Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

28/6 2019 Oprava zaúčtování odpisů transferu

Dobrý den, mám dotaz jak opravit účtování odpisů transferu. Navazuji tak na svůj dotaz ze dne 7.4.2019. Trochu to objasním: na účtech 401/416 byla v minulých letech zaúčtována celá částka odpisů (nikoliv rozdíl mezi účty 672 a 551), která byla vždy ihned vrácena na účet zřizovatele. Proto nelze již toto účtování stornovat nebo jinak napravit- vznikl by mínusový stav na účtu 416. Účet 401 je tak o 1,014 tis. Kč nižší než by měl být. Protože odpisy transferů budov a staveb jsou již od letošního roku účtovány tak, že z účtu 401 na účet 416 jsou převáděny částky ve výši rozdílu mezi účty 672 a 551, zvažujeme, zda nelze tuto chybu z minulých let napravit tak, že by jsme na účtech 401/416 přestali účtovat až do té doby než se účet 401 srovná a bude odpovídat skutečnosti. Jinak nám ten rozdíl 1,014 tis. Kč bude prostě viset. Teď si jen nejsme jistí, zda by nám zřizovatel měl posílat vratnou dotaci na odpisy nemovitostí, kdybychom na účtech 401/416 neúčtovali.

Takto - neúčtovat tu 401/416 bych asi správně podle předpisů neměl.

Vím, že jsme si psali toho 7. 4. nějaké alternativy - pro mne byla základní otázka, zda vám reálně ten 1 mil. Kč chybí (a předpokládám, že tomu tak je).  Takže myšlenka, že by zřizovatel posílal dál peníze i na odpisy (to by byla faktická podmínka té finanční sanace) a organizace by neproúčtovávala tvoru fondu, by byla vlastně postupnou opravou té původní nesprávnosti, kdy se 416 dělala moc velká (včetně té rozpuštěné dotace), by asi jako alternativa byla možná - fakticky by to přineslo postupné vyřešení problému. Ale upozorňuji - jdete mimo předpisy a pokud byste toto udělali, tak doporučuji jedině po domluvě se zřizovatelem, že to takto vyřešíte.

28/6 2019 kalkulace

Dobrý den, existuje nějaký postup jak počítat kalkulaci obědů v mateřské škole pro cizí? Byly by obědy pro dospělé, a obědy a svačiny pro děti pro soukromou mš. Mzdové náklady vezmu roční mzdy za kuchyň a podělím je počtem...obědů+svačin(nevím jak s počtem svačin...cena 1 oběda odpovídá 2svačinám)??? Režijní náklady celé školy podělím počtem obědů a svačin...

Vzorec na toto nikde neexistuje - vždy je to otázkou dosti velké kreativity a konkrétních podmínek daného stravování.

Prvotně ten problém obědy x svačiny - zde je celkem jednoznačně rozdílná pracnost, která vede také k odlišné nákladovosti v osobní a věcné režii. Děláme to většinou tak, že odhadujeme poměr pracnosti oběd x třeba ta svačina a potom počítáme podíl na přepočtené obědy. Zkusím naznačit - třeba budeme uvažovat 1000 obědů a 500 svačin. Z hlediska pracnosti odhadneme, že svačina je třeba 30% oběda (to si vymýšlím pro ilustraci - to je potřeba nějak dohadnout, případně podložit pro váš konkrétní provoz). Potom bychom náklady rozpočítávali na 1000 obědů + 0,3 * 500 = 1150 Kč a stanovovali bychom náklady ve věcné režii (případně osobní) na tento přepočtený oběd. Pokud bychom se potřebovali dostat k režijnímu nákladu na 1 svačinu, tak bychom potom náklad na přepočtený oběd vynásobili 0,3.

Druhá "zrada" spočívá v tom, zda začnete ještě zohledňovat rozdíl pracnosti mezi "vyváženým obědem ven" a "obědem ve vašem zařízení" - zase nevím, zda je to pro vás relevantní - tady jde třeba o otázku mytí nádobí, vybavení talíři ... (to je již o konkrétním stravovacím provozu). Někde jsme k tomu došli, že přepočítáváme vyvážená jídla s tím, že mají většinou nižší pracnost než obědy ve vlastním zařízení - jen to poznamenávám, že i toto může hrát roli.

