PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Platby za školní akce
  24. 05. 2022

  Dobrý den, prosím o radu ohledně správného účtování školních akcí typu - lyžařský výcvik, sportovně turistické akce, školní výlety, návštěvy divadla atd. Jsme gymnázium, příspěvková organice, zřizovatel Magistrát Praha, neplátce DPH. Potřebovala bych vědět, zda se vždy musí účtovat o těchto akcích způsobem náklady/výnosy nebo stačí proúčtovat je přes účet 324, kam přijaté platby, které nejsou přímo nákladech naší školy, protože je hradí zákonní zástupci našich žáků. Konkrétní případ: na jakoukoli akci účtujeme přijaté platby, které máme podle druhu akce rozlišenou analyticky na účet 324. Fakturu za školní akci zúčtujeme z těchto přijatých plateb, tedy 518/AE MD - 324/AE DAL, pokud se neutratí vše, co bylo vybráno na akci, pak vypořádáme do nuly 324/AE - 241/AE. Je nutné - a tady bych potřebovala, z kterého právního předpisu by to vyplývalo - účtovat náklady a výnosy nebo stačí metodou jak jsem uvedla jen přes 324. Dále specifickým příkladem je situace, kdy škola nakoupí pracovní sešity pro žáky, které nejsou povinné - nejsou to učebnice, ale je to doplňkový výukový materiál a žáci platí na účet školy přesnou cenu, za jakou tyto učebnice škola pořídila. Příjmy za tyto sešity jsou účtovány na 324, proti tomu dáváme fakturu za pořízené pracovní sešity. Je to tak správně? Protože kdybychom účtovali způsobem náklady - výnosy, tak bychom to vlastně prodávali, a to nemůžeme - nakoupíme to za peníze rodičů a poskytneme. Nikde jsme nenašli uspokojivou odpověď, která by se opírala o právní předpisy - pokud použijeme systém náklady - výnosy, jsou to vlastně "umělé" náklady a výnosy, které jdou z kapsy rodičů.

  Já bych Vám velice rád poskytl jednoznačnou odpověď podpořenou právním předpisem, ale nemohu. Celý problém spočívá v tom, že toto je záležitostm která není v současnosti v účentích předpisech pro příspěvkové organizace popsána. Do 31. 12. 2009 bych vás odkázal na ČÚS náklady, který byl ale zrušen a nový ČÚS nikdy nebyl přijat.

  V původním ČÚS bylo uvedeno následující:

  Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), mohou účetní jednotky postupovat takto:

  a)zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popř. účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy,

  b)nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné syntetické účty v účtové třídě 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5.

  Takže nyní se setkávám jak se skupinou osob, která je přesvědčena, že jedinnou správnou cestou je rozvahové účtování - třeba tak, jak uvádíte (případně s využitím účtu 378) - což odpovídá režimu uvedenému výše, jiní jsou tvrdí zastánci, že to jsou náklady a výnosy.

  Za sebe - preferuji rozvahovou variantu, nicméně v praxi nastávají případy, kdy musím tato plnění účtovat výsledkově (například pokud zapojím vlasntí autobus, jsou tam náklady na kopírování vlastní kopírkou ...). Kvůli neexistenci závazného právního předpisu pro tuto oblast ale akceptuji obě varianty.

  U těch učebnic - tam mi vzniká problém v situacích, kdy by exitovaly "skladové zásoby". Pokud na základě požadavků žáků vyberu od nich peníze, nakoupím a potom jim učebnice předám - tak to účtování přes 324 (378) není problém.

  Pokud by ale nastala situace, že si knihy nakoupím do zásoby a budu je poskytovat postupně, tak si s tímto účtováním nevystačím. Potřebuji knihy navést na sklad a potom to vede přirozeně k účtování o výnosech a nákladech (třeba jako prodej materiálu nebo zboží) - protože stejně mohou nastat případy, že nějaké Vám zůstanou na skladu a potřebujete je vyřadit - potom Vám nezbude nic jiného, než to zúčtovat výsledkově. Takže toto by třeba pro mne byla výjimka, kdy bych aplikoval i to výsledkové účtování (nicméně bylo by to podle mne i logicky dobře, protože rizika třeba zničení knih či jejich neprodání jsou za organizací) - ale opakuji - to je jen v případě, že knihy nakoupím "dopředu do zásoby".

