Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

14/10 2019 Směrnice - řízení PO

Dobrý den pane Nejezchlebe. Z organizačních důvodů musíme přepracovat směrnici pro řízení příspěvkových organizací. V původní směrnici byly pro větší kontrolu a přehled o hospodaření PO uvedeny další povinnosti ředitelů, tzv. "nad rámec zák.250/2000 Sb., např. povinnost předem informovat zřizovatele o záměru čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, schvalování v radě města čerpání fondu investic atp. Otázka tedy zní, zda může zřizovatel zapracovat do směrnice i tyto povinnosti, které nemají oporu v citovaném zákoně. Předem děkuji za Váš názor.

Je to otázka spíše na právníka specialistu. Když byste se podívali do některých dokumentů MF (Zprávy MF, vypořádání připomínek), tak zjistíte, že z jejich strany není úplně jednoznačné stanovisko, zda je možno ukládat další povinnosti nad rámec toho, co je výslovně uvedeno v zákoně 250/2000 Sb. (někdy pracují s tím, že to možné je, jindy že není).

Uvedu příklady - výňatek ze zpráv MF 2/2009:

Dotaz č. 4: Je možné ve zřizovací listině nebo jinak (a jakými formami) stanovit příspěvkové organizaci omezení/pravidla pro nakládání s majetkem, který má ve svém vlastnictví? V § 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. se hovoří pouze o svěřeném majetku.

Odpověď: Věci ve vlastnictví příspěvkové organizace se do zřizovací listiny neuvádějí, stejně, jako se neuváděly věci ve výpůjčce a v nájmu. Zřizovatel nemůže příspěvkové organizaci ve zřizovací listině stanovit omezení v nakládání s majetkem v jejím vlastnictví. Ve zřizovací listině by mohl zřizovatel pouze uvést ustanovení § 27 odst. 6. Vlastní majetek příspěvková organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví, provádí jeho účetní, popřípadě, pokud tak umožňuje zákon o daních z příjmů, daňové odpisy

Nicméně pokud vezmu třeba vypořádání připomínek k zákonu 250/2000 - je to rok 2014 - připomínka SMO:

  • 27 odstavec 2 otázka vymezení

V první větě navrhujeme za slovo „musí“ doplnit slovo minimálně. Jedná se o doplnění směřující k tomu, že záležitosti uvedené v §27 odst. 2  (náležitosti zřizovací listiny příspěvkových organizací) jsou minimální a že se nevylučuje ani úprava ostatních záležitostí dle uvážení zřizovatele. Jednalo by se o technickou změnu, prostřednictvím které by ale došlo ke sladění s praxí (podle některých výkladů nelze ve ZL ukládat příspěvkovým organizacím další povinnosti nad rámec záležitostí vymezených v §27, což je ale krajně nepraktické).

Reakce MF:

Připomínka je nad rámec novely.

Ustanovení  § 27 obsahuje povinné náležitosti zřizovací listiny. Zřizovatel může stanovit i další.

Takže nyní můj názor - dle mého názoru je možné, aby zřizovatel definoval další povinnosti PO (včetně pravidel nakládání s fondy). Připomínám, že prakticky všechny PO s nějakými omezeními nad rámec zákona 250/2000 pracují - třeba v oblasti schvalování odpisů pohledávek, pravidla výběrových řízení apod. - tedy je to všeobecná praxe. Berte to prosím ale jako názor právního laika.

14/10 2019 Grafická karta do počítače

Dobrý den, prosím radu jak zaúčtovat grafickou kartu do počítače. Byla zakoupena pro zkvalitnění výuky v hudebním oboru současně s programem pro výuku. Cena karty je 8 680,-, cena programu je 3 390,-. Děkuji

Za mne bych postupoval tak, že grafická karta do počítače by byla TZ počítače - v hodnotě do 40 tis. kč - tedy hrazeno z provozních prostředků na 549.

Program na výuku - pro mne nehmotný majetek - pokud máte hranici pro zařazení na 018 ve výši 7 tis. kč, potom jen 518/321 a maximálně zachycení na podrozvahu MD 901/Dal 999 (nevím ale, jaká máte pravidla pro účtování na podrozvahu).

14/10 2019 Dotace- Výzva 16/2017

Dobrý den, jsem začínající účetní v příspěvkové organizaci a obracím se s prosbou o radu. Už jsem Vám jednou ohledně tohoto případu psala, ale ono je vše nakonec trochu jinak. Byla nám přiznána podpora na vybudování nové zahrady ze Státního fondu životního prostředí. Už máme i rozhodnutí.Projekt je na období 2019-2020. Celý projekt bude za 626.540,- Kč. Fond se zavazuje nám poskytnout dotaci ve výši 500.000,- Kč(79,80% základu) a my se podílíme částkou 126.540,- Kč. Dle rozhodnutí je částka 626.540,- Kč rozdělena na investiční část ve výši 398.873,- Kč (zahradní domek a herní prvek) a 227.667,- Kč na neinvestiční část (úprava zahrady a drobné herní prvky). Fond poskytne peníze až po zaplacení faktury, kterou pošleme fondu a fond posoudí, zda je vše v pořádku. V roce 2019 nám proto Zřizovatel poskytl půjčku ve výši 500.000,- Kč a v rozpisu příspěvků na provoz na rok 2019 je jedním ze závazných ukazatelů "Kofinance environmentálního hřiště 126.540,- Kč". Zahradní domek už je od 9/2019 postavený a zaplatila jsem i fakturu. Zatím jsem účtovala: - Půjčka od zřizovatele 500.000,- Kč 241/452 (v srpnu) - Platba faktury za domek 349.166,- Kč 321/241 (v září) - Závazný ukazatel "Zahrada"-příspěvek na provoz 126.540,- Kč (348/384 předpis nároku a 241/348 splátka připsaná na BÚ) Teď jsem se ale dozvěděla, že zřizovatel považuje částku 126.540,- Kč za Investiční dotaci. Ale nevím, jak jsem to měla poznat, když je uvedena jako jeden ze závazných ukazatelů v rozepsaném příspěvku na provoz na rok 2019. Zřizovatel chce vědět, zda chceme nechat tuto částku jako investiční dotaci, nebo ji chceme mít jako součást příspěvku na provoz. Protože do konce roku by se dala ještě udělat, po schválení Rady, změna. Můžete mi poradit, jak máme nyní postupovat (nechat jako investiční dotaci, nebo příspěvek na provoz?) a jak vůbec o celé dotaci z Fondu a investiční dotaci Zřizovatele účtovat? Jak se bude odepisovat zahradní domek a herní prvek (investice)? Letos už asi nebude nic jiného platit a nevím, zda nám přijdou zpět od Fondu peníze za zaplacený Zahradní domek. Nemovitý majetek (Budovy i zahrada) jsou majetkem Zřizovatele a my je máme ve výpůjčce. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

Těch 126 540 Kč by klidně mohlo být investičním příspěvkem (je to jedna z variant) - tedy účtoval bych o něm MD 348/Dal 401 a MD 241/Dal 348 a 401/416. Správně by ale mělo být respektováno (teď myslím z hlediska rozpočtové skladby u zřizovatele), že část budou půjčené prostředky na investice a část na provoz - na vaší straně se o tom účtuje stejně, ale na straně zřizovatele to jsou jiné položky rozpočové skladby - optimálně by to mělo být tak, že součet případného provozního příspěvku a provozní půjčky bude roven 227 667 Kč a součet případného investičního příspěvku a investiční půjčky bude 398 873 Kč.

Pokud máte jedinou fakturu za zahradní domek za 349 166 Kč (a nic více nebude) - tak u ní máte zaúčtovat MD 042/Dal 321 a teď jde o to, jak se chovat při platbě - pokud bych na to měl účelově investiční příspěvek 126 450 Kč (a zbytek je zatím financován z půjčky zřizovatele), tak bych dělal čerpání fondu investic MD 416/Dal 401 jen 126 450 Kč a zbytek čerpání až při splátce půjčky zřizovateli.

Zároveň byste měli zaúčtovat MD 388/Dal 403 ve výši 79,8% x 349 166 Kč. 

Jesltiže by altán již byl funkční - tak zařazení do majetku MD 021/Dal 042 (na kartu majetku by přišla zároveň 403) a následně by se dělaly odpisy - MD 551/Dal 081, rozpouštění 403 do výnosů (79,8% z hodnoty odpisu) a tvorba fondu investic 401/416 v rozdílu těchto částek - tedy 20,2% z hodnoty odpisu. 

Pokud by náhodou došlo k proplacení faktury fondem ještě do konce roku - nevím, zda by to bylo jen "zálohou" nebo již konečným dílčím vyúčtováním, tak bych účtoval přijetí dotace - například ve variantě "dílčí vypořádání".

MD 346/Dal 388 a MD 241/Dal 346 a MD 401/Dal 416.

Je to možná dost chaotické - v případ nejasností se prosím ještě ozvěte na e-mail.

11/10 2019 Oprava nebo technické zhodnocení budovy

V budově máme po obvodu stěn dřevěné obložení do výše cca 1,10m. Chceme toto dřevěné obložení sundat. První fáze sundavání obložení již proběhla. Dřevo bylo strženo nebo násilím vypáčeno ode zdi. Omítky se museli opravit, protože zeď byla poškozena. Pod obložením se objevil starý nástřik, který byl již poškozen a určitě bychom ho již neopravovali do původního stavu. Pak se na stěnu nastříkal nový speciální nástřik, který chrání stěnu proti otěru, špíně, takže funkčnost stejná, jen jiný vzhled. Celá akce bude stát do 40000,- Můžeme to považovat za opravu?

Je to hraniční věc - tím stržením se trochu upravuje rozměr využitelného prostoru - spíše si myslím, že jsem schopen obhájit technické zhodnocení než opravu. Nicméně je to do 40 tis. kč - tedy stejně by to skončilo jako náklad, i když bych měl pravdu s TZ - tedy já bych spíše účtoval MD 549/Dal 321.

10/10 2019 Dotace od Kraje na vybudování vodního díla na zahradě

1) V roce 2019 jsme obdrželi účelovou dotace na investičně/neinvestiční na vybudování jezírka na zahradě. Přesněji řečeno, jedná se soustavu zabudovaných jezírek s uzavřeným oběhem vody a čerpadlem, které slouží k výuce a hrám. 2) Investice je provedena na pozemku zřizovatele, který k tomu dal svolení. 3) Obdrželi jsme 170 000,- 4)V rozpočtu grantu je takováto tabulka s níže uvedenými názvy: 143 000,- na investiční výdaje 042/321 nebo 261 27 000,- na osobní výdaje (vyplacení dohod o provedení práce) 521/331 nebo 042/331? 5)Náš vlastní podíl 16 000,- Jedná se o další výdaje, které souvisí s vybudováním jezírka, nákupu kačírku, rostlin, napojení na elektriku……. Měly by tyto náklady být součástí investičních výdajů, tudíž celkové ceny pořízení majetku a tím pádem čerpat i investiční fond? 6)Do jaké odpisové skupiny toto vodní dilo zařadit?

Do ceny investice máte zahrnout veškeré náklady, které se vybudování týkají. Přitom u běžných provozních nákladů se běžně používá režim aktivace - tedy například:

- mzdy zaúčtuji MD 521/Dal 331, ale provedu také aktivaci do investic - MD 042/Dal 506. Stejně bych měl postupovat i u nákupu kačírku, napojení na elektriku (asi i ty rostliny, pokud se to tam vyloženě sází - pokud by to ale byly jen vodní rostliny, které se tam dávají v těch "květináčcích do vody", tak to bych do ceny jezírek nedával).

- tyto další náklady, které se aktivují, musí být hrazeny z fondu investic - tedy nejčastěji se to dělá tak, že při aktivaci zároveň účtujete MD 416/Dal 401.

Z hlediska ČÚS 708 to dle mého názoru bude v VI. odpisové skupině (něco v CZ-CC 22.51.xx nebo 22.52.xx).

 

9/10 2019 Pořízení majetku do školní jídelny

Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování pořízení majetku do školní jídelny - Univerzálního stroje RE24. Školní jídelna je plátcem DPH, které uplatňuje dle vnitřní směrnice koeficientem. Koeficient uplatnění DPH činí 38%. Faktura od dodavatele byla vystavena na 149 792,00 Kč bez DPH, použit režim přenesené daňové povinnosti. Prosím o kontrolu správnosti zaúčtování. Zaúčtovala bych takto: faktura 042 321 149 792,00 zúčtování DPH 395 343 31 456,32 343 395 31 456,32 neupl. DPH 62% 042 19 502,92 549 -19 502,92 zařazení DDHM 022 042 169 294,92

Přeji dobrý den. Naprostý souhlas s účtováním - pokud celkový neuplatněný odpočet DPH z koeficientu potom zaúčtujete na 549 - tím zápisem s minus 549 vlastně část převádíte do vstupní ceny, což je podle mne správné.

Čerpání fondu investic 416/401 - udělal bych ve výši 169 294,92 (tedy včetně neuplatněného DPH).

Jediné co mne napadlo - asi bych to jen zaokrouhlil na celé Kč - ale to je na Vás.

Je mi jen trochu záhadou, proč je tam u dodávky stroje režim PDP - nicméně to nebudeme řešit - případný problém má hlavně dodavatel, ne vy.

8/10 2019 Majetek - Zřizovatel a PO

Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem a prosím Vás o radu: Město získalo dotaci, z které financovalo pořízení majetku (software + nábytek + počítačová síť) pro svoji příspěvkovou organizaci (základní školu). Na základě dotazu na poskytovatele dotace lze pořízený majetek převést příspěvkové organizaci do hospodaření. S termínem "hospodaření" však nemáme zatím žádné zkušenosti a nevíme, jak přesně jej lze chápat? Město by tedy bylo nadále vlastníkem majetku, vedlo ho na podrozvaze a škola by ho vedla na majetkových účtech (účet 018,028,022) a také ho odepisovala?

Oni použili formulaci §27 odst. 2 písm. e) zákona 250/2000 Sb. - tedy je to klasický režim, kdy by se jednalo o tzv. svěřený majetek. Tedy právním vlastníkem zůstává Město (může jej také ze svého rozhodnutí kdykoliv ze správy odejmout), nicméně majetek by byl odúčtován z rozvahových účtů Města (tedy proti oprávkám - například 088 ... a dále proti 403 vázané na majetek a 401), PO by si převzala ocenění a zaúčtovala k sobě do majetku a u 022 odepisovala. 

8/10 2019 účtování projektů EU

Dobrý den, pane inženýre, prosím Vás o odpověď. Od září začíná 2. kolo projektu Inkluze 2. Zatím jsme nedostali zálohu z tohoto projektu, jak tedy správně zaúčtovat již výdaje za září? Budu účtovat MD 388 a D 672? Víme jen celkovou částku. Budu účtovat v podrozvahové evidenci MD 955 a D 999 celou výši projektu? Velice děkuji za odpověď

Takže pokud správně chápu - máte zatím rozhodnutí (smlouvu) definující celkovou částku. Pokud účtujete na podrozvahu (nevím , zda máte zjednodušený rozsah ...) a je to dlouhodobý projekt, potom souhlas s MD 955/Dal 999 v celé výši.

Zatím vynakládáte náklady (předpokládám, že si je nějak sledujete) a můžete (ale nemusíte) zároveň účtovat podle předpokládané výše dotace vázané na tyto náklady MD 388/Dal 672. Podle ČÚS 703 jste povinni toto dělat nejpozději na konci roku, pokud ta dotace není do konce roku vypořádaná. V průběhu roku je to dobrovolné, nicméně já bych to účtoval i v průběhu roku, abych měl alespoń trochu vypovídající výsledky hospodaření v průběhu roku. 

6/10 2019 Aktivace práce k DHM, DDHM

Dobrý den, jsme PO zřízená USC, obdrželi jsme investiční a účelovou dotaci od zřizovatele na pořízení muzejní expozice. Prací vlastními zaměstnanci (truhláři,zámečníci,zedníci) budeme provádět technické zhodnocení budovy a také vyrábět exponáty-DHM (např.srub) a DDHM. Máme provádět aktivaci práce těchto zaměstnanců do ceny vzniklého majetku a toto vyúčtovávát proti dotaci? Platy zaměstnanců jsou kryty ze mzdového limitu (ú.521), nebude se jednat o duplicitu krytí nákladů ze dvou zdrojů zřizovatele. Děkuji.

Já jsem přesvědčen, že v případě, který popisujete, jste povinni práci daných zaměstnanců aktivovat - jako náklad nezbytný ke vzniku dlouhodobého majetku (tedy je na ně čerpán i fond investic na to, co skončí jako DHM) - tedy z toho i vyplývá, že byste na tyto mzdy neměli čerpat provozní peníze, ale právě investiční příspěvek, který vám posiluje fond investic. Vím, že je to trochu složitější z hlediska nastavení dotačního vztahu se zřizovatelem, ale stav by měl být skutečně takový, že kus 521, 524, 527 by neměl být kryt v rámci provozu (v rámci mzdového limitu), ale prostřednictvím té aktivace právě investičním příspěvkem. 

4/10 2019 šablony - vratka

Dobrý den, jsme PO zřízená USC. V roce 2018 jsem nespotřebované prostředky ze šablon zaúčtovala do RF. V roce 2019 se část šablon 13 100 Kč vracela, účtovala jsem 472/241. Jakým způsobem dostanu tuto částku z RF? Děkuji

Ono jde o to, jakým způsobem jste je do rezervního fondu dostala. Pokud jste účtovala příjem peněz na 472 a tam to dle všeho zůstalo, tak mne napadá, že jste mohla účtovat ve dvou variantách:

MD 388/Dal 414

nebo MD 401/Dal 414

Jestli to tak je, tak těch 13 100 Kč byste z rezervního fondu odúčtovala opačným zápisem - ale skutečně se musíte podívat, jak jste to do rezervního fondu dostala - určitě těch "přebytečných" 13 100 kč je ještě na nějakém účtu. Případně se mi ještě ozvěte na e-mail ...

3/10 2019 Ocenění výherců soutěže PO zřizovanou vyšším ÚSC

Příspěvková organizace zřizovaná ÚSC vyššího stupně pořádá soutěž o nejlepšího neprofesionálního knihovníka. Kandidáty navrhuje daná PO a schvaluje Rada ÚSC. Vítěze oceňuje diplomem, drobnými dárky. Do roku 2018 zajišťoval ocenění pro vítěze zřizovatel. Dle nových pravidel platných pro rok 2019 zajištuje ocenění pro vítěze tato příspěvková organizace. Zároveň je nově navrženo ocenit vítěze kromě drobných dárků taktéž finančním obnosem, případně poukazem ve finanční hodnotě 1.000,0 až 4 000,0 Kč. PO však nesmí dávat žádné dary (věcné ani finanční. Pořízení poukazů v nějaké finanční hodnotě je také problém. Prosím o informaci, jakým způsobem může příspěvková organizace ocenit výherce soutěže a jak případně pořízení tohoto ocenění zaúčtovat.

Rovnou říkám, že otázky na toto téma nemám rád. Přesně jak uvádíte - PO nesmí darovat (zkoušeli jsme prostřednictvím SMO iniciovat uvolnění tohoto zákazu - zejména pro situace, kdy si přímo zřizovatel přeje, aby dary byly poskytovány, nicméně neuspěli jsme). Teď jde o to, kde najdeme hranici mezi darem a plněními typu "výhra, odměna"... Příspěvkové organizace (například školy, sociální služby) plnění tohoto "hraničního" typu poskytují - říkají jim zpravidla výhry, odměny v soutěži apod. a vyhýbají se důsledně hovořit o darech. V případě, který uvádíte, je to snad akceptovatelné (tedy budete to označovat naprosto stejným způsobem), byť já bych byl osobně mnohem radši, když by odměny nadále hradil zřizovatel. Pokud ale trvá na tom, aby to zajistila příspěvková organizace - potom bych to akceptoval a hovořil o tom jako o odměně v soutěži/výhře.

Nákladově bych to směřoval na účet 549.

Jen raději upozorňuji na zdanění (předpokládám, že se účastní pouze české fyzické osoby nepodnikající) - odměny v takovýchto veřejných soutěžích do 10 tis. Kč osvobozeny od daně, nad 10 tis. kč - daň 15% - srážková - srážku ale hradí organizace, která výhru, respektive odměnu, vyplácí.

2/10 2019 DPH u servisu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s DPH u servisů zařízení v bytových domech. Firma na výtahy v bytovém domě mi servis účtuje s přenesenou povinností a 15 % výší a jiná firma mi na servis plynových kotlů v bytech dává 21 % a daň si připočítává k výkonu - obě přitom tvrdí, že postupují správně … potřebuji tedy poradit, co je správně. Předem děkuji za odpověď

Nejhorší na tom je, že obě firmy mohou mít pravdu. Tady je totiž velice "jemná hranice" - pokud se jedná o pouhé revize - tedy jen prověření stávajího stavu bez provedení nějakých zásahů (oprav ...), potom je správně sazba 21% a mimo režim PDP. Pokud je ale součástí daných prací i stavebně montážní údržba (může to být i promazání, utažení něčeho ...), potom je na místě ta varianta s 15% a režim PDP.

Přiznám se, že v praxi jsou ty nuance prakticky neznatelné a tím, že se většinou nejedná o větší částky, tak se o toto ani moc nehádám. 

2/10 2019 prodej části pozemku

Dobrý den, jsme PO USC a prodáváme část pozemku za cenu stanovenou odhadcem. Vypočítala jsem hodnotu prodávané části ( z PoCe a m2 ), zaúčtovala na 036/031 . Mám připravené další účtování s RH, tvorbu FI, ale zaváhala jsem ohledně datumů zaúčtování. Ten první jsem dala jako okamžik přecenění. Datum vyřazení je datum podání návrhu na " katastr " nebo datum oznámení z " katastru " o provedení změny ? Ale teď mě napadlo, jestli je to vše vůbec správně s ohledem na původní PoCe, která má být v evedenci pořád stejná, ale já ji účtováním 036/031 ve výši hodnoty prodávané části snížím. Nějak jsem se do toho zamotala, tak prosím o pomoc. Pokud budete chtít, ráda vám pošlu další info. Děkuji

Děkuji moc za upřesnění - tedy zrekapituluji, že pozemek byl již geometricky oddělen v roce 2018 - tedy v daný moment jste měli třeba podílem metrů čtverečních provést rozdělení na 2 pozemky (nicméně to jen záležitost evidenční).

Potom u toho odděleného děláte přecenění na reálnou hodnotu. Tedy třeba původní cena byla 1 tis. Kč a reálná hodnota (za kolik se to má prodávat) je 10 tis. Kč. Potom potřebujete udělat:

MD 036/Dal 031                      1 tis. Kč

MD 036/Dal 407                       9 tis. Kč.

Tedy u tohoto pozemku nebude na 031 nic (již máte jiný režim ocenění), na 031 máte oceněn v původní hodnotě ten druhý pozemek, který vám zůstává (ale samozřejmě již jen alikvot metrů, které vám zbyly).

Nyní v září realizujete prodej - když bychom to měli vzít krok po kroku:

a) nejprve jste přijali peníze - striktně vzato MD 241/Dal 324

b) následně podáváte návrh na vklad do katastru nemovitostí - MD 554/Dal 036 a MD 407/Dal 664 a předpis výnosu - MD 311/Dal 647 a MD 324/Dal 311.

Jinak mi píšete, že ještě bude nějaká směna. Přiznám se, že já u směn bez nějakého velkého doplatku nejsem příznivec přecenění na reálnou hodnotu . Důvod je ten, že hodnota na 036 by nás měla informovat o tom, kolik v dohledné době asi získáme peněz z prodeje dloiuhodobého majetku (tedy kolik se konvertuje z dlouhodobého majetku do oběžných aktiv). Nicméně u směn bez doplatku se pouze jeden pozemek vymění za druhý. Ale toto je na vás - samozřejmě striktně podle předpisu - i u směn je nastaven režim přecenění na reálnou hodnotu.  

1/10 2019 vratka sociálního pojištění

Dobrý den, měla bych prosbu. Při kontrole OSSZ bylo zjištěno přeplatek sociálního pojištění z důvodu přihlášení zaměstnání jako řádný pracovní poměr, ale mělo být jen zaměstnání malého rozsahu, což nezakládá účast na pojištění. OSSZ tuto částku vrátí na účet školy. Celkem 6.156,-- (4.887,-- organizace, 1269,-- zaměstnanec) organizace - spotřebuje na ONIV zaměstnanci - se vrátí ve mzdě. Mám tyto částky účtovat na nákladové a výnosové účty nebo jen účtovat přes např. 333 - Jiné závazky vůči zaměstnacům.

To, co patří zaměstnanci a budete mu vracet, zaúčtujete MD 241/Dal 333 a až mu vrátíte ve mzdě, tak jen 333/241.

To, co je na straně organizace, tak tam byste měli účtovat MD 241/Dal 524 (nebo minus na MD 524). Nevím, jak s tímto budete dále nakládat - zda je to vratka  za minulé roky (nebo je to z letošního roku) a ještě to nějak bude vracet z hlediska dotace na platy (pokud by to bylo v minulých letech) - pokud ano, tak u této složky byste musela účtovat MD 672/Dal 346 a potom odeslání peněz - ale tady nevím, jak to myslíte s tím "spotřebuje na ONIV").

1/10 2019 nákup v jiném členském státě

Pro vyučování jsem objednali klávesy přes Internet a přišla nám faktura od německého dodavatele. Protože máme HČ jsme plátci DPH. Na faktuře je napsané, že jsou osvobozeni od DPH. Jak budu účtovat tuto fakturu, která je vystavená 26.9.2019 - kurz 25,850 EUR (přepočet je 8 801,67 Kč). Jak mám účtovat z pohledu DPH.

Takže děkuji moc za doplnění - zkusím případ tedy rozepsat, k čemu všemu došlo.

- dne 24. 9. jste hradila zálohovou fakturu 340,49 EUR. Toto jste zaplatila z korunového účtu a odečetlo se Vám 9 035,58 Kč.

- následně 26. 9. Vám byla vystavena faktura na vlastní dodávku toho nástroje

- jiné cizoměnové operace v roce 2019 jste neměla - nemáte zatím ani vyhlášeno, v jakém kursu byste účtovala.

Takže moje doporučení by bylo následující - abyste to měla co nejjednodušší. 

a) vyhlásit si v účetní směrnici, že pro přepočet cizí měny používáte roční pevný kurs platný k 1. 1. každého roku. Tento kurs byl 25,725 Kč/EUR a používala byste jej po celý rok. Zároveň byste podle něj i odváděla případné DPH.

b) odeslaná záloha dne 24. 9. 2019. Zde byste účtovala:

MD 314 ve výši 340,49 EUR x 25,725 = 8 759,11 Kč

                                                                                           Dal 9 035,58 Kč

rozdíl ve výši 276,47 Kč by byl kursovým rozdílem - MD 563

c) musíte odvést DPH - jedná se o pořízení zboží z EU - přitom se bude jednat o 21% z 8 759,11 Kč. Toto pořízení musíte dostat do přiznání k DPH na ř. 3 přiznání (základ daně z operace b a k tomu to DPH - tedy v zásadě to bude jeden účetní případ - jen to rozepisuji do dvou kroků pro větší přehlednost)  a v kontrolním hlášení na A.2. (budete tam zadávat pravděpodobně německé DIČ dodavatele - najdete ho na faktuře, bude to nějaké DE......... Jinak ještě poznamenávám, že tím, že je to ve stejném měsíci a máte pevný kurs, tak byste klidně to DPH mohli odvést až ve vazbě na došlou fakturu 26.9. 

Zaúčtování - u DPH z takovýchto záloh, kde zároveň nemáte nárok na odpočet DPH je několik možností - tím, že hned 26.9. následuje nákup, tak bych klidně účtoval MD 558/Dal 343 - jedná se o 1 839,41 Kč. Toto odvádíte finančnímu úřadu.

d) potom již máte jen došlou fakturu - která se již nebude platit, protože je odečtena záloha. Tím, že máte pevný kurs, již nevzniká kursový rozdíl - tedy jen:

MD 558/Dal 321 ve výši 8 759,11 Kč a zároveň MD 321/Dal 314 ve stejné výši.

e) zařazujete majetek do užívání MD 028/Dal 088 - hodnota bude součet 8 759,11 Kč + 1 839,41 Kč.

Tak snad jsem to popsal srozumitelně a půjde Vám to zadat do programu.