Dokumenty ke stažení

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet seznam dokumentů ke stažení, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, musíte se zaregistrovat, případně se přihlásit.

Dokument Formát Publikováno
Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení MS Word 27.11.2018
Přehled informací finanční správy k DPH pro USC a PO MS Excel 24.11.2018
Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty MS Word 23.11.2018
Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 11_2018 MS Word 22.11.2018
Náklady USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
Výnosy USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
Daň silniční - předmět daně - aktualizace 2018 MS Word 02.11.2018
Zápis skutečného vlastníka do OR MS Word 29.10.2018
Užívání cizího majetku, TZ na cizím majetku - úč. a daně MS Word 12.10.2018
Příloha k účetní závěrce PO - textové části MS Word 12.10.2018
Fondy PO - účetní příklady - aktualizace 2018 MS Excel 09.10.2018
Dlouhodobý majetek - vyřazování, pořizování MS Word 08.10.2018
Dotazy a odpovědi www.pouctuje.cz -1. pol. 2018 - výběr MS Word 08.10.2018
Veřejné zakázky - uveřejňování smluv na profilu zadavatele MS Word 02.10.2018
Závěrkové práce PO - odškrtávací seznam aktualizace 2018 MS Word 02.10.2018
DPH u PO - námět postupu "stávám se plátcem" aktualizace MS Word 01.10.2018
Varianty předfinancování dotací od zřizovatelů - aktualizace MS Word 25.09.2018
Interpretace Národní účetní rady - inspirace MS Word 30.08.2018
Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 8_2018 MS Excel 09.08.2018
Judikatura soudů ČR k daním USC a PO výběr 7_2018 MS Excel 09.08.2018
Archiv Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 7_2018 MS Word 09.08.2018
Manuál k DPH č. 10 - PDP - aktualizace červenec 2018 MS Word 13.07.2018
Vypořádání připomínek k daňovým zákonům 2019 - výběr s komen MS Word 08.05.2018
Masáže hrazené z FKSP (soc fondu), přidanění u zaměstnanců MS Word 05.05.2018
Manuál k DPH č. 6 - základ daně - dopl k přeúč (§36 odst.11) MS Word 30.04.2018
Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - duben - komentář MS Word 17.04.2018
Inspirace směrnice - podrozvaha MS Word 17.04.2018
Dotazy PO účtuje výběr 2. pololetí 2017 MS Word 12.04.2018
Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 3_2018 MS Excel 12.04.2018
DPPO - slevy na dani zaměstnání TP- příklad finanční správy PDF 27.03.2018
Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - únor - komentář MS Word 03.02.2018
2018 Významnost MS Word 10.01.2018
2018 Účetní zásady MS Word 10.01.2018
2018 Významnost, příl. 1 přehled dle předpisů a názorů MF MS Excel 10.01.2018
Inventarizace - odsouhlasení pohledávek - vzor MS Word 08.01.2018
ČUS 706 - opravné položky a odpis pohl aktual 1_2018 MS Word 08.01.2018
Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 12_2017 MS Excel 06.01.2018
Archiv Judikatura k probl oprav a TZ aktualizace 12_2017 MS Word 06.01.2018
Daňové odpisy PO - úvahy k nastavení MS Word 05.01.2018
Inventarizace PO - směrnice 2017 MS Word 05.01.2018
Inventarizace PO - plán inventur 2017 MS Word 05.01.2018
Inventarizace PO - závěrečná zpráva 2017 MS Word 05.01.2018
Inventarizace PO - inventurní soupis 2017 MS Excel 05.01.2018
Daň z příjmů PO - aktualizace prosinec 2017 MS Word 28.12.2017
Dotace EU - provozní - nespotřebované předf. - rozvaha MS Word 22.12.2017
Inventury - účty 401, 406, 408 ... - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
Inventury - účty s nulovými zůstatky - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
Novela vyhlášky 410_2009 pro 2018 - komentář MS Word 06.12.2017
Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 10_2017 MS Excel 07.11.2017
Výběr z vypořádání připomínek novely vyhl. 410/2009 pro 2018 MS Word 06.11.2017
Rozpočet PO - zpráv yMF 7/2017 PDF 04.11.2017
Archiv Judikat. soudů ČR v dan. (PO a USC) - rijen 2017 MS Excel 19.10.2017
Odpovědi MF k rozpočtové odpovědnosti s koment. (vč. PO) MS Word 12.10.2017
Dotazy PO účtuje výběr 1. pololetí 2017 MS Word 29.09.2017
Pozemky - vybrané specifické operace MS Word 26.09.2017
Inspirace - pravidla rozpočtu pro PO 2. úprava MS Word 15.09.2017
Archiv Judikatura k probl oprav a TZ aktualizace 8_2017 MS Word 28.08.2017
Manuál k DPH č. 16 - vztahy k zahraničí - základy MS Word 17.08.2017
Manuál k DPH č. 8 - nájmy aktualizace 7_2017 MS Word 31.07.2017
Manuál č. 3 - obrat, registrace k DPH - aktualizace 7_2017 MS Word 31.07.2017
Manuál k DPH č. 2 - rozdělení činností - aktual 7_2017 MS Word 31.07.2017
Manuál k DPH č. 1 - právní východiska aktualizace 7_2017 MS Word 31.07.2017
Manuál k DPH č. 11 - ručení za daň - aktual 7_2017 MS Word 28.07.2017
Manuál k DPH č. 15 - evidenční pov a doklady aktual 7_2017 MS Word 28.07.2017
Manuál k DPH č. 12 - odpočty DPH obecné aktual 7_2017 MS Word 25.07.2017
Manuál k DPH a USC č. 14 - vyrovnání odpočtu aktual 7_2017 MS Word 24.07.2017
2017 Zveřejňování účetní závěrky MS Word 24.07.2017
Archiv Manuál k DPH č. 10 - PDP - aktualizace červen 2017 MS Word 08.06.2017
Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - květen - komentář MS Word 07.06.2017
Judikat. soudů ČR v dan. (výb. pro PO a USC) - květen 2017 MS Excel 07.06.2017
Manuál k DPH č. 4 - DUZP - aktualizace květen 2017 MS Word 29.05.2017
Manuál k DPH č. 5 - sazby DPH - aktualizace květen 2017 MS Word 17.05.2017
Odvod z fondu investic PO MS Word 10.05.2017
Převod nemovitostí - okamžik uskutečnění úč. př. MS Word 05.05.2017
Manuál k DPH a USC č. 9 - převod nemov duben 2017 MS Word 26.04.2017
ArchivJudikatura k problematice oprav a TZ MS Word 24.04.2017
Zamyšlení akruální princip x princip opatrnosti MS Word 21.04.2017
ArchivJudikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 3_2017 MS Excel 08.04.2017
Novela zákona o dani z příjmů 2017 - komentář MS Word 05.04.2017
2017 RS - zákony o rozpočtové odpovědnosti - výklad MS Word 14.03.2017
Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - komentář k vybran MS Word 06.03.2017
Zastavený majetek, majetek zatížený věcným břemenem - AÚ MS Word 27.02.2017
Novela zákona 250/2000 Sb. pro PO - rozp. proces (1. úprava) MS Word 19.02.2017
Inspirace - pravidla rozpočtu pro PO 1. úprava MS Word 19.02.2017
ArchivInspirace - pravidla rozpočtu pro PO MS Word 09.02.2017
ArchivNovela 250/2000 Sb. pro PO - rozp. proces (první mat) MS Word 07.02.2017
Dotazy PO účtuje výběr 2016 MS Word 27.01.2017
Dotaz SMO - účetní a daňové dopady registr smluv MS Word 25.01.2017
Odpověď MFČR na dotaz SMO - registr smluv (účto a daně) PDF 25.01.2017
