem subjektům účtovali plný nájem. (neděla jsem žádnou dohadnou položku na případnou slevu na nájmu). Nyní nám zřizovatel sdělil, že chce vyjít vstříc malým podnikatelům a bude jim poskytna dodatečně slevu na nájem za r. 2020. Budu tedy vystavovat dobropisy v r.2021 ale za nájmy r. 2020. Jedná se mi o daňovou účinnost- budu si moci tyto dobropisy daňově uplatnit v DPPO za r. 2021 i když se týkají r. 2020? (celková částka bude cca 50 tis.Kč a budu účtovat 311/603 mínusem) Moc děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

  Radost bych z toho tedy neměl, nicméně myslím si, že se to dá obhájit před pokyn GFŘ D-22 - část k §23 bod 4. Zde je uvedeno:

  4. Pro zjištění základu daně se uplatní částky ovlivňující základ daně k rozhodnému datu, kterým je například v návaznosti na:

  a) vydané rozhodnutí soudu datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

  b) reklamační řízení datum prokazatelného ukončení reklamačního řízení,

  c) přiznání slevy či bonusu datum vzniku právního nároku na slevu či bonus; pokud pro dané zdaňovací období vznikne právní nárok na bonus či slevu (není-li známa jejich přesná částka, akceptuje se pro účely daně z příjmů dohadná položka podle bodu 2.),

  Takže přes toto bych se snažil argumentovat, že pro daň z příjmů vznikl právní nárok na slevu například uzavřením dohody s nájemci, kdy jim pronajímatel vyšel vstříc a akceptoval nutnost omezení jejich činnosti v provozovnách ....

 • Technické zhodnocení x oprava?
  08. 04. 2021

  Dobrý den, kvůli novému zařízení ve školní kuchyni musíme zajistit větší průměr komína (požadavek pro získání revize spotřebiče). Vyfrézování většího průměru bude stát nad 40 000 Kč. Osobně se intuitivně kloním k variantě, že se jedná o technické zhodnocení. Mohu požádat o váš názor, zda se jedná o opravu či technické zhodnocení?

  Za mne také spíše technické zhodnocení - upravuji vlastnosti objektu k umístění jiné technologie.

 • Výměna vstupních dveří
  08. 04. 2021

  PO má budovu školy svěřenou do užívání od svého zřizovatele smlouvou o výpůjčce. Vstupní dveře jsou usazené do kovového rámu, další díly v rámu jsou prosklené. Dveře včetně rámu jsou v havarijním stavu a musí se vyměnit. Výměna bude provedena tak, že vstupní dveře zůstanou zachovány v původním rozměru, ale budou plastové - cena včetně montáže bude cca 100 tis. Kč, ostatní prosklené plochy budou zazděné - provedou to technické služby města, škola zaplatí pouze materiál. Faktura za dveře cca 100 tis. bude uhrazena z investičního fondu PO - dostatek financí. Nejsem si jistá, zda se jedná o opravu nebo TZ budovy. Velikost dveří bude stejná. V případě TZ by byla možná i varianta odvodu IF do rozpočtu zřizovatele. Děkuji za pomoc.

  Tam je podle mne problém zejména v tom zazdění prosklených ploch. Když se podíváte do toho přehledu judikatury k TZ a opravám tak pod číslem 10 je tam judikát 5 Afs 85/2009. V něm byl řešen jako parametr mimo jiné prosvětlení budovy.  Takže za sebe bych to spíše viděl na to, že správně to má být TZ.

  Vyjímám z judikátu:

  Již z uvedeného popisu předmětných stavebních prací je zřejmé, že došlo ke změnám
  technických parametrů objektu D, a to přinejmenším s ohledem na změnu rozměrů prosklené
  plochy. Jak k § 33 zákona o daních z příjmů uvádí pokyn Ministerstva financí D-300, ze dne
  16. 11. 2006, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních
  z příjmů, jehož se v průběhu daňového řízení dovolával i stěžovatel, „za změnu technických
  parametrů podle zákona se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken“ (důraz doplněn). S tímto názorem Ministerstva financí vyjádřeným v pokynu D-300 se Nejvyšší správní soud ztotožňuje. Navíc se lze důvodně domnívat, že sklobetonové tvárnice budou mít v řadě ohledů jiné vlastnosti než plastová okna, byť neotvíratelná, a to především z hlediska prosvětlení budovy. Nelze tedy souhlasit se stěžovatelem, že náklady vynaložené na popsané stavební práce jsou nutně, s ohledem na jejich povahu, pouhou opravou. Vzhledem k uvedenému naopak vše nasvědčuje tomu, že se v daném případě jednalo o technické
  zhodnocení objektu D.

