PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Dotace IROP
  18. 09. 2021

  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o pomoc s účtováním....Vím, že na toto téma je spoustu dotazů, ale potřebovala bych pomoci s naším případem, s dotacemi nemám žádné zkušenosti. Jsme ZŠ zřízená obcí, máme schválenou dotaci ex -post, 95% dotace 5 % vlastní zdroje, je rozdělena na investice a neinvestice. INV. 399.042,56 +21.002,25 a NEINV.355.426,20 + 18.709,80 Kč. Jako INV. škola pořídila schodolez a vybaveni IT učebny (69.078,90 a 350.965,90), NEINV. studie proveditelnosti (že je to neinvestice ,uvedeno ve schválení dotace), pomůcky do fyziky a zeleň u budovy(84.700,- , 304.582,-, 3.959,-) Vlastní zdroje budou vyšší. V bance je sjednán kontokorent 800.000,-.Faktury jsou již uhrazeny(srpen a září) Kontokorent nebyl použit, protože na účtu jsou zálohy na mzdy. Investiční fond máme 0 Kč. Účtuji- investice 042/321,321/241,416/401 nein.518 a 501. Mohu zařadit majetek až po vyplacení dotace? A potom teprve nastavit odpisy? (551/082,403/672 a 401/416)Jak vytvořím inv.fond , do výše vlast.zdrojů převodem z RF? a fond ve výši dotace? bude mínus? Dohady 388/403 tvořím hned po uhrazení faktur a nebo až po zařazení majetku? U nein. jsou dohady 388/672. Účtuji o kontokorentu? Ukončení projektu 346/388 a příjem 241/346 ? Proúčtování fondů 401/416,416/401. Budu Vám moc vděčná, když mě správně navedete. S pozdravem

  Zkusím to rozdělit k jednotlivým bodům:

  a) účtování o kontokorentu - pokud nebyl reálně čerpán, neúčtujete o něm na rozvahových účtech (teoreticky by se dalo účtovat na podrozvaze - tedy podle MF, nicméně nepovažuji to za dobrý nápad)

  b) zařazení majetku do užívání - to byste měli udělat v okamžiku, kdy je majetek způsobilý užívání - bez ohledu na to, zda jste již obdrželi dotaci (pokud byste čekali se zařazením do užívání na vyplacneí dotace, tak v tomto případě asi dojde k pozdmímu zařazení do užívání). Nastavení odpisů a rozpouštění 403 tedy bude asi dříve než dojde k přijetí dotace - holt taková jsou pravidla (pokud b potom skutečná výše dotace byla rozdílná v porovnání s dohadnou položkou, tak se proúčtuje rozdíl jako jednorázová korekce 672) - k tomu viz dokument z 27.4. 2020 (účet 403 pro PO ...) - str. 7 a následující

  c) dohadnou položku na investice - je to na Vás., ale v tomto případě ji máte udělat nejpozdeji v okamžiku zařazení do užívání ....

  d)  zaúčtování pořizování máte dobře - ale vznikne Vám jeden problém, který přesně popisujete - totiž při platbě investiční faktury máte zaúčtovat čerpání fondu investic - tedy 416/401. Jenže Vy zatím nemáte invetiční peníze a čerpáte na to provozní peníze - přesně jak popisujete. Takže výsledkem bude, že Vám 416 půjde do minusu (zůstatek na MD) - asi nyní v závěrce k 30. 9. Bude to ukazovat přesně to, co se stalo - jen se to "nesetká" s porozuměním kontrol. Vím, že je to hloupé takto popisovat (vlastně Vás navádět k nepravostem) - ale pokud byste tu dotaci měli obdržet ještě v roce 2021 (ve 4Q), tak bych čeprání fondu investic asi proúčtoval až v říjnu (byť or není správně) s tím, že se to v rámci roku "vyrovná". Není to dobře, co popisuji (určitě je to napadnutelné, ale i v praxi se to děje).

  e) co ale musíte vyřešit (tak jako tak) je skutečnost, že z dotace dostanete jen 95% investice - a na fondu investic máte nulu - tedy nutně potřebujete minimálně 5% hodnoty investice dostat do fondu investic a to buď tím, že zřizovatel odsouhlasí převod z rezervního fondu do fondu investic nebo varianta č. 2 by byla, že část provozního příspěvku zřizovatele se změní na investiční. Toto nemůžete udělat sama - je nutno souhlas zřizovatele (rada/starosta - pokud rada není).

  f) zaúčtování odpisů - to máte správně

  g) vyúčtování projektu - OK a ještě při přijetí peněz v té výši, které jsou investiční zaúčtujete MD 401/Dal 416 

  Poslední Váš zápis - tady nerozumím - 401/416 (tvorba fondu) by byla při přijetí investiční dotace a 416/401 by byla při platbě DF (respektive s tou úvahou, kterou popisuji pod písmenem d)

 • Změna odpisů u TZ budovy
  17. 09. 2021

  Dobrý den, měla bych na vás dotaz, týkající se změny odpisů u budovy školy. Budova byla PO předána v 7/2017 s pořizovací cenou 36,352.750,09 Kč včetně technického zhodnocení ze státních dotací v hodnotě 3,151.599,80 Kč (transfer). Budovu odepisujeme měsíčně ve výši 49.164,- Kč, odpisy transferu ve výši 5.924,-- Kč. Za období od 7 - 12/2017 a v roce 2018 bývalá účetní nesprávně účtovala odpisy transferu v dvojnásobné výši (11.848,-- Kč), ale v roce 2020 jsme již odpisy transferu účtovali ve výši 5.575,-- Kč tak, aby odpovídaly stanovené životnosti budovy 55 let. V 9/2019 však zřizovatel provedl na budově technické zhodnocení ve výši 1,289.231,34 Kč, které účetní sice odepisovala jako samostatný nemovitý majetek, ale nezvýšila o něho hodnotu budovy, ani nebyl upraven odpis transferu. Nejsem si jistá, jak propočítat nové odpisy transferu. Zůstatková cena budovy (bez TZ) za 9/2019 byla ve výši 23,795.245,09 Kč a zůstatek neodepsaného transferu 2,760.611,-- Kč. Můžete mi poradit, jak postupovat při propočtu nového odpisu po zhodnocení budovy a jak napravit účtování v letošním roce? Moc děkuji za radu.

  Pokud správně chápu - problém je v tom, že TZ bylo vyčleněno na samostatnou kartu majetku Nyní to chcete opravit tak, aby se dané karty majetku "sloučily" - tak jak to mělo být správně.

  Takže úplně správná varianta by byla, že po provedneí TZ spočtu nový transferový podíl - ten by byl:

  2 760 611/(23 795 245,09 + 1 289 231,34) = 11,0053%

  Tedy mělo by to být o něco málo méně než jste měli, pokud do karty majetku nebylo zohledněno TZ. Nicméně bylo by to zase z vyšší hodnoty (protože by to byl podíl z odisu navýšeného o TZ)  Zároveň byste namodelovalo vyšší odpisy z dané karty ..

  Dále byte měla vypočítat správnou hodnotu rozpuštění transferu tímto novým procentem za období 2019 - 2021 a toto doúčtovat MD 403/672 (korekce - tedy pokud mělo být méně, tak minus ...). Zároveň by se měla udělat korekce na tvorbě fondu investic - pokud se rozpouštělo méně, tak by to bylo 401/416 plusem (dotvoření fondu).

  Mylím si, že ty rozdíly budou velce malé - proto vůbec neuvažuji s tím, že by se účtovalo s využitím účtu 408.

  Tím, že ty rozdíly nebudoz tak zásadní, tak si myslím, že by se dalo uvažovat i tak, že nyní k aktuálnímu datu "sloučím karty" - tedy nyní na kartě budovy jakoby provedu TZ na úrovni ZC (tedy přičtu jak PC tak oprávky ze samostatné karty majetku, kde bylo vedeno TZ) a k aktuálnímu datu přepočtu transferový podíl - tedy tu opravu udělám "do budoucna". Když bych byl kontrolor, tak by mi v tomto případě při těch hodnotách, které uvádíte, takovýto typ opravy nevadil - sce to není podle předpisu, ale ty rozdíly by byly velice malé a pravděpodobně by to bylo jednodušší v majetkovém programu.

 • Podpis - hlavní ucetni
  17. 09. 2021

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, účtujeme školku jako externí firma, a podepisujeme se na košilky jako hlavní účetní, chci se zeptat jestli je to možné nebo musíme mít ve školce pracovní poměr jako zaměstnanec MŠ?

  Tady je klíčové ustanovení §26 odst. 8 Zákona o finanční kontrole, které zní (vím, že byla snaha to měnit, nicméně je to tak zatím stále nastaveno):

  (8) U orgánu veřejné správy, který nemá víc než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy.

  Tedy pouze u nejmenších PO (obcí) s méně než 5 zaměstnanci může být hlavní účetní externista, pokud je počet zaměstnanců vyšší, má to být zaměstnanec. 

  Takže to pro Vás asi nebude dobrá zpráva. Nicméně je potřeba k tomu říci, co znamená "hlavní účentí" podle zákona o finanční kontrole - totiž to není vůbec osoba, která by účtovala, ale jedná se o osobu, která naúpříklad dělá činnosti podle §12 odst. 4 vyhlášky 416/2004 Sb., §14 odst. 4, §14 odst. 7 .... - nikde ani slovo o zaúčtování - jsou to vesměs kroky kontrolního charakteru ....

  Takže máme běžně situaci, že PO s více než 5-ti zaměstnanci účtuje externí subjekt (nezaměstnanec), pozici hlavní účetní pro účely zákona o finanční kontrole zastává nějaký zaměstnanec a ten se podepisuje (tedy externí účetní není součástí těch schvalovacích mechanismů - pouze jen účtuje). Ono je to u řady organizací i přirozené, že tomu tak je - vždy záleží na míře úkolů, které účetní firma na sebe přijímá.

 • budoucí dotace IROP
  17. 09. 2021

  Dobrý den, mám dotaz ohledně budoucího projektu IROP. Chceme se přihlásit do projektu, který bude vyhlášen až příští kalendářní rok na vybudování jazykových učeben. Ale teď už připravujeme projektovou dokumentaci na tyto učebny a budeme to letos platit cca ve výši 36.000,- Kč. Takže pro mě to bude náklady letošního roku a budu účtovat na účet 518 a z provozu. Teď nevím jak mám zahrnout tento doklad do projektu, který bude až příští rok a mělo by to být součástí i té investice na účet 042? Děkuji za odpověď.

  Jsem celkem přesvědčen, že toto nebudete moci v letošním roce zaúčtovat na účet 518 a hradit z provozu. Vy jste se rozhodli, že budete určitou situaci řešit investicí (vybudování jazykových učeben) - proto náklady, které toto rozhodnutí vyvolává již musí být součástí hodnoty této investice (tedy 042). Samozřejmě může nastat to, že se Vám třeba nepodaří získat dotaci a akci nebude možné uskutečnit - potom jsme ale v režimu "zmařené investice".

  Projekt který popisujete na 99% nebude možné brát jako nějaký analytický podklad k rozhodování "jak dál" - kdy by se dalo uvažovat ještě o tom, že to bude provozní náklad (blíže viz například dokument z 8.10.2018 - první strana a dále s tím související dokument z 26. 2. 2020).

 • převedení majetku
  16. 09. 2021

  Dobrý den, zřizovatel nám předává majetek (budovy), který již odepisuje a byly na budovu provedeny jak technická zhodnocení, tak byly použity dotace. chtěla jsem účtovat takto převzetí a zavedení do majetku: Pořizovací cena + technické zhodnocení 021/401 Oprávky do doby převzetí 401/081 Časové rozlišení dotace (to,co z dotace zbývá ještě) 401/403 ale audit zřizovatele mi napsal tento postup: Pořizovací cena + technické zhodnocení – hodnota bez dotace (např. 250 000 Kč) 021/401 Ta část pořizovací ceny hrazené z dotace (např. 750 000 Kč) 021/403 Oprávky do doby převzetí – hodnota majetku bez dotace (odepsáno 50 % =125 000) 401/081 Oprávky části majetku financované z dotace (odepsáno 50 % - 375 000) 403/081 Vím, že konečný výsledek je stejný, ale není to moc složité a zbytečné kroky navíc? A ještě jeden dotaz - odepisuji hned ve stejném měsíci, kdy ho zařadím, když už je to majetek odepisovaný ? Děkuji za potvrzení a pěkný den

  K druhé záležitosti - odepisujete od měsíce následujícího po zařazení.

  K zaúčtování - skutečně to asi nemá cenu řešit - je to úplně jedno. Striktně podle ČÚS bychom totiž došli k postupu složeného zápisu - tedy:

  MD 021 - pořizovací hodnota

                                Dal 081 oprávky

                                 Dal 403 zbytek dotace

                                 Dal 401 zbytek.

  Pokud by to bylo v režimu nutnosti "podvojných zápisů" tak by to bylo MD 021/Dal 081 v hodnotě oprávek, MD 021/Dal 403 v hodnotě nerozpuštěné dotace a MD 021/Dal 401 - fakticky zbytek (ZC nekrytá dotací). Takže zase jiná technika - ale stále se stejným výsledkem.

 • Zájmové vzdělávání
  14. 09. 2021

  Dobrý den, jsme PO (ZŠ, ZUŠ a MŠ), jejímž zřizovatelem je obec. Mám dotaz na Univerzitu 3. věku, která bude spuštěna od 1.10.2021 do 31.1.2022 v naší základní škole. Bylo mi řečeno, že univerzitu můžeme provozovat (… jde čistě o zájmovou aktivitu ukončenou obdržením právně nezávazného certifikátu o absolvování daného zájmového kurzu...), protože ve zřizovací listině máme uvedeno, že můžeme poskytnout zájmové vzdělávání (součást hlavní činnosti). Zeptám se Vás tedy na celkový provoz a jeho zaúčtování: 1/ Dostaneme od zřizovatele 23000 Kč na provoz – účtovat MD 241 / D 672 ? V případě, že mám časově rozlišit, bude 5750 Kč na leden účtováno MD 241 / D 384 ? • Z toho bude placeno občerstvení pro lektory – účtovat MD 501 / 261 ? • Z toho budou financováni lektoři (přednášející budou mít DPP) účtovat MD 521 / D 331? Další lektoři budou zaměstnáni na ŽL a předloží fakturu – účtovat MD 518 / D 321 a MD 321 / D 241 ? • Z toho budou zakoupeny indexy, diplomy – zaúčtování MD 501 / D 321 a MD 321 / D 241 ? 2/ Za přednášku zaplatí účastník 50 Kč – účtování MD 261 / D 602 ? Napadá Vás ještě něco k doplnění? Na co bychom neměli zapomenout? Předem děkuji za odpověď.

  Provozování univerzity 3. věku - pokud zřizovatel souhlasí a vejde se to do činností dle ZL - není problém a zařazení do hlavní činnosti je také OK.

  K zaúčtování:

  - pokud je dotace účelově na období září - leden - tak by bylo správnější časově rozlišit s využitím účtu 384 (a upozorňuji, že zřizovatel by správně potom měl také provést časové rozlišení přes 381). Toto by skutečně bylo dobré navzájem "sladit"

  - občarstvení lektorů - neměl bych problém (někdo by požadoval dát na 513, nicméně pro mne toto není nutně reprezentace - je to prostě náklad k tomu, aby lektor mohl přednášet)

  - náklady na lektory - OK

  - nákup potřeb- i ndexy... - také OK

  - platba za přednášky také OK.

  Podle registru plátců nejste plátci - tedy DPH řešit nemusíme  (u plátce bychom ještě museli řešit povahu daných příjmů - zda osvobodit).

  Skutečně mne nic dalšího nenapadá.

 • Pořízení investice z FKSP
  14. 09. 2021

  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem a chtěla bych Vás poprosit o Váš pohled na věc: Budeme pořizovat z FKSP velkou kuchyňskou linku, kterou budou využívat naši zaměstnanci nad rámec povinného vybavení a také ke společným kulturním setkáním, na kterých také např. pečeme perníčky atp.. Kuchyňská linka bude investice, spotřebiče bych vedla vzhledem k možným poruchám a výměně jako drobný dl.hmotný majetek. Účtovala bych takto: - nákup spotřebičů..............................558/321 028/088 412/648 - kuch.linka (investice)........................042/321 022/042 412/648 Pořízení investice z FKSP mi tedy ovlivní hospodářský výsledek – cena bude na “648” a do nákladů se bude rozpouštět postupně odepisováním ........551/082 401/416. Je tento postup správný? Také myslím, že by se měl tento nákup “oznámit” zřizovateli (ale nepodléhá jeho schválení). A samozřejmostí je také Změna odpisového plánu. Děkuji za Váš čas a odpověď.

  Ten postup je správný - logika je fakticky taková, že fond byl tvořen historicky na vrub nákladů (na 527) - tedy to použití FKSP na investici je jakoby korekcí tvorby FKSP - tedy proto výnos, aby se následně toto dostalo do nákladů přes odpisy.

  Jen je pro mne ještě diskutabilní ten nákup spotřebičů - pokud by byly vestavěny do linky, skoro bych se přimlouval za to, že jsou součástí linky (ale rozumímtomu, že je to diskutabilní - důležité tady skutečně je, jak jsou konstruovány ...).

  Oznámení nebo schválení - zákon to nepožaduje, samozřejmě ani nevylučuje - tedy toto je na tom, jak máte nastavena pravidla/zvyklosti. Odpisový plán - pokud se schvaluje pro každou věc jednotlivě  - potom souhlas .

 • služební motorové vozidlo
  14. 09. 2021

  Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o zodpovězení dotazu týkající se služebního vozidla pro soukromé účely ředitele organizace. Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Organizace vlastní osobní vozidlo, kterým jezdí pouze pan ředitel. Auto využívá na služební i soukromé účely. Mezi organizací a zaměstnancem je uzavřena dohoda o užívání osobního automobilu. V dohodě je uvedeno, že dle ust. § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., poskytuje-li zaměstnavatel svému zaměstnanci bezplatně automobil k používání pro služební i soukromé účely, považuje se toto za příjem zaměstnance a to ve výši 1% vstupní ceny automobilu za každý započatý měsíc, kdy je automobil poskytnut. Pořizovací cena automobilu je 303.994,99 Kč. Současně je v dohodě uvedeno, že pohonné hmoty pro soukromé účely hradí zaměstnanec měsíčně, a to na základě vyúčtování pohonných hmot. Dovoluji si požádat o stanovisko, jak máme postupovat z hlediska účetního, daňového a odvodu SP, ZP, včetně účtování účetních operací. Je třeba hradit u tohoto vozidla silniční daň? Předem děkuji za zodpovězení dotazu.

  Použití soukromého vozidla v situaci, kterou popisujete skutečně vede k tomu, že na straně zaměstnance je nezbytné toto považovat za nepeněžní příjem - tedy konkrétně by se jednalo o nepeněžní příjem ve výši 3040 Kč každý měsíc (nutno zahrnout do "výplatnice") - tí,m se zvýší základ daně pro odvod sociálního a zdravotního pojištění a také odvod daně z příjmů ze závislé činnosti. Tedy o tomto se nijak zvlášť neúčtuje - prostě jen z toho vznikne vyšší 524, vyšší srážka na 336,7 a vyšší srážka na 342 (v rámci standaradního zaúčtování mezd).

  O čem budete účtovat jsou ty PHM - tady asi ve dvou variantách - buď MD 335/Dal 501 (a případně 343), druhá varianta by byla MD 335/Dal 649 (a případně 343). V předpisech nemáme závazně, jak variantu volit - takže zkuste vybrat. Předpokládám, že to buď vyinkasujete třeba v hotovosti, případně se to srazí ve mzdách (331/335). K DPH - viz níže.

  Možná ještě k DPH - tady upozorňuji, že použití k soukromým účelům vede k tomu, že je to použití mimo ekonomickou činnost. Podle výkazů jste plátci DPH (a předpokládám, že tady si DPH uplatňujete - předpokládám koeficientem). Používání pro soukromé účely by potom vedlo k tomu, že při pořízení vozidla byste měli odpočítávat DPH ještě poměrem podle §75  - poměr by měl zohledňovat podíl použití pro soukromé účely a zbytek. Stejně tak by to bylo u oprav vozidla. Pokud se týká PHM - tím, že byste je vyúčtovali, tak by byla asi varianta vyúčtovat je s DPH a na na vstupu již toto neřešit (tedy například mít obecný koeficient ...). Ale tady skutečně hodně záleží na tom, jak pracujete s odpočty DPH - prosím toto berte jen jako upozornění, že používání vozidla pro soukromé účely má vazbu do DPH.

  Poslední věc, na kterou se mne ptáte, je daň silniční. Použití vozidla pro soukromé (osobní) účely nezpůsobuje nutnost odvodu daně silniční. Tedy pokud se má odvádět daň silniční, tak kvůli jiným věcem - tedy je nezbytné hodnotit, zda vozidlo je používáno v souvislosti s příjmy, které jsou předmětem daně. Díval jsem se na Vaše výkazy - nemáte doplňkové činnosti, ale máte třeba dost silný "nájem" na účtu 603 - pokud je předmětem daně a řekneme, že ředitel se prostřednictvím tohoto vozidla stará i o tento nájem (což je dost možné), potom by se z vozidla měla odvádět silniční daň. Ale opakuji - to, že je používí k soukromým účelům zaměstnanec nezakládá povinnost odvádět z něj SD.

 • Kuchyňská linka
  13. 09. 2021

  Dobrý den, pane inženýre, prosím o radu. Obec přistavěla nový pavilon MŠ (získala dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova) a ZO svým usnesením schválilo - cituji:" ... další příspěvek (tím je myšleno kromě schválených provozních nákladů na rok 2021) příspěvkové organizaci ve výši 500 000 Kč na nákup vybavení přístavby. Pokud nebude spotřebován na daný účel, dojde k jeho vrácení." Do nového pavilonu PO zakoupila stolky, skříňky, židle, poličky, ledničku, což bych chápala jako účty 501 nebo 558. Nevím si rady s účtováním těchto položek na dodacím listu: šatna pro 25 dětí 57 551,23 Kč (jak mi sdělila pí ředitelka, jsou to skříňky - takže, nejsem si jistá - 501?) Kuchyňská linka 62 920,00 Kč Digestoř 5 808,00 Kč Prosím poraďte.

  Stolky, skříňky apod, - tady bych souhlasil.

  Šatna pro 25 dětí - tady nevím, jak to přesně vypadá - asi jsou následující varianty:

  a) je to vybudování fakticky "vestavěných skříněk" - tedy nemají třeba své stěny... (jen přední) - potom by to bylo TZ budovy - tedy byli bychom na 021 (investice). 

  b) nebo je to jedna velká skříň dělaná sice na míru, ale splňující charakteristiku samostatné movité věci vnitřně dělená na 25 skříněk... - potom to musíme dát jako investici na 022

  c) nebo je to 25 samostatných skříněk (zjednodušeně řečeno) - mohu je třeba postavit tak, že jich bude 5 vedle sebe a 20 jinde... (prostě chovat se k nim, že jsou samostatné a různě je umisťovat do prostoru) - potom by to bylo pořízení 25 ks skříněk a jsme na té 501

  Kuchyňská linka - tam je všeobecně problém, do jaké míry to u zařízení tohoto typu má být samostatná movitá věc nebo zda je to spíše TZ budovy. Já bych to u školek vyhodnotil tak, že bych variantu samostatná movitá věc měl ustát - potom bych to dal na účet 022 (tedy zase jako investici).

  Digestoř - tam bych se trochu zařídil podle toho jak to vypadá - jedna varianta je, že by to byla součást linky - tedy šlo by to do 022. Pokud je to nezávisle na lince a odvětrává to nějaký prostor třeba kuchyně (což se mi moc nezdá - je to cenově dost málo) - potom jsme na pomezí TZ budovy a samostatné movité věci - tady bych byl skoro raději, když byste mi poslala třeba fotku, jak je to nainstalováno  abych si udělal nějaký názor (ale bude to jen názor - toto jsou věci hodně na hraně) - tak mi ot prosím pžípadně nafoťte a pošlete na e-mail, ať to dořešíme. 

   

 • Partnerská smlouva o spolupráci a investice u pronájmu
  13. 09. 2021

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřízená obcí: 1) Jsme partnerem v projektu, který je financován MŠMT. Máme uzavřenou partnerskou smlouvu o spolupráci, příjemcem grantu je náš partner, který nám zaslal zálohu 40.000 Kč na realizaci projektu. Podle smlouvy požaduje předložit vyúčtování a originálních doklady, které jsme my hradili z běžného účtu nebo z pokladny. Odběratelem na fakturách je uvedený náš partner projektu. Jak máme zaúčtovat příjetí finančních prostředků a vynaložené náklady, když doklady nejsou vystaveny na naši organizaci? 2) uzavřeli jsme smlouvu o nájmu části nemovité věci s fyzickou osobou. Zde budeme provádět rekonstrukci= přebudovávat dvě místnosti na školní třídy (vše je schváleno zřizovatelem) a) Mohu provádět investici na "pronajaté věci"? b) Po ukončení rekonstrukce-odhad cca 200 000,-- zařadím hodnotu zhodnocení na účet 021 a budu odepisovat? c) Nájemní smlouvu máme na dobu určitou- 5 let. Mohu stanovit odpis na dobu pronájmu- případně pak prodloužit? ( Bude financováno z fin.darů, takže nás odpisy "nezatíží") d) Pokud bychom se náhodou nedohodli na prodloužení nájmu- po skončení nájemní smlouvy mohu majetek vyřadit? e) nebo mám účtovat jen jako opravu nemovité věci v pronájmu? moc děkuji za odpovědi.

  K první věci - to je pro mne dost zajímavé téma - fakticky se dostáváme k tomu, že tyto položky byste neměli mít tedy jako svoje náklady. Takže pokud by byla taková položka proplacena z pokladny či z účtu, asi bych ji zaúčtoval MD 377/Dal peníze. A přijaté peníze bych zaúčtoval MD 241/Dal 378. Vyúčtování by potom bylo MD 378/Dal 377 a případná vratka nevyčerpaných peněz MD 378/Dal 241.

  Ke druhé záležitosti - tady je to podle Vašeho popisu změna účelu stavby - tedy rekonstrukce a je to pro Vás skutečně investiční výdaj. Bylo by potřeba mít s pronajímatelem (fyzickou osobou) mít odsouhlasneo provedení TZ a také souhlas s tím, že to budete mít v majetku a budete odepisovat. Co bych ještě být Vámi řešil je otázka, co se stane po ukončení nájmu (je to i v jeho zájmu) - zda třeba máte uvést v předchozí stav, nebo tu hodnotu provedeného TZ bude mít jako bezúplatný příjemm, případně zda byste neměli nějaký nárok na finanční vypořádání (jen na to upozorňuji - ten případ má nějaké daňové a právní konsekvence a když se to neupraví hned na začátku, tak při ukončování vztahu vznikají problémy).

  Takže nyí bych z toho udělal investici, zařazení na účet 021 je v pořádku. Doba odepisování - pokud nyní na 5 let a nebudete mít nárok na finanční vypořádání ZC toho zhodnocení - potom bych také nyní odepisoval na dobu 5 let. Vyřazení po skončení nájmu - ano musíte - pokud by to náhodou bylo s finančním vypořádáním, tak by se to chovalo jako odprodej majetku.

   

 • Svěření majetku
  09. 09. 2021

  Dobrý den, jsme PO zřízená ÚSC, účtujeme v plném rozsahu. Zřizovatel nám předává k hospodaření majetek, ale: 1) zřizovatel má jinou hranici DDHM - my máme 3000,-, zřizovatel má 1000,-Kč, on bude vše vyřazovat z 028. Můžeme si my následně jednotlivé věci navést dle naší hranice DDHM - věci nad 3 tis. na 028 a ostatní na podrozvahu? 2) některé věci měl zřizovatel naveden jako soubor na 028 , v souboru jsou věci různých hodnot od 1-7 tis, ale jsou to samostatné pomůcky, které spolu nesouvisí a raději bychom si je vedli samostatně na 028 a 902 3) stačí zaúčtovat u nás 028/088 (902/999) nebo je potřeba i 558 (501)/649, jsou na to různé názory. Musí se 028 rovnat 558? Děkuji za odpověď.

  Případ č. 1 - není řešen přímo v předpisech. Dle mého názoru by se za těchto okolností měla respektovat hranice, kterou máte vyhlášenu - takže skutečně bych si za sebe navedl na 028 jen věci nad 3 tis. Kč - ostatní věci na podrozvahu.

  Případ 2 - dle mého názoru soubor rozdělit můžete - pokud to zřizovatel předává jako soubor, tak bych asi za sebe to nabral jako soubor (028/088) a hned bych ho "rozdělil" - tedy na 028 dal věci nad 3 tis. Kč a zbytek na podrozvahu.

  Pokud přebíráte DDHM od zřizovatele (tedy jiné vybrané účetní jednotky) - potom pokud převezmete DDHM tak je naberete jen MD 028/Dal 088 (bez proúčtování výnosů a nákladů). Tedy potom se nerovná MD 028 a hodnota na MD 558.

  Pokud se týká majetku, který by byl nabírán na podrozvahu na 902 (nebo ani tam) - tam to není v předpisech popsáno - striktně vzato to naplňuje charakteristiku "zásob" - potom bych odůvodnil i to zaúčtování MD 501/Dal 649. Ale potom to není analogické s převzetím 028 od jiné vybrané účetní jednotky. Takže za mne i varianta klidně zaúčtovat jen 902/999 (bez proúčtování nákladů a výnosů) - tady si vyberte. Vysvětluji to v dokumentu k majetku PO a majetkoprávním vztahům z 9. 9. 2020 - od str. 16.

 • příspěvek ÚP na VPP
  09. 09. 2021

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Máme smlouvu s ÚP na vytvoření místa pro VPP (veřejně prospěšná práce). Příspěvek od ÚP je zasílán až v následujícím měsíci, než ve kterém byla mzda zaúčtována do nákladů. Chceme se ujistit, zda účtujeme o tomto příspěvku správně: Předpis (v měsíci, kdy byly zaúčtovány náklady) MD 346/Dal 672 Inkaso (v měsíci, kdy byly zaslány prostředky ÚP) MD 241/Dal 346. Děkuji

  Ano tak je to správně - výnos kryje náklady daného měsíce (přitom v prběhu roku to není nezbynté až tak řešit, ale na konci roku určitě ano - tedy aby nárok na dotaci kryjící mzdy za prosinec byl zaúčtován do výnosů ještě v prosinci)

 • Investice x neinvestice
  08. 09. 2021

  Dobrý den, obracím se na Vás prosbou o radu. Žádáme o finanční prostředky na Městském úřadu na akci "Přístavba a nástavba ZŠ" o 420 000,-Kč. Řeším, zda požádat o celou částku jako o investiční výdaj i když v tuto chvíli nevím, zda bude akce skutečně realizována? Původně jsem myslela, že rozdělím na investice (projektová dokumentace) a neinvestice (fiše a výběrové řízení), nicméně jsem byla zvyklána. Jde o přípravné práce, jejíž součástí je projektová fiše 49 000,-, projektová dokumentace návrhu stavby 121 000,- a organizace výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace 250 000,-. Předem Vám děkuji za odpověď.

  Za mne je to celé investice - i výběrové řízení na investici je investicí vyvolaný náklad. Aby to byl provoz, tak to by bylo možné uvažovat jedině tehdy, pokud by se jednalo teprve o podklady pro rozhodování jakou cestou jít (zda vůbec stavět ... - třeba pro odhad nákladů apod.). Jestli ale dobře chápu, tak tady již řešíte to, že ZŠ se má určitě rozšiřovat - tedy bude to nějaké TZ a jen se řeší jak. Za takových okolností by to mělo být v režimu "vše investice"

 • FKSP - rekondiční pobyt
  07. 09. 2021

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda lze přispět z FKSP na rekondiční pobyt stejně jako na rekreační a případně, zda je pro tento účel vymezeno nějaké zařízení jako např. u masáží.

  Předpokládám, že to bude možné z FKSP hradit - nicméně je potřeba rozklíčovat, co představuje ten "rekondiční pobyt". Totiž logika je taková, že z FKSP se hradí příspěvek na rekreaci (zjednodušeně - daná osoba je a dovolené, ne že se léčí), ne na pobyty, které jsou součástí léčebného procesu plně nebo částečně hrazeného ze zdravotního pojištění.

  Takže pokud si někdo zaplatí například lázně na týden, že tam absolovuje dovolenou s nějakými procedurami, není problém toto z FKSP hradit - je to prostě dovolená, jen je nějak zaměřená. V tomto případě možnost čerpání z FKSP není ani vázána na to, jakou povahu má dané zařízení (zda jsou to lázně, hotel ...).

  Když by to ale byl pobyt v lázních klasicky v režimu léčení, předepsané lékařem (plně nebo částečně hrazená ze zdravotního pojištění), potom by byl problém toto z FKSP hradit.

 • ! školkovné
  01. 09. 2021

  Ředitelka příspěvkové organizace mateřské školy v červnu předložila zřizovateli výpočet školkovného na školní rok 2021/2022. Příspěvkové organizace má majetek svěřen do užívání, majetek účetně odepisuje a obec přispívá příspěvkové organizaci do rozpočtu finanční prostředky nejen na samotný provoz, ale i na odpisy. Z předloženého vyúčtování vynaložených skutečných nákladů v příspěvkové organizaci za uplynulý kalendářní rok a z výpočtu školkovného na další období je patrné, že kalkulace školkovného obsahuje kromě běžných provozních nákladů i náklady na odpisy svěřeného dlouhodobého hmotného majetku. Zřizovatel se tedy dotazuje , zda je tento způsob výpočtu školkovného správný, t.j. zda zda odpisy vstupují do provozních nákladů pro výpočet výše školkovného či nikoliv? Pokud ano, prosíme o informaci, který závazný předpis toto určuje? Děkuji

  Toto je dotaz spíše na specialistu na oblast ekonomiky školství - zkusím okomentovat, co jsem k tomu našel:

  a) stanovení způsobu výše školkovného je definováno ve vyhlášce č. 14/2005 Sb.  - konkrétně v §6 odst. 2 a to následujícím způsobem:

  (2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie.

  Tedy konstrukce je taková (hodně zjednodušuji), že se mají vzít náklady na danou činnost, odečíst z nich ty, které jsou financovány ze státního rozpočtu (platy učitelů ...) a dále z dotací EU  .... a výše úplat od rodičů může být maximálně ve výši 50% daných nákladů (tedy zbytek hradí zřizovatel). Konstrukce tedy není taková, že se mají ještě odečíst pro tento výpočet náklady hrazené zřizovatelem v rámci příspěvku.

  b) nyní jde o vymezení pojmu provozní náklad. Dohledal jsem k tomuto právní výklady MŠMT č. 2/2006, kde je od str. č. 4 věnována dost velká pozornost právě problematice nového výpočtu úplaty. Zde je mimo jiné uvedneo (cituji ze str. 6):

  Vzhledem k použití pojmu „náklady“ budou ředitelé povinni zahrnout do základu pro výpočet nejvyšší možné úplaty veškeré náklady ve smyslu § 6 odst. 2, které časově a věcně souvisejí s předcházejícím účetním obdobím, a to bez ohledu na to, zda s nimi souvisejí konkrétní výdaje, popřípadě kdy byly tyto náklady právnickou osobou vykonávající činnost mateřské školy uhrazeny. (Do základu pro výpočet nejvyšší možné úplaty se tak rovněž promítnou například účetní odpisy.).

  MŠMT tedy výslovně v roce 2006 uvedlo, že počítá s tím, že se do nákladů, z kterých bude dále stanoven maximální limit úplat rodičů, budou odpisy počítat.

  Tak tolik asi k této problematice - upozorňuji - toto není dotaz k zaúčtování či zdaňování - je to o nastavení konkrétních plateb a v tomto jsme laici. Tedy pokud byste si toto chtěli ještě nějak ověřit, je potřeba obrátit se spíše na nějakého metodika řešícího ekonomiku školství.

← Novější dotazy

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu