PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU
  22. 06. 2022

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace. K 31.6.2022 předpokládáme nízký hospodářský výsledek, v červenci a srpnu 2022 předpokládáme záporný hospodářský výsledek. V září 2022 již budeme mít finanční prostředky za školné od žáků. Je možné použít rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření k dočasnému překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady? Děkuji za odpověď

  Za mne ano. Pravidla jsou v tomto ohledu ale krajně nejasná, MF k tomu nikdy neposkytlo oficiální výklad. Za sebe bych neviděl problém do prostředků FKSP sáhnout (a upřímně - tím, že by to bylo dočasné v průběhu roku, ani bych nezapojoval fond - respektive jej nerozpouštěl do výnosů - jen bych si "sáhl na peníze"). Nicméně tím, že k tomu skutečně neexistuje nějaké centrální stanovisko, tak stále opakuji, že může nastat situace, že si zřizovatel nadiktuje, jaká pravidla platí (říkám tomu logika - "nejedná stát, jedná tedy zřizovatel") - potom tyto pravidla respektuji. Takže prosím zkuste se ještě domluvit se zřizovatelem, zda to není proti nějakým pravidlům, která mohl stanovit. Pokud není, tak klidně do toho - legislativa to blíže neřeší.

 • příspěvek z FKSP na rekreaci
  22. 06. 2022

  Zaměstnanec v loňském roce čerpal příspěvek na dovolenou, která proběhne až letos v létě. Příspěvek byl čerpán na částečné zaplacení zálohy. V letošním roce byl poskytovatelem rekreace fakturován doplatek dovolené a zaměstnanec by rád využil příspěvek zaměstnavatele na letošní rok. Lze na stejnou dovolenou čerpat příspěvek na rekreaci v každém roce platby? Ve směrnici je stanovena výše příspěvku na zaměstnance a rok.

  Vyhláška FKSP toto nezakazuje - pokud by nějaké omezení nevyplynulo z Vašich interních pravidel, tak si myslím, že to možné je a nevidím v tom problém.

 • účet 401 - jmění účetní jednotky
  22. 06. 2022

  Co může být příčinou záporného zůstatku na účtu 401?

  Všechno možné - nevím zda se ptáte na konkrétní PO, případně dotaz se týká i zřizovatele. je to široká škála - od situací, kdy záporná 401 vznikne přirozeně a správně (častější jsou tyto situace u zřizovatele - třeba v důsledku pořizování majetku z vlastních zdrojů a následných svěřování do PO, ale máme i operace kdy to může vzniknout u PO - napadá mne třeba problematika přijímání investičních darů, které ještě nejsou použity na pořizování majetku, specifické účtování nespotřebovaných dotací z EU ...) po situace, kdy je to výsledkem nějaké účetní chyby.

  Chtěl bych zdůraznit, že záporná 401 skutečně může vzniknout a nemusí to být vůbec chyba. Samozřejmě častější je kladná hodnota a to, že je tam minus může představovat s nějakou trochu vyšší pravdměpodobností chybné účtování. Jestli bych se k tomu měl nějak vyjádřit - musel bych vidět konkrétní výkazy (nejlépe více let po sobě) a zkusit ty důvody (a účtování) na 401 projít. 

 • zmařená investice
  21. 06. 2022

  Dobrý den, Potřebovali bychom poradit ohledně potenciální zmařené investice a souvisejících faktur. V roce 2021 jsme uzavřeli smlouvu s projektantem na projekci střechy, která měla probíhat ve třech etapách. V roce 2021 nám byly vyfakturovány dvě etapy. První faktura na jaře 2021 byla námi zaplacena částečně a držíme stále pozastávku z této faktury. Pozastávka má být uvolněna na žádost projektanta, což se nestalo, tak jsme ji doposud neplatili. Druhá faktura v létě 2021 byla námi zaplacena celá i včetně pozastávky. V únoru 2022 byl uzavřen dodatek k původní smlouvě, protože vytvořený projekt neodpovídal naším požadavkům a požadovali jsme dopracování-přepracování. I přes naše opakovaná upozornění projektant nakonec vyprojektoval něco zcela jiného než jsme požadovali (písemně, ústně). Následně nám projektant vystavil fakturu za třetí část díla, ačkoli jsme dílo nepřevzali. Nyní požaduje, abychom fakturu za dílo zaplatili, ale my ji považujeme za neoprávněnou. Následně jsme se snažili domluvit, aby projektant projekt opravil podle našich požadavků, ale neúspěšně. Máme zato, že je projektant stále v prodlení s předáním díla a vystavili jsme mu naopak penále za opožděné plnění, které doposud také nebylo nezaplaceno. Spolupráce s prvním projektantem byla takto ukončena, ale v účetnictví nám zůstává viset: - Pozastávka k první přijaté faktuře za první část díla, - Přijatá faktura za třetí část díla (nepřevzatého díla) a - Naše vydaná faktura - pokuta z prodlení podle smlouvy. Nevíme, jak tyto skutečnosti postupně vypořádat. Nyní jsme v situaci, kdy každý má svou pravdu, nikdo ustupovat a platit nechce. Jak se celá situace vyřeší nyní není zřejmé. Celá věc pokračuje. Nyní jsme uzavřeli smlouvu s novým projektantem, který zpracovává nový projekt navazující na projekt původní, kdy vychází z jeho první a částečně druhé etapy. Poté, co budeme mít zpracován nový projekt nám do investice vstoupí oba projekty řádově cca 800 tisíc? Lze původní projet ponechat jako součást investice nebo ho máme považovat za zmařenou investici (a přeúčtovat do nákladů), protože projet, který nám projektant odevzdal je vlastně nevyhovující – navržené řešení jsme neakceptovali a nová střecha bude řešena koncepčně zcela jinak. Nebo nyní zpracovávaný nový projekt – nové technické řešení máme považovat za stále stejnou investici, protože se jedná stále o projekt střechy?

  Tak to se obávám, že bude komplikace - ono to ani tak nebude o zmařené investici jako o rozhodnutí, zda Vám bylo dodáno či nikoliv - tedy zda z daných faktur máte mít vůbec 042 a čerpání fondu investic, nebo je to ve skutečnosti pohledávkou, protože dílo nebylo provedneo správně (případně zda to bude kus pohledávka a kus investice).

  Já neumím takto posoudit, kdo má pravdu, zda byla fakturace oprávněná či nikoliv. Musíte uvážit, zda se budete třeba soudit (abyste vysoudili i vrácení již zaplacených peněz). Možná dojdeme k šalamounskému řešení - třeba dosavadní dvě faktury na 042, penalizační zatím nezaúčtováváme (z důvodu nejistoty a snahy nenadhodnocovat aktiva), na druhou stranu neúčtujeme třetí došlou, protože z Vašeho pohledu nebylo dílo splněno a nebyl tudíž zajištěn fakturační milník.

  Pokud by to takto skončilo a případ by se nikdy neuzavřel, ani by nebylo rozhodnutí soudu - potom bych to, co dám na 042 asi spíše považoval jako součást investice ...

  Ale opakuji - toto je nesmírně složité a řeší se případ od případu, za jakých okolností sporné faktury účtovat. Tak si o tom případě ještě napíšeme na e-mail - co je nyní pravděpodobné, zda se budete soudit, zda pochybění projektanta je prokazatelné (z písemných podkladů ...)

 • Oprava dokladu loňského roku
  21. 06. 2022

  Dobrý den. Mám dotaz jak správně zaúčtovat opravu dokladu z loňského roku. Jedná se o zaúčtování instalace wifi ve škole v celkové ceně Kč 15.139,-, kdy se tato částka skládá z 4x inv.č. každá do 3.000,-, 1x switch za 670,- Kč (evidováno jako OE- do 1.000,-). Dle naší směrnice účtujeme do 3.000,- Kč na 501. Další položka faktury byla práce za celkem Kč 5.000,-. Po kontrole tohoto dokladu mám správně rozúčtovat tuto práci mezi těchto 5 položek - každá po 1.000,- Kč. Tím se nám drobný majetek dostane přes hranici 3.000,- Kč tudíž na účet 558 a následně 028x088. Prosím o správný postup opravy a následně i zaúčtování v majetku, aby nám na konci roku nevyšel rozdíl. Děkuji

  Tam jen to musíte udělat tak, že z té první faktury zaúčtujete na 558 a 028 ty věci, které v součtu s instalací budou nad 3 tis. kč a na 501 jen ten SWITCH. U té faktury na instalaci - zase 4000 Kč na 558 a 028 to co se týká těch věcí v součtu nad 3 tis. kč a zbytek klidně na 501 (i v OE si to nejlépe oceníte včetně instalace).

  Tím se dostanete do stavu, že jak v majetkové evidenci tak i v účetnictví bude stejná hodnota.

 • DPH při zprostředkování prodeje vstupenek
  20. 06. 2022

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město jako ÚSC, naší hlavní činností je pořádání kulturních akcí. V tomto případě je vybrané vstupné na námi pořádané akce osvobozeno od DPH dle § 61 ZDPH. Mimo jiné další činnosti také na základě smluv o zprostředkování prodeje vstupenek prodáváme za sjednanou provizi prodej vstupenek pro další subjekty - pořadatele jiných kulturních akcí, jejichž vstupné osvobození DPH nepodléhá. My těmto firmám vystavujeme fakturu za zprostředkování prodeje se základní sazbou DPH a tyto firmy nám vystavují fakturu za prodané vstupenky včetně DPH. Musíme tuto daň za prodané vstupenky evidovat v přiznání k DPH a účtovat o ní? Děkuji za odpověď.

  Pokud správně chápu - oni Vám nefakturují ty vstupenky v tom smyslu, že by vám je prodávali - ale je to pouze jen o vystavení dokladu, na základě kterého odešlete peníze za vstupenky (pokud jste skutečně v režimu "zprostředkovatele").

  Takže potom byste jen vystavili fakturu "s DPH" na zprostředkování jako Vaše plnění. Tedy v této logice bych neúčtoval o DPH z té DF.

 • výměnná akce z FKSP
  20. 06. 2022

  dobrý den, prosím o radu,Jsme přísp.organizace a spolupracujeme s hud. školou v Německu. Navštěvujeme se pravidelně a pořádáme různé koncerty.Vznikají nám náklady na ubytování,stravování,vstupné na kulturní a zábavné akce,dopravu atd.Je možné náklady platit a účtovat z FKSP? Pokud ano,prosila bych názvy a čísla účtů,na které se náklady účtují,aby se promítly do čtvrtletních výkazů.

  Děkuji moc za upřesnění a dovysvětlení. Jak jste doplnila - nyní jde o akci, kdy přijedou Vaši partneři z Německa a Vaše ZUŠ hradí.

  - ubytování partnerů (a je pro mne ptázka, zda výhradně zaměstnanců)

  - kulturní akce pro partnery (a je pro mne otázka, zda je to jen pro jejich zaměstnance nebo také žáky) i Vaše zaměstnance (otázka je, zda je to jen pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky - zda to není zase i pro žáky)

  - občerstvení - k tomu viz poznámka výše.

  Zároveň jsem si dohledal, že třeba na společný koncert mají přístup všichni - je to fakticky veřejná pozvánka.

  Nyní bych si dovolil citovat §10 Vyhlášky FKSP:

  Výměnné akce

  Při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech, kulturních akcích a sportovních soutěžích lze při zajištění vzájemnosti z fondu hradit pobytové náklady zaměstnanců a rodinných příslušníků jiných tuzemských i zahraničních právnických a fyzických osob.

  Takže asi bych neměl problém se situací, kdy se budou hradit náklady týkající se třeba vzájemné kulturní akce, pokud se bude týkat jen zaměstnanců (případně jejich rodinných příslušníků) - kteří to budou mít jako "benefit" pro sebe. Tady se ale trochu obávám, že nám to může "haprovat" ve dvou ohledech:

  * předpokládám, že akce se neúčastní jen zaměstnanci, ale také i žáci - pokud by to tak bylo, tak podle mne to nesplní účel čerpání z FKSP

  * možná ještě zásadnější je, že to podle mne může být fakticky činnost ZUŠ (ono to nemusí být pro zaměstnance ani tak kulturní benefit, jako spíše faktický výkon práce) - tady je prostě problémové, že se potkává to, že je to kultura a je to zároveň ale náplní činnosti vaší školy. Trochu mám strach, zda se spíše nejedná o něco jako je obdoba "studijního pobytu".

  Takže můj typ je, že by se to spíše nemělo pod §10 Vyhlášky vejít a nemělo by to tak být čerpáno z FKSP, ale spíše z provozního příspěvku (tedy potom by byly náklady na 518, 501 ...). Ale pokud mi dokážete, že je to jen pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a že si tak mimo svou pracovní náplň "uspokojují" své potřeby v oblasti kultury - potom OK - FKSP by se asi obhájit dalo (ale nepředpokládám, že tomu tak je).

 • zahraniční platba
  20. 06. 2022

  Dobrý den, pane Nejezchlebe, naše zaměstnankyně přinesla fakturu na rekreaci (bude placena z FKSP) na Slovensku, která je vystavena v eurech. Nejsme plátci DPH. Na faktuře je u dodavatele uvedeno, že je neplátce DPH. Můžeme tuto fakturu v eurech zaplatit? Nevznikne nám žádná povinnost v oblasti DPH? A můžou být faktury z FKSP placeny v eurech?

  Důležité je určení místa plnění - předpokládám, že se jedná o ubytovací služby - místo plnění je v tomto případě Slovensko (místo, kde je ubytování poskytováno). V takovém případě nemusíte mít jakýkoliv strach, že by Vám to způsobilo něco s DPH.

  Fakturu v EUR zaplatit můžete - v tom nevidím problém a to i z FKSP (zde jen vzniknou diskuse, pokud by byl kursový rozdíl v podobě ztráty - zda je to provoz nebo případné čerpání FKSP, respektive někdo má třeba nastaveno, že max přispěje na rekreaci ......... Kč a vše ostatní včetně případné kursové ztráty si uhradí zaměstnanec)

 • Vracení dotace
  17. 06. 2022

  Dobrý den, Nebyly nám uznány některé výdaje a proto jsme museli vracet dotaci na kulturní akci poskytnutou z Olomouckého kraje (šlo o neuznatelné výdaje). Šlo o dotaci , kterou jsme vyúčtovávali roku 2021, z této dotace jsme již část vraceli - vratka proběhla , ale do termínu pro vyúčtování. Jak účtovat, když se jedná o vrácení po termínu po vyúčtování: 348/347 347/241 672/348 Případně na které účty budem účtovat penále - zda jde o penále za porušení rozpočtové kázně ?

  Nevím, jaká je podstata problému - pokud by tam byla jednoznačná nesprávnost  ve způsobu čerpání dotace, o které se mělo vědět hned na začátku, tak jsme potenciálnbě ještě v opravě nepsrávností minulých let (tedy s případným využitím účtu 408, pokud by to byla nějaká větší částka... - 0,3% aktiva netto ...). To jen uvádím jako poznámku na úvod.

  K zaúčtování (pokud to nebude vyloženě na použití účtu 408 - viz výše). předpis závazku z vratky dotace MD 672/Dal 349 a platba MD 349/Dal 241.

  Pokud by ještě vyměřili penále za porušení rozpočtové kázně - potom by se pro danou sankci použil účet 542 a také proti 349 a platbu.

 • Obrat pro registraci DPH
  16. 06. 2022

  Dobrý den, pane inženýre, jsme škola PO, naše činnost je v souladu se zřizovací listinou. Změnou směrnice od 1.1.2022 jsou nám ponechávány příjmy z pronájmu k dispozici na opravy a investice. Naše škola má dlouhodobé nájemce a roční nájem tvoří cca 900 tis. Sleduji obrat za předchozích po sobě jdoucích 12 měsíců. Proto se na Vás obracím s dotazem, jaké účty mi vstupují do obratu pro registraci k DPH? Účtuji na 602030 - Příspěvek na školní družinu - nevstupuje, 602051 - Výnos - Produktivní práce (naši žáci chodí do firem, na základě docházky žáků fakturujeme firmám jejich odměnu, kterou jim poté vyplácíme) - nevstupuje 602052 - Výnos - Úklid v pronajatých prostorách - vstupuje 603100 - Výnosy z pronájmů krátkodobých sportovních - nevstupuje 603200 - Výnosy z pronájmů dlouhodobých - vstupuje Pak účtujeme na SU 648 - čerpání fondů , 649 - ostatní výnosy - sběry, náhrady škod, opisy dokumentů, 662 - úroky, 672 - dotace, transfery. Tyto účty dle mého nevstupují.

  Myslím si, že uvažujete správně:

  602 a 603 - plný souhlas. Raději ještě dejte pozor - pokud byste měli vlastní stravování, tak platba zaměstnanců za stravu tam vstupuje také.

  648 - nevstupuje - to je jen vnitřní zúčtování

  649 - náhrady škod - nejsou vůbec plněním z pohledu DPH

  649 - výnosy ze sběru - to je trochu problémové - podřadit to pod §57 odst. 2 mi přijde problémové (ono to přímo nesouvisí s výchovou a vzděláváním). Ještě je varianta z toho udělat §61f)  - to se mi jeví jako hratelné. Ale upřímně si myslím, že toto není úplně jednoznačné, ale já bych spíše pracoval s tím, že uhájím, že to do obratu nejde.

  f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,

  649 - opis dokumentů - tam se přiznám, že nevím, nebo´t neznám věcnou podstatu. Pokud by to byly opisy dokumentů pouze ve vazbě na Vaše vzdělávání, potom asi jsem schopen to dát do §57 odst. 2 (ale opakuji - neznám tady přesnou věcnou podstatu).

  662 ne

  672 - na 99% ne - ale upozorňuji, že to není tak, že by jednoznačně platilo, že jak je to dotace, tak automaticky nemůže být považována za úplatu za zdanitelné plnění. Správně bych měl řešit, za co to je dotace. Ale v současné situaci - byla by to mimořádnost, abychom došli v podmínkách běžné školy k tomu, že dotace do obratu jde.

 • Stravenky pro zaměstnance školy během přípravného týdne
  16. 06. 2022

  Jsme gymnázium, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Praha. V přípravném týdnu v srpnu, kdy nastupují učitelé nebudeme mít provoz školní jídelny, protože budou tito zaměstnanci na školení. Můžeme nakoupit pro učitele a ostatní přítomné provozní pracovníky stravenky? Za normálního provozu zajišťujeme závodního stravování ve školní jídelně, přispíváme z FKSP zaměstnancům ve výši 18 Kč za oběd s finanční normou 32 Kč, tzn. že 14 Kč doplácí zaměstnanec. Prosíme o radu, zda lze koupit stravenky v určité hodnotě, poskytnout je zaměstnancům s příspěvkem 18 Kč z FKSP - to je schváleno v rámci rozpočtu fondu a zbytek si doplatí zaměstnanec.

  Ano je to možné - pamatuje na to Vyhláška č. 84/2005 Sb. v ustanovení §6a  odst. 2 písm. d)  - je tam jen rozdíl v tom, že je to možno poskytnout pouze zaměstnancůn v pracovním poměru  a žákům na praxi (ne ostatním - tedy třeba dohodářům, kteří mají domluveno stravování .....).

  Pokud se týká nastavení - až 55% ceny stravenky hradíte z nákladů a zbytek ze součtu platby zaměstnance a FKSP. Ve Vašem případě, by to tedy znamenalo to, že pokud chcete zachovat FKSP ve výši 18 Kč a 14 Kč zaměstnanec a budeme uvažovat, že je to 45% hodnoty, vycházela by stravenka ve výši 32/0,45 = 71,11 Kč Samozřejmě takovou stravenku neseženete - tedy museli byste volit třeba 70 Kč stravenku, dát do nákladů 38 Kč - tam jsem do limitu 55% a zbytek v tom rozdělení, které uvádíte. Na dražší stravenku (třeba 80 Kč) by mi to již ale nevyšlo  -musela by se zvýšit platba FKSP nebo zaměstnanec ....

 • TZ nebo oprava
  16. 06. 2022

  Škola nemá budovu ve svém majetku (je v majetku zřizovatele). V rámci dotace MMR (příjemcem dotace je škola) byly provedeny stavební práce v učebně přírodních věd ve výši 300 000 Kč. Jednalo se o úpravy povrchů a podlah+elektromontáže. Prosím, o radu jak tyto práce zaúčtovat - účel ani rozměry učebny nebyly změněny - jedná se tedy o opravu?? Děkuji za odpověď.

  Pro mne je tento popis nedostatečný pro rozhodnutí. Třeba u těch elektromontáží - pokud došlo ke změn ám v rozvodech, zlepšení možnosti připojení (více zásuvek, v jiných dispozicích ...), musíme se spíše bavit o technickém zhodnocení. Úpravy povrchů a podlah - sám od sebe meumím posoudit - nevím, v čem spočívají.

  Takže to prosím zkuste posoudit touto optikou - případně mi ještě pošlete na e-mail upřesnění (s popisem jaký byl původní stav a haké byly provedeny práce a v čem se tedy liší výsledný stav v porovnání s tím, před stavebními pracemi).

 • Čerpání investiční ho fondu na opravy
  15. 06. 2022

  Dobrý den pane inženýre, při účetní závěrce 2021 jsme použili IF na pokrytí financování oprav dvou faktur s tím, že jedna byla pokryta celá a jedna částečně (požadavek na HV = 0) Je použití investičního fondu jen na část faktury v pořádku a v souladu se zákonem a vyhláškou? Děkuji.

  Ano je to možné - mohu použít i jen na část faktury. Nic takový postup nezakazuje.

 • Tržba z tomboly, tržby ze šatny
  14. 06. 2022

  Dobrý den, obracíme se s dotazem: U některých kulturních akcí ( ples, některá divadelní představení) vybíráme peníze ze šatny. Jak postupovat, je třeba něco dokládat? Cena za šatnu určíme, ale ne vždy přesně sedí na počet osob. Postupovat jak u dobrovolného vstupného z akcí? Ovšem dobrovolné vstupné - je pro nás zřejmě příjem z hlavní činnosti? U dobrovolného vstupného nic nedokládáme. U pořádání plesu se vybíraly rovněž peníze i z tomboly. Pro nás beru příjem ze šatny, příjem z tomboly jako příjem z doplňkové činnosti - jaký účet, 648?

  Možná nejprve ke klasifikaci v rámci činností - tam je to spíše o tom, jak to bude chtít definovat zřizovatel.. Našel jsem si Vaši ZL  -nějakou verzi asi platnou ve 2019 (v rámci zveřejněné výroční zprávy - tak to berte z rezervou, pokud by tam byly nějaké změny).

  Ta šatna - podle mne to nemáte ani vymezeno v doplňkové činnosti. Přišlo by mi logické za stávajího znění ZL, že to nasměrujete do činnosti hlavní - je to součástí té první aktivity, kterou máte ve ZL - tedy pořádání divadelních a dalších kulturních  představení .... Ale rozhodnout má zřizovatel.

  Pokud se týká tomboly  - zase jsme ve stejném problému. V doplňkové činnosti to nemáte (tedy asi) - a v hlavní - to by se to asi dalo brát jako součást plesu - potom bych to asi obhájil jako hlavní. Platí ale to samé - má si říci zřizovatel, za co to považuje.

  Dobrovolné vstupné - za mne jednoznačně hlavní činnost při Vašem znění ZL.

  Teď k dokladování příjmů - to je obecně problém. Třeba u dobrovolného vstupného doporučuji alespoň to, že se to hází do nějaké zabezpečené kasy, která se potom otevře za přítomnosti alespoň dvou osobou, peníze se přepočítají....

  Šatna - dokladování příjmů - asi bych zkusil něco stejného a u tomboly taky - tedy nějaký zápis s podpisy alespoń dvou osob, že třeba prodáno 220 lístků do tomboly za 20 Kč - tedy příjem je 4400 Kč. Fakticky jsme na úrovni nějakého čestného prohlášení. Nic moc dalšího se s tím dělat nedá (pokud nebudeme vymýšlet nějaký speciální kontrolní mechanismus, který ale bude ve svém důsledku dražší....).

  Zaúčtování - účet 648 určitě ne. Já bych použil např. 609, var 649 a klidně by použil i účet 602 jako další možnost.

 • Vyúčtování Šablon II
  13. 06. 2022

  Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat přeplatek za Šablony II. Projekt byl za období 1.9.2019 do 28.2.2022. V roce 2019 účtováno: přijatá dotace 241/472 600 tis čerpání dotace 5.../321 100 tis Celkem vyčerpaná dotace k 31.12.2019 388/672 100 tis výše nevyčerpané dotace k 31.12.2019 388/672 500 tis (organizace převedla tyto prostředky na rezervní fond) převod nevyčerpané dotace z BÚ na rezervní fond 262/241 500 tis přijetí nevyčerpané dotace z BU na rezervní fond 241/262 500 tis. tvorba rezervní fondu ve výši nevyčerpané dotace 672/414 500 tis účtování v roce 2020, 2021,2022 čerpání dotace 5.../321 350 tis. proúčtování dohadné výše čerpání dotace 414/672 350 tis Dotace nebyla vyčerpána v plné výši vznikl přeplatek 150 tis. Bohužel nevím jak zaúčtovat přeplatek dotace. Když na účtě 388 MD a na účtě 472 D je částka dotace plné výši 600 tis. Děkuji za radu.

  Pokud správně chápu, tak ve Vaší technice máte 388 a 472 vyrovnanou a zůstatek k vrácení je na účtu 414. Jestliže to tak je, tak bych vyúčtování dotace například proúčtoval následovně (berte to jako jednu z variant).

  MD 34x/Dal 388 ve výši 450 - skutečná výše

  MD 472/Dal 34x ve výši 450 - zůčtování vyčerpané zálohy

  MD 388/414 ve výši minus 150 - zúčtování vytvořené dohadné položky aktivní

  No a tím zbude na 472 k vrácení 150 tis. Kč a vratku proúčtujete MD 472/Dal 241.

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu