Dokumenty ke stažení

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet seznam dokumentů ke stažení, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, musíte se zaregistrovat, případně se přihlásit.

Dokument Formát Publikováno
PDF Odpověď MFČR na dotaz SMO - obrat a prodeje majetku ... PDF 16.04.2019
PDF Dotaz SMO - prodej majetku a obrat + režim PDP PDF 16.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 12 - odpočty DPH základy 4_2019 MS Word 11.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 11 - ručení za daň akt 4_2019 MS Word 10.04.2019
MS Word 2019-4- Dotazy a odpovědi MF MS Word 09.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 8 - nájem aktual 4_2019 MS Word 09.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 7 - opravy zákl daně a daně aktual 4_2019 MS Word 08.04.2019
PDF Informace GFŘ k novele DPH 2019 PDF 02.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 6 - základ daně akt. 4_2019 MS Word 02.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 5 - sazby daně aktual 3_2019 MS Word 30.03.2019
MS Word Manuál k DPH č. 4 - DUZP .. aktual 3_2019 MS Word 28.03.2019
MS Word Manuál k DPH č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 3_2019 MS Word 16.03.2019
MS Word Manuál k DPH č. 2 - rozdělení činností - aktual 3_2019 MS Word 13.03.2019
MS Word Manuál k DPH č. 1 - právní východiska aktualizace 3_2019 MS Word 13.03.2019
MS Excel Judikatura soudů ČR k daním USC a PO výběr 2_2019 MS Excel 07.03.2019
MS Word Dotazy a odpovědi www.pouctuje.cz -2. pol. 2018 - výběr MS Word 01.03.2019
MS Word Rozbor k připravované novele DPH 2019 MS Word 11.01.2019
MS Excel Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 12_2018 MS Excel 10.01.2019
MS Excel Judikatura soudů ČR k daním USC a PO výběr 12_2018 MS Excel 10.01.2019
PDF DPH u pozemků nev. k ekonomické činnosti odpověď GFŘ PDF 09.01.2019
PDF DPH u pozemků nevyužívaných k ekonomické činnosti dotaz SMO PDF 09.01.2019
MS Word Podrozvaha USC a PO - obsahové vymezení účtů MS Word 13.12.2018
MS Word Inventarizace účtů s nulovým zůstatkem aktualizace 2018 MS Word 13.12.2018
MS Word Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení MS Word 27.11.2018
MS Excel Přehled informací finanční správy k DPH pro USC a PO MS Excel 24.11.2018
MS Word Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty MS Word 23.11.2018
MS Word Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 11_2018 MS Word 22.11.2018
MS Word Náklady USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
MS Word Výnosy USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
MS Word Daň silniční - předmět daně - aktualizace 2018 MS Word 02.11.2018
MS Word Zápis skutečného vlastníka do OR MS Word 29.10.2018
MS Word Užívání cizího majetku, TZ na cizím majetku - úč. a daně MS Word 12.10.2018
MS Word Příloha k účetní závěrce PO - textové části MS Word 12.10.2018
MS Excel Fondy PO - účetní příklady - aktualizace 2018 MS Excel 09.10.2018
MS Word Dlouhodobý majetek - vyřazování, pořizování MS Word 08.10.2018
MS Word Dotazy a odpovědi www.pouctuje.cz -1. pol. 2018 - výběr MS Word 08.10.2018
MS Word Veřejné zakázky - uveřejňování smluv na profilu zadavatele MS Word 02.10.2018
MS Word Závěrkové práce PO - odškrtávací seznam aktualizace 2018 MS Word 02.10.2018
MS Word DPH u PO - námět postupu "stávám se plátcem" aktualizace MS Word 01.10.2018
MS Word Varianty předfinancování dotací od zřizovatelů - aktualizace MS Word 25.09.2018
MS Word Interpretace Národní účetní rady - inspirace MS Word 30.08.2018
MS Excel Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 8_2018 MS Excel 09.08.2018
MS Word Archiv Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 7_2018 MS Word 09.08.2018
MS Excel Archiv Judikatura soudů ČR k daním USC a PO výběr 7_2018 MS Excel 09.08.2018
MS Word Manuál k DPH č. 10 - PDP - aktualizace červenec 2018 MS Word 13.07.2018
MS Word Vypořádání připomínek k daňovým zákonům 2019 - výběr s komen MS Word 08.05.2018
MS Word Masáže hrazené z FKSP (soc fondu), přidanění u zaměstnanců MS Word 05.05.2018
MS Word Archiv Manuál k DPH č. 6 - zák d - dopl k př (§36 odst.11) MS Word 30.04.2018
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - duben - komentář MS Word 17.04.2018
MS Word Inspirace směrnice - podrozvaha MS Word 17.04.2018
MS Excel Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 3_2018 MS Excel 12.04.2018
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2. pololetí 2017 MS Word 12.04.2018
PDF DPPO - slevy na dani zaměstnání TP- příklad finanční správy PDF 27.03.2018
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - únor - komentář MS Word 03.02.2018
MS Word 2018 Významnost MS Word 10.01.2018
MS Word 2018 Účetní zásady MS Word 10.01.2018
MS Excel 2018 Významnost, příl. 1 přehled dle předpisů a názorů MF MS Excel 10.01.2018
MS Word Inventarizace - odsouhlasení pohledávek - vzor MS Word 08.01.2018
MS Word ČUS 706 - opravné položky a odpis pohl aktual 1_2018 MS Word 08.01.2018
MS Excel Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 12_2017 MS Excel 06.01.2018
MS Word Archiv Judikatura k probl oprav a TZ aktualizace 12_2017 MS Word 06.01.2018
MS Word Daňové odpisy PO - úvahy k nastavení MS Word 05.01.2018
MS Word Inventarizace PO - směrnice 2017 MS Word 05.01.2018
MS Word Inventarizace PO - plán inventur 2017 MS Word 05.01.2018
MS Excel Inventarizace PO - inventurní soupis 2017 MS Excel 05.01.2018
MS Word Inventarizace PO - závěrečná zpráva 2017 MS Word 05.01.2018
MS Word Daň z příjmů PO - aktualizace prosinec 2017 MS Word 28.12.2017
MS Word Dotace EU - provozní - nespotřebované předf. - rozvaha MS Word 22.12.2017
MS Word Inventury - účty 401, 406, 408 ... - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word Inventury - účty s nulovými zůstatky - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word Novela vyhlášky 410_2009 pro 2018 - komentář MS Word 06.12.2017
MS Excel Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 10_2017 MS Excel 07.11.2017
MS Word Výběr z vypořádání připomínek novely vyhl. 410/2009 pro 2018 MS Word 06.11.2017
PDF Rozpočet PO - zpráv yMF 7/2017 PDF 04.11.2017
MS Excel Archiv Judikat. soudů ČR v dan. (PO a USC) - rijen 2017 MS Excel 19.10.2017
MS Word Odpovědi MF k rozpočtové odpovědnosti s koment. (vč. PO) MS Word 12.10.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 1. pololetí 2017 MS Word 29.09.2017
MS Word Pozemky - vybrané specifické operace MS Word 26.09.2017
MS Word Inspirace - pravidla rozpočtu pro PO 2. úprava MS Word 15.09.2017
MS Word Archiv Judikatura k probl oprav a TZ aktualizace 8_2017 MS Word 28.08.2017
MS Word Manuál k DPH č. 16 - vztahy k zahraničí - základy MS Word 17.08.2017
MS Word Archiv Manuál k DPH č. 8 - nájmy 7_2017 MS Word 31.07.2017
MS Word Archiv Manuál č. 3 - obrat, registrace k DPH - ak 7_2017 MS Word 31.07.2017
MS Word Archiv Manuál k DPH č. 2 - rozdělení činností -7_2017 MS Word 31.07.2017
MS Word Archiv Manuál k DPH č. 1 - právní východiska 7_2017 MS Word 31.07.2017
MS Word Archiv Manuál k DPH č. 11 - ruč za daň - aktual 7_2017 MS Word 28.07.2017
MS Word Manuál k DPH č. 15 - evidenční pov a doklady aktual 7_2017 MS Word 28.07.2017
MS Word Archiv Manuál k DPH č. 12 - odp DPH obecné aktual 7_2017 MS Word 25.07.2017
MS Word Manuál k DPH a USC č. 14 - vyrovnání odpočtu aktual 7_2017 MS Word 24.07.2017
MS Word 2017 Zveřejňování účetní závěrky MS Word 24.07.2017
MS Word Archiv Manuál k DPH č. 10 - PDP - aktualizace červen 2017 MS Word 08.06.2017
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - květen - komentář MS Word 07.06.2017
MS Excel Judikat. soudů ČR v dan. (výb. pro PO a USC) - květen 2017 MS Excel 07.06.2017
MS Word Manuál k DPH č. 4 - DUZP - aktualizace květen 2017 MS Word 29.05.2017
MS Word Archiv Manuál k DPH č. 5 - sazby DPH - květen 2017 MS Word 17.05.2017
MS Word Odvod z fondu investic PO MS Word 10.05.2017
MS Word Převod nemovitostí - okamžik uskutečnění úč. př. MS Word 05.05.2017
MS Word Manuál k DPH a USC č. 9 - převod nemov duben 2017 MS Word 26.04.2017
MS Word ArchivJudikatura k problematice oprav a TZ MS Word 24.04.2017
MS Word Zamyšlení akruální princip x princip opatrnosti MS Word 21.04.2017
MS Excel ArchivJudikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 3_2017 MS Excel 08.04.2017
MS Word Novela zákona o dani z příjmů 2017 - komentář MS Word 05.04.2017
MS Word 2017 RS - zákony o rozpočtové odpovědnosti - výklad MS Word 14.03.2017
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - komentář k vybran MS Word 06.03.2017
MS Word Zastavený majetek, majetek zatížený věcným břemenem - AÚ MS Word 27.02.2017
MS Word Novela zákona 250/2000 Sb. pro PO - rozp. proces (1. úprava) MS Word 19.02.2017
MS Word Inspirace - pravidla rozpočtu pro PO 1. úprava MS Word 19.02.2017
MS Word ArchivInspirace - pravidla rozpočtu pro PO MS Word 09.02.2017
MS Word ArchivNovela 250/2000 Sb. pro PO - rozp. proces (první mat) MS Word 07.02.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2016 MS Word 27.01.2017
MS Word Dotaz SMO - účetní a daňové dopady registr smluv MS Word 25.01.2017
PDF Odpověď MFČR na dotaz SMO - registr smluv (účto a daně) PDF 25.01.2017
MS Word Dotazy PO účtuje výběr 2015 MS Word 21.01.2017
MS Word Odpisování dlouh. majetku pro PO aktualizace 2017 MS Word 17.01.2017
MS Word Archiv Příloha k účetní závěrce - textové části 2016 (2017) MS Word 11.01.2017
MS Word Provozní dotace PO - aktualizace 2017 MS Word 06.01.2017