 • Faktura ze zahraničí
  07. 04. 2021

  Dobrý den, jsem PO zřizovaná městem - ZŠ - plátce DPH. Mám fakturu ze zahraničí - jedná se o platbu za provozování virtuální prohlídky školy na našich stránkách. Na faktuře je napsán základ, DPH 21% a celková cena s DPH (tato suma nám byla odečtena z účtu.) Jak mám správně postupovat při zaúčtování ? DPH na vstupu nebudu uplatňovat ani kráceně....

  Děkuji za doposlání faktury. Tady si myslím, že nastává problém v tom, že se jedná o službu, která má místo plnění v ČR a je fakturována Nizozemslým plátcem (osobou neusazenou v ČR). Jak jsem dohledal, tak Niozemí má shodou okolností také sazbu DPH 21%.

  Daň má podle mne odvést příjemce v ČR (tedy našemu finančnímu úřadu). Mám dojem, že problém je v tom, že se poskytovateli služeb nenahlásilo Vaše DIČ. Protože se ta fakturace asi bude opakovat, tak prosím o to, abyste je nakontaktovali a zkusili toto napravit - aby začal fakturovat jen základ daně a Vy byste to prodaňovali v ČR.

  Pokud se týká té únorové faktury - správně byste to bez ohledu na to, že dodavatel odvedl DPH v Nizozemí byste toto měli prodanit i v ČR - tedy dopočítat daň ze základu daně - 21% z 8,67 EUR x Váš platný kurs pro přepočet. Odpočet DPH nemáte. Je to v zásadě pár korun - takže si myslím, že pokud to napravíte třeba až od března, tak se tolik nestane ...

  Až to budete prodaňovat, tak by to bylo:

  MD 518/Dal 321

  MD 518/Dal 343

  V kontrolním hlášení do A.2., v přiznání je to ř. 5.

 • Příspěvek od zřizovatele
  07. 04. 2021

  Dobrý den, prosím o kontrolu zda správně účtujeme. Jsme škola zřizovaná krajským úřadem. Dostáváme příspěvek od zřizovatele na provoz - nájemné. Platíme za pronájem budovy, která patří městu 44 000,- Kč. Od zřizovatele dostáváme měsíčně cca 4000,- Kč dle platového kalendáře. Účtujeme: v lednu předpis příspěvku na nájemné 348/672 44 000,- Kč připsání příspěvku na účet měsíčně 241/348 4 000,- Kč v březnu časové rozlišení příspěvku ve výši která již byla uhrazena od zřizovatele 672/384 32 000,- Kč V červnu uhrazena faktura za nájem budovy 518/241 Storno účtování časového rozlišení 672/384 -33 000,- Kč

  Přiznám se, že jsem to nepochopil úplně - nevím, proč děláte časové rozlišení na 32 tis. Kč a potom stornujete 33 tis. Kč. Možná je to jen překlep. Ale ono je to v zásadě asi jedno - časové rozlišení v průběhu roku je na Vás. Takže potřebujeme ve výsledku dát do výnosů na 672 dotaci a na 518 budete mít nájemné.

 • Potvrzení o prodělané nemoci Covid-19
  06. 04. 2021

  Dobrý den, jsme škola zřízena USC, která zajišťuje péči o děti záchranného systému. Od 23.3.2021 jsme povinni testovat naše zaměstnance. Ti, kteří Covid prodělali, nemusí být testováni po dobu 90 dnů. Škola požaduje po zaměstnancích potvrzení od lékaře. Toto potvrzení stojí 100,- Kč. Můžeme zaměstnanci tento poplatek proplatit z provozních prostředků? A účtovat na 527 ? Děkuji za odpověď

  Jsem přesvědčen, že toto můžete uhradit jako náklad organizace (fakticky to nahrazuje náklady, které byste museli uhradit jinak za testování). Účtování na účet 527 je za mne v pořádku.

 • Transfer - oprava
  04. 04. 2021

  Dobrý den pane inženýre, v r.2019 zřizovatel provedl technické zhodnocení na budově, kterou máme od něho svěřenou k hospodaření. V r.2020 nám převedl techn.zhodnocení budovy včetně oprávek a zůstatkové ceny (zhodnocení z prostředků zřizovatele). Účtovala jsem 021/081 a 401, odpisy pak 551/081 a 401/416. V letošním roce 2021 obdržel na tuto akci dotaci z EU a SR, kterou nám protokolem předal a máme o ní účtovat. Snížím zůstatkovou cenu převedenou v r. 2020 na účtu 401 o částku dotace a zaúčtuju na 403? Opravím odpisy z 401 na 403. Zřizovatel nám nepokrývá odpisy majetku z transferu a tyto odpisy účtujeme 403/672. V loňském roce jsem ale účtovala na 416, protože to transfer nebyl. Budu opravovat i 416 z loňského roku nebo se to týká až toho letošního? Také 672 v r.2020 neúčtováno,.... Děkuji za radu

  Tak jak to uvádíte, tak by se mělo jednat o "dodatečně získaný transfer" - tedy i podle odpovědi MF bych se k tomu stavěl jako k novému případu běžného roku - tedy bez úvah o opravách minulých let.

  Takže bych podle informace o dotaci zaúčtoval MD 401/Dal 403. Od okamžiku předání bych spočítal transferový podíl - tedy hodnota 403/aktuální zůstatková hodnota. A začal bych rozpouštět tu 403 do výnosů na 672 až od nynějška. Tedy do roku 2020 bych rozhodně nic neopravoval.

 • Účtování příspěvku OSSZ "IZOLAČKA"
  01. 04. 2021

  Dobrý den, jako škola, příspěvková organizace zřízená krajem řešíme problém účtování náhrady mzdy za izolaci či karanténu do výše 90% průměrného výdělku zaměstnance. Tento příspěvek je určitou formou dotace, i když o ni nemusíme žádat. Jak se bude účtovat: mzda 521/331 nemocenská 521/331 IZOLAČKA 521/331 Odvody firmy 524/336 Odvody zaměstnance 331/336 příspěvek na IZOLAČKU 336/672 - partner OSSZ? A jelikož dostáváme na mzdy od MŠMT, oddělím z mezd jak náklad 521, tak i výnos 672 spojený s IZOLAČKOU a označím ho příznakem příspěvku na izolačku poskytovanou OSSZ a ostatní náklady položím proti dotaci MŠMT. Nebo máme rovnou ponížit mzdové náklady na účtu 521 a místo toho účtovat 336/331 nebo 336/521? Ale to by nesouhlasil zůstatek na účtu 521 na mzdový list. Děkuji za odpověď

  Pokud vím, tak k tomu neexistuje nějaká závazná metodika. Když jsem si procházel konstrukci zákona č. 121/2021 - konkrétně §6, tak jsem došel k tomu, že se jedná o slevu na pojistném na sociální zabezpečení a volil bych snížení na účtu 524 (fakticky by se tedy snižovaly odvody organizace ve prospěch náhrady zaúčtované na účtu 521). V zásadě obdobně postupovali podnikatelé (tedy pokud vím) v případě předchozích Antivirů (třeba Antivirus C).

  Takže za mne zatím takto - ale prosím berte to jako názor .

  Rozumím i té alternativě s dotací na 672 - ale tipuji se, že se to takto vykazovat nebude (že by OSSZ účtovala o dotacích na 572).

 • FKSP - příspěvek na brýle
  31. 03. 2021

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace a v rámci FKSP budeme přispívat zaměstnancům také na nákup brýlí. V případě, že se jedná o dodavatele Optiku, která není v registru zdravotních zařízení, musí dojít k dodanění příspěvku zaměstnanci? Předem děkuji za odpověd.

  Tady se pohybujeme v §6 odst. 9 písm. d) bod 1 zákona o dani z příjmů. To ustanovení dává dvě varianty pro případné osvobození od daně z příjmů:

  a) musí se jednat o zdravotnické zařízení - což uvádíte, že není

  b) nákup sice není od zdravotnického zařízení, ale brýle byly předepsány lékařem. Pokud by to byla tato varianta - tedy, že brýle byly pořizovány podle předpisu očního lékaře, tak by zde mohlo být osvobození a bylo by mi jedno, že ta optika není v registru poskytovatelů zdravotní péče.

  Jestli se Vám to nepodaří zařadit ani pod A, ani po B, tak je to bohužel k dodanění u zaměstnance.

← Novější dotazy

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu