Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

23/4 2019 Faktura na Slovensko a kontrolní hlášení

Dobrý den, za krátkodobý pronájem prostor jsme slovenskému plátci vystavili fakturu se základní sazbou DPH neboť místo plnění je v ČR. Prosím o radu, kde uvedeme fakturu v kontrolním hlášení. Faktura je na částku 12 000 Kč. Děkuji

Souhlas s tím, že místo plnění je v ČR - tedy s českou DPH. Pokud se týká kontrolního hlášení, tak by to podle pokynů správně mělo jít do ř. A.5. Zde vyjímám z pokynů ke kontrolnímu hlášení:

odkaz:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Pokyny-KH-20190403.pdf

str. 19 daného materiálu

DIČ odběratele (kmenová část) - povinná položka (uvede se DIČ pro účely DPH,
v případě neplátců nebo právnických osob nepovinných k dani - DIČ podle daňového
řádu, § 130 DŘ). Pozn.: Ve speciálních případech, pokud nemá odběratel
tuzemské DIČ, uvede se plnění do části A5 kontrolního hlášení bez ohledu na
limit (např. osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku, zahraniční osoby: může jít
o speciální případy, kdy se místo plnění nachází v tuzemsku – např. služba přepravy
osob po tuzemském území, dodání zboží bez přepravy na tuzemském území aj.).
Nebo rovněž může jít o případy, kdy odběratel nesdělí své DIČ a má se za to,
že vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani.,

 

17/4 2019 dědictví

Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC poskytující pobytové sociální služby. V dědickém řízení jsme zdědili po zemřelé obyvatelce domova pro seniory finanční hotovost (výše hotovosti je uvedena v usnesení notářky) a cennosti – náušnice, prstýnek, řetízek (hodnota cenností není v usnesení notářky uvedena). S přijetím dědictví zřizovatel souhlasí. Dovoluji si požádat o stanovisko, jak o dědictví - finanční hotovosti a cennostech - účtovat. Děkuji za odpověď

Pokud se týká peněžních prostředků, tak dle mého názoru máte zaúčtovat MD 241 (261)/Dal 649. Složitější je to s těmi "cennostmi" - nevím, co s nimi zamýšlíte dělat - pokud budu předpokládat, že to chcete zpeněžit, tak bych to asi považoval za materiál a v reprodukční ceně zaúčtoval MD 112/Dal 649 (a zpeněžení by následně bylo jako výnos z prodeje materiálu a proti tomu zúčtování té 112 na prodaný materiál). 

16/4 2019 prodej DDHM

Dobrý den. Jsme základní škola, příspěvková organizace zřízena OÚ. V letošním roce probíhá rekonstrukce školní jídelny. Jelikož veškerý majetek bude nový, domluvil se pan starosta a pan ředitel o prodeji nevyužitelného majetku. Bude se jednat pouze o DDHM v hodnotě 3.000-40.000Kč. Tento se neodepisuje a je veden na účtech 028/088. Majetek se bude prodávat jiné organizaci pod OÚ a máme si to vyřešit my, peníze nám zůstanou. Jak účtovat a jakou cenu stanovit? Máme zjednodušený rozsah vedení účetnictví (reálná hodnota ne). A mohu prodat během roku nebo musím čekat na inventury na konci roku? Peníze z prodeje mohu použít po schválení OU na provoz do rozpočtu? Stačí účtovat takto? Vyřazení 088/028 v pořizovací hodnotě Prodej 311/646 241/311 (kvalifikovaný odhad – stanoví ředitel školy)- vystavíme fakturu. Za odpověď děkuji

Cena je v tomto případě dohodou - takže se musíte nějak vzájemně domluvit na ceně (do toho těžko můžu zasahovat). Je nesmyslné toto řešit třeba posudkem znalce ...- to by bylo zbytečně nákladné - tak se prosím nějak dohodněte.

S prodejem samozřejmě nemusíte čekat na konec roku - prostě prodáváte třeba dnes - tedy dnes vyřazujete z majetku a účtujete výnos - se zaúčtováním souhlasím - to je v pořádku. Peníze z prodeje jsou výnosem a samozřejmě byste je měli moct využít v průběhu roku na provoz - v tomto není žádný problém.

16/4 2019 dovolená

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. V pátek 26.4. nepůjde na naší škole el. energie. Pan ředitel dal žákům ředitelské volno a po nepedagogických pracovnících chce, abychom si vzali dovolenou. Není ještě jiná cesta? Třeba překážka na straně zaměstnavatele? Jaká je potom náhrada mzdy? Děkuji za odpověď

Já se omlouvám - nejsme zaměření na řešení problematiky pracovního práva - takže v tomto jsme spíše na úrovni laiků (proto ani dotaz nepočítám). Souhlasím s tím, že v tomto případě bychom měli být v překážce na straně zaměstnavatele s potenciální náhradou na úrovni 80% (pokud není možné v daný den převod na jinou práci). nicméně kde leží hranice mezi možností nařízení dovolené a danou překážkou, to skutečně z praxe neznám.

Nějaké odkazy k problematice překážek v práci - např.:

https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnavatele/

 

14/4 2019 wifi síť

Vážený pane Nejezchlebe, prosím o zodpovězení dotazu ohledně wifi sítě. Naše základní škola v rámci šablon II nakoupila tablety do tříd. A nyní se zjistilo, že nestačí současné provedení wifi sítě. Budovu máme ve výpujčce a historicky je ve škole sít tažená kabely, ale asi před pěti lety byly nakoupeny routry pouze do některých tříd a zatím byl tento stav dostačující. Až nyní když budou pracovat s technikou třeba ve čtyřech třídách, nestačí to a jakákoliv práce je pomalá. Cenová nabídka celkové opravy a doplnění sítě novými prvky a posílení sítě se pohybuje až kolem 120000,- Kč. Pro nás by bylo nejlepší účtování opravy a čerpání z rezervního fondu jako rozvoj.....Chtěla bych znát Váš názor zda lze obhájit jako opravu. Ve zřizovací listině máme, že majetek můžeme a musíme opravovat. Jen si nejsem jistá zda nemusíme v tomto případě žádat o převod z RF do investičního fondu a síť odepisovat. Ale to je komplikovanější a museli bychom i žádat obec o odpisy, které chtějí stejně vracet.... Předem děkuji za Vaši odpověď

Já si myslím, že toto do oprav dáte nemůžete - ty práce mají směřovat celkem jednoznačně ke lepšení parametrů (není to jen o udržení stávajícího stavu). Jinou záležitostí ale je, zda ty jednotlivé pořízené prvky nejsou ve skutečnosti pořízením samostatných movitých věcí (třeba drobný dlouhodobý majetek) - ono to bude dosti na hraně (neznám technické řešení ...) - ale když bych třeba koupil nějaký nový wifi router, tak si myslím, že je to obhajitelné jako pořízení movitého majetku (nikoliv třeba zhodnocení budovy). Takže já bych se vydal spíše tímto směrem a i v tomto případě si myslím, že by šel čerpat rezervní fond na "další rozvoj". Ale opakuji - uvádím tento návrh bez znalosti technického řešení.

Ta varianta s převodem z rezervního do fondu investic by byla pro případ, že to budete hradit jako investici (buď třeba jako soubor majetku na 022, případně jako TZ budovy - 021) - k takovému převodu skutečně potřebujete souhlas zřizovatele.

12/4 2019 rušení PO a FKSP

Dobrý den, Náš zřizovatel ruší naši PO k 30.6.2019 a přebírá na sebe veškerý majetek, pohledávky a závazky k 1.7.2019. V červnu již nebudu účtovat o tvorbě a čerpání FKSP, ale zajímá mě kam zaúčtovat bank.poplatky a přijaté úroky v červnu na BÚ FKSP, když je nebudu moci již v červenci srovnat , aby účet seděl s fondem. Děkuji

Já si myslím, že ještě musíte proúčtovat tvorbu FKSP - MD 527/Dal 412 z mezd za červen. Stejně tak případné čerpání na benefity v červnu. Sice peníze již nepřevedete - díky zrušení, ale to není problém - prostě se doloží vazba 243 a 412 s rozdíly vyplývajícími z toho, že se již nepřevedly peníze (jak v tvorbě fondu, tak v případných čerpáních a také i úrocích nebo poplatcích). Pro mne je to standardní situace a nevidím v tom sebemenší problém (nikde není napsáno, že 243 = 412 - naopak zde mohou být právě ty otázky převodů - někdo si na ně ještě doúčtovává vnitřní pohledávky a závazky - ale není to nutné)..

10/4 2019 pokuta za rychlou jízdu služebním vozidlem

Vážený pane Nejezchleb, na naši PO byl doručen poštou dopis z Polska ohledně pokuty za rychlou jízdu. jednalo se o naše služební vozidlo. Na základě tohoto dopisu se mělo vyplnit hlášení, kdo je za rychlou jízdu zodpovědný a pracovnice, které se to týkalo, toto učinila. následně jí přišla poukázka k zaplacení pokuty. Ona toto učinila a zaplatila pokutu ve zlotých a v Polsku a nyní nám byl na účtárnu doručen původní dopis a ústřižek od zaplacené pokuty. Do této doby jsme nic nevěděly a vůbec netušíme co s tím máme jako účtárna dělat.

Já bych nedělal nic - tu pokutu bychom stejně hned předepisovali ne jako náklad, ale pohledávku za danou fyzickou osobou na 335. Takže pokud to rovnou daná pracovnice zaplatila, tak bych to již vůbec neřešil a do účetnictví nezanášel.

10/4 2019 Herní prvky a lavičky

Jak správně zaúčtovat pořízení jednotlivých herních prvků na zahradu a lavičky? Nechceme dávat jako soubor, ale jednotlivě, ceny jsou do 40 tis. i nad 40. tis. Kč. Vše bude nainstalováno na kovové zabetonované patky. Názory se dost různí - někdo říká stavba bez ohledu na cenu, někdo odkazuje na pokyn GFŘ D-22 a účtovat tedy 022, příp. 028. Jak je to podle Vás správně? Jsou lavičky také účelovým zařízením pro vzdělání? Budu-li se řídit dle pokynu, vybetonovaný povrch zaúčtuji jako stavbu nebo dám jako součást majetku (022)? Moc děkuji za odpověď.

Názory se skutečně různí, MF se, pokud vím, k tomu nikdy nebylo ochotno vyjádřit. V praxi se používají 3 varianty:

a) stavba jako celek  - zejména pokud by to bylo vyloženě nějaké hřiště ...(nevím, zda vám to tam tvoří nějaké souvislejší hřiště nebo je to jednotlivě v nějakém větším prostoru)

b) stavba ta část spodní - třeba jak zmiňujete ten vybetonovaný povrch ... a herní prvky a lavičky na to na 028 nebo 022 (podle ceny)

c) stejné jako b) a jen z těch prvků a laviček udělat soubor na 022.

Ve Vašem případě asi skončíme v té variantě b) - vybetonový povrch (případně další zemní úpravy ..) na 021 a zbytek podle ceny 028 a 022 (sám bych byl rád, pokud by v tomto ze strany MF někdo rozhodl, ale nečekám to).

9/4 2019 Zahraniční faktura z FKSP

Dobrý den, uhradili jsme zahraniční fakturu za rekreaci v euro z FKSP. Účtovali jsme došlá faktura 20 852,- Kč 321 DAL 20 852,- / 412 MD 8000,- (příspěvek za FKsP) 335 MD 12852,- úhrada zaměstnance Uhrazená faktura 21 474,40 321 MD 21 474,40 / 243 DAL 21 474,40 563 MD 622,40 Kurzová ztráta / 321 DAL 622,40 Nyní ale nesedí účetní stav 412 oproti účtu FKSP v bance o kurzový rozdíl 622,40 Kč Můžete mi prosím poradit jak zaúčtovat tento rozdíl aby seděl účetní a finanční stav FKSP? Děkuji

Tady máme dvě teoretické možnosti:

- považovat kursový rozdíl za výdaj hrazený z FKSP - tedy potom by ten KR nebyl účtován na 563, ale na 412

- brát ten kursový rozdíl jako provozní náklad - potom musíte ještě udělat převod peněz z 241 na 243.

Vyhláška FKSP nijak neřeší, že by kursové rozdíly měly být hrazeny z FKSP, proto bych se přikláněl k té druhé variantě - tedy, že si přepošlete peníze.

9/4 2019 Dotace Erasmus+

V roce 2018 byla příspěvkové organizaci ZŠ poskytnuta dotace Erasmus+ na základě grantové dohody na období od 1.9.2018 do 31.12.2019. V roce 2018 zaúčtovala ZŠ tyto účetní případy: 1)14.8.2018 příjem zálohy na BÚ ve výši 278 299,35 Kč 241/472 (ZŠ vede pouze korunový účet) 2) 31.12.2018 časové rozlišené vyčerpané dotace 10 692 Kč 388/678 3) 31.12.2018 převod nevyčerpané zálohy 267 607,35 Kč 388/413 Ke kontrole hospodaření ZŠ roku 2018 byla předložena grantová dohoda, ve které je stanovena maximální výše grantu 13 877 EUR (1. záloha ve výši 80 % grantu 11 101,60 EUR, doplatek bude poskytnut na základě žádosti o doplatek). Ve smlouvě je dále uvedeno, že žádost o platbu musí být předložena v EUR. Každý přepočet nákladů (v rámci rozpočtových kategorií stanovených na základě skutečně vynaložených nákladů) vzniklých v jiných měnách na euro musí příjemce provést s použitím měsíčního směnného kurzu stanoveného Komisí a zveřejněného na jejích internetových stránkách platného v den, kdy dohodu podepíše poslední z obou smluvních stran. Náklady na platební převody – příjemce ponese náklady na převod účtované jeho bankou. Podle mého názoru bylo účtování v roce 2018 chybné, dotaci byla od začátku účtována v korunách, i když nárok podle smlouvy je v eurech. Prosím Vás o radu, jak nyní opravit účtování roku 2018 a jak účtovat případy týkající se roku 2019. Děkuji.

Souhlasím s tím, že to nebylo zaúčtováno šťastně - když se přijala záloha na 472, mělo se uvažovat tak, že se přijalo 11 101,60 EUR v kurzu ČNB (buď nějaký pevný nebo denní kurs). Předpokládám, že tady se měl účtovat kurzový rozdíl (563 - banka totiž takřka jistě dá horší kurs než byl nějaký kurs ČNB).

Potom pokud správně chápu zvolili tu variantu účtování, že si fakticky celou nevyčerpanou dotaci převádí na rezervní fond s tím použitím účtu 388 - OK - to je jedna z variant - nicméně to by mělo být správně 414 a ne 413... Tady  ten výnos zase měli vypočítat tak, že pokud to byly nějaké korunové výdaje, tak je měli přepočítat v té logice, kolik měli nárok v EUR (ten měsíční kurs Komise) a následně toto přepočítat kursem ČNB k 31.12. zase na Kč a zúčtovat výnos (neměl by to být účet 67, ale účet 672). Potom bych ještě udělal to, že bych zbývající 388 a 472 přepočítal kursem ČNB k 31. 12. 2018 a udělal kursové rozdíly a teprve potom udělal ten převod na 414 v přepočtené částce.

Teď upřímně - předpokládám, že ty rozdíly nebudou nijak dramatické - je dost pravděpodobné, že by rok 2018 skončil s o něco horším hospodářským výsledkem díky té prvotní kursové ztrátě z toho, že banka to připsala škole kursem 25,07 (pokud by byl kurs ČNB někde kolem 25,60, tak by ta ztráta činila necelých 6 tis. Kč)..Takže bych to nepovažoval zas až za tak zásadní problém, který by vyloženě zkreslil zásadně závěrku 2018.

Když by se mi to již stalo a já věděl, že stejně dojde k dokončení projektu v roce 2019, tak bych to již nenarovnával na kursy ČNB, jen bych doporučoval přepočítat, kolik si v roce 2018 zúčtovali do výnosů v Kč a pokud se to liší od toho co měli (podle toho měsíčního kursu ..., tak bych udělal nyní korekci 672 - tedy +- 388/672 - jako opravu výnosů z roku 2018). Samozřejmě bych si okamžitě začal vést třeba v excellu tabulku, kde bych počítal, kolik jsem vyčerpal v EUR podle pravidel pro přepočty. Již bych ale nekorigoval tu 472 a 388.

Pokud bude projekt dokončen do konce roku 2019, tak bych se snažil zaúčtovat vyúčtování projektu - měla by vzniknout nějaká pohledávka z doplatku - u ní bych striktně udělal přepočet na kurs ČNB k 31. 12. 2019.  Účet 414 (u Vás 413) by asi měl jít celý do výnosů - záloha se spotřebuje a 472 a 388 by se také měla zúčtovat při tom vyúčtování (pokud se záloha spotřebuje - to bych udělal v těch hodnotách zaúčtovaných k 31. 12. 2018 - sice je to v chybných kursech, ale to nemá cenu řešit ...).

No a  ve 2020, až bude doplatek, zase vznikne kursová ztráta při inkasu doplatku - pokud bude doplatek až po vyúčtování.

Tak asi nějak takto ... Já jen mohu podotknout, že to účtování dotací v cizích měnách je častý problém - je to obtížně vysvětlitelné i pro kontrolory (proč třeba není rovnost mezi 672 a náklady projektu ...) - tak prosím o shovívavost. Co je pro mne nejzásadnější - aby si udělali tu tabulku, kolik mají nárok v EUR a uvažovali o tom, že dostávají EURa, byť dostanou koruny, protože nemají účet v EUR.

8/4 2019 Účtování potravinové pomoci

Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování. Odebíráme potravinovou pomoc z potravinové banky pro naše klienty. V roce 2018 probíhal výdej z banky na základě dokladu, kde byly rozepsány jednotlivé položky vč. vyčíslení finanční hodnoty. Toto jsme zaúčtovali na 501 a současně jako dar na 649. V letošním roce dostáváme již pouze výdejku s nulovou hodnotou. Prý došlo ke změně daňových zákonů a nelze zboží většinou s prošlou lhůtou spotřeby vykazovat v plné ceně. Jak máme postupovat z hlediska účtování? Máme provést ocenění a zaúčtovat jako dříve 501/649? Děkuji moc za radu.

Já si myslím, že máte účtovat dále 501/649 - samozřejmě rozumím tomu, že to zboží nemá s ohledem na jeho vyřazení z obchodu již standardní cenu, nicméně ta zároveň není nula. Takže si myslím, že si máte provést ocenění přebíraného zboží a účtovat 501/649.

7/4 2019 Odpisy nemovitostí

Dobrý den, chtěli by jsme vás požádat o radu, jak postupovat v případě, že chceme změnit způsob účtování odpisů nemovitého majetku: V roce 2017 byly škole předány do správy budovy, na kterých zřizovatel provedl v letech 2014 až 2016 technické zhodnocení z dotací EU. Zřizovatel nemovitý majetek odepisoval a v 6/2017 ho předal škole. Účetní ho na základě předávacích protokolů zaúčtovala do účetnictví školy na účty 021/081, 401, 403. Zřizovatel zasílal organizaci provozní dotaci včetně odpisů, zaúčtováno bylo na účet 672. Odpisy byly kryty celé, ale následně je musela organizace vracet zřizovateli z účtu 416. Za 6-12/2017 a 1-12/2018 bylo o odpisech účtováno takto: V roce 2017 organizace obdržela na odpisy nemovitého majetku 692 tis. Kč a účtovala: 692 tis. Kč 551/081 692 tis. Kč 401/416 354 tis. Kč 403/672. V roce 2018 obdržela organizace na odpisy 1,384 tis. Kč a účtovala stejně: 1,384 tis. Kč 551/081 1,384 tis. Kč 401/416 708 tis. Kč 403/672. Nyní vede účetnictví nová účetní, která při procházení odpisů zjistila, že k 31.12.2018 nesouhlasí stavy účtů 401 + 403 na neodepsané zůstatky nemovitého majetku, který vychází z výpočtu 021-081. Tím, že byla na účtech 401/416 zaúčtována celá částka odpisů (nikoliv rozdíl mezi účty 672 a 551), chybí nám na účtu 401 částka ve výši 1,014 tis. Kč. Opravit zaúčtování účtů 416/401 o 1,014 tis. Kč již nelze, protože byl celý stav účtu 416 odveden zřizovateli a zase by tak byl účet 416 v mínusu. Nyní chceme účtovat tak, aby byl do fondu investic odváděn pouze rozdíl mezi účtu 672 a 551, což je jistě správnější. Obáváme se však, že v budoucnu bude stav účtu 401 mínusový, což zřejmě bude velký problém. Můžete nám poradit, jak to vyřešit? Napadá nás jediné řešení, zaúčtovat to 408/401, ale nevíme si s tím rady. Protože jsou odpisy pro nás neúnosně vysoké (zvláště odpisy transferu) a také proto, že předpokládáme, že technickým zhodnocením se životnost budov prodlouží, chceme ji prodloužit z původních 42 let na 60 let. Můžeme o tom sami rozhodnout nebo to musí doporučit odborná komise? Děkujeme za odpověď.

Já k tomu dořeknu ještě jednu zásadní věc - při tomto systému účtování byste také měli mít výsledek hospodaření o těch 1 014 tis. kč vyšší než byste ho měli v případě, kdy by vám zřizovatel posílal jen ty peníze na rozdíl 551 a 672 (a bral by si zpět případně jen tento rozdíl).  Respektive máte tam ve výnosech něco, co není vůbec kryto penězi a nikdy ani nebude.

Teď jde o to, zda jste skutečně takovéto výsledky hospodaření měli a zda to ta škola "neprojedla" někde v jiných aktivitách. Pokud by ty vysoké hospodářské výsledky byly, potom by bylo možné teoreticky uvažovat o tom, že řeknu, že z výsledku hospodaření posiluji 401 (ale opakuji - to je teorie - podle předpisů se to nesmí - to byste museli domluvit se zřizovatelem, že to tak uděláte). Legálnější cesta by byla z hospodářského výsledku vše nasměrovat do rezervního fondu a potom do fondu investic - tím si posílit tu 416 a potom udělat (ale zase se souhlasem zřizovatele - i to je "netradiční" onu opravu minus tvorba fondu - tedy minus 416/401). Další alternativa je ta 408/401 - tedy vlastně říci, že byla jendoznačná chyba v účetní metodě.

Pokud to projedla v jiných aktivitách, tak je to skutečně problém - protože to znamená, že jí budou reálně chybět peníze a ono "minus" na 401 je vlastně pravdou (nebo pokud zaúčtujete tu 408/401 a minus si přehodíme jen na 408). Tam již žádné rozumné řešení nemám - prostě jen postupnou sanaci z budoucích výsledků hospodaření. Jinak podotýkám, že účet 401 je nastaven tak, že může jít i do minusu - v tom technický problém není. Ale větší starost mám, pokud nebudete mít peníze.

Chválím to, že ten postup od 2019 změníte - to, co bylo děláno ve 2017 a 2018, je z hlediska ekonomické interpretace skutečně nesmyslné.

To prodloužení životnosti - určitě to máte navrhnout, nicméně odpisové plány schvaluje zřizovatel - teď jde o to, jak to máte schváleno (u některých PO je to natolik volně, že změnu, kterou popisujete, mohou udělat sami), často ale je vyžadován souhlas zřizovatele pro jednotlivý případ - takže toto je skutečně případ od případu v ČR a musíte se podívat, jak máte schválena pravidla pro odepisování.

6/4 2019 Oprava zaúčtování v minulém roce

Dobrý den, prosím o radu. Účtuji PO -ZŠ zřizenou obcí.V roce 2018 jsem špatně zaúčtovala : 1) přijetí neúčelového daru jako účelový 261/414(analyt.účel.dary) 2) jeho plné čerpání 414/648. Stejným způsobem (jako účelový dar) jsem zaúčtovala také přijetí příspěvku a dotace od jiné obce. V letošním roce kontrola u zřizovatele odhalila tyto chyby (v Příloze-u Rezervního fondu byla zřejmá tvorba RF účel.dary, přičemž v reálu ani v jednom případě o účelový dar nešlo). Můžete mi, prosím, napsat, co všechno mám provést, abych věc napravila? -odúčtovat a zaúčtovat správně v letošním roce, resp. je bezpodmínečně nutné účtovat o opravě, když jak neúčelový dar, tak i příspěvek s dotací byly v loňském roce plně vyčerpány (ve stejném měsíci, kdy byly přijaty), -odesílá se nějaká forma "opravných výkazů" na kraj ? Moc děkuji za odpověď.

V těchto případech již není oprava možná - pouze byly použity jiné účty, nicméně případy se plně týkaly minulého roku a nezměnily výsledek hospodaření. Tedy nic neopravujete (žádné opravné výkazy zasílat také nemůžete), můžete maximálně slíbit, že se polepšíte.

6/4 2019 Tvorba Rezervního fondu u PO - zřizovatel je obec

Dobrý den, účtuji PO - ZŠ zřízenou obcí. Jsem začátečník a omlouvám se případně za hloupost dotazu. Prosím o vysvětlení, upřesnění: - kterých konkrétních účetních situací se týká ČUS č. 704, bod 6.3.1.c)- tvorba RF ve výši prostředků převedených podle jiného právního předpisu. Slyšela jsem, že tento bod mám aplikovat např. také na situaci, když škola přijme příspěvek nebo dotaci od jiné obce. Je to pravda ? Prý to odpovídá bodu 3.3. ČUS 703- Transfery. Moc děkuji.

Dle mého názoru to pravda není. Na tento případ se vztahuje ustanovení zákona 250/2000 Sb. - §28 odst. 6 - tedy nespotřebovnaé dotace financované z prostředků EU, případně Norské fondy či Česko-švýcarská spolupráce.

6/4 2019 Účtování příspěvků, dotací od obce, která není zřizovatelem

Dobrý den, účtuji PO- školu. Každoročně škola pořádá akci Den s IZS, na kterou získává sponzorské dary. Kromě neúčelových darů od s.r.o. a fyzických osob - také "příspěvky" a "dotace" od okolních obcí. Prosím o návod, jak správně zaúčtovat přijetí a čerpání tohoto druhu 1) finančního příspěvku na akci a 2) dotace (Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu poskytovatele). Také bych potřebovala vědět, zda přijetí 1) a 2) nemusí mít škola schváleno svým zřizovatelem. Když se podívám na §27 odst7)Zák. 250/2000- nevyplývá z něho tato povinnost ? Resp. jak vyargumentovat, že toto nemusí mít schváleno. Moc děkuji. .

V zákoně 250/2000 Sb. to máme nastaveno tak, že se schvalovat musí účelové dary (více není vyjmenováno). Tedy pokud by se jednalo o dotace, jedná se o jiný právní titul, který v zákoně vyjmenován není a proto schválení nepodléhá. Upozorňuji, že by si ale zřizovatel mohl třeba nepřímo vynutit schvalování a to tak, že z jeho strany bude nastaven detailní rozpočet PO a stanoví se, že jeho změny třeba v oblasti přijatých příspěvků podléhají schvalovaným změnám (Rady ...). Není to povinnost, ale vysvětluji tím, že lze najít legální odůvodnění toho, že si zřizovatel schvalování vynutí.

U účtování 1 a 2 je to o tom, zda budou dány požadavky vyúčtovat danou dotaci (příspěvek) nebo nikoliv. Pokud vyúčtování nebude požadováno, tak jen třeba při uzavření nějaké smlouvy ...

MD 348/Dal 672 a následně inkaso MD 241/Dal 346. Pokud byste chtěla zohlednit to, aby se účtování do výnosů provádělo v období, kdy se budou vynakládat náklady (a smlouva by byla třeba o půl roku dříve) - MD 348/Dal 384 inkaso MD 241/Dal 348 a dále 384/672 (proti nákladům)

Pokud bude vyúčtování požadováno tak:

MD 241/Dal 374, dále můžeme případně účtovat MD 388/Dal 672 (proti nákladům ...) a vyúčtování MD 348/Dal 388 a dále MD 374/Dal 348.