PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • věcný dar
  07. 02. 2023

  Dobrý den, prosím o konzultaci. Koncem ledna jsme obdrželi od starosty obce písemný souhlas o přijetí věcného daru. Jedná se o dotykovou interaktivní tabuli v hodnotě 53.119 Kč. Zaúčtovala jsem 022/401. Chci ještě zařadit do užívání v lednu, abych už od února odpisovala. Jakou zvolit odpisovou skupinu a CZ-NACE ? Názory se opravdu hodně liší.

  Děkuji moc za upřesnění - zrekapituluji tedy, že je to typ tabule, která představuje dotykový monitor. Za těchto okolností by se dle mého názoru mělo jednat o CZ-CPA 26.20.17 - tedy konkrétně 1. účetní odpisová skupina.

  A raději zdůrazňuji, že pod pojmem interaktivní tabule se objevují různé typy zařízení - z toho může i vyplynout rozdílné zařazení.

 • vypůjčený majetek
  02. 02. 2023

  Dobrý den, v dotazech jsem se dočetla ohledně evidence hodnoty zapůjčeného majetku a pokud jsem to správně pochopila, je to spíše na škodu, jak bylo uvedeno. Při převzetí účetnictví a při inventarizaci jsem si povšimnula, že majetek, který organizace užívá na základě smluv, ve kterých je hodnota majetku vyčíslena, není účtován na podrozvaze. Smluv je několik a jen v jednom případě bylo naúčtováno to, co se má pronajímateli platit jako nájem za užívání. Jedná se konkrétně o hodnotné obrazy, kdy celková hodnota zapůjčených obrazů je řádově v milionech a jedná se o zapůjčení od tří subjektů. V jednom případě je účetně zachyceno placení nájemného, ve druhém případě není evidováno nic. Třetí případ je specifický v tom, že není hrazeno pronajímateli nájemné, ale nájemce hradí pojistné z částky hodnoty obrazů. Prosím o radu, jak správně evidovat v účetnictví majetek ve výpůjčce, se kterým souvisí další náklady organizace. Potřebuji relevantní odkazy pro to, abych přesvědčila vedení organizace o nápravě současného stavu. Děkuji předem a přeji pěkný den

  Já Vám mohu dát jen to, co je již popsáno v dokumentech. 

  a) ve výčtu podrozvahových účtů nemáme žádný účet, který by se hodil pro sledování účentí hodnoty vypůjčeného majetku (máme účty, kde bychom mohli sledovat hodnotu, kterou by organizace musela hradit, pokd by se vypůjčený majetek zničil a nebylo by jej možno vrátit zpět) - viz účty 965 a 966 a jejich obsahové vymezení. To je ale účtování typu "kdyby" o nepravděpodobných skutečnostech a rozhodně to nedoporučuji (ani to nikdo nedělá - respektive si vedou účetní hodnoty vypůjčeného majetku na těchto účtech, ale to je úplně něco jiného a proti obsahovému vymezení). Takže to je moje odpověď na ten vypůjčený obraz, u něhož hradíte pojistné. Účentí hodnotu vypůjčeného majetku bych v účetnictví nevedl nikde - nemohu to dokázat tím, že je ve vyhláčce někde napsáno, že se to nemá v účetnictví vést, mohu to dokázat jen tím, že to neodpovídá obsahovému vymezení žádného podrozvahového účtu.

  b) obrazy v nájmu - zase nemáme podrozvahový účet pro vedení účetní hodnoty najatého majetku - viz výše (jen pro účty 967 a 968). Ale máme účty 961 a 962. Jejich obsahové vymezení je následující:

   „P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu,

  „P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu,

  Takže logika by byla taková, že účtuji nikoliv o účetní hodnotě najatého majetku, ale plánované výši nájmu - nyní již není přesně stanoveno na jak dlouho. Takže si třeba řeknu, že je to na 1 (účet 961)+ 3 roky (účet 962). Nedává mi to ale logiku, v účetnictví tím začínám plánovat, což je v rozporu s logikou zachycování v účetnictví toho, co se stalo. Takže za sebe bych toto nepraktikoval, byť tam účty pro "plánování" nájemného jsou.