Dotazy PO účtuje výběr 2015 MS Word 21.01.2017
Odpisování dlouh. majetku pro PO aktualizace 2017 MS Word 17.01.2017
Archiv Příloha k účetní závěrce - textové části 2016 (2017) MS Word 11.01.2017
Provozní dotace PO - aktualizace 2017 MS Word 06.01.2017
ČUS 703 (Transfery) - vysvětlení principů a pojmů MS Word 28.12.2016
ArchivČUS 706 - opravné položky a odpis pohl aktual 2016 MS Word 16.12.2016
2016 - právo stavby, VB 2014- aktuálně 2016 MS Word 16.12.2016
Účet 403 v podmínkách roku 2016 - pro PO korekce 19.12. MS Word 12.12.2016
Výnosy PO v oblasti školství - některé případy MS Word 05.12.2016
DPH - Odpověď GFŘ na dotazy SMO (listopad 2016) PDF 05.12.2016
Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 11_2016 MS Excel 01.12.2016
2016 - některé kontroly v závěrce MS Excel 28.11.2016
Cizí měny v účetnictví PO a USC MS Word 17.11.2016
Zákon o rozpočtové odpovědnosti - prvotní roz korekce MS Word 08.11.2016
Zásoby - několik poznámek k účtování MS Word 29.10.2016
Opravy nesprávností minulých let a použití 408 MS Word 25.10.2016
DPH - krátký komentář k dotazům a odp. GFŘ k §56 MS Word 19.10.2016
2016 - dlouhodobý majetek - stavby - aktualizace 2016 MS Word 13.10.2016
Archiv2016 Zákon o řízení a kontrole - dův zpr - příprava PDF 25.09.2016
Dotazy a odpovědi GFŘ k § 56 PDF 22.09.2016
Odpověď MFČR na podněty k novelizaci 250/2000 PDF 14.09.2016
ArchivManuál k DPH a USC č. 9 - převod nemov srpen 2016 MS Word 06.09.2016
Okamžik uskutečnění účetního případu srpen 2016 MS Excel 30.08.2016
Registr smluv - materiál Ministerstva vnitra II PDF 20.06.2016
Registr smluv - materiál Ministerstva vnitra PDF 23.05.2016
DPH - Dotaz SMO na §56 z ledna 2016 MS Word 18.05.2016
DPH - odpověď GFŘ na dotaz SMO k §56 z ledna 2016 PDF 18.05.2016
Výtah připomínek k novelizaci daňových zák. 2017 (USC a PO) MS Word 16.05.2016
Vypořádání připomínek k novele daň zákonů 2017 MS Word 12.05.2016
Návrh novely daňových zákonů 2017 MS Word 12.05.2016
2016 komentář k metodice MF k ČUS 703 a 704 MS Word 30.04.2016
Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 4_2016 MS Excel 27.04.2016
Potravinové limity u jídelen - plátců DPH (poznámky) MS Word 18.04.2016
DPH - vybrané aspekty vztahu k zahraničí - zaměření ŠKOLY MS Word 16.04.2016
ArchivMalá novela zákona o DPH 2016 (v souvislosti s EET) MS Word 13.04.2016
Materiál MFČR - věcná břemena PDF 06.04.2016
"Prodeje" čipů v účetnictví MS Word 05.04.2016
ArchivStanovisko GFŘ - bezúplatné příjmy z využívání maj PDF 18.03.2016
ArchivKoordinační výbor KDP - bezúplatné příjmy PDF 09.03.2016
Rozbor novely ČÚS 2016 MS Word 04.02.2016
ArchivRekapitulace majetkoprávních vzt. zřizov. x PO MS Word 13.01.2016
ArchivDaň z příjmů PO - aktualizace leden 2016 MS Word 09.01.2016
Novela vyhlášky 410/2009 Sb. od roku 2016 MS Word 28.12.2015
ArchivManuál k DPH pro USC a PO - část 9 přev nemov akt 2016 MS Word 22.12.2015
Info GFŘ - DPH u nemovitostí od 2016 PDF 22.12.2015
Zákon o registru smluv - upozornění MS Word 15.12.2015
Odpověď MF k podnětu novelizace zákona 250/2000 PDF 15.12.2015
Odpověď GFŘ ke kontrolnímu hlášení - náhradní kontakt PDF 12.12.2015
Námět pro směrnice - cizoměnové oper PO - aktualizace 2015 MS Word 07.12.2015
2016 - PAP 2016 návrh tabulek MS Excel 04.12.2015
2016 PAP komentář - prvotní informace MS