28/6 2019 FKSP

Dobrý den, jak postupovat při rozpočtu FKSP. Pokud chceme vyčerpat co nejvíc, tak zvýšíme příspěvek na rekreaci. Ale mám strach že se mi může stát, že nebudu mít zrovna na účtě FKSP dostatek peněz na proplacení faktur, jelikož příspěvky se tvoří každý měsíc a dovolenou většinou čerpají všichni během léta(faktury jsou nejvíc v 6-7měsíci). Přispíváme jen na stravu, rekreaci, výročí 50 a 60 let.

Tak s tímto Vám neumím pomoci - podle mého názoru tady musíte mít vždy určitou finanční rezervu, abyste s tímto vyšli. Podle mého názoru nemůžeme postupovat tak, že bychom příspěvky na rekreaci financovali z provozního účtu a třeba za 3 měsíce to refundovali z FKSP (až tam peníze přitečou), stejně tak dle mého názoru nejde poslat  na účet FKSP peníze zálohově dopředu (třeba půl rok dopoředu).

Takže mi z toho vychází, že budete muset do toho jít vždy s nějakou rezervou, abyste se nerovnoměrným čerpáním v průběhu roku nedostali do situace, že jste skutečně v minusu a nemůžete aktivity proplácet.

27/6 2019 pronájmy

Naše PO pronajímá prostory pro pořádání akcí, pořádá kulturní akce a výstavní akce, na které prodává vstupenky. Mimo jiné pronajímá prostory pro coworking, a to tím způsobem, že zájemcům prodá vstupenku na celý den za 50 Kč, ve které je káva zdarma. Případně permanentku za 3 tis. Kč na měsíc, kde je v ceně i stálé uzamykatelné pracovní místo a vlastní skříňka. O všem je účtováno jako o vstupném na účet 602. Evidence těchto zájemců není. V pokladně jsou pokladní doklady s útržky ze vstupenek. Myslím si, že toto není o vstupném, ale o pronájmu. Děkuji, přeji hezký den.

Já mám jednu zkušenost z provozu COWOrkingového centra - pokud je ta organizace zhruba stejná, tak já bych se přikláněl k účtování na 602. Není to totiž klasický nájem - uživatelé nemají vyhrazeno konkrétní pracoviště jen výhradně pro sebe, ale různě si je střídají (přitom toto považuji za důležitější než ten výhradní prostor s uzamykatelnou skříňkou). Takže za mne bych zůstal u té 602 (i z pohledu DPH to nehodnotíme jako pronájem, ale poskytování služeb).

27/6 2019 fakturace na Slovensko

Dobrý den pane Nejezchlebe, přijede k nám partnerská škola ze Slovenska. Budeme jí fakturovat za ubytování, stravu a startovné. Jak to mám udělat s DPH?

Toto fakturujete klasicky s českou DPH. Místo plnění u služeb, které popisujete, je totiž podle §10, §10c a u toho startovného asi podle 10b v ČR - tedy v tomto případě se ke slovenskému odběrateli chováte naprosto stejně jako českému subjektu. 

26/6 2019 schválení v radě města

Dobrý den, je ze zákona povinné schvalovat v radě města příspěvkovým organizacím, jejichž jsme zřizovatelem např. schválení ceny oběda pro cizí strávníky, ceník pronájmu tělocvičny (hřiště), schválení výše úplaty v mateřské škole, družině tzv. školné. Moc děkujeme za odpověď

Není to povinností. Pokud si to nevymíníte třeba ve zřizovací listině, tak by schvalování ceníků mělo být v kompetenci ředitele PO.

26/6 2019 nákup investic z příspěvku Nadace OKD

Vážený pane Nejezchleb naše PO obdržela příspěvek od Nadace OKD na nákup kamerové lupy za 46 000,- Kč. 40 tis. činí příspěvek a 6 tis. činí naše spoluúčast. Zálohově jsme do banky obdrželi 30 tis. potřebovala bych poradit jak mám účtovat. Přečetla jsem tolik materiálů, ale nejsem z toho chytrá. Od zřizovatele jsme měli pokyn, že příspěvky od Nadace OKD máme účtovat jako dary, ale nepočítali s tím, že můžeme dostat příspěvek na nákup investic. A dále potřebujeme poradit v případě, že zaměstnanec bude užívat služební vozidlo k soukromým účelům. Dodanění do mzdy máme vyřešené, pohonné hmoty budeme účtovat ve faktuře na 335 a hradit to bude srážkou ze mzdy. Nevím jak správně stanovit cenu pohonných hmot a dále jestli to nemá nějaký vliv na DPH vozidla. Při nákupu vozidla jsme uplatnili krácené DPH. DPH z faktur za nákup pohonných hmot jí budeme účtovat v plné výši.

U investičních darů se již "vejdeme" do režimu investičních transferů (tedy s použitím účtu 403, zároveň jsme také v situaci, kdy investiční dar jde na účet 416). Takže nějak tomu budeme muset přizpůsobit účtování (raději rovnou upozorňuji - bude to trochu lidová tvořivost).

Asi základní varianta by mohla vypadat následovně:

přijetí 30 tis. kč - MD 241/Dal 374

                            MD 401/Dal 416

nákup té lupy (46 tis. kč)  - MD 042/Dal 321 a platba MD 321/Dal 241 a k tomu čerpání fondu MD 416/Dal 401 (a k tomu ještě případně zařazení do majetku).

zaúčtování dohadné položky - nárok na grant - MD 388/Dal 403 - 40 tis. Kč

vyúčtování grantu - MD 344/Dal 388 ve výši  40 tis. Kč a zúčtování zálohy - MD 374/Dal 344 ve výši 30 tis. Kč.

Doplatek grantu - MD 241/Dal 344 a dále MD 401/Dal 416 - ve výši 10.

Vycházím z toho, že ten grant se vyúčtovává - proto to dávám na 374 jako zálohu a ne hned do 403. Berte to jako názor.

K tomu druhému - tím, že to zaměstnanci vyúčtujete, tak na vyúčtování dáte DPH a potom souhlasím s tím, že není problém s uplatněním plného odpočtu DPH z nákupu PHM. Pokud se týká ceny - měli byste vzít aktuální cenu za kolik se nakupuje (případně průměr v tom měsíci nebo něco takového). Spíše bych nedoporučoval vzít to podle sazby dle cestovních náhrad (přeci jen je to vyhlašováno na celý rok a realita se může od aktuální situace dosti lišit). Jinak na odpočet DPH z pořízení auta to vliv nemá - jen když by se autem jezdilo pro soukromé účely podstatně více než podle původního předpokladu, tak bychom se mohli dostat při odchylce o více než 10 procentních bodů do potřeby vyrovnání odpočtu DPH podle §78. Víc mne v tomto nenapadá.

26/6 2019 technické zhodnocení

Prodlužuje se doba odepisování u nemovitosti, u které bylo provedeno technické zhodnocení? Budovy odepisujeme 100 let., je odepisována třeba 30 let, nyní technické zhodnocení. Bude se odepisovat celkem déle než 100 let? Nebo celkem 100 let? Ještě od zahraniční firmy jsme obdrželi grant za to, že jsme pořídili vybavení dílen. Musí se za to ale pořídit další vybavení. Jak účtovat? 241/374 nebo 372? použití pak 374/672?

K první záležitosti - to prodloužení životnosti u TZ skutečně doporučuji posuzovat v případě rozsáhlejších TZ. Ono ještě hodně záleží na tom, jak máte nastaveno odepisování. Totiž některé programy pracují s předem definovanou dobou od zařazení - tedy pamatují si, že třeba stavba byla pořízena v roce 2000 a doba odepisování je 100 let. Potom takový software má nastaveno, že v roce 2100 musí být stavba doodepsaná. Takže když někdo v roce 2095 udělá velké TZ, tak si takový software nastaví, že jej odepíše v průběhu 5 let, což vede zpravidla k nesmyslům. Jiné systémy si ale těch 100 let převedou na 1% odpisů z popřizovací ceny a tam se najednou ta doba odepisování sama začne natahovat - tedy potom se celkově odepisuje déle než 100 let (klidně si to matematicky zkuste). Já to popisuji kvůli tomu, že to prodlužování doby odepisování by mělo přicházet na řadu hlavně při první variantě nastavení, kterou popisuji (ale samozřejmě je vhodné někdy i při té druhé - jen to není tak zásadní).

Grant od té zahraniční firmy - tam se přiznám, že nemám dost informací - spíše by mne zajímalo, zda bychom neměli správně říci, že je to dar a pracovat s účtem 414 (stále pamatujme na to, že ČÚS 704 má jakoby přednost před ČÚS 703). Tedy pokud je to dar a my máme v ČÚS 704 napsáno, že dary účtujeme MD 241/Dal 414 (a použití potom 414/648), tak to má přednost před účtováním o transferu (byť osobně by se mi to účtování o dotaci a té 672 líbilo více ...). 

26/6 2019 Materiál x majetek

Dobrý den, před rokem jsme pořídili taneční koberec za 37 tis. Kč, který dle informací měl životnost do 1 roku, zaúčtovali jsme jako materiál. Nyní nastala situace, že z úsporných opatření koberec necháváme i protože není tak zničen, jak se předpokládalo. Musí se přeúčtovat do majetku?! Prosím o správný postup, jak k těmto situacím přistupovat.

Dle mého názoru ho přeúčtovat do majetku nemusíte - pokud jste měli na začátku prokazatelné důvody předpokládat, že životnost je menší než 1 rok (třeba tím, že dosud byla prováděna každoroční obměna), tak jste to na začátku vyhodnotili správně a není důvod nyní provádět korekci.

21/6 2019 FKSP

Přeji dobrý den. Organizace poskytuje z FKSP příspěvek na obědy, např. 24 Kč, do směrnice si dala tento text: „v kompetenci ředitele je výjimečně zvýšit či snížit nominální hodnotu poskytované stravenky v průběhu roku s ohledem na hospodaření organizace a v souladu s rozpočtovou kázní, resp. snížit či zvýšit příspěvek z FKSP na tuto stravenku." V praxi to znamená, že v prosinci přispějí na stravenky více než ostatní měsíce, např. 37 Kč a v lednu už zase 24 Kč. Je to možné? Děkuji za odpověď a přeji hezký víkend.

Já si myslím, že to žádný předpis nezakazuje a že se příspěvek z FKSP může měnit (co neumím řešit, zda to v podmínkách vašeho města nenaráží na nějaký schvalovací problém - třeba že si někdo vymínil, že podmínky FKSP se nějak schvalují apod. ...). Takže to hodnotím jako netradiční, ale právně možné.

21/6 2019 Prodej vyřazených knih

Dobrý den, u PO místně řízené proběhla veřejnosprávní kontrola zřizovatele. Organizace účtuje o prodeji vyřazených knih na účtu 644 ( výnosy z prodeje materiálu ). Kontrola konstatovala, že organizace porušila ČUS č. 707 bod 5.1.6., protože neúčtovala úbytek materiálu z titulu prodeje na účet 544 ( prodaný materiál ). Jak tuto operaci správně zaúčtovat? Děkuji

Já bych za sebe klidně účtoval dále na účet 644. Logicky nemůžeme účtovat MD 501/Dal 112, neboť dané knihy jsou již správně ve spotřebě tak, jak začaly být užívány (tedy účet 501). Nicméně stále splňují charakteristiku "materiálu" podle vyhlášky 410/2009 Sb. - viz §20 odst. 2 (majetek do limitu pro účtování na 028 s životností delší než 1 rok) - je to jakýsi "materiál v používání".

Účet 644 není obsahově vymezen ve vyhlášce - pouze je u něj uvedeno, že je to "výnos z prodeje materiálu" - tedy pokud se shodneme, že to má charakter materiálu, tak nelze rozporovat, pokud je to při prodeji na účet 644 zaúčtováno. Zároveň již ale správně nemám hodnotu zásob a proto nemohu účtovat na 544 (pokud by si někdo myslel, že by se sem dalo přeúčtovat z 501 původní pořizovací hodnota, tak to nedává logiku, neboť potom bychom na 544 měli původní hodnotu neopotřebovaných knih a na 644 tržbu ze starých knih).

Takže rekapituluji - myslím si, že to máte zaúčtováno v pořádku. Alternativa by ještě byla nasměrovat ty výnosy třeba na účet  649 (ale opakuji - to je alternativa - ne to, co by mělo být ...)

20/6 2019 FKSP

Příspěvková organizace nakoupila v rámci čerpání FKSP na vánoční večírek občerstvení – koláčky od nepodnikající osoby. Příspěvková organizace vystavila svůj výdajový pokladní doklad a jako přílohu dala potvrzení, na kterém bylo, že paní „Nováková“ prodává zástupci příspěvkové organizace koláčky, (počet ks, cena za jednotku a celková cena). Na potvrzení byly identifikační údaje příspěvkové organizace a jméno, příjmení, adresa, číslo občanského průkazu prodávajícího, datum a podpisy. Může být při čerpání z FKSP takové potvrzení jako příloha k výdajovému pokladnímu dokladu ve veřejné správě?

Dle mého názoru ano - podklad je dle mého názoru dostatečný. Nic mi nezakazuje provést nákup i od nepodnikající osoby.

20/6 2019 Cizí strávníci - doplňková činnost

Dobrý den, jsme PO (ZŠ, ZUŠ a MŠ), jejímž zřizovatelem je obec. Nejsme plátcem DPH. Uvažujeme o zavedení obědů pro cizí strávníky – tedy doplňkovou činnost. Posílám Vám návrh na směrnici, ve které uvádím i postup účtování. Můžete mi to prosím zkontrolovat, případně napsat opravu? Předem děkuji. Náš software umí rozdělit náklady a výnosy podle analytiky na hlavní a doplňkovou činnost. Využila bych analytiku na doplňkovou činnost i zavedení nového střediska. Potraviny 1/ faktury za potraviny: MD 111 / D 321; MD 321 / D 241 (u účtu 111 stejná analytika jako u hl. činnosti i středisko). 2/ potraviny na sklad: MD 112 / D 111 (u účtů 112 i 111 stejná analytika jako u hl. činnosti i středisko). 3/ výdej ze skladu do spotřeby: MD 501 (analytika i středisko doplň. činnosti) / D 112 (analytika i středisko hl. činnosti). 4/ tržba z doplňkové činnosti: MD 261 / D 324 (analytika i středisko hl. činnosti) nebo musí být oddělená tržba u nás v pokladně na doplň. činnost? 5/ předpis finanční normy stravné pro cizí strávníky: MD 324 / MD 602 (analytika pro doplň. činnost i středisko) __ Provozní režie a mzdová režie Společné náklady jsou prvotně zachycovány jako činnost hlavní. Ze společných nákladů měsíčně převedu mínusem částku, která vychází z kalkulace oběda z minulého roku (rozdělené na procenta) a plusem zaúčtuji na stejné účty ale doplňkové činnosti – viz. Tabulka: Cena oběda v Kč Rozdělení ceny bez potravin Finanční norma na potraviny 29 29 Náklady za r. 2018 Provozní režie Náklady na el. 117797 2,061622738 2 4,74% Náklady na vodu 124681 2,182102979 2 4,74% Náklady na teplo 438000 7,66565158 8 18,96% Náklady na materiál 58118,2 1,017154958 1 2,37% Náklady na prac. Oděvy 13233 0,231597186 0,2 0,47% Mzdová režie Náklady na mzdy + SP+ZP 1630173 Náhrada nemoc 6771 Kooperativa 5110 FKSP 24466,78 29,16659281 29 68,72% 100,00% 71,2 plus 1Kč 42,2 celkem bez potravin zisk Tj. příklad: Oběd bude stát 72,20Kč. Za měsíc září bude zakoupeno 10 obědů x 72,20 Kč = 722 Kč celkem, které půjdou do pokladny. Já spotřebou potravin odečtu 10 x 29 Kč = 290 Kč Dále odečtu 10 x 1 Kč zisku = 10 Kč A zbyde mně 422 Kč na rozdělení částky do nákladů (provozních a mzdových). Tj. např. když ze 422 Kč vypočítám 68,72% na mzdové náklady, vyjde mi, že bych měla vyplatit 290Kč na mzdy? Zisk z doplňkové činnosti se také po závěrce roku rozděluje do Fondu odměn a Rezervního fondu? Kalkulace oběda na další rok, v případě, že bude doplňková činnost, se zase počítá z nákladů z hlavní činnosti a počtu obědů z hlavní činnosti? Finanční normu (účet 602) započítávám do částky na případnou platbu DPH? Ještě jednou předem děkuji za kontrolu, případně opravu.

Já jen poznamenávám - budu dále předpokládat, že i po zahájení stravování pro cizí zůstanete neplátci DPH.

- operace 1 a 2 jsou naprosto v pořádku

- operace 3 - OK - na 501 rozdělíte analytikou spotřebu potravin pro hlavní a doplňkovou činnost

- operace 4 - inkaso OK - pokladnu určitě mějte jednu jedinou dohromady. Účet 324 bych si za sebe rozdělil analyticky na 324 za žáky a 324 za cizí strávníky (do budoucna by se mi to mohlo hodit, pokud bych se náhodou stal plátcem daně ...)

- operace 5 - výnos podle přehledu stravy - OK - pokud bude režim takový, že všichni musí mít předplaceno (pokud by mohla být i varianta, že někdo předplacneo mít nebude a oběd stejně odebere - potom ještě musíte uvažovat s dopředepsáním MD 311/Dal 602).

Teď ke kalkulaci a vyčíslení, jaké objemy převádět. Nevím, jaké máte konkrétní náklady a jak to počítáte - předpokládám, že to jsou náklady úseku stravy / počty obědů. Určitě by mi do věcné režie ještě měly jít náklady na odpisy majetku a  náklady na opravy (jak budovy ŠJ a kuchyně, tak ale i opravy kuchyňského zařízení). Stejně tak mohu mít náklady na 558 (vybavení DKP ...). Nicméně je to kalkulace z 2018 a z toho může plynout nepřesnost - řada nákladů se nyní zvyšuje (je to vidět třeba u cen tepla, elektriky ...) - tak nevím, zda tam nejdete při tom výpočtu na "knop" - totiž správně asi máte udělat kalkulaci jako podklad pro cenu jídla , nicméně to rozdělování společných nákladů ve 2019 by asi správně mělo jít podle skutečných nákladů roku 2019 - tedy přehozy mezi analytikami 501, 502, ale i 521 .... Pokud to někdo v roce 2019 převádí podle kalkulace z dat roku 2018, tak mu hrozí, že převádí náklady, které nemá (a může převádět buď moc nebo málo) - sice to potom vypadá velice "hezky", nicméně na druhou stranu to nemá v zásadě nějakou vypovídací schopnost.

Zisk z doplňkové činnosti je součást hospodářského výsledku, který rozdělujete jako celek (do fondů, případně ho necháváte jako nerozdělený).

Tu kalkulaci v dalším období asi budete zase počítat z celkových nákladů a celkového počtu obědů (nicméně podotýkám - ono v praxi může být řada nejrůznějších propočtů a koeficientů, zejména pokud jsou obědy pro cizí třeba vyváženy ven - potom najednou mi tyto obědy vedou k jiné pracnosti a jiným nákladům - třeba nemyji nádobí - talíře, příbory, nepotřebuji vytápět prostor jídelny apod. - tedy různými koeficienty se toto může zohledňovat - jen na toto upozorňuji, protože v praxi to v řadě případů je u kalkulací velice tvůrčím procesem).

Poslední otázka - tam úplně nerozumím - tržba za oběd pro cizí strávníky (mimo školní stravování) bude započtena do obratu pro DPH (hranice 1 mil. Kč) - stejně jako to, co uhradí učitel za oběd ...

19/6 2019 Poskytnutí služby formou sponzorského daru

Dobrý den, prosím o názor. Získali jsme dotaci k výstavě z Česko-německého fondu budoucnosti, kterou budeme vyúčtovávát. Dalším přispěvatelem je spol. s r.o., která by chtěla zajistit přepravu exponátů z Německa (nelze ji fakturovat, protože nemá na dopravu licenci) na vlastní náklady. Na tuto částku by chtěla společnost uzavřít sponzorskou smlouvu nebo darovací smlouvu, kde nebude probíhat tok peněz bude poskytnuta služba, která je součástí našich procentního určení nákladů z vlastních zdrojů k vyúčtování dotace. Je to tak vůbec možné, jak budeme dokládat kalkulaci dopravy, jak o tom účtovat. Děkuji.

Napadá mne jediná možnost - uzavře se smlouva na dar, kde se popíše charakter daru - doprava a přímo do smlouvy se tento dar ocení (měla by to být nějaká obvyklá cena dopravy tohoto typu). Ve vazbě na realizaci dopravy (nějaké potvrzení od dopravce, že dne .......... realizoval dopravu dle smlouvy) bych potom účtoval MD 518/Dal 649.

17/6 2019 Darování služby

Jsme ZŠ a MŠ, zřizovatelem je město, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Prosím o radu jak účtovat (všechny kroky) poskytnutý dar – doprava žáků na výlet. Na základě darovací smlouvy nám dopravce daruje dopravu žáků na školní výlet ve výši 3.100,- Kč. U darovací smlouvy je i podrobný rozpis nákladů dopravy. Smlouva sepsána 1.6.2019. Darovací smlouva byla předána zřizovateli ke schválení – rada města bude až 26.6. Očekáváme schválení darovací smlouvy. Doprava žáků byla uskutečněna dne 14.6.

Budu upřímný - správně by nejprve mělo dojít ke schválení daru a teprve potom by dar měl být poskytnut. Nicméně plně Vám rozumím, v jaké jste situaci - takže to budete mít datumově trochu přeházeno ...

Za sebe na základě uskutečnění přepravy (v okamžiku, kdy splní závazek bezplatné dopravy žáků - tedy pokud vše proběhne správně, tak 14.6.) bych účtoval MD 518/Dal 649 (interní doklad, k němu přiložil darovací smlouvu ...).