  Tak nevím, jestli jsem Vám pomohl. Mohu jen doufat, že se v rámci plánovaného přijetí nového zákona o účetnictví situace kolem podrozvahy vyřeší, neboť je to skutečně nesmyslné, jak je to nyní v rámci struktury podrozvahových účtů řešeno.

 • Příspěvek na obědy z FKSP
  02. 02. 2023

  Dobrý den, zaměstnancům naší PO zajisťujeme obědy od dodavatele. Cena oběda vč. DPH činí. Platí, že můžeme jako organizace max. 55% hradit z nákladů a max. 45% z FKSP? Pokud tedy nastavíme např. 48,- z nákladů, 15,- hradí zaměstnance a 29,38,- půjde z FKSP bude to takto správně? Předem děkuji za odpověď.

  Pokud nakupujete od dodavatele obědy, tak platí, že maximálně 55% hradíte z nákladů a zbytek je součet zaměstnanec + příspěvek FKSP (FKSP ale nemá definován limit).

  Nepochopil jsem úplně Vaše čísla, tak pro ilustraci - cena oběda od dodavatele je 100 Kč - 55 Kč je maximum, které můžete dát do nákladů (můžete v tomto příkladu vše ve škále od 0 Kč do 55 Kč). Rozhodnete se například pro 48 Kč. Zbytek je 52 Kč a zase se rozhodujete, kolik z toho uhradí FKSP a kolik zaměstnanec - přitom to můžete jakkoliv kombinovat (jen součet FKSP a platby od zamětnance musí dát těch 52 Kč).

 • Pojistná událost
  02. 02. 2023

  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu se zaúčtováním pojistné události: V listopadu 2022 vznikla pojistná událost – zatečení vody v kabinetě. V roce 2022 jsme si objednali malování a opravu stěn tohoto kabinetu – malování a oprava se však provedla až v lednu 2023. V lednu 2023 jsme obdrželi fakturu za provedené práce (ve výši 18 876 Kč), zaplatili jsme ji a poslali pojišťovně. V rámci pojistné události bylo také nahlášeno, že došlo k poškození učebních pomůcek – stejné už nejdou objednat, takže jsme pojišťovně vyčíslili pouze cenu pořízení (celkem 8 481 Kč za všechny pomůcky, staří více jak 10 let). K likvidaci těchto poškozených pomůcek dojde až v roce 2023. V lednu 2023 pojišťovna ukončila danou pojistnou událost a poslala nám pojistné plnění. Rekapitulace pojistného plnění základní plnění 21 420 Kč odpočet: - spoluúčast 1 000 Kč výplata plnění: 20 420 Kč Nyní nevím, jak danou situaci zaúčtovat. Mám to dát všechno ještě do účetnictví roku 2022 (vytvořit předpis a dohad nákladů), nebo vše účtovat až v roce 2023 (předpis a výnos roku 2023). Nebo snad odhad plnění za pomůcky rok 2022 a malování dát do roku 2023.

  Toto nejsou moc jednoznačné případy - potýkáme se jak s otázkou respektování principu opatrnosti v účetnictví tak ale i s tím, do jaké míry je u pojistných událostí nezbytné párovat náklady a výnosy.

  Z hlediska teorie by bylo asi i vhodné rozdělovat případy, kdy pojišťovna proplácí konkrétní náklady (tedy platba pojisntého je vázána na konkrétní provedení prací a náklady) a situace, kdy je pojisnté plnění hrazeno bez ohledu na to, zda třeba provedete opravu či nikoliv.

  Dále považuji za vhodné upozornit, že by neměly být dělány dohadné položky na náklady, které se neuskutečnily (tedy do roku 2022 na práce, které mají být provedeny v roce 2023).