 • Finanční dary
  23. 05. 2022

  Dobrý den, rodiče naší mateřské školy poskytli v minulých letech neúčelové fin. dary, které byly zaúčtovány na účet 414. Nyní MŠ zakoupila učební pomůcku v částce nad 40 000 Kč a chce ji uhradit z těchto finančních prostředků. Jak prosím proúčtovat fondy (finanční dar nebyl účelový -investiční, tzn. nebyl zaúčtován na účet 403). Děkuji za odpověď.

  Tak s tímto mám trochu problém. Pokud se podíváte do zákona č. 250/2000 Sb., tak zdrojem fondu investic jsou dary určené nebo využitelné pro investiční účely. Takže podle Vašeho popisu ty dary byly asi využitelné i na investice (ale stejně tak mohly být využitelné i pro krytí provozních nákladů). Vy jste se v minulých letech rozhodli dát je do rezervního fondu - pro mne to znamená, jako když byste si "určili", že je to ke krytí provozních nákladů.

  Za těchto okolností (když již to určení darů prošlo roční účetní závěrkou) bych si nechal raději odsouhlasit zřizovatelem převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic. Zaúčtoval bych to tedy až na základě souhlasu zřizovatele MD 414/Dal 416 a zároveň MD 401/Dal 403. No a potom bych již pomůcku klasicky pořizoval.  

  Přehození ze 414 na 416 bez souhlasu zřizovatele bych dělal jedině tehdy, pokud:

  - opravuji zjevnou chybu, kdy dar byl určen výslovně na investice

  - nebo se jedná o dar přijatý v běžném kalendářním roce a bylo možné jej přiřadit jak do fondu investic, tak i rezervního fondu (tedy situace, která nebyla ještě "uzavřena" závěrkou). Ale samozřejmě i tento názor může být sporný.

  Ale ve Vašem případě jsou to dary již z let minulých (proto ten postup, který popisuji výše).

 • Projekční práce
  20. 05. 2022

  Vážený pane Nejezchlebe, prosím Vás o radu. Škola si nechala vyhotovit projektovou dokumentaci na rekonstrukci 5 učeben ve výši 100000 Kč, aby se mohla přihlásit do projektu, který ještě nebyl vypsán. Pokud škola uspěje, rekonstrukce bude za 30 milionů s 10 % vlastní finanční účastí. Bude to obsahovat jak stavební práce, tak vybavení učeben. Mělo by se to uskutečnit v rozsahu 6 let, ale samozřejmě nemusí a projektová dokumentace bude nevyužita. Projekt jsem zatím zaúčtovala na 042/321, 321/241. Zařadím do majetku 416/401. Jak dál? Projekt bude na 042 bez odepisování? Kdyby to neklaplo, tak na jaký nákladový účet? Ještě něco musím zaúčtovat? Např. podrozvaha? O záměru rekonstrukce jsem se dozvěděla včera díky došlé faktuře za projektovou dokumentaci. Na další účtování se zeptám až to bude aktuální. Děkuji Vám.

  Máte všechno v pořádku - to zaúčtování 416/401 je čerpáním fondu (do majretku samozřejmě projekt ještě nezařazujete). Projekt zůstává na účtu 042 a tedy se neodepisuje. Pokud to dopadne, tak bde součástí pořizovací ceny - zde asi stavby (tedy po dokončení učeben na 021 ....). Pokud by se akce nerealizovala a projekt by zůstal na 042, tak v okamžiku, kdy by se konstatovala již jeho nevyužitelnost by byla účtována "zmařená investice" - tedy MD 547/Dal 042 a za mne také MD 401/Dal 416 (tedy tvorbu fondu investic - za sebe považuji zmařenou investici za odpis majetku v širším slova smyslu).

 • Odprodej a vyřazení DHM zcela neodepsaného
  19. 05. 2022

  Dobrý den, prosím o radu jak postupovat v případě, že máme v evidenci dlouhodobý hmotný majetek - plynový kotel - rok pořízení 2014, PC 49 752 Kč, zůstatková cena 21 045 Kč- zbývá odepsat. Majetek se stal přebytečným (rozhodnutí o přebytečnosti), byl nabídnut k bezúplatnému převodu organizacích ZK, nikdo neměl zájem. Tak jsme se rozhodli nabídnout jej k prodeji zaměstnancům za cenu 10 545 Kč (víc než 50% zůstatkové ceny). Moje otázka zní: zda lze za tuto cenu majetek k odprodeji nabídnout, příp. od čeho se má prodejní cena odvíjet. Jak se bude účtovat u vyřazení majetku z evidence - doúčtovat mimořádný odpis ve zbývající výši 21 045 Kč nebo účtovat na účet 553 ve stejné výši? A jak účtovat o prodeji zaměstnanci- účet 646? Děkuji Vám a přeji krásný den.

  Takže jsem si dohledal, že jste neplátci DPH - snad to platí (tedy při prodeji se nemusíme daní zabývat - ve vztahu k zaúčtování).

  S čím neumím poradit je otázka nastavení ceny - nikde není závazně v předpisech nastaveno, jak postupovat, co to je postupovat s péčí řádného hospodáře. Může to být ještě stanoveno ze strany zřizovatele  -například povinnost znaleckého posudku při prodeji majetku nad hodnotu ........... Kč - potom postupuji podle těchto pravidel. Pokud pravidla nejsou - je to na Vás, abyste obhájili, že jednáte s péčí řádného hospodáře. Někdo k tomu bude třeba i sám objednávat posudek - nicméně potom platí dále náklady na posudek a může to být pěkně nehospodárné. Takže třeba já jako zřizovatel bych třeba variantu Vašeho postupu akceptoval - tedy ta nabídka zaměstnancům za cenu, kterou definujete.

  Postup při prodeji:

  ZC zaúčtujete MD 553/Dal 082 (21 045) a vyřazení MD 082/Dal 022 (49 572)

  Pohledávku z prodeje MD 311 (nekdo by volil 335, já bych upřednostnil 311)/Dal 646 ve výši 10 545. 

  No a potom podle ČÚS 704 máme tvořít fond investic - dost pro mne nesmyslným způsobem - do výše prodejní ceny MD 401/Dal 416 (hodnota 10545) a nad rámec prodejní ceny MD 401/Dal 548.

  Tedy HV je na úrovni "nula" - je to dost nesmyslné, ale asi OK.

 • Čerpání FKSP
  19. 05. 2022

  Dobrý den, prosím, můžete nám zodpovědět následující dotaz: Z FKSP čerpáme pravidelně dvakrát do roka příspěvky na vitamínové přípravky ve výši 1.500 Kč. Nyní v květnu čerpáme první částku, ale nastala u nás situace, kdy jedna ze zaměstnankyň je na dlouhodobém ošetřovném a za ni v měsíci květnu nastoupila jiná paní učitelka, která bude u nás pravděpodobně jen dva měsíce. Náš dotaz tedy je, zda zastupující paní učitelce můžeme také tento příspěvek poskytnout a jestli v plné výši nebo případně tento příspěvek zkrátit? Nebo by se měl tento příspěvek rozdělit mezi paní učitelku, která je na ošetřovném a jejím zástupem? Také nám není úplně jasné, zda může příspěvek zaměstnanec dostat již v prvním měsíci zaměstnání, přestože ještě do FKSP z jeho platu nebyl odveden žádný příspěvek. Děkuji za odpověď

  Asi bych se nejprve vyjádřil k poslednímu bodu - důležitý je statut dané osoby - tedy, že je osobou v pracovním poměru. Za těchto okolností čerpá FKSP a není rozhodující, že z jeho platu ještě nebyl příspěvek tvořen. Takže s tímto problém není.

  Konkrétní pravidla čerpání příspěvku (v jakém rozsahu co poskytovat) je na Vašich pravidlech FKSP. Určitě není v rozporu s Vyhláškou FKSP, aby daná nová zaměstnankyně (byť zaměstnanná například na 2 měsíce) vyčerpala plný příspěvek na vitamíny. Teď jde o to, jak máte nastaveny pravidla u Vás - organizace si často nastavují určitá omezení v čerpání (třeba kdo je na částečný úvazek nebo zaměstnán kratší dobu, tak je ve svých nárocích čerpání FKSP omezen) - v řadě případů je to ale následně napadáno, že to není možné, neboť se jedná o diskriminační jednání (tedy proti principům Zákoníku práce). Konkrétní posouzení je spíše na právníka.

  Tedy vyplatit to v plné výši i té zaměstnankyni na 2 měsíce - podle mne není problém. Stanovit si do pravidel, že je příspěvek 3000 Kč za rok, vyplácen 2x do roka a v případě kratšího trvání pracovního poměru že vzniká nárok pouze na alikvotní část - tedy ve Vašem případě třeba 2/6 * 1500 Kč - třeby podle mne je to ustanovení logické (ale to je již na právním posouzení, zda to nenaráží na diskriminaci).

 • Investice - náklady na zaškolení
  17. 05. 2022

  Při veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace za minulé účetní období bylo zjištěno, že organizace do pořizovací ceny dlouhodobého majetku zahrnula i náklady na zaškolení (interaktivní panel á 82.750,- Kč + zaškolení 990,- Kč = 83.740,- Kč). V této celkové výši 83.740,- Kč také použila příspěvková organizace prostředky fondu investic. Váháme, jak máme postupovat, zda k tomuto přistoupit jako k účetní chybě a ponechat stav jak je, a nebo nechat příspěvkovou organizaci vše opravit (ponížit pořizovací cenu, opravit čerpání fondu investic, opravit odpisový plán). V případě, že zvolíme provedení opravy, náklady na zaškolení však už do minulého období nezaúčtujeme. Byli bychom moc rádi za Váš názor.

  Nevím, co na to říci. Samozřejmě máte pravdu - náklady na zaškolení do pořizovací ceny nepatří - tedy měly být nákladem. Tedy správně oprava nepsrávností - na druhou stranu to není zásadní částka.

  Pokud byste to chtěli dělat jako opravu nesprávností a vše spravit přesně podle účetních pravidel, tak by se muselo udělat následující:

  a) 990 Kč zaúčtovat nyní jako náklad - tedy 518 MD proti MD minus 022 (snížení PC)

  b) 990 Kč zaúčtuji jako korekci čerpání fondu - s minusem - tedy MD 416/Dal 401 (minus 990 Kč)

  c) dále bych měl přepočítat odpisy z nové ceny - byly by o něco nižší - tedy rozdíl původního odpisu a toho, který by byl při nižší ceně by se zaúčtoval MD 551/Dal 082 - zase s minusem A s tím by souviselo i snížení tvorby fondu investic - zase s minusem - minus 401/416.

  Tak kvůli takové drobnosti, je to dost oprav. Zda to budete požadovat - to je na Vás.

 • Zdravotní dokumentace
  16. 05. 2022

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace. Je možné proplácet zaměstnanci poplatky za zdravotní dokumentaci ? Jsou to platby za převod zdravotní dokumentace při změně lékaře. Přijali jsme novou zaměstnankyni , která se přestěhovala z jiného města a změnila proto lékaře. Vstupní prohlídky hradíme , ale nejsem si jistá zda můžeme i tyto poplatky hradit ? Co tedy můžeme vše zaměstnancům v rámci lékařské péče hradit a dle jakého zákona? Děkujeme.

  ptáte se mne na záležitosti, které se týkají spíše pracovního práva - tedy pro nějaké komplexní vysvětlení byste se měli obrátit na nějakého odborníka z této oblasti.

  Já k tomu dohledal následující odpověď VZP (doufám, že aktuální):

  https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-je-to-s-vypisem-z-karty

  Tedy pokud správn chápu - vnímají to jako součást pracovně lékařských prohlídek - tedy hradí zaměstnavatel (a u uchazečů o zaměstnání hradí zaměstnavatel, pokud se tak dohodli - viz §59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.

  Jinak právní předpisy, které k tomu jsou jsou podle mne právě zákon č. 373/2011 - zejména ustanovení §53 až 60 a k tomu prováděcí vyhláška 79/2013 (ta specifikuje pravidla pro jednotlivé prohlídky). 

  Víc k tomu nevím. 

 • FKSP - rehabilitační cvičení
  16. 05. 2022

  Příspěvková organizace disponuje fondem kulturních a sociálních potřeb (§ 33 zák. č. 250/2000 SB.). Je možné tento fond využívat pro organizované rehabilitační cvičení (např. 1x týdně 0,5 - 1 hod.) pro zaměstnance? A kdo může být poskytovatelem? Může to být i FO se živnostenským oprávněním k poskytování masáží a rehabilitačních cvičení? Děkuji.

  Za mne není problém toto hradit z FKSP - zkusím vysvětlit:

  a) buď je to sportovní aktivita (typu klasické účasti na nějakém cvičení) - potom je to podřaditelné pod §9 Vyhlášky

  b) nebo je to "rehabilitační cvičení" - tedy v tom režimu, kdy se mnou cvičí třeba na rozhýbání nějakého kloubu někdo individuálně - tedy řeší se tím nějaký zdravotní problém (tedy potom to není v zásadě tělovýchova, ale ůléčení"). Potom jsme v §4.

  U Vyhlášky FKSP není ani u a), ani u b) řešeno, kdo má být poskytovatelem - tedy ta FO na ŽL mi vůbec nevadí.

  Rozdíl může být ale v daňových dopadech (a odvodech pojistného). Pokud jsme ve variantě pod písmenem a), potom není problém - je to na straně zaměstnance osvobozeno.

  U varianty b) by to ale bylo osvobozeno jedině tehdy, pokud poskytovatelem bude registrovaný poskytovatel zdravotní péče. Tedy pokud by nebyl tímto poskytovatelm, z FKSP to financovat lze, ale má to dopady na odvody - neosvobozené nepeněžní plnění (daň z příjmů ze závislé činnosti, pojistné).

 • Erasmus
  12. 05. 2022

  Dobrý den pane inženýre, velice prosím o radu při účtování ERASMU. Jsme základní škola, dostali jsme grant ERASMUS, podle smlouvy je celková částka 28.998 EUR. Zálohu jsme obdrželi na účet v Kč 289 645,12 Kč. Podle smlouvy grantové prostředky budou převáděny na náš účet v korunách dle aktuálního kurzovního lístku. Nyní učitelé a žáci jeli v rámci tohoto programu do Holandska. Kolegyně vyzvedla v bance 2.585 EUR, kurz 25,3969, celková částka 66.964,01 Kč. Z bankovního výpisu strženo 65 650,99 Kč (za eura) + 1 313,02 poplatek. Do pokladny převedeno 65 651,00 Kč (zaúčtováno + 0,01 haléřové vyrovnání). Jak správně zaúčtovat poplatek 1 313,02 Kč – jedná se o bankovní poplatek nebo kurzový rozdíl? Částka 65 651,00 Kč byla vyplacena jako záloha na cestovné (2x 6 159,- Kč) a kapesné pro žáky 53 333,- Kč (účet 518). Z Holandska kolega poslal fakturu v eurech – 2 979,20 EUR. Nikdy jsem faktury v EUR neplatila, tak prosím o radu. Na dokladu z banky(SEPA) je uvedená částka 76 581,83 Kč, z toho kurzová marže 2 230,53 Kč, ale zároveň uvedený kurz 25,71 Kč. Částka 76 581, 83 Kč byla odepsána z bankovního výpisu. Cestovné (2 učitelé) dostali zatím jako zálohu, každý 242,5 EUR, z pokladny vyplaceno kurzem výběru 25,3969, celkem 6 159,- Kč. Pokud nebude změna v časech přejezdů, tato částka bude ze zálohy přeúčtována na účet 512. Účtuji zde nějaké kurzové rozdíly? Velice se omlouvám za "zmatené" vysvětlení a velice děkuji za odpověď.

  Děkuji za zaslaná doplnění - zkusím ještě zrekapitulovat. Nejste přímým příjemcem - do projektu jste zapojeni přes partnera, kterým je zřizovatel. Nicméně i s tímto partnerem je uzavřena smlouva, že je dotace v EUR a jen bude převáděna na váš korunový účet (účet v EUR nemáte). Ze smlouvy není jasné, v jakém kursu máte přepočítávat korunové výdaje na EUR (z hlediska čerpání dotace). Dále jste mi popsala, že nemáte zatím nikde stanoveno, jaký používáte kurs (operace tohoto typu, že zatím nebyly).

  Zkusím tedy popsat, co nyní mohu poradit s informacemi, které mám.

  * krok 1 - musíte si stanovit, jaký kurs budete používat - doporučuji Vám používat pevný roční kurs platný k prvnímu dni kalendářního roku - tedy nyní by se jednalo o kurs 24,86 Kč/EUR (je to nejjednodušší varianta).

  Dále si máte určit, zda uplatníte výjimku v zákoně o účetnictví, podle které při nákupu či prodeji cizí měny můžete aplikovat kurs transakce (směnárny, banky) - budu třeba předpokládat, že tuto výjimku třeba nepoužijete - aby to bylo pořád v kursu 24,86 (ať se Vám to neplete)  -ale je to na vás, toto má své výhody i nevýhody.

  Pokud bude platit toto, můžeme postoupit dál

  * příjem zálohy - bylo to 40% hodnoty - poslala jste mi info, že je to 11 599,20 EUR - tedy přepočet kursem 24,86 = 288 356,11 Kč. vy jste ale v situaci, kdy pravděpodobně díky pohybu kursu jste dostali na korunový účet více (289 645,12) - tedy máte kursový zisk.

  Zaúčtování:        MD 241     289 645,12/Dal 374 (472)        288 356,11

                                                                 Dal 663                      1 289,01

   * došlo k vyzvednutí 2 585 EUR z banky (je to z korunového účtu). Z banky bylo strženo 66 964,01 Kč (z toho 1 313,02 poplatek). Poplatek bych zaúčtoval na 518. Tedy pohyb v bance by měl být MD 262/Dal 241 ve výši 66 651 Kč . A potom bych si měl udělat příjem do pokladny v EUR v kursu 24,86 - tedy  zaúčtování:

          MD 261          64 263,10/Dal 262         66 651

          MD 563             2 387,90

  * ty Eura jste dali jako zálohu na cestu - asi 335 a dále jako kapesné pro žáky - předpokládám, že vše v Eurech. Tím, že máte pevný kurs, tak tady by již nevznikal kursový rozdíl. tedy

       MD 335/Dal 261            (242,50 EUR) kursem 24,86 = 6 028,55

       MD 518 (pokud tam dáváte to kapesné - možná by někdo voliv spíše 549 (ale je to jedno) by byl zbytek EUR (2342,50) - zase kursem 24,86 = 58 234,55 (zápis tedy MD 518/Dal 261).

  Až budou učitelé vyúčtovávat cestu v cizí měně - pokud je to přesně, tak již nebude kursový rozdíl (máte pevný kurs) - tedy jen MD 512/Dal 335. Pokud by byl náro vyšší a dopláceli byste v EURECH - tak zase náklad na 512 kursem 24,86 a dovýběr z banky - viz výše. Vratka zase kursem 24,86.

  * došlá faktura - náklad máte zaúčtovat Vaším platným kusem - tedy MD 518/Dal 321 v kursu 24,86 - tedy 2 979,20 x 24,86 = 74 062,91 Kč

  * potom máte platbu - platíte 76 581,83 z korunového účtu - tedy rozdíl je kursová ztráta na 563. Zaúčtování

  MD 321           74 062,91 /Dal 241           76 581,83

  MD 563             2 518,92

  Tak tolik asi k tomu, jak by to mělo být zaúčtováno. Vy máte zatím všechny výdaje v EURech - tedy je jasné, kolik jste z EUR zálohy vyčerpali. Pokud by se ale hradily i korunové výdaje (třeba mzdy), musíte zjistit, jak toto pro nárok na dotaci máte přepočítat - možná to nechají na Vás a potom byste to také přepočetla kursem 24,86.

  Vím, že je to možná složité - nicméně pokud chci dodržet zákon o účetnictví a účtovat kursem ČNB, tak moc jinou alternativu nemám, než jsem uvedl. Ještě by byla jen ta varianta účtovat kursem směny peněz přo prodeji měny (to se týká jen toho výběru z banky). Ale vůbec si nepomůžete, protože jen budete řešit kursový rozdíl namísto při výběru tak při výplatě zálohy a kapesného.

 • dioptrické brýle
  11. 05. 2022

  Dobrý den, prosíme o radu. Jsme příspěvková organizace, hlavní ekonomická činnost - provozování kulturních zařízení, zřizovatel - město. Je možné z provozních nákladů organizace či z FKSP zaplatit dioptrické brýle jako pracovní pomůcku, nutnou pro práci s textem, práci s počítačem a pod.?

  To bych neměl - pokud se bude deklarovat, že je to pracovní pomůcka, nemá to jít z FKSP, ale z provozu organizace (potom by ale zase ty brýle měly být používány pouze na pracovišti).

  Pokud toto chcete hradit z FKSP, tak by se mělo jednat o brýle, které pracovník využije samozřejmě jak pro soukromé nošení tak i do práce - v tom potom není problém a myslím, že takto to můžete i vyřešit - mylsím, že je to asi i Vámi požadovaný stav (ale určitě není možno o tom mluvit jako o pracovní pomůcce - má to být benefit pro zaměstnance)

 • náklady příštích období
  10. 05. 2022

  Dobrý den, prosím o radu. V roce 2020 v listopadu jsme nakoupili licenci na 17 počítačů za 18 986 platnost licence je do roku 2023 Rozpočítali jsem to na měsíce a do nákladů na rok 2020 jsme dali 526,- Kč. Zbytek na účet 381 s tím, že budeme postupně rozpouštět do nákladů roku 2021, 2022 a 2023. V roce 2021 jsme potřebovali další licenci na jeden počítač, cena 4 105 Dodavatel antivirového programu nám rozšířil licenci na 18 počítačů a do roku 2024. Postupovali jsme stejným způsobem jako v roce 2020. V roce 2022 jsme potřebovali další 2 licence na počítač a dodavatel nám rozšířil licenci na 20 počítačů cena 15 630 až do roku 2025. Můžete mi prosím poradit co s tím mám dělat?

  Já bych k tomu přistoupil jinak - jedná se totiž o nákup dlouhodobého nehmotného majetku do limitu 60 tis. kč, respektive jeho případné TZ taktéž do této hodnoty.

  Z dotazu neumím posoudit, zda je to spíše multilicence (tedy brát jako jednu věc), či na sobě nesouvisející licence. Ale podle postupu dokupování mi to přijde tak, že to spíše odpovídá multilicenci.

  Tedy myslím si, že jste měli v roce 2020 těch 18 986 Kč zaúčtovat na 018 a dále na 558 jako jednorázový náklad. Další výdaje bych považoval za TZ do limitu - tedy účet 518.

  Navrhoval bych Vám i to, že byste to takto i doúčtovali - tedy navedli hodnotu na 018, jak uvádím a to co zbývá na 381 byste doúčtovali na 558 (není to řešení úplně optimální - nicméně je to v režimu opravy nevýznamné chyby).

  Pokud byste mnou navrhované řešení neakceptovali a trvali byste na proúčtování přes účet 381, tak byste to museli udělat tak, že byste vždy k zůstatku, který máte na 381 připočetli hodnotu toho rozšíření (prodloužení) a rozdělili to na "nový počet měsíců". Ale myslím si, že správná varianta je na tu 018 ....

 • Zapůjčení služebního auta
  05. 05. 2022

  Dobrý den, jsme PO, nemáme doplňkovou činnost a náš zřizovatel je obec. Jiná příspěvková organizace stejného zřizovatele a někdy i zřizovatel by měli zájem si od nás občas zapůjčit naše služební auto. Potřebovali bychom poradit s finančním vyrovnáním. Můžeme jim vystavit fakturu za zapůjčení auta a dát ji do hlavní činnosti, přestože to s naší hlavní činností nesouvisí, ale jedná se o příležitostný příjem? a na jaký účet - 649? A v jaké výši - mělo by to být pouze za cenu spotřebované nafty nebo lze např. připočíst i výši náhrady za používání motorových vozidel dle Vyhlášky.... Děkujeme.

  Z hlediska nastavení aktivit - to má rozhodovat zřizovatel. Tedy jestli si chce půjčovat auto, případně chce, abyste ho i půjčovali jiným PO, ať to napíše do ZL a je na něm, zda to dá do činnosti hlavní nebo doplňkové. Pokud to do ZL nedoplní, tak byste podle mne správně to auto neměli půjčovat (vím, že se toto někdy stejně děje, nicméně dobře to není. Pokud činnost není vymezena ve ZL, je fakticky nepovolená) Podle mne obě varianty - hlavní i doplňková činnost jsou možné - pokud by to bylo jen pro zřizovatele nebo PO zřízené Městem, uvažoval bych spíše o činnosti hlavní, pokud i pro ostatní, asi by bylo dobré definovat to jako činnost doplňkovou.

  Zaúčtování - za mne klidně ve variantě nájem - účet 603. Cena - to je na Vás, určitě pokud v rámci doplňkové činnosti, tak by to chtělo částku minimálně ke kompletnímu krytí nákladů + nějaký zisk. Takže ta varianta jít podle vyhlášky - já bych to viděl jako minimum a asi by bylo zdůvodnitelné. Ale nevylučuji, že prostě stanovíte .......... Kč za km a bude to.

 • Akce pro rodiče a žáky s občerstvením
  04. 05. 2022

  PO pořádá akci pro rodiče, zaměstnance a žáky školy s občerstvením. Jak řešit účtování nákladů organizace spojené s touto akcí - nealko nápoje, občerstvení, plastové kelímky a tácky, jedná se o náklady na reprezentaci?

  Ono je to trochu nejednoznačné. Striuktně vzato - nakupujete materiál (tedy 501), na druhou stranu tradičně se nákupy tohoto typu dávají na účet 513. Nejendoznačnost klasifikace těchto nákladů popisujeme i v dokumentu "Náklady USC a PO" z 31. 3. 2020.

  Třeba já bych za sebe toto asi dal na 513 a to zejména pokud by to měla být hlavním účelem akce prezentace školy pro případné zájemce. Ale účet 501 je pro mne v těchto případech také akceptovatelný.

 • Oprava ve FKSP
  04. 05. 2022

  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou týkající se zaúčtování faktury za provozní poradu školy spojenou s občerstvením a programem, hrazenou z FKSP. Faktura bylo v loňském roce zaúčtována chybně na účet 513 místo na 412 v částce 22 tis. Kč. Jak tuto chybu opravit? Děkuji

  Tohle je bohužel na zaúčtování opravy nesprávností minulých let - pokud jsem se díval správně do Vaší rozvahy, tak jste do limitu pro použití účtu 408. Tedy výsledkem by mělo být zaúčtování v roce 2022 zápisem MD 412/Dal 513 - tedy jako korekce nákladů.

  Pokud by se to zároveň platilo z běžného účtu namísto z FKSP, tak si máte ještě převést peníze z účtu FKSP na běžný účet.

 • Registr plátců DPH
  04. 05. 2022

  V případě, že máme nového dodavatele - plátce DPH, se kterým jsme nikdy nespolupracovali, ověřujeme na portálu "Registr plátců DPH" jeho spolehlivost. Nyní jsme zjistili, že dodavatel má na faktuře jiné číslo učtu, než uvádí na právě zmiňovaném portálu. Dodavatel tvrdí, že je to v pořádku. Jak v takovém případě postupovat? Je v tom ze strany FÚ nějaký problém? A nese v tomto případě zodpovědnost i obec, když toto zjistila? Děkuji za odpověď.

  Plátce DPH může mít řadu účtů s tím, že rozhoduje o tom, které zveřejní v rámci registru plátců DPH (může a nemusí zveřejnit všechny).

  Pokud budete platit na jiný než zveřejněný účet a je to platba plnění, kde dodavatel odvádí DPH, můžete se dostat do pozice ručitele za DPH, které má dodavatel odvést. To ale platí pouze v případě, že se jedná o platbu převyšující dvojnásobek toho, kde je hranice pro platby v hotovosti (viz §109 odst. 2 písm. c) ZDPH)

  Limit pro platby v hotovosti je nyní 270 tis. Kč - tedy pokud by platba přesahovala 540 tis. kč, určitě by nebylo dobré, abyste bez dalšího přistupovali na platbu na jiný než zveřejněný účet (samozřejmě pokud to není třeba PDP plnění - tam se ten problém neobjevuje, protože daň odvádí příjemce).

  Takže pokud je to třeba platba 30 tis. Kč, tak problém nevniká.

← Novější dotazy

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu