PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé můžou procházet seznam dokumentů, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dokumenty

Tipy práci s dokumenty

Vyhledávání dle kategorií, lze jich vybrat více najednou:

 • MS Word
  Silniční daň - žádost o vrácení silniční daně
  Ostatní daně

  V souvislosti s tím, že novelou zákona o dani silniční se razantně omezuje placení silniční daně, vznikly řadě subjektů přeplatky, o jejichž vrácení je nezbytné zažádat. Proto jsme připravili jednoduchou ukázku žádosti o vratku přeplatku (pokud byste ji chtěli využít).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela silniční daně 2022

  Silniční daň - žádost o započtení přeplatku na jinou daň

  Publikováno 22.06.2022
 • MS Word
  Silniční daň - žádost o započtení přeplatku na jinou daň
  Ostatní daně

  Variantou řešení přeplatku daně silniční je požádat o započtení na jinou daň. K tomu jsme připravili jednoduchou otázku, jak by tato žádost mohla vypadat.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela silniční daně 2022

  Silniční daň - žádost o vrácení silniční daně

  Publikováno 22.06.2022
 • MS Word
  Novela silniční daně 2022
  Ostatní daně

  Dokument rekapituluje povinnosti týkající se silniční daně ve vazbě na novelu schválenou v květnu 2022. Tato novela přináší zásadní omezení situací, kdy budou PO nebo USC hradit daň silniční.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Silniční daň - žádost o vrácení silniční daně

  Silniční daň - žádost o započtení přeplatku na jinou daň

  Publikováno 28.05.2022
 • MS Excel
  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 5_2022
  DPH
  Ostatní daně

  Aktualizovaný dokument (předchozí aktualizace byla z 3/2022) - přibylo tam několik zajímavějších případů (uvedeny na konci souboru - poslední "barevně" odlišené) . .

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 13.05.2022
 • MS Word
  Odkazy na el. přílohy knihy RS 22 a DM 21
  Neplacené

  Jedná se jen o adresy úložišť elektronických příloh knihy RS 2022 a Dlouhodobý majetek 2021. Odkazy jsou určeny těm, kteří si koupili knihy na přednáškách, případně někde u knihkupců.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 06.05.2022
 • MS Word
  Přijaté dary v podmínkách PO aktualizace 5_2022
  Účetnictví
  Ostatní daně
  Fondy vč. FKSP
  Oceňování
  Příklady

  Komplexní dokument řešící problematiku přijatých darů u příspěvkových organizací - jak právní základy, tak i účtování a zdaňování. V květnu 2022 jsem doplnil úvahu k účtování nadačních příspěvků. Ještě jsem jen 4. 5. provedl dodatečnou opravu - vůbec netuším proč jsem v původním dokumentu zaměnil účet 414 za účet 416 - nyní to je již opraveno. Moc se omlouvám - nevím, co jsem to prováděl. A moc děkuji za upozornění na tuto chybu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daň z příjmů u příspěvkových organizací - 2020

  Publikováno 04.05.2022
 • MS Word
  Odpočty DPH - separovaný odpad - úvahy
  DPH
  Příklady

  Ve vazbě na změnu přístupu, kdy od 1. 4. 2022 mají obce fakturovat na EKO-KOM apod. s DPH jsem připravil úvahu týkající se odpočtu DPH právě u faktur za separovaný odpad (případně z nákladů provozu sběrných dvorů). Materiál obsahuje konkrétní návrhy možného postupu. Vzhledem k tomu, že fakturace na EKO KOM s DPH by měla být již za 1. čtvrtletí, týká se navržený postup odpočtů DPH všech faktur z roku 2022 (tedy pokud odpadářská společnost například fakturovala likvidaci separovaného odpadu již za leden 2022). A připomínám - odpočet DPH je Vaše právo, nikoliv povinnost.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021

  Související videa

  Publikováno 11.04.2022
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022
  DPH

  Popis právních východisek k problematice DPH. představujeme si základní zdroje, ze kterých můžeme vycházet při studiu DPH. Na dokument navazují zejména přehledy judikatury ESD, kterou jsem vybral jako důležitou pro činnost obcí a PO, výběr z informací MF a GFŘ, které považuji za užitečné, výběr z judikatury našich soudů a dále přehled významných koordinačních výborů pro oblast DPH. Dokument byl aktualizován v listopadu 2021 - zejména s ohledem na změnu webových stránek finanční správy. V dubnu 2022 je doplněn do výčtu Koordinačních výborů ten, který se týká zdaňování EKO KOM.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, výběr z koordinačních výborů aktualizace 4/2022

  DPH, informace GFŘ - výběr pro USC a PO, aktualizace 11_2021

  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 5_2022

  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 3_2022

  Související videa

  Informace GFŘ - výběr pro USC a PO - práce se souborem

  Judikatura ESD - výběr - ukázka práce se souborem

  Výběr z koordinačních výborů - ukázka práce se souborem

  Publikováno 08.04.2022
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 4_2022
  DPH

  Klíčový materiál vymezující jednotlivé typy činností z pohledu DPH - co je a není předmětem DPH, co by bylo od daně osvobozeno. Aktualizace v 4/2021 reaguje zejména na Koordinační výbor z března 2022 (problematika DPH u odpadu ve vazbě na změnu přístupu ve zdaňování EKO KOM)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, GFŘ - odpověď pozemky nev. k ekonomické činnosti

  DPH, SMO dotaz pozemky nevyužívané k ekonomické činnosti

  DPH, GFŘ stanovisko - DPH a vklad kanalizace do DSO

  DPH, GFŘ Stanovisko - DPH a parkování (zóny)

  DPH, odměny ve veřejných soutěžích - úvahy

  DPH, Vklady majetku a DPH - praktické poznámky

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Publikováno 08.04.2022
 • MS Excel
  DPH, výběr z koordinačních výborů aktualizace 4/2022
  DPH
  Stanoviska orgánů

  Doplněk k manuálu k DPH č. 1 - přehled koordinančních výborů, které považuji za zásadní pro činnost USC a PO. Obsažen je popis - čemu by měla být věnována pozornost. V únoru 2021 je doplněn důležitý KOOV týkající se toho, kdy plátce při prodeji majetku jedná jako osoba povinná k dani. Dále v únoru 2022 je doplněn KOOV týkající se problematiky zdaňování stavebních platů - fakticky došlo ke korekci závěru KOOV z prosince 2013. V rámci tohoto nového KOOV je pracováno s variantou postupného zdaňování stavebních platů (tedy, že se jedná o dílčí plnění). V dubnu 2022 jsem doplnil zejména KOOV týkající se zdaňování plateb typu EKO KOM

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 08.04.2022
 • MS Word
  Interpretace Národní úč. rady - ispirace - aktualizace 4_2022
  Účetnictví
  Stanoviska orgánů

  Výběr z těch interpretací Národní účetní rady, které považujeme za inspirativní pro účetnictví USC a PO. Dokument je nyní doplněn o komentáře k dalším zajímavým interpretacím. Zejména nově rozebíráme interpretace týkající se účtování záloh ....

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 06.04.2022
 • MS Word
  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ 3_2022
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Aktualizovaný dokument - oproti poslední verzi doplněn pouze jediný případ, který má dle mého názoru nějaký význam (je to za cca posledních 8 měsíců)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Dlouhodobý majetek TZ x oprava

  Publikováno 28.03.2022
 • MS Excel
  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 3_2022
  DPH

  Další aktualizace seznamu zajímavých judikátu ESD . Od poslední aktualizace doplněny 3 judikáty - z mého pohledu nejsou až tak zásadní.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 25.03.2022
 • MS Word
  Výběr z dotazů za 2. pol. 2021 na pouctuje.cz
  Účetnictví

  Výběr zajímavých dotazů z 2. pololetí 2021 ze stránek www.pouctuje.cz

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 25.03.2022
 • MS Word
  Dlouhodobý majetek - praktické příklady
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Příklady

  Jedná se o praktické příklady k účtování dlouhodobého majetku - je to zároveň ukázka z publikace, kterou jsem připravil s nakladatelstvím PARIS s tím, že jsem danou část doplnil ještě o dva příklady (pořizování vozidla a ukázka pořizování majetku s platbou zálohy a poměrným odpočtem DPH)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 04.03.2022
 • PDF
  SMS ČR k situaci SBERBANK
  Neplacené

  Vysvětlení k situaci ve SBERBANK pro obce od SMSČR

  Stáhnout dokument
  Publikováno 03.03.2022
 • MS Word
  Transfery v podmínkách PO (vhodný i pro zřizovatele)
  Účetnictví
  Transfery
  Vztahy k PO

  Komplexní výklad k problematice transferů u PO včetně dotací z EU, dotací v cizí měně, předfinancování dotačních projektů od zřizovatele. V únoru 2022 provedena drobná úprava.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Účet 403 pro PO aktualizace 4_2020 (i pro zřizovatele vhodný)

  Finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi (PO)

  Související videa

  Předfinancování investičních transferů zřizovatelem

  Předfinancování provozních dotací EU

  Příspěvek bez vyúčtování

  Příspěvek s podmínkou vypořádání

  Výpočet transferového podílu

  Publikováno 18.02.2022
 • Metodika MF PAP změny 2022
  PAP a konsolidace
  Neplacené

  Jedná se o změny v metodice k roku 2022 - jsou vyznačeny červeně. Je to dokument MF ze stránek www.mfcr.cz, na stránkách je i nový číselník partnerů. Odkaz na změny PAP k roku 2022: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace

  Stáhnout dokument
  Publikováno 11.02.2022
 • MS Word
  Dotazy a odpovědi MFČR k účetnictví z 2/2022
  Účetnictví

  Dotazy a odpovědi MFČR k problematice účetnictví zveřejněné v únoru 2022 s krátkým komentářem. Nejsou zde řešeny žádné zásadní problémy, nicméně některé věci by Vás mohli zaujmout.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  MF dotazy a odpovědi aktualizace 11_2020

  Publikováno 06.02.2022
 • MS Word
  Zrušení registrace k DPH - výklad
  DPH

  Dokument vysvětlující za jakých okolností může dojít ke zrušení registrace k DPH a jaké to má dopady v oblasti vyrovnání dříve uplatněných odpočtů DPH. Dokument zařazujeme na stránky i vzhledem k tomu, že i nový ministr financí potvrdil zájem na zvýšení obratu z hodnoty 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 14 - úpravy odpočtu akt 11_2021

  Publikováno 08.01.2022
 • MS Excel
  Inventarizace PO - inventurní soupis
  Závěrka a inventarizace
  Vzory

  Námět na podobu inventurního soupisu (mírně aktualizovaný v roce 2021 - jsou doplněny odkazy na povinné náležitosti v rámci komentářů buněk, je i kolonka pro "dohledané rozdíly". K tomuto dokumentu najdete na webu také video

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  ÚČT, UZ, Inventarizace PO - plán inventur

  ÚČT, UZ, Inventarizace PO - směrnice

  ÚČT, UZ, Inventarizace PO - závěrečná zpráva

  ÚČT, UZ, Inventurní soupisy - úvaha o podpisech (2012)

  Související videa

  Inventurní soupisy PO

  Publikováno 01.12.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 16 - vztahy k zahraničí - základy
  DPH

  Základní informace k zahraničním vztahům - zejména pokud se nakupuje zboží nebo pořizují služby z jiných států EU. Materiál je doplněn 2 videi k problematice souhrnného hlášení (tedy situací, kdy je poskytováno plnění do jiného členského státu EU)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Cizí měny v účetnictví PO a USC

  Související videa

  Souhrnné hlášení - aplikační příklad vyplnění

  Souhrnné hlášení - úvodní vysvětlení

  Publikováno 29.11.2021
 • MS Word
  Rozpočet a střednědobý výhled hospodaření PO
  Rozpočet
  Směrnice

  Rekapitulační materiál k problematice rozpočtu příspěvkových organizací a dále střednědobému výhledu hospodaření. Jedná se o syntézu materiálů z roku 2017 s několika poznámkami. Na závěr je uveden i námět směrnice pro problematiku rozpočtového procesu (je to jen přepis dokumentu z 2017 do uceleného textu - v dokumentu z 15.9.2017 "PO Inspirace ....." máte nejrůznější komentáře a varianty.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  (vč.PO) Odpovědi MF k rozpočtové odpovědnosti s kom.

  PO Inspirace - pravidla rozpočtu pro PO 2. úprava

  Rozpočet PO - zprávy MF 7/2017

  Publikováno 29.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 15 - evidenční zál., dokl akt. 11_2021
  DPH

  Pravidla pro vystavování dokladů, evidence pro DPH - s malou aktualizací z listopadu 2021

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek

  Sankce v daních s příklady

  Publikováno 27.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 14 - úpravy odpočtu akt 11_2021
  DPH

  Úpravy odpočtu DPH u dlouhodobého majetku v případě změny užívání (§78)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, doplněk k manuálu k DPH č. 14 - insp. tabulky pro sled. maj. §78

  Ukázka úpravy odpočtu DPH podle §78 - školy (školní jídelny)

  Změny daňových odpisů 2020/2021

  Zrušení registrace k DPH - výklad

  Související videa

  Tabulka pro sledování úprav odpočtu podle §78 - vysvětlení

  Vyplňování ř. 47 přiznání k DPH

  Publikováno 24.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 12 - odpočty DPH, základy 11_2021
  DPH

  Základní pravidla pro odpočet DPH (výklad k §72 a §73) - vysvětlení i judikatury ESD k odpočtům. Materiál je doplněn v listopadu 2021 (doplněny některé judikáty a vysvětlení).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, SMO dotaz - odpočet DPH u sítí 11- 2017

  DPH, GFŘ odpověď - odpočet DPH u sítí 2-2018

  DPH - majetek vytvořený vlastní činností aktual 9_2021

  Publikováno 23.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021
  DPH

  Odpočty DPH poměrem - §75, koeficientem - §76 a kombinace poměrného odpočtu s koeficientem. V listopadu 2021 jsem provedl drobné aktualizace (zejména doplnění dalších příkladů a dále opravu nějakých chybných přepočtů - ještě mi tam bohužel v minulé verzi zůstala někde 20% daň).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH - majetek vytvořený vlastní činností aktual 9_2021

  Odpočty DPH - separovaný odpad - úvahy

  Publikováno 23.11.2021
 • PDF
  Materiál MV - veřejné zakázky malého rozsahu
  Stanoviska orgánů
  Neplacené

  Studijní materiál Ministerstva vnitra z roku 2020 k zakázkám malého rozsahu - vytvořen pro zastupitele (tedy pro obce) - nicméně samozřejmě platí i pro PO. Ke zveřejnění jsem se rozhodl na základě dotazu na stránkách - aby Vám to pomohlo trochu v orientaci v problematice.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 19.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 11 - ručení za daň, akt. 11_2021
  DPH

  Ručení v souvislosti s nespolehlivým plátcem, platbě na jiný než zveřejněný účet ... Drobné aktualizace z listopadu 2021

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 16.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 10 - režim PDP, akt. 11_2021
  DPH

  Aktualizovaný manuál k problematice režimu PDP - v dubnu 2021 začleňuji dva judikáty týkající se aplikace režimu PDP a dále také úvahu nad vazbou na KOOV z ledna 2021 (kdy jednám jako osoba povinná k dani). Dále v listopadu 2021 ještě drobná aktualizace (nové vazby na web, připomenutí vazby na §104 ZDPH).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, PDP Číselník CZ CPA 41 - 43 (stavební práce)

  PDP Účtování úhrady DPH FÚ s položkou 8901

  DPH, PDP - stavební práce - prohlášení - námět

  Rozpočtová skladba u DPH - režim PDP příklad k přiznání

  Související videa

  PDP - uvedení chybné sazby daně dodavatelem na dokladu

  Režim PDP - příjemce plnění jednající jako osoba povinná k dani

  Publikováno 11.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 8 - nájem aktual. 11_2021
  DPH

  Pro obce klíčový manuál k problematice nájemních vztahů (pro rozhodování kdy zdaňovat a kdy osvobodit). Manuál byl mírně aktualizován v 11/2021 - i ve vztahu k nutnosti aktualizace odkazů na nový web finanční správy

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 10.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 9 - převod nemov. , aktual 11_2021
  DPH

  Aktualizace z dubna 2021 - zejména došlo ke zdůraznění vazby na záležitosti řešené v manuálu č. 2 - tedy rozlišování zda obec jedná či nejedná jako osoba povinná k dani. Dále ve vazbě na nový web GFŘ provedena drobná aktualizace v listopadu 2021 (doplněno i o některé další drobnější poznatky)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inspirace podkl. pro rozhod. ved, USC - u převod. poz aktual 11/2021

  DPH, GFŘ - Odpověď na dotazy SMO (listopad 2016)

  DPH, Dotaz SMO na §56 z ledna 2016

  DPH, GFŘ odpověď na dotaz SMO k §56 z ledna 2016

  DPH, GFŘ info - DPH u nemovitostí od 2016

  DPH, MF §56 od 2016 dotazy na MF z 06_2015

  DPH, MF §56 od 2016 odpověd z MF z 07_2015

  Vzor formuláře - podklady pro rozhodování daňového režimu u přev. nem.

  Prodej nemovitostí s DPH - účtování

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Publikováno 10.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 6 - základ daně akt. 11_2021
  DPH

  Manuál řešící problematiku "z čeho odvádět DPH" - tedy, co je základem daně. K tomuto manuálu je jako zvláštní doplněk řešena problematika DPH u obchodů směnného typu (zejména určení základu daně a související problematika zaúčtování)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Směny pozemků - aktualizace 3_2020

  DPH, Změny sazeb 2020 s příklady akt. 12_2019

  Publikováno 09.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 5 - sazby daně aktual. 11_2021
  DPH

  Aktualizace manuálu reaguje na to, co se stalo v oblasti odpadu - tedy podle GFŘ se má v zásadě zachovat předchozí režim, ale máme trochu legislativní nejasnost v chápání pojmu komunální odpad (vlivem změny zákona o odpadech). V 11/2021 ještě provedeno malé doplnění (jednak aktualizace vazeb na odkazy na web a ále drobné doplnění k problematice odpadu - reakce na odpověď GFŘ)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Změny sazeb 2020 s příklady akt. 12_2019

  Související videa

  DPH 15 % u dalších plnění

  DPH u staveb pro bydlení 1 - právní východiska

  DPH u staveb pro bydlení 2 - vymezení stavebních a montážních prací

  DPH u staveb pro bydlení 3 - co je bytový dům, obytný prostor

  DPH u staveb pro bydlení 4 - ostatní stavby

  DPH u staveb pro bydlení 5 - vedlejší stavby

  DPH u staveb pro bydlení 6 - nová výstavba, převody pozemků

  Ostatní případy aplikace sazby DPH 10 % v roce 2020

  Sazba DPH 10 % u tiskovin po 1. 5. 2020

  Sazba DPH 10 % u vodného a stočného po 1. 5. 2020

  Sazba DPH u stravování po 1. 5. 2020

  Změna sazeb DPH 6/2020

  Publikováno 08.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 11_2021
  DPH

  Vysvětlení ke sledování obratu, povinnosti registrace k DPH. V listopadu 2021 jsem doplnil určité části vysvětlující, jak problematickou disciplínou je sledování obratu (zejména pokud si uvědomíme, že to řeší subjekty, které s DPH nemají zkušenosti). Dokument je doplněn sérií videí, která se věnuje problematice sledování obratu a vlastní registrace k DPH.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, MF, Dotaz SMO - prodej majetku a obrat + režim PDP

  DPH, MF, Odpověď na dotaz SMO - OBRAT a prodeje majetku ...

  DPH, Stávám se plátcem - námět postupu aktualizace 6_2019

  DPH, Stávám se plátcem DPH - PO - drobná akt 6_2019

  DPH, Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty-akt.2018

  DPH, Žádost o přechod na čtvrtl. plátc. - prvoplátci

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Související videa

  Průvodce vyplněním registrace k DPH

  Ukázky výpočtu obratu DPH pro registraci

  Prodej majetku v rámci běžné ekonomické činnosti

  Publikováno 05.11.2021
 • MS Excel
  DPH, informace GFŘ - výběr pro USC a PO, aktualizace 11_2021
  DPH
  Stanoviska orgánů

  Doplněk k manuálu k DPH č. 1 - přehled informací MF a GFŘ, které mají dle mého názoru dopad na činnost USC a PO. Díky aktualizaci webu finanční správy jsme musel změnit veškeré odkazy + přidal jsem ještě další tři informace (nové od poslední aktualizace)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 04.11.2021
 • MS Word
  Výběr z dotazů za 1. pol. 2021 na pouctuje.cz
  Účetnictví

  Výběr zajímavých dotazů za 1. pol. 2021 z webu "poúčtuje".

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 01.11.2021
 • MS Word
  Pohledávky a závazky - pravidla, vznik, vyřazení, souvztažnosti
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oběžný majetek a závazky

  Jedná se o kapitolu z knihy reforma č. 15 aktualizovanou pro rok 2021. Toto téma na stránkách chybí a je potřeba i pro správné zpracování účetní závěrky. Kapitola obsahuje evidenci pohledávek a závazků, problémy s okamžiky vzniku, základní souvztažnosti, zánik a vyřazení pohledávek a závazků.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení akt.

  Publikováno 07.10.2021
 • MS Word
  DPH - majetek vytvořený vlastní činností aktual 9_2021
  DPH

  Dokument vysvětluje problematiku zvláštního daňového režimu u majetku/investic vytvořených vlastní činností - dopředu upozorňuji, že je to hodně komplikované téma s dost velkými nejasnostmi. Dokument jsem aktualizoval v září 2021 s ohledem na čerstvé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. U původního dokumentu jsem zaznamenal poměrně málo stažení - moc ale doporučuji, abyste se, pokud jste plátci, tímto problémem začali zabývat - týká se jak PO, tak i USC a ty potenciální dopady jsou skutečně významné.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021

  DPH, Manuál č. 12 - odpočty DPH, základy 11_2021

  Související videa

  část 3 - Některé souvislosti - majetek vytvořený vlastní činností

  část 1 - Situace pro aplikaci

  část 2 - Ukázka postupu - majetek vytvořený vlastní činností

  Publikováno 17.09.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 4 - DUZP ... aktual 9_2021
  DPH

  Manuál věnovaný problematice určeni okamžiku, kdy má dojít k odvodu DPH. V březnu 2021 doplněna aktualizace týkající se případů přijetí peněžních prostředků do úschovy (například notářské úschovy) a ta zase s ohledem na srpnové rozhodnutí NSS musela být přepsána (neboť NSS rozhodl opačně v porovnání se závěrem KOOV a KS Brno). V listopadu 2021 jsem pouze jen změnil aktualizace a doplnil dovysvětlení k DUZP u věcných břemen s příkladem

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 4_2020

  Aplikace §104 ZDPH (zdanění v jiném období)

  Publikováno 17.09.2021
 • MS Word
  Součást staveb (účet 021) - aktualizace 9_2021
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Jedná se o aktualizovaný dokument, který byl poprvé na webu zveřejněn v roce 2014 a dále který byl obsažen v knize Dlouhodobý majetek ..... Proti knize je nyní rozšířen - zejména upozorňuji na z mého pohledu velice důležité rozhodnutí Krajského soudu Plzeň z června 2021 týkající se otázky, do jaké míry je technologie (zde stacionární elektrárny) součástí budovy i pro účely daně z příjmů. Je to téma, které se potenciálně dotýká staveb zahrnujícími velké technologické celky (plavecké bazény, zimní stadiony, centrální kotelny případně i ČOV).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Dlouhodobý majetek TZ x oprava

  Publikováno 10.09.2021
 • MS Word
  Předpis pohledávek z obchodních vztahů - několik poznámek
  Účetnictví
  Oběžný majetek a závazky

  Dokument se snaží vysvětlit, proč není vhodné snažit se k 1. 1. běžného roku zkoušet předepisovat do účetnictví pohledávku ve výši odhadovaných ročních plnění - například předpokládaný nájem z bytů (tato praxe se nám v ČR bohužel stále rozmáhá - zpravidla na základě nesprávných požadavků kontrol).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 4_2020

  Publikováno 18.08.2021
 • PDF
  Metodika JMK k darům - živelní pohromy
  Neplacené

  JMK nám dal k dispozici svoji zpracovanou metodiku k darům - jsou tam informace o sbírkách, o zaúčtování, o kompetencích orgánů - jedná se o celkové komplexní zpracování problematiky současnosti, především kvůli tornádu na Moravě (6/2021). Dokument je v neplacené sekci, je k dispozici i na webu kraje Jihomoravského.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 01.07.2021
 • PDF
  Veřejné sbírky - příručka MVCR
  Neplacené

  Jedná se o metodiku zpracovanou MVCR k organizaci veřejných sbírek. Uveřejnili jsme kvůli pořádání sbírek obcemi pro obce, které měly škody po bouřkách a tornádu.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 30.06.2021
 • MS Word
  Aplikace §104 ZDPH (zdanění v jiném období)
  DPH

  Dokument na příkladech vysvětluje §104 ZDPH, který řeší problematiku zdanění v jiném období, než k němu správně mělo dojít. Cílem je vysvětlit, za jakých okolností nemusí USC a PO podávat dodatečná daňová přiznání.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 4 - DUZP ... aktual 9_2021

  Sankce v daních s příklady

  Publikováno 18.06.2021
 • MS Word
  Dlouhodobý nehmotný majetek ÚSC a PO
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek

  Dokument věnovaný problematice dlouhodobého nehmotného majetku - jedná se o mírně upravenou kapitolu z knihy "Dlouhodobý majetek ...2021" - pouze jsou reflektovány úpravy vyplývající ze změny zákona o dani z příjmů od 1. 1. 2021.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 31.05.2021
 • MS Word
  Zásoby - účetní souvztažnosti a příklady
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oceňování
  Oběžný majetek a závazky
  Vzory
  Příklady

  Účtování o zásobách včetně DPH. Dokument je společný pro ÚSC i PO, příklady jsou označeny, který příklad je vhodný pro koho. K úhradám je doplněna pro ÚSC i poznámka o použití rozpočtové skladby. Jsou uvedeny souvztažnosti ve vztahu k CUS 707 a aplikační příklady. Jedná se o složitější problematiku jak v případě zaúčtování, tak v případě problematiky oceňování a DPH.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Zásoby v účetnictví PO

  Publikováno 22.05.2021
 • MS Word
  Zvířata v účetnictví PO
  Dlouhodobý majetek
  Oběžný majetek a závazky

  Úvaha týkající se základní kategorizace zvířat v účetnictví příspěvkových organizací.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 10.05.2021
 • MS Excel
  DPH obrat u PO - příklady typových plnění
  DPH

  Příklady typových plnění u příspěvkových organizací s vymezením, zda tato plnění vstupují nebo nevstupují do obratu pro účely DPH. Soubor je v excellu - můžete v něm vyhledávat, filtrovat ... Postupně jej budu doplňovat, jak se budou objevovat další případy.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 4_2022

  DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 11_2021

  Publikováno 15.04.2021
 • MS Word
  Předměty kulturní povahy (účet 032)
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování

  Výňatek z knihy "Dlouhodobý majetek ÚSC a PO ..." , kterou jsme vydali na konci roku 2020. Dokument se zabývá problematikou účtu 032 (předměty kulturní povahy).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  MF dotazy a odpovědi aktualizace 11_2020

  Oceňování dlouhodobého majetku v podmínkách PO

  Publikováno 06.04.2021
← Novější dokumenty
Starší dokumenty

Návrh a tvorba webu