  Takže po této teoretickém popisu se již dostanu k tomu, jak bych situaci řešil:

  a) provedení opravy (malování ...) - pokud správně chápu - pojišťovna proplácí konkrétní náklady vynaložené v roce 2023 - tedy náklad roku 2023 a výnos z pojistného plnění také v roce 2023. Tady si myslím, že je to dobře obhajitelné.

  b) nárok z pojistného plnění v souvislosti s poškozením pomůcek - tady již situace není podle mého názoru moc jednoznačná - pokud poškození je v roce 2022 a pojistné plnění není vázáno na vynaložení nákladů, tak bych spíše účtoval 388/649 ještě do roku 2022. Upozorňuji ale, že to není úplně jednoznačné.

 • dotace
  02. 02. 2023

  Dobrý den, jsme PO a zřizovatelem je obec. Dostali jsme dar od ško energa ve výši 40 000kč na nákup keramické pece a obec nám doplatila zbytek. Mohla bych poprosit jak správně zaúčtovat od úplného počátku a dá se někde dohledat přesný postup? Nějak se nemůžeme sjednotit v účtování. Tak abychom to měli správně. Předem děkuji o odpověď.

  Ta keramická pec je investice. Tedy daný dar přijímáte do fondu investic. budu předpokládat, že postup je takový, že nejprve jste dostali dar od firmy a investiční příspěvek od zřizovatele (vymyslím si, že je to třeba 30 tis. kč) a koupili jste věc za 70 tis. Kč.

  a) dar od firmy

         MD 241/Dal 403 a MD 401/Dal 416                   40 000 Kč

  b) příspěvek (investiční) od zřizovatele

          MD 348/Dal 401 (předpis) a dále inkaso MD 241/Dal 348 a MD 401/Dal 416                30 000 Kč

  c) nákup a zařazení pece

          MD 042/Dal 321 a platba MD 321/Dal 241 a MD 416/Dal 401                                   70 000 Kč

          MD 022/Dal 042                                                                                                      70 000 Kč

  d) začínáte odepisovat - MD 551/Dal 082 v alikvotní výši 403/672 a ve výši rozdílu odpisu a rozpuštění dotace MD 401/Dal 416

 • Stravenkový paušál
  01. 02. 2023

  Dobrý den, prosím o radu: jsme příspěvková organizace, zaměstnancům poskytujeme stravenky v papírové podobě v hodnotě 90,-- Kč (49,-- Kč jde do nákladů org,, 35,-- Kč se hradí z FKSP a 6,-- Kč hradí zaměstnanec). Jeden ze zaměstnanců je zaměstnán jen na 4hod.denně, vyplácíme mu ve výplatě stravenkový paušál 84,-- Kč/den (70% z částky 120,-- Kč). Máme udělanou směrnici. Od 01/23 se změnila vyhl. o výši stravného 129,-- Kč. Musím změnit výši stravenkového paušálu na 90,-- (70% ze 129,- Kč)? Nebo lze výši stravenkového paušálu ošetřit směrnicí? Bráním se tomu z toho důvodu, protože takto jsou si všichni zaměstnanci rovni, kdežto když zvýším hranici stravenk.paušálu budou ostatní zaměstnanci diskriminováni. Jedině by neplatili oněch 6,-- kč za stravenku, a z FKSP by se platilo 41,-- Kč (ale ve fondu FKSP na toto nemáme dostatek prostředků). Další otázka je, celou částku stravenkového paušálu 84,-- Kč dávám do daňově uznatelných nákladů organizace (527), je to tak dobře?

  Pokud jsem správně pochopil postatu dotazu, tak řešíte, zda můžete vyplácet stravenkový paušál nižší než je maximální limit. K tomu sděluji že ano - samozřejmě může být i nižší. Tedy nyní je maximální limit 107,10 Kč (tedy více než uvádíte), může být ale vyplácena jakákoliv nižší částka. Takže si to ošetřujete směrnicí nebo samozřejmě kolektivní smlouvou, pokud jsou u Vás odbory.

  Stravovací paušál (respektive jeho část hrazená z nákladů) je běžným daňově účinným nákladem (samozřejmě při splnění dalších obecných podmínek - souvislost aktivit příslušných pracovníků se zdaňovanými příjmy ...).

 • Stravenky z FKSP
  01. 02. 2023

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace a rozhodli jsme se našim zaměstnancům poskytovat stravenku ve výši 50,-- Kč ve formě elektronické stravenky na Edenred card. Jelikož máme dostatek finančních prostředků na bankovním účtě FKSP, tak se ptáme, zda můžeme tuto celou hodnotu stravenky 50,-- Kč hradit z FKSP, to znamená bez příspěvku zaměstnavatele a zaměstnance? Je limit příspěvku 45% z FKSP platný pouze na stravenkový paušál nebo platí i pro ostatní formu tj. elektronické stravenky? Předem děkujeme za odpověď.

  Limit 45 % je platný pouze pro stravovací paušál, ne pro stravenky. 

  Vyhláška 84/2005 uvádí, že až 55% hodnoty stravenky můžete hradit z nákladů - je to ale maximum - takže z toho vyplývá, že z nákladů nemusíte hradit nic. No a zbytek hradí zaměstnanci s tím, že může být poskytnut příspěvek z FKSP - nikde není ale limit kolik. Takže za mne klidně i varianta 100% z FKSP je možná.

 • Rezervní fond
  01. 02. 2023

  Dobrý den, vzhledem k výsledku hospodaření za rok 2022 budeme ve velkém zisku, tudíž zisk bude převeden do rezervního fondu. Lze nějakým způsobem prostředky z rezevního fondu převést zřizovateli? Jedná se o to, že zřizovatel rekonstruoval starou budovu (máme svěřenou výpůjčkou) na wellness. Nyní je potřeba ještě dodělat na wellness investice, na které zřizovatel nemá prostředky. My bychom se přikláněli, aby to zřizovatel dobudoval sám. Ten nemá prostředky. Dle toho , co jsem vyčetla, tak nám zřizovatel může povolit převést prostředky z RF do IF. A nám pak nařídit z našeho IF převést jemu. Je to tak, nebo lze jiným způsobem. Děkuji za odpověď.

  Ano je to přesně ak popisujete - při rozdělení HV se schválí převod do RF (431/413) a následně dojde k převodu do fondu investic (413/416) a nařídí se odvod z fondu investic (účtování doporučujeme MD 401/Dal 349 podle rozhodnutí a platbu MD 349/Dal 241 a MD 416/Dal 401).

 • Vyúčtování zahraniční pracovní cesty - kurzy ČNB
  01. 02. 2023

  Dobrý den, naši pedagogové jeli na lyžařský výcvik do Rakouska na 5 dní. Pracovní cesta začala v ČR 22.1.2023 v 18:00 hod., na hranicích byly kolem cca 24:00 hod., čtyři dny probíhal výcvik a pak cesta zpět. První den pracovní cesty tj.22.1.2023 se jim vyplácí cestovní náhrada v ČR - bylo to 6 hodin, další dny se proplácí 24 hodin, krácené o snídani a večeři, což je 2/3 stravného. Můj dotaz je, jestli se každý den přepočítává kurz ČNB nebo se to počítá podle kurzu ČNB v den začátku pracovní cesty a ostatní dny mají stejný kurz. V našem případě pracovní cesta začala 22.1.2023 v ČR. Mnohokrát děkuji RN

  Děkuji moc za doplnění - zrekapituluji tedy, že nebyly poskytnuta záloha a cestovní náhrada se vyplácí v Kč až následně. Pro tyto případy platí §184 Zákoníku práce

  § 184

  Při poskytování cestovních náhrad, na které nebyla poskytnuta záloha, se přiměřeně použije § 183 s tím, že pro přepočet měn se použijí kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den nástupu zahraniční pracovní cesty.

  Takže by to mělo být jediným kurzem platným dne 22.1.2023. 

 • Zaúčtování faktury
  31. 01. 2023

  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně zaúčtování faktury. Jedná se o fakturu od firmy, která nám za body ( za velký nákup) vystavila fakturu na 1,-Kč, ale jsou na ni položky za 65,-Kč - 3590,-Kč ( jedná se víceméně o hračky pro děti). Nevím si rady, jak správně zaúčtovat a jestli dát hračky do majetku či nikoli. Předem mnohokrát děkuji za radu a

  To jsou přesně hraniční situace, kdy řešíte, zda je ten případ natolik hraniční, že již máte volit odchýlení se od účetních metod, aby byla závěrka vypovídající. záklandí režim by totiž byl účtovat o pořizovací hodnotě a ta je 1 Kč.

  Odchýlení se od účetních metod by tady znamenalo považovat to za faktický dar a zaúčtovat MD 501, MD 558 (podle toho, co by to bylo - zda nad 3 tis. kč nebo do limitu ...)/Dal 321 ve výši 1 Kč a zbytek hodnoty na 649. Tedy stanovili byste si, že to zboží má třeba hodnotu celkem 20 000 Kč a na 649 by tak bylo 19 999 Kč.

  Můj postoj by byl takový, že to ale klasický dar není - jak uvádíte - je to odměnou asi za předchozí nákupy. Navíc ty hodnoty nebudou asi nijak enormní a asi to nění významné pro hodnocení výkazů.  Já bych o tomto tedy být Vámi zaúčtoval  přesně podle předpisů MD 501/Dal 321 ve výši 1 Kč. Pokud si nějaké věci potřebujete evidenčně podchytit - zahrnul bych je do operativní evidence majetku (nemusí vázat na nějaký účet). Pokud byste to chtěli mít přímo na podrozvaze na účtu 902, šlo by je zaúčtovat i na podrozvahu MD 902/Dal 999 (klidně v reprodukční ceně). Ale povinnost to podle mne není.

 • Nevyčerpaný příspěvek od zřizovatele ( obec )
  31. 01. 2023

  Dobrý den, potřebuji si jen potvrdit účtování příspěvku pro MŠ od zřizovatele ( obce ). V roce 2022: 241/374 348/672 374/348 MŠ v roce 2022 nevyčerpala celý příspěvek. Na účtu 374 zůstalo nevyčerpáno 166.706,13 Kč. Účtuje se o tom nevyčerpaném zůstatku ještě nějak, nebo zůstane na účtu 374? V roce 2023 by se nevyčerpaný zůstatek vrátil zřizovateli 374/241. Neznamená to, že MŠ má zisk?

  Je to tak jak uvádíte - pokud máte příspěvek s vyúčtováním s tím, že nespotřebovnaou část vracíte, tak skutečně na 374 zůstává nevyčerpaná část a vratku v roce 2023 účtujete přesně tak jak uvádíte 374/241 (zřizovatel by měl účtovat zrcadlově s využitím účtu 373).

  Nevyčerpanou část příspěvku do výnosu samozřejmě nezúčtováváte (tedy tím, že tato část není ve výnosech, tak se kvůli nevyčerpané části příspěvku do zisku pochopitelně dostat nemůžete).

 • dary - poukázky
  31. 01. 2023

  Jsme PO ÚSC - dostali jsme darem poukázky na nákup drogerie.Prosím o radu jak správně zaúčtovat jak příjem poukázek tak jejich čerpání - nákup. Děkuji.

  POkud to má charakter poukázek, které jsou skutečně volně směnitelné (obdovně jako peníze) za určité zboží, potom byste takové poukázky měly vést na účtu 263 (vedl bych je v jejich nominální hodnotě). Zaúčtování by bylo MD 263/Dal 649 a jejich použití by potom bylo MD 5xx (111)/Dal 263.

  Radějí zdůrazňuji tu "volnou směnitelnost" - někdy se objevují nejrůznější poukázky, jejichž čerpání je vázáno na to když ...... (a teď si doplníme nejrůznější podmínky, co musíte koupit, jak se chovat apod.) - tady bych byl velice obezřetný, zda na účet 263 zaúčtovat (to je již případ od případu).

 • FKSP - obědy
  31. 01. 2023

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli se zaměstnanec, který je v MŠ od pondělí do čtvrtka na HPP a v pátek pouze na DPP se stravovat v pátek s nárokem FKSP? Dále bych se chtěla zeptat, je možné, když zaměstnankyně odešla do důchodu, se dále stravovat v naší MŠ s příspěvkem FKSP?

  Tady je klíčové, zda se jedná o stravování ve vlastním zařízení (vlastní jídelna ...). Předpokládám, že tomu ztak je - na to budu navazovat svoje odpovědi.

  a) pracovník - pátek na DPP

  U pracovníka na DPP by platil §3 odst. 7 vyhlášky 84/2005 Sb. - tedy u zaměnstnanců na dohodnu může organizace povolit stravování ve vlasntím zařízení (ale také nemusí). Je tady podmínka odpracování alespoň 3 hodin. Zaměstnanec si ale musí uhradit celou hodnotu potravin - bez příspěvku FKSP.

  b) stravování bývalých zaměstnanců

  Možné to je podle §3 odst. 6 výše uvedené vyhlášky (ale opět to není povinnost):

  (6) Organizace může bývalým zaměstnancům, kteří u ní pracovali při odchodu do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

  Tedy opět je to za cenu potravin (tedy bez příspěvku FKSP). Musí to být ale stanoveno kolektivní smlouvou nebo vnitřní směrnicí a co je důležité - musí jít o zaměstnance, který u MŠ pracoval v okamžiku odchodu do důchodu.

 • Jak správně vypočítat výši normy potravin?
  27. 01. 2023

  Jsme příspěvková organizace. Naším zřizovatelem je obec. Jsme čtvrtletní plátci DPH. Zálohový koeficient = 42 %. O potravinách účtujeme způsobem B. Strávníci = žáci ve 3 věkových kategoriích, zaměstnanci a cizí strávníci. Zaměstnanci – výše příspěvku z FKSP na potraviny = 5 Kč/1 oběd. Nákup potravin je společný pro všechny kategorie strávníků, tzn. probíhá přes společné faktury, u kterých uplatňujeme krácený nárok na odpočet DPH. Máme 1 sklad potravin. O potravinách zde účtujeme v cenách bez DPH. Neuplatněné DPH ve výši 58 % účtujeme na účet 501 – Spotřeba potravin. Neuplatněné DPH nám navyšuje spotřebu potravin pouze v účetnictví, tzn. nepromítá se do skladové evidence, kterou vede vedoucí školní jídelny. Provařenost se obecně hlídá na nulu. Proto hospodářský výsledek na úrovni potravin by měl být nulový. Při zadání dotazu týkajícího se žáků se ptám pouze na kategorii „žáci 15 a více let“, jelikož řešení problému stanovení normy potravin pro zbývající kategorie žáků je obdobně aplikovatelné. Žáci 15 a více let, zaměstnanci a cizí strávníci dostávají stejný oběd (stejnou porci na talíř). Při plném oddanění skladu (tj. nakoupené potraviny děleno 1,15) a současném uplatnění příslušné sazby DPH na výstupu při prodeji (žáci 0 %-osvobozeno, zaměstnanci 10 %) se hospodářský výsledek na úrovni potravin při použití postupu z minulosti dostává do plusu, což je problém. U doplňkové činnosti (školní jídelna cizí), která by z podstaty měla mít plný nárok na odpočet DPH na vstupu, bych se přiklonila rovněž k dopočtu neuplatněného DPH z potravin a následnému promítnutí do normy, jelikož krácený nárok z nakoupených potravin se týká organizace jako celku. Máme správně stanovenou výši normy potravin pro jednotlivé kategorie strávníků? Cílem zvoleného postupu je snaha o zamezení generování zisku v hlavní činnosti. Nedochází k míchání cen bez daně a s daní? Data s propočty zasílám e-mailem. Moc děkuji za odpověď.

  Děkuji za zaslané podklady. Vaší pozornosti bych ještě na úvod chtěl doporučit dokument z 18. 4. 2016, kde se vlivu DPH na potravinové limity věnuji.

  Teď k jakým závěrům jsem došel a jak hodnotím postup, který uvádíte:

  a) pokud povedete jeden sklad, kde budete odčítat DPH koeficientem a potraviny používáte jak pro zdaňované tak osvobozené plnění, tak již nemáte šanci nikdy přesně vyhodnotit plnění potravinových limitů - v dokumentu, který zmiňuji výše uvádím několik důvodů - nejzásadnější je ten, že  odpočet DPH koeficientem (u Vás 58 %) se počítá za organizaci jako celek a svým výpočtem neodpovídá podílu jídel zdaňovaných na celkovém počtu. Je naprosto normální, že koeficient máte například 58%, nicméně podíl zdaňovaných obědů je jen 45% a potom zde vznikne rozdíl 13 procentních bodů, který fakticky předdstavuje zisk z této techniky (nebo to samozřejmě může být i naopak). Otázkou je, zda tento zisk (var. ztráta) má jít ve prospěch organizace nebo se má projevit větším /menším množstvím poravin, které dostanou žáci na talíři (nebo v korekci úplaty od žáka).  Pokud se s tímto závěrem nechcete smířit (že to vždy bude zatíženo nějakou nepřesností), museli byste zavést dva sklady - jeden pro jídla osvobozená, druhý pro jídla zdaňované - sa samostatnými výdejkami, příjemkami (případně převodkami mezi sklady). V jednom případě jsem takový postup zažil v praxi - není to nic jednoduchého, nicméně nějak to lze udělat.

  b) teď k Vašim propočtům - zkusím to i na nich konkrétně vypočítat. Máte plně oddaněný sklad - tedy není započtena DPH. Zatím jste počítali normu spotřeby tak, že například v kategorii 15+ zaplatí 39 Kč. Normu spotřeby jste počítali tak, že jste udělali 39/1,15 = 33,91 Kč. Stejná norma platila i pro cizího strávníka. Představte si imaginárně, že jste nakoupili potraviny pro dva obědy, za potraviny zaplatili 78 Kč včetně daně a uplatnili jste odpočet DPH koeficientem 50% (to by byla ideální varianta). Potom by byl základ daně 67,83 Kč a DPH by byla 10,17 Kč - z ní by se uplatnila 1/2 (tedy 5,09 Kč). V této situaci by potravinový limit 33,91 Kč fungoval správně - cizí strávník by potraviny zaplatil v celkové ceně oběda (10 nebo 15 % podle toho, kde se stavije) a v nákladech na žáka by bylo 33,91 + 5,09 Kč neuplatněnéo odpočtu (protože jeho oběd způsobuje krácení odpočtu) = 39 Kč, které žák zaplatí. Takže takto to funguje super.

  Fungovat to přestane, pokud koeficient bude 60% - tedy uplatním si odpočet 60 % a v nákladech zbude je 40 % - tedy jen cca 4,07 Kč. Tím získám jednu korunu navíc proti situaci uvedené výše a nyní mám otázku - má zůstat škole? Nebo se má promítnout tak, že žák bude hradit pouze 38 Kč (tedy zisk přeliji k němu)? Myslím si, že si jej většina subjektů "nechá" - toto podle mne není nikde oficiálně řešeno.

  A to ještě nemluvím o vlivech, že tam budou také nákupy potravin od neplátců, něco by mohlo být i v jiné sazbě než 15%.

  c) teď k novým limitům, které navrhujete - tipuji si, že možná díky výše uvedenému vlivu koeficientu DPH jste v situaci, že tam končíte v zisku - proto jste navrhli, že by došlo ke zvýšení normy a změnil by se propočet - již ne 39/1,15 ale že u žáků byste odpočetli striktně jen neuplatněné DPH (tedy 58% z DPH vztaženého k potravinám) a u cizích strávníků by to bylo dokonce tak, že byste odečetli celé DPH a ještě jednou 58% z DPH vázaného na potravinový limit. Tedy Vyšly Vám hodnoty 36,05 Kč (žáci) a 30,96 Kč (cizí). K tomu mám základní otázku - proč bych měl nutit hospodářku, že do oběda pro cizí má být vyskladněno o cca 5 Kč na oběd méně surovin než pro oběd pro žáka (pokud ty obědy mají být stejné). To podle mne nedává logiku. Nevylučuji, že byste si nově nastavenými limity mohli něak vyřešit ten problém s koeficientem, za mne ale s neúměrným poškozením cizích strávníků.

  Takže za sebe se domnívám, že byste měli zůstat spíše u toho původního mechanismu s tím, že pokud byste vyhodnotili, že vliv koeficientu byste chtěli promítnout do žákovských obědů, dopočítal bych , kolik ještě dělá dopad z rozdílu koeficientu a skutečného poměru zdaňované/celkově uvařená jídla (půjde samozřejmě jen o odhadovanou částku) a snížil bych hodnotu, kterou chci od žáků (a doložil to tímto propočtem). Upozorňui ale, že to budou vždy jen odhady. Přesně je to nevypočítatelné (třeba i kvůli tomu, že se koeficient vypořádává na konci roku).

  Asi jsem Vás neuspokojil - ale skutečně musím zopakovat závěr, ke kterému jsem dospěl po několika pokusech dopočítat se v konkrétních provozech skolních jídelen - je to nespočítatelné a pokud jsem plátcem DPH, tak již nikdy nemám šanci u společného skladu přesně vyčíslit, zda jsem na potravinách uspořil nebo jsem provařil.

  Před dost složité dopočty jsem schopen dopočítat, že bych třeba v konkrétní situaci určité školy mohl u žáků počítat nikoliv platba od žáka/1,15 ale třeba platba od žáka/1,141 (nebo také u jiného typu organizace lomeno 1,162). Hodně by to záleželo na rozdílu koeficientu a podílu obědů, zda jsou tam nákupy potravin od neplátců ....

   

 • neinvestiční transfer
  26. 01. 2023

  Dobrý den, prosím jak zaúčtovat neinvestiční transfer, který zřizovatel poslal na konci roku 2022 ve výši 3.000.000,- s vyúčtováním do konce roku 2023. V roce 2022 bylo vyčerpáno z dotace 2.000.000. Jak časově rozlišit, či zaúčtovat zbylý 1.000.000,- (jsme PO zřízená UMČ) děkuji.

  Jestliže je to transfer s vyúčtováním ve 2023 (ve smyslu - nevyčerpaná část se vrací), potom máte účtovat následovně:

  rok 2022

  - příjem příspěvku           MD 241/Dal 374                 3 000 000 Kč

   - dohadná položka 2022     MD 388/Dal 672                2 000 000 Kč

  rok 2023

  - případné čerpání 2023   MD 388/Dal 672                      700 000 Kč (pro ilustraci)

  - vyúčtování ve 2023        MD 348/Dal 388                    2 700 000 Kč

                                           MD 374/Dal 348                    2 700 000 Kč

   - vratka nevyčerpané částky              MD 374/Dal 241       300 000 Kč.

  Zřizovatel má účtovat zrcadlově.

  Podrobnější popis a vysvětlení - viz např. dokument "Finanční vztahy mezi zřizovatelem a PO" - z 3.10.2020 (je tam zaúčtování jak na straně PO, tak i zřizovatele).         

← Novější dotazy

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu