Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

10/12 2019 Náhrada od pojišťovny

Dobrý den, mám dotaz, jak zaúčtovat? Na služebním autě se rozbilo přední sklo. Od dodavatelské firmy mám fakturu na opravu (5.820,10Kč) a z pojišťovny přišel dopis o poskytnutí pojistného plnění z havarijního pojištění vozidla. Pojišťovna poukazuje částku (5.821,-Kč) přímo na účet dodavatele a s variabilním symbolem, který je uveden na faktuře. Předem děkuji za odpověď.

Měli byste zaúčtovat došlou fakturu na opravu MD 511/Dal 321 a dále předpis náhrady škody od pojišťovny MD 377 (311)/Dal 649 a dále zápočet pohledávky a závazku - MD 321/Dal 377 (311).

10/12 2019 Zařazení technického zhodnocení u stavby

Mám dotaz ohledně data zařazení technického zhodnocení u stavby. Jsme škola PO zřízena krajem, zateplovali jsme budovu, práce byly předány v pořádku v prosinci 2019, ale kolaudace od Stavebního úřadu bude až v lednu 2020. Je možné zařadit TZ již v prosinci 2019? Myslím si, že ano, jelikož stavba je používána, nemění se funkčnost, kolaudace je formální. Je moje úvaha správná? Děkuji moc předem za odpověď

Sice Vám úplně rozumím, nicméně způsobilost provozu daného zateplení (jakkoliv je to paradoxní) nastane až kolaudací (respektive nabytím právní moci). Tedy za mne bych toto TZ na konci roku 2019 nezařazoval a k zařazení by došlo až v lednu 2020.

10/12 2019 poštovné,dopravné,dobírka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak účtovat poštovné, dopravné nebo dobírku, když si např. objednám přes internet čistící nebo kancelářské prostředky, knihu prostě cokoliv, co účtuji na 501 (nejedná se tedy o majetek ani zásoby). Zpracovávám účetnictví pro více PO zřízených různými zřizovateli a jedna kontrola vyžaduje účtování vyfakturovanou věc na 501 a uvedené poštovné na 518. Jiná kontrola zas požaduje celé to zaúčtovat na 501. Jedná se celkem o banální věc, ale nebaví mě se pořád dohadovat, jak je to správně. Můžete mi prosím poradit, jak postupovat a na jaký paragraf, předpis se případně odvolat právě při té kontrole.

Za mne toto patří také na 501. Odůvodnění je takové, že se jedná o zásoby, které se mají oceňovat v pořizovací ceně - tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (poštovné, dopravné ...). Tedy pokud byste účtovala systémem A, tak to dáte celé na 112 a potom při spotřebě již MD 501/Dal 112. Přitom výsledek účtování - z hlediska struktury nákladových účtů v režimu A i B má být stejný - proto i když účtujete B (respektive ve variantě "rovnou do spotřeby"), tak tyto náklady by správně měly být zachyceny na 518.

Víc asi neporadím - nenapadá mne, z čeho jiného by se to dalo dovodit (nějaký konkrétní § ...)

9/12 2019 silniční daň

Dobrý den, prosím o radu, zda příspěvková organizace, která vlastní osobní auto pro služební účely je povinna platit silniční daň. Děkujeme

Záleží, k čemu je to vozidlo používáno. Pokud je to vozidlo používáno v souvislosti s činností, která je předmětem daně (tedy základ z ní zůstane na ř. 200 přiznání), potom toto vozidlo je předmětem daně silniční. Může se jednat o doplňkovou činnost, může se jednat o daňově ziskovou hlavní činnost, případně použití v souvislosti se zdaňovanými pronájmy... (toto uvádím, pokud byste měli "úzký základ daně z příjmů").

Pokud byste byli v širokém základu daně z příjmů (poskytovatel zdravotní péče), potom celkové příjmy jsou předmětem daně a vozidlo by bylo zatíženo silniční daní (pokud nenajdeme titul pro osvobození - což asi u tohoto vozidla nebude).

9/12 2019 Dotace

Dobrý den, pane inženýre, obracím se na Vás s velkou prosbou o radu v zaúčtování projektu: Dotace IROP 1 113 tis. (95 %), vlastní zdroje 59 tis. (5%) – částka nám byla poskytnuta zřizovatelem jako součást rozpočtu na provoz školy na rok 2019 – účtováno 348/672. Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – neúčtuji na podrozvahu. Typ financování dotace – ex post. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investiční část dotace: 378 tis. – tato část dotace bude vyčerpána k 31.12.2019 1. stavební práce – faktura v 10/2019 045/321 140 000 Kč 2. elektroinstalace – faktura 11/2019 045/321 60 000 Kč v 11/2019 účtuji jako technické zhodnocení budovy 042/045 200 tis. 021/042 200 tis. Od prosince 2019 551/081 Budovy máme ve výpůjčce – odpisy si řeší zřizovatel. Vůbec nevím, jak nastavit odpisy tohoto technického zhodnocení. 3. tabule s interaktivním systémem, krájecí centrum – faktura 11/2019 178 tis. 042/321 022/042 Od prosince 2019 odpisy 551/082 Jak prosím účtovat k 31.12.2019? 388/403 ve výši 378 tis. ? -------------------------------------------------------------------------------------------- Neinvestiční část dotace: 735 tis. 558/321 028/088 K 31.12.2019: zúčtování dohadné položky na náklady 2019: 388/672 724 tis. 11 tis. bude dočerpáno v roce 2020 – účtovat na 384? -------------------------------------------------------------------------------------------- Úhrada faktur průběžně – 321/241 (1 172 tis = 1 113 tis. IROP + 59 vlastní zdroje), čerpání fondu 416/401. Předfinancování projektu zřizovatelem ve výši 1 113 tis. - obdržíme dnes – účtuji 241/374 (dle rozhodnutí zřizovatele), 378 tis. – 401/416. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V únoru 2020 – žádost o platbu – 1 113 tis. – jak zaúčtovat? Vrácení zřizovateli 374/241.

Zkusím několik poznámek - možná jsem ne vše pochopil úplně dobře - případně bychom si to prosím dokorespondovali e-mailem:

a) došlá faktura stavební práce - tam jen poznámka - ten účet 045 již nemáme (byl zrušen)- určitě byste měli účtovat rovnou přes 042

b) udělali jste TZ budovy ve výpůjčce - měli byste správně mít jednak souhlas vlasntíka a dohodu o tom, že toto TZ budete odepisovat ve svém účetnictví (předpokládám, že takto to chcete mít nastaveno). Potom budete TZ odepisovat - předpokládám dobu odepisování nejlépe zhruba shodnou jako vlastní doba odepisování budovy u zřizovatele - tedy klasicky 551/081

c) u pořízeného dlouhodobého majetku, pokud správně chápu, by měla být vytvořena dohadná položka na dotaci - MD 388/Dal 403 a to ve výši 95% uznatelných nákladů - tedy u TZ budovy 190 tis. kč (pokud to stále 200 tis. kč) a pořízených movitých věcí 169,10 Kč (za předpokladu, že uznatelné náklady jsou 178 tis. kč). Následně by se začaly generovat odpisy MD 551/Dal 081 (082) a v alikvotní výši - tedy v našem příkladu 95% - MD 403/Dal 672. tvorba fondu investic z odpisů by byla na úrovni 5% - MD 401/Dal 416.

d) neinvestiční část - máte nějaké faktury za 735 tis. kč - pokud správně chápu - zase k tomu by měla být dotace 95% z IROP - tedy 698,25 tis. Kč MD 388/Dal 672.

Tím máme na 388 celkem 1 057,35 předpokládané dotace z IROP. A tady jsem se ztratil v tom, co je těch 11 tis. Kč (a proč mluvíte o dohadné položce na provozní náklady ve výši 724 tis. kč). Nebo je možné, že jste mi dala pouze částky financované z dotace a celkové náklady jsou vyšší (já se totiž nedostanu na celkovou částku čerpání dotace a celkové náklady, které uvádíte ...).

e) předfinancování zřizovatelem - uvádíte, že vám to poskytl jako příspěvek s vyúčtováním - proto používáte tu 374. Když bychom šli správně podle předpisů, tak by se to mělo rozdělit na investiční a neinvestiční složku. Neinvestiční by byla MD 241/Dal 374 a investiční by byla MD 348/Dal 401 a MD 241/Dal 348 a MD 401/Dal 416. Jinak ale ta varianta, že vše je na 374 - ta se také objevuje v rámci ČR - byť není podle předpisů - potom samozřejmě ta tvorba fondu investic je OK.

f) platba došlé faktury - částku nehodnotím, ale účtování je OK. K tomu to čerpání fondu 401/416 na investiční výdaje je v případě financování z příspěvku s vyúčtováním v pořádku.

g) co jen neumím posoudit - zda to spolufinancování vám zřizovatel také poslal (těch 59 tis. kč) - pokud ano, tak by to správně mělo být zase rozděleno na provozní a investiční složku - a zase rozdílné účtování - do Dal 672 ta provozní část, invesitční část by šla MD 348/Dal 401 a následně příjem peněz a tvorba fondu - ale nevím, zda jste skutečně ty peníze takto obdrželi.

Následně ve 2020 by mělo přijít vyúčtování - pokud bude vše v pořádku, tak MD 346/Dal 388 (pokud nebudeme řešit rozdíl dohadné položky a vyúčtování) a příjem peněz MD 241/Dal 346 a k tomu investiční složka MD 401/Dal 416.

Vratka zřizovateli v rámci vyúčtování příspěvku s vypořádáním - MD 374/Dal 241 v provozní složce a v investiční složce MD 401/Dal 349 a MD 349/Dal 241 a 416/401 (pokud budete účtovat tuto část, jak jsem uváděl pod písmenem e) - pokud si ponecháte svůj režim (celá částka na 374), tak skutečně 374/241 a v investiční složce MD 416/Dal 401. 

Asi si to budeme ještě muset vyjasnit e-mailem - nerozumím těm částkám - prosím případně se ozvěte.

6/12 2019 zahraniční dar

Jsme střední škola, zřízená krajem. Máme darovací smlouvu od zahraniční firmy na 10 000USD na podporu odborného vzdělávání. Na náš běžný účet došla částka v Kč. Zaúčtovali jsme na rezervní fond a nakoupili učební pomůcky. Musíme zde řešit kurzový rozdíl ke kurzu ČNB? A jak s tímto darem naložit v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob? Musí se někde uvádět, že je to zahraniční dar?

Je to trošku diskutabilní, nicméně myslím si, že správným řešením by bylo vyjádřit, že jste přijali dar 10 000  USD a jen tím, že nemáte účet v USD, tak peníze přišly v Kč (bylo by to potenciálně správnější i ve vztahu k dani z příjmů).

Takže já bych účtoval:

MD 241 - přijatý objem v Kč/ Dal 414 - 10 000 USD x kurs ČNB (který používáte)

MD 563 - kursový rozdíl

Zároveň si myslím, že bychom mohli zdůvodnit, že hodnota kursového rozdílu je prvním titulem pro čerpání daného daru - tedy udělal bych MD 414/Dal 648 (na tento kursový rozdíl).

Nemusíte nijak zvlášť řešit zdanění tohoto daru - je to v režimu obecných pravidel. Tedy máte plné právo přijmout tento dar osvobozeně od daně (tedy potom rozpuštěnou 648 osvobodit), nicméně náklady z něj financované následně budou automaticky nedaňové. Nebo dar neosvobodit a následně z něj financované věci by si ponechávaly případně svůj charakter daňových nákladů. Pokud jsem správně pochopil, tak jste dar přijali v roce 2019 a také jej zase spotřebovali (zakoupili pomůcky - předpokládám, že to nejsou investice, ale provozní náklady), takže ono to bude celkem jedno. 

6/12 2019 Krytí Fondu investic

Dobrý den. vím, že problematika krytí fondů PO účetně či peněžně je obsáhlá a stále nevyřešená, přesto si dovoluji zaslat dotaz týkající se této oblasti. Zřizovatel PO (ÚSC vyššího stupně - kraj) se rozhodl poskytnout svým PO jednorázově peněžní prostředky na peněžní krytí fondu investic formou investičního příspěvku. Jedná se o poměrně vysokou částku převyšující roční náklady na odpisy jednotlivých PO. Nejsem si zcela jista, zda to lze pojmout klasicky jako účelový/neúčelový investiční příspěvek od zřizovatele 401/416. Upřednostnila bych postup účelového navýšení provozního příspěvku zřizovatele jednotlivým PO ve výši ročních nákladů na odpisy majetku a analytické oddělení těchto prostředků na BÚ (př. 241 20 - fond investic). PO stávajícího zřizovatele již delší dobu nevedou v účetnictví analytické členění účtu 241 xx ve vazbě na peněžní prostředky jednotlivých peněžních fondů. Děkuji za odpověď.

Dle mého názoru to možné je dát jako investiční neúčelový příspěvek - tedy já bych účtoval u PO:

MD 348/Dal 401 a MD 241/Dal 348 a MD 401/Dal 416. 

Myslím si, že je to plně legální a rozhodně nemohu v tomto zřizovateli jakkoliv bránit. Víc mne k tomu nyní asi nenapadá.

5/12 2019 dary v PO

Dobrý den, jsem PO provozující sportoviště. Chtěla jsem se zeptat, zda není nějaká výjimka nebo možnost v zákoně, jak bychom mohli odměňovat naše zákazníky volnými vstupenkami. Aby se zkrátka nejednalo o dar - protože dary poskytovat nemůžeme. Ale jedná se např. o to, že pořádáme sportovní akci a chceme dát jako ceny volné vstupenky. Nebo sami pořádáme ples v našich prostorech a dát to jako cenu do tomboly. Děkuji moc za odpověď

Žádná výjimka v zákoně pro provozovatele sportovišť není - prostě máte zákázáno poskytovat dary. Nyní jde o to, co ještě zdůvodníte, že darem není - třeba budete říkat, že výhra v soutěži není dar (s tím mají zkušenost třeba školy ...). U ceny v tombole podle mého názoru odůvodníte celkem dobře, že to není dar, protože je tam úplata za tombolu (nákup lístku do tomboly).

Ale je to citlivé téma a bohužel ze strany kontrol napadnutelné- skutečně nemůžete mluvit nikdy o darech, když již něco takového poskytujete, tak byste to měli přinejmenším svázat vždy s nějakým "plněním" (tedy logika, že je to výhra v soutěži, která je pořádána ....).

4/12 2019 Odpis neevidovaného majetku

Dobrý den, mám dotaz v roce 2017 jsme převzali školku, a nyní odešly myčky, které chtěla paní ředitelka z inventarizace odebrat, ale nejsou samostatně evidovány. Jeví se to tak, že jsou evidovány v rámci: Mycí bloky, které jsou v hodnotě kolem 90-120 tisíc. A jsou takto tedy evidovány v DHM a odepisovány. Teď si nevíme rady jak s tím naložit, jestli odebrat z tohoto celku poměrnou část, jelikož těžko dohledáme konkrétní ceny myček a upravit tedy i odpisy? Nebo to takto ponechat a jen zadat do inventarizace nové myčky samostatně již na DDHM?

Takže pokud to správně chápu, tak byl v minulosti vytvořen určitý "soubor majetku" a jen není evidováno, co vše obsahuje a v jaké hodnotě. Za mne byste se měli pokusit napsat si, z čeho se mycí bloky skládají (řeknu například, že to jsou 4 věci) a když nemáte jakékoliv podklady, tak odhadnout cenu těchto jednotlivých částí - tedy třeba říci, že myčka z toho bude v ceně 25 tis. Kč ...(tak aby součet dával to, co evidujete v majetku za celý mycí blok). Následně provést vyřazení ze souboru - tedy dopočítat oprávky připadající třeba na ten náš odhad ocenění (pokud je mycí blok třeba odepsán z 80% a řeknu, že myčka má cenu 25 tis. kč, tak bych udělal mimořádý odpis MD 551/Dal 081 ve výši 5 a potom vyřazení ze souboru MD 082/Dal 022 ve výši 25 tis. Kč).

Tedy zrekapituluji - šel bych do toho "odhadem", když již na začátku někdo vytvořil soubor věcí a neudělal identifikaci jednotlivých věcí zahrnutých do souboru s jejich oceněním.

4/12 2019 bankovní záruka

Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřízená obcí, měla bych dotaz, který se týká účtování o bankovní záruce. Z důvodu možnosti následného placení mýtného jsme uzavřeli smlouvu s bankou o poskytnutí bankovní záruky na 3 roky. Tato skutečnost by měla být nejspíš zachycena na podrozvahových účtech. Který účet bychom mohli v tomto případě použít a v jaké výši (bankovní záruku vynásobit počtem let) ?

Mám dost velké pochybnosti o tom, zda je vůbec dobře o tomto případě na podrozvaze účtovat jako o nějaké podmíněné pohledávce nebo závazku. Totiž pokud by nastala situace, že se bankovní záruka skutečně využije, tak sice dojde k plnění, ale vám zase bude okamžitě vznikat závazek (tedy v případě realizace záruky budeme řešit jak aktivum, tak i závazek).

Pokud by se to ale na podrozvahu navádělo, pak by se asi použil účet 945. Z hlediska finančního objemu by se ale zachytila pouze hodnota, na kterou je záruka sjednána (tedy ne x počet let).

3/12 2019 odepsaný majetek

Dobrý den, odepisovali jsme v minulosti sporák. Před skončením doby odepisování jsem nezohlednila úpravu odpisového plánu (neprodloužila jsem dobu odepisování).Došlo k jeho plnému odepsání. Stále ho používáme a vedeme v majetku. Při kontrole mi bylo řečeno, že odepsaný majetek nesmí v organizaci figurovat - jak fyzicky, tak účetně. Nesmíme na něm provádět žádné opravy, dokupovat k němu náhradní díly. Je tedy opravdu jediná možnost, že před koncem doby odepisování provedeme její úpravu třeba o dalších 5 let? Opravdu nesmí jinak v organizaci figurovat? Děkuji pěkně.

Rozhodně s tímto názorem nesouhlasím. Pokud je majetek odepsán, není důvod, aby se nemohl dále opravovat či k němu nemohly být dokupovány náhradní díly. Stejně tak není rovnítko, že když něco účetně doodepíši, tak to musím zlikvidovat (to je záměna příčiny a následku).

Musím říci a opakuji to již dlouhodobě - je nesmyslné říkat, že z hlediska vypovídací schopnosti účetnictví je v pořádku situace, kdy třeba ZC ve výši 100 Kč rozložím ještě na 10 let (odpis 10 Kč za rok), ale v nepořádku situace, kdy věc nechám doodepsat a již to bude "nula". 

Bohužel zastánci toho, že nesmí být "nula", fakticky tlačí na to, aby se nastavovaly neúměrně dlouhé doby odepisování a tím dochází k porušení jednoho z nejzásadnějších principů účetnictví - totiž nadhodnocují se aktiva a podhodnocují se náklady. Vede to k chybným kalkulacím ...

Připomínám, že i MF se v roce 2019 vyjádřilo ve svých odpovědích k tomu, že prodlužování doby odepisování je pracné a mělo by být hodnoceno z pohledu efektivity - tedy třeba stanovit si, že případné prodlužování odepisování bude prováděno jen u majetku s pořizovací hodnotou nad .............. Kč ... (apod.). Toto najdete v dokumentu na webu - sekce účetní metodika - dotazy a odpovědi MF 8/2019 - ze 17. 8. 2019 (str. 4 a následující daného dokumentu).

Dále problematiku "nulové ZC" podrobně rozebírám v dokumentu již z 21. 9. 2014 - opět v účetní metodice (2014 - Odpisy a nulová ZC). I toto doporučuji Vaší pozornosti.

Již nevím, jak mám vysvětlovat, že třeba u staré věci s pořizovací cenou 500 tis. kč, kterou musím často opravovat, není problém z hlediska účetního principu opatrnosti v tom, že má ZC na úrovni "0", ale v tom, že má ZC třeba 50 tis. kč (tedy, že je nadhodnocena). Bohužel se nám příslušný nesmyslný požadavek MF na "nenulovou ZC" tak vryl pod kůži, že jsme schopni popřít to, na čem je účetnictví vystavěno. 

3/12 2019 Faktura za Zpracování studie proveditelnosti

Dobrý den, naše MŠ se zúčastní projektu: Rozvoj polytechnické výuky a EVVO. V rámci tohoto projektu máme 2 faktury za: Zpracování studie proveditelnosti. Celková částka za Studii je 60 tis. Kč, jedna faktura je na částku 15 445,- tu lze hradit přímo z projektu ve výzvě 37 (je tam na to položka v rozpočtu) a druhá faktura je na částku 44 555,- tu je třeba hradit z jiných zdrojů. Dotaz zní takto: Zda můžeme tuto částku hradit z rozpočtu MČ, tedy z dotace od zřizovatele a zda musí být o tomto zřizovatel informován. Dále zda se jedná o investici, či nikoli? V projektu je to v položce služby neinvestiční náklady. Jak tedy správně tuto fakturu za 44 555,- zaúčtovat?

Neznám podrobnosti - nicméně dokáži si dobře představit, že tato studie proveditelnosti bude provozním nákladem. Jedná se o to, zda se jedná o studii, která třeba je podkladem pro budoucí rozhodování o určitých investicích do objektu ... - potom bych se nákladu nebál. Stejně tak, pokud by se jednalo převážně o analýzu současné situace vaší organizace s nějakým návrhem budoucích řešení dalšího fungování ....

Za těchto okolností bych považoval toto za provozní náklad a účtoval bych na 518.

Pokud by to ale byla nějaká studie na úrovni třeba dokumentace zamýšlené investice, tak by to již správně mělo být spíše z investic (podle popisu ale předpokládám, že by to mohla být ta první varianta).

Nemohu moc zasahovat do toho, co můžete a nemůžete hradit z příspěvku zřizovatele - pokud si nevymínil, že náklad tohoto typu z příspěvku hradit nelze, tak by mělo platit, že se to dá hradit z příspěvku zřizovatele.

 

3/12 2019 registr smluv

Dobrý den, limit pro evidenci v registru smluv je 50 000 bez DPH. Jak je to, prosím, u neplátců DPH. Jsme PO USC, neplátci DPH, a dosud jsme vždy pro registr počítali s cenou bez DPH. Nyní jsme se na setkání se zřizovatelem dozvěděli, že pro neplátce DPH je rozhodující cena konečná, tedy celkem k fakturaci. To by znamenalo, že může nastat případ, kdy bude pro nás dodavetelem škola ( plátce ), která bude bez DPH pod 50 000, ale my ( neplátce ) se dostaneme nad 50 000. Takže jeden by registroval a druhý ne? Prosím o vysvětlení, případně odkaz na " .... " , protože kolegyně v metodice ministerstva nic o neplátcích nenašla. Děkuji mnohokrát.

Zákon o registru smluv uvádí v §3 odst. 2 písm. h) následující výjimku pro zveřejňování v registru smluv:

smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší,

Není zde uvedeno, že by odlišný režim byl pro plátce nebo neplátce. Tedy nemohu souhlasit s názorem zřizovatele, že by byl rozdílný režim u plátců a neplátců. Dle mého názoru jste postupovali dosud správně.

3/12 2019 Vyřazení majetku

Z důvodu značného opotřebení budeme vyřazovat kopírovací stroj, který ještě není zcela odepsán. Chtěla bych se zeptat, jestli se bude účtovat 551/0/082 a 082/022 a následně i tvorba fondu investic. Na školení jsem se setkala s názorem, že vyřazení majetku v důsledku jeho likvidace není spojeno s pohybem peněžních prostředků a fond investic se netvoří.

Za mne určitě s tvorbou fondu investic. Vedou mne k tomu následující důvody:

- došlo by k odlišnému přístupu u těch, kteří odepisují pomaleji a kteří rychleji (případně těch, kteří si z minulosti udělali "zarážku" v odpisech, že neodepisují posledních 5% ceny... - viz dřívější znění ČÚS)

- logika tvorby fondu investic je i o zachování majetkové podstaty - tedy, aby byly vyčleňovány peníze alespoň na úrovni prosté reprodukce majetku (takto by zase docházelo k tomu, že nebudou odkládány prostředky alespoň na běžnou reprodukci).

Jinak poznamenávám - je to stále o nevyjasněnosti pozice fondů ... - podle logiky, kterou uvádíte, bychom také mohli dojít k tomu, že kdykoliv budu mít dojem, že nebylo přijato dosti peněz na krytí odpisů (je mi jedno, zda z příspěvku zřizovatele nebo prostřednictvím třeba tržeb), tak se fond investic nebude tvořit. Všichni víme, že by se to mělo pořádně vyjasnit - jen ze strany MF je ta pozice fondů stále nevyjasněná.

2/12 2019 Věcný dar

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak účtovat věcný dar ve výši 2.350,- Kč. Jsou to věci (učební pomůcky, knihy, chemikálie a materiál) v hodnotě jednotlivých položek do 500,- Kč, to znamená, že do majetku ani do podrozvahy nic nemůže přijít (směrnice určuje evidovat od 501,- Kč). Děkuji za radu.

Tak to je jednoduché - účtujete 501/649.