Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

31/1 2019 Výkaznictví PaP

Jsme PO zřizovatelem je kraj - poskytujeme sociální služby uživatelům. Od 1.1.2019 nově přecházíme do výkaznictví PaP. Názory na zařazení budov se liší - z hlediska statistiky, účetnictví i Papu. Dotazuji se, jak správně zařadit budovy - jako nebytové, kde, jsou poskytovány soc.služby, nebo jako bytové kde, uživatelé bydlí ?

Zde bychom volili spíše nebytové do účetnictví, objekty pro služby obyvatelstvu G.2. do přílohy k UZ.

AUPAP však musíme 02101 dle popisu obsahové náplně pro výkaz:

"Hodnota bytů (bytových jednotek), bytových budov, které byly pořízeny koupí (úplatný převod vlastnictví), bezúplatně, technickým zhodnocením či pořízeny ve vlastní režii. V případě koupě se získaný majetek oceňuje pořizovací cenou, v případě vytvoření vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, popř. reprodukční cenou (pokud je reprodukční cena nižší než vlastní náklady). Do bytových budov se zahrnují kromě budov jedno, dvou a vícebytových také budovy bytové ostatní (ubytovací zařízení a domy se službami sociální péče pro staré nebo postižené osoby, domovy důchodců, ubytovací zařízení pro studenty, pro děti a pro ostatní sociální skupiny, např. ubytovny pro zaměstnance, studentské koleje, internátní ubytovny, různé útulky např. pro bezdomovce apod.).

 Z hlediska účetnictví je to spíše neproduktivní, takže volba  má větší vypovídací schopnost - pro účetnictví určitě. 

30/1 2019 Faktura-záloha a faktura-daň.doklad - 2 účetní období

Dobrý den, v roce 2017 jsme obdrželi fakturu-záloha na administraci projektu ve výši 60 tis.- 314/241, po úhradě jsme dostali daňový doklad a zaúčtovali na 518/321,321/314, v roce 2018 jsme obdrželi 2.fakturu -zálohu na 40 tis. a daň. doklad a zaúčtovali stejně. Jenže 15.1.2019 jsme dostali fakturu- daňový doklad, kde je uvedeno celková administrace 100 tis. mínus 1. záloha z roku 2017 -60 tis. a mínus 2.záloha z roku 2018 -40.tis., celkem k úhradě 0 Kč. V roce 2017 proti nákladům na účtováno 388/672. Prosím o radu jak zaúčtovat opravu. Moc děkuji.

Vám patrně zasílali jen daňový doklad na přijatou platbu kvůli DPH - tedy pro vás jako neplátce DPH to byl fakticky nerelevantní doklad a měli jste zálohu ponechat na 314 a neúčtovat dohadnou položku aktivní na dotaci (pokud to máte pokryto z dotace).

Jestliže skutečně je to tak, že se jedná o práce, které jsou dokončeny v lednu 2019, tak bychom správně měli provést opravu - ta by znamenala do období 2018 (předpokládám, že ji ještě nemáte odevzdanou) zaúčtovat minus MD 518 a dát to na 314. Platbu hrazenou ve 2018 samozřejmě ponechat pouze na 314 (nešla by do nákladů). A zároveň odúčtovat nesprávnou dohadnou položku na dotaci - pokud se měla hradit z dotace plně, tak by to bylo bez vlivu na HV. 

V roce 2019 by se pak zaúčtovalo podle vyúčtovací faktury MD 518/Dal 314 .... a 388/672 ve výši předpokládané dotace na tento náklad.

30/1 2019 Pořízení auta příspěvkovou organizací

Naše PO chce se souhlasem zřizovatele zakoupit auto. Zvažuje mimo jiné též možnost leasingu. Chce zažádat zřizovatele o možnost převodu částky potřebné na akontaci z Rezervního do investičního fondu. Může v tomto případě Investiční fond použít dle § 31, odst. (2), písmeno a) i když auto bude do konce splacení v majetku leasingovky? A jak je to s operativním leasingem? Může ho organizace také zvolit a podléhá schválení od zřizovatele, když jde fakticky o pronájem a ne o pořízení? V případě , že by auto pořizovala na úvěr může Investiční fond použít na akontaci dle § 31, odst.(2), písm.b)?

Domnívám se, že na toto by neměl být čerpán fond investic. V našem účetním systému se jedná o nájemné (provozní náklady) - a fond investic by se neměl používat. Stejně tak u operativního leasingu.

Pokud by to bylo formou úvěru - potom ano - s tím, že by se fond čerpal podle jednotlivých splátek.

Jinak souhlas zřizovatele je potřeba s klasickým leasingem (s následným odkupem) - §35, použití úvěru - §34. Souhlas by nebyl potřeba u operativního leasingu ...ZN

28/1 2019 Investiční dotace zahrada SFŽP

Dobrý den, nejsem si úplně jistá v účtování investiční SFŽP dotace na rekonstrukci zahrady ZŠ. Peníze jsou přislíbeny Rozhodnutím r. 2018 ve výši 85 % 332469,- Kč a podpora 15% 58.671,-. V roce 2018 byla proplacena pouze fa za projekt ve výši 23.741,- Kč ( plánováno financovat z 15 %). Dotace celkem 391.140,- Kč. Financování ex post. Ukončení r. 2019 V roce 2018 budu účtovat 042/321 23.741,- fa projekt 388/403 23.741,- 346/388 23.741,- 401/416 čerpání fondu investic 23.741,- Nevím jestli se účtuje na podrozvahu. Účtuje se o celkové dotaci? Děkuji za odpověď.

Pokud máte účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nemusíte určitě účtovat na podrozvahu (ale můžete). V plném rozsahu by byl dobrý předpis dotace - v celé předpokládané výši - 915/999.

Faktura za projekt - OK 042/321 ve výši 23 741 Kč.

Pokud byla zaplacena (MD 321/Dal 241), tak také musíte čerpat fond 416/401 (jedině by byla výjimka, pokud bychom si na to brali třeba účelový úvěr ....).

Nyní k dotaci - předpokládám, že v roce 2018 jste vůbec nic nedostali - tedy účtujeme jen dohadnou položku aktivní 388/403. Pokud byste měli dostat 100% hodnoty projektu - potom skutečně zaúčtujete MD 388/Dal 403 ve výši 23 741 Kč (a tím skončíte -na 346 neúčtujte - to bude až při vyúčtování ...). Pokud ale máte dostat méně - třeba 85% - potom zaúčtujete MD 388/Dal 403 ve výši 85% z 23 741 Kč.

Tvorba fondu investic (Dal 416) - ta nastane, až obdržíte peníze.

27/1 2019 Nekrytý FOND INVESTIC

Dobrý den, jsme malá organizace a pořizovali jsme nyní 3 roky po sobě SMV do školní kuchyně, proto nám narostly odpisy. Jak řešit nekrytý FI. Pročetla jsem dostupné odpovědi, ale nehodí se na náš případ, vše kupujeme za své. V RF bychom peníze měli, ale nevím, zda je mohu použít. Také nevím, co všechno musím zahrnout do výpočtu, abych krytí zjistila. Od hotovosti na BÚ jsem odečetla výdaje na mzdy a související, zůstatek z fondu DARŮ a FI. Protože s tím nemám velkou zkušenost, došlo mi to trochu pozdě. Děkuji mnohokrát za odpověď.

Vyhláška 410/2009 Sb. v §66 odst. 9 požaduje zúčtování nekrytého fondu investic do výnosů (nejčastěji se dělá 416/648 nebo 649 - na to jsou různé názory, zda použít 648 nebo 649). Je to operace nesmyslná, nicméně požadovaná ...

Pokud se týká výpočtu - neexistuje nějaká jednotná metodika výpočtu v rámci ČR - používají se nejrůznější varianty, kterými se dochází k nejrůznějším výsledkům. Celý problém je v nevyjasněnosti - co to vlastně jsou fondy - logicky potom nemůže existovat jednotná metodika, jak spočítat jejich krytí.

Pro mne je například taková nejpřijatelnější cesta, kterou se vydal Jihomoravský kraj - uvádím odkaz na jejich metodiku krytí fondu (zvažte, zda se vám líbí - pokud ano - využijte ji):

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Folder.aspx?ID=131078&TypeID=1

 

25/1 2019 Silniční daň v příspěvkové organizaci

Dobrý den, Za r.2018 máme hospodářský výsledek: Ztráta v hlavní činnosti, zisk v doplňkové činnosti. Vedlejší činnost . to jsou zej.tržby pronájmy divadla, kina, učeben, výlepy plakátů, půjčování inventáře. Máme 1 osobní vozidlo . Ford Tranzit. Platíme za něj zálohy na silniční daň. Máme povinnost platit silniční daň ? Vzhledem k tomu, že vedlejší činnost je zisková - celý předpis silniční daně (tj. částka 3.600 Kč) by byl v doplňkové činnosti. Z titulu hlavní činnosti, která je ztrátová by tato povinnost zřejmě nevznikla? Celý předpis silniční daně by tedy byl v doplňkové činnosti? Děkujeme

Souhlasím s tím, že by se z daného vozidla měla silniční daň platit - auto je asi používáno i v souvislosti s doplňkovou činností (předpokládám, že je to režijní vozidlo, tak zde souvislost bude). Ta silniční daň je přímo přiřaditelná k doplňkové činnosti - tedy souhlas s tím, že by to byl přímý náklad doplňkové činnosti.

25/1 2019 Odpisy a jejich finanční krytí zřizovatelem

Dobrý den, jsme PO zřízená obcí. Zřizovatel nám vždy posílal fin. prostředky na krytí odpisů. V letošním roce nám poslal fin. prostředky pouze ve výši poloviny odpisů. Účtovala jsem: odpisy 551/081(nebo 082) tvorba IF 401/416 převod fin. prostředků do IF 241 0140/241 0100 Následně se zřizovatel rozhodl, že nám již další fin. prostředky na krytí odpisů v roce 2018 nedá. Jak mám správně zaúčtovat, abych nevytvářela investiční fond, který není krytý fin. prostředky. Děkuji za odpověď. Hezký den!

Toto je vždy zdrojem diskusí a sporů, za které může MFČR díky nevyjasnění povahy fondů ....

Já bych při současné legislativě postupoval tak, že bych účtoval prvotně plnou tvorbu fondu s tím, že pokud nebudete mít fond na konci roku finančně krytý (mohli byste mít i jiné zdroje než od zřizovatele), tak ve výši nekrytí bych účtoval zápisem MD 416/Dal 648.

25/1 2019 FKSP - účtování příspěvku z FKSP na stravování zaměstnanců

Dobrý den, od letošního roku jsme se rozhodli příspívat zaměstnancům na stravování (obědy) ve výši 10 Kč. Cena oběda /potraviny/ je 27 Kč. Zaměstnanci si koupí obědy za cenu 17 Kč předem, účtujeme 241/324, na začátku následujícího měsíce na základě výkazu účtujeme předpis dle skutečně odebraných obědů 324/602. Bude tedy správně, když zároveň převedu na základě vnitřního úč.dokladu příspěvek z FKSP ve výši odebraných obědů x 10 Kč, účtovat 241/262, 324/602. Účtování čerpání příspěvku z FKSP 262/243, 412/324. Děkuji za odpověď.

Já si myslím, že to v zásadě možné je, jak popisujete (je to na podmínky neplátce DPH). Variantou by ještě bylo (a asi by to bylo o něco správnější), pokud by zálohy od zaměstnanců byly na účtu 333 - nicméně klidně bych i nechal Vaši variantu na 324. Tedy zůstatek na tomto účtu by představoval objem předplacených jídel v ceně 17 Kč.

U čerpání FKSP fakticky je to účtování přes 324 navíc - je to vlastně 412/602. Jen tady mám poznámku k okamžiku účtování - pokud stihnete ten peněžní převod až v dalším období (pokud by to přecházelo třeba přes rok, tak by ale 412/602 mělo být zaúčtováno ještě do období, kterého se stravování týká). Já si myslím, že je Vám toto plně jasné - nicméně raději na to upozorňuji, že to čerpání 412/602 může být dříve než převod peněz (někdo si tam přitom řeší třeba předpis přes nějakou 395 apod., aby si hlídal okruh FKSP ....).

25/1 2019 Obnova nemovité kulturní památky x technické zhodnocení

Dobrý den, dovoluji si na Vás obrátit s následujícím dotazem: Máme ve správě nemovitou kulturní památku, na které průběžně probíhá její údržba i obnova. Součástí této obnovy je i výměna čtyř původních toalet. Tyto toalety pořizujeme na základě kupní smlouvy s licenčním ujednáním od akademického sochaře – jedná se o zakázkovou výrobu přených replik (celkem pořizujeme 5 replik původních toalet a součástí smlouvy je i forma na jejich výrobu a poskytnutí licence. Kupní smlouvou jsou oceněny pouze repliky a jejich instalace; cena licence a formy není stanovena. Jak bychom to měli účetně zpracovat: Chápat výměnu toalet jako obnovu a čtyři toalety, které budou vyměněny zaúčtovat na 511 nebo jako technické zhodnocení památky? Zbývají – rezervní pátou toaletu evidovat na 112 nebo na 022 (cena je nad 40 tis. Kč)? Měli bychom se zabývat účtováním o licenci a formě, které nebyly ve smlouvě naceněny? Moc děkuji za názor

Je to dosti zajímavá otázka. Domnívám se, že byste v tomto případě měli účtovat spíše opravy - jedná se o zachování v původním stavu a nedochází k nějakému zlepšení parametrů.

Pokud se týká jedné toalety navíc, tak ta je podle mne náhradním dílem - tedy dal bych to na účet 112 (pokud správně chápu, pokud by bylo potřeba vyměnit nějakou z těch čtyřech, použila by se tato).

U té licence a formy - tady je to asi hodně sporné. Pokud bychom předpokládali, že podle této formy budou dále vyráběny případně další toalety (tedy nynější dodávka představuje skutečně dodávku  5 ks + formy určené pro další dodávky), tak by se správně část ceny měla dát asi na tu formu (tady by asi bylo potřeba dohodnout, kolik je cena za toalety a kolik za formu), potom by se ta forma podle ceny dala buď na 028 nebo 022. U té licence - já nevím - to je hodně ošemetné - pokud správně chápu, to je licence na to, že byste si prostřednictvím té formy mohli vyrobit další toalety? Pokud je to vázáno na tu formu, tak bych si to případně zahrnul do té formy ....

Ale opakuji - to vyčlenění ocenění formy (a k ní licence) bych začal dělat až tehdy, pokud by bylo pravděpodobné, že to budu využívat pro další výrobu. Pokud ne, tak bych to jako aktiva neuznal.

25/1 2019 Odvod investičního příspěvku od PO

Dobrý den, mám problém s účtováním příspěvku škole, která je zřízena obcí. Jelikož obec nemohla žádat, žádala škola o dotaci z IROPu na stavební úpravy vnitřních prostor budovy, kterou vlastní obec a škola ji má za 1,- Kč ročně v nájmu. Jelikož na tu investici škola neměla, obec jí poslala investiční příspěvek ve výši 881 tis. Kč - účtovala jsem 401/231 §3119 pol.6351. Po dokončení stavby škola zařadila majetek (stavební úpravy 021 a herní prvek 022) a požádala o dotaci 494 tis.Kč, inv.část 482 tis.Kč a neinvestiční 12 tis. Kč. Tato dotace 494 tis. Kč přišla na účet obce, proto jsem ho formou průtokové dotace přeposlala škole - účtovala jsem příjem 231 INV pol.4216, NIV pol.4116 / 375 DAL a výdej 375 MD / 231 INV pol.5336, NIV pol.6356. Zastupitelstvo se usneslo, že nařídí odvod části investičního příspěvku zpět obci a nařídilo odvod v celé výši dotace 494 tis.Kč, škola 21.12.2018 peníze odvedla zpět obci - účtovala jsem 494 tis.Kč 231 pol.2229 / INV 401 482 tis. Kč a NIV 672 12 tis.Kč. Paní krajské auditorce se nelíbí nařízení odvodu v celé částce dotace a posunula mi kvůli tomu i termín přezkoumání. A já si nejsem jistá účtováním. Prosím Vás o radu, jak to udělat, aby to bylo správně a také bych potřebovala pomoc s účtováním.

Možná se v tom trošku ztrácím - pokud jsem to správně pochopil - obec prvotně poslala škole 881 tis. Kč (asi kolik stála investice celkem) - tady je účtování v zásadě OK (jen by se správně měl udělat předpis MD 401/Dal 349 a platba MD 349/Dal 231 - nicméně výsledek je naprosto totožný), potom došlo k tomu, že škole přes vás byla  přeposlána dotace z IROP a nyní obec chce peníze zpět ve výši dotace s tím, že ve výši 494 tis. Kč to škola dostala již dvakrát. Pokud je to takto - rozumím tomu a souhlasím - je to ale ne vratka té dotace, co dostali z IROPu, ale odvod z fondu investic korigující původní investiční příspěvek - tedy celou částku zaúčtujete jako odvod z fondu investic - tedy 348/401 ve výši 494 tis. kč a MD 231/Dal 349 ve stejné výši při platbě. Celé na položku 2229.  

Určitě tam nemá co dělat ta 672.

25/1 2019 silniční daň

Dobrý den, škola pořídila nákladní automobil pro výuku autoškoly, 2 nápravy, hmotnost 12 tun. V pokynech k vyplnění dani silniční ods.2 je uvedeno, nad 11 tun do 12 tun částka 10.800 Kč a nad 12 tun do 13 tun 12.600 Kč. Z tohoto vyplývá, že silniční daň pro nás činí 10.800 Kč a můžeme uplatnit snížení o 100%, jedná se o výcvikové vozidlo, činnost je ztrátová. V pokynech odst. 9 je uvedeno, že silniční daň lze o 100 % snížit u nákladních automobilů s největší povolenou rychlostí nad 3,5 tuny a méně než 12 tun. Nevím jak mám posoudit hmotnost automobilu = 12 tun. Můžete mi prosím poradit. Děkuji

Nikdy jsem toto neřešil - nicméně myslím si, že pokud máte vozidlo přesně 12 tun, tak nemůžete použít odst. 9 - ten je pro méně než 12 tun. Myslím si, že se dostanete do odst. 10 - tedy potenciální snížení o 48% (případně pokud byste používali následně vozidlo i k doplňkové činnosti, tak zde budou jen obecná snížení podle odst. 6 - to je v prvních 36 měsících u nového auta také 48% ....)

24/1 2019 FKSP - Čerpání příspěvku na rekreaci od 1.1.2019

Dobrý den, měli bychom dotaz ohledně FKSP, konkrétně o Příspěvek na dovolenou a rekreaci podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. Byly provedeny nějaké změny u FKSP příspěvkových organizací - konkrétně u příspěvku na rekreaci od 1.1.2019 ? K vedení naší příspěvkové organizace se dostala informace, že od 1.1.2019 může zaměstnanec čerpat příspěvek na rekreaci pouze v případě, že je na faktuře uvedená mimo ubytování i strava. Pokud by zaměstnanec chtěl čerpat příspěvek jen na ubytování, tak by to nebylo možné. Je tomu skutečně tak? Hledali jsme odpověď na různých místech, ale tuto změnu jsme nikde nenašli. Předem děkujeme za odpověď

Vůbec netuším, z jakého důvodu by bylo možné přispívat na rekreaci pouze se stravováním. Vyhláška FKSP v tomto není změněna, problém není ani na straně zákona o dani z příjmů.

Jsem přesvědčen, že informace,, která se dostala k vedení Vaší PO a  o které hovoříte, je nějakým omylem.

24/1 2019 Vytvoření nového Portálu na webocých stránkách

Dobrý den, v knize "Dlouhodobý majetek ÚSC.." máte na str. 82 uvedeno, že doporučujete vytvoření webových stránek vykazovat v dlouhodobém nehmotném majetku. Chtěli bychom se zeptat, zda pořízení nového Portálu (nové záložky, která bude součástí stávajících webových stránek města) je možno vykázat v provozních nákladech? Jedná se o rozšíření funkčnosti webových stránek města, které byly v minulosti účtovány do nákladů. Děkujeme za odpověď

Toto všechno jsou hraniční věci - u těch webovek si také myslíme, že je to "spíše" majetek. Takže to, co popisujete, by podle mne bylo potenciálně TZ nehmotného majetku (neřešme, jak to bylo původně zaúčtováno) - tedy do 60 tis. kč bych to dával z provozu jako podlimitní TZ, nad 60 tis. kč jako investici. Berte to jako můj názor - je to dosti sporné.

23/1 2019 Kurzové rozdíly

Dobrý den, pořád mi není jasné jak mám zaúčtovat kurzové rozdíly. Proto uvádím jak jsem účtovala: pořízení drobného dlouhodobého majetku ze zahraničí v euro záloha 276,70 eur úhrada zálohy 314/241 7 334,68 Kč faktura došlá 558/321 7 334,68 Kč 321/314 7 334,68 Kč převedení drobného dlouhodobého majetku 028/088 7 334,68 Kč Nyní bych chtěla vyčíslit a zaúčtovat kurzové rozdíly k 31.12.2018. Můžete mi prosím napsat účtování.

Děkuji za doposlání příslušných informací - tedy v účetnictví máte kurs 25,765 - tímto kursem jste správně měli ocenit došlou fakturu a fakticky i platbu zálohy. Tedy částka by byla 7 129,18 Kč. Tou měla být prvotně oceněna záloha - tedy rozdíl mezi 7129,18 a zaplacenou částkou 7 334,68 Kč je kursový rozdíl. Na částku 7 129,18 by měl být také majetek správně oceněn.

Tedy pokud byste to chtěla napravit, tak rozdíl - tedy 205,50 Kč byste zaúčtovala 028/088 s minusem (tedy snížení) a dále minus MD 558 proti MD 563.

 

 

 

 

21/1 2019 Investiční příspěvek

Dobrý den, jsme PO zřízena obcí. Prosím o pomoc se zaúčtováním investičního příspěvku od zřizovatele. Byl schválen 18.12., ale nebyl odeslán. Je na akci v roce 2019. Pokud zaúčtuji 348/401, příjem v roce 2019 241/348,401/416, k 31.12.2018 nemám vyrovnané okruhy. Předem děkuji.

Ono není jasné, v jakém okamžiku účtovat ten předpis MD 348/Dal 401. MFČR toto nikdy jasně nesdělilo a najdeme argumenty jak pro zachycení pohledávky ještě do roku 2018, tak i účtovat až do roku 2019. Já k tomu říkám jediné - je potřeba dohodnout se se zřizovatelem, abyste to měli zrcadlově - totiž pokud zaúčtujete MD 348/Dal 401, on musí zaúčtovat MD 401/Dal 349 (jen poznamenávám, jak vnímám často jako zbytečné odsouhlasování pohledávek a závazků, tak zrovna odsouhlasení pohledávek a závazků mezi zřizovatelem a PO považuji za nesmírně užitečné).

Pokud se týká okruhů - zkuste na ně zapomenout (zejména pokud se bavíme o "investičním okruhu") - okruh 901 byl záležitostí účetnictví do 31. 12. 2009. Nyní neexistuje žádný investiční okruh (je řada případů, kdy to lze doložit). Tedy není vůbec problém v tom, že by bylo zaúčtováno MD 348/Dal 401 (hodnota 401 je zde kryta pohledávkou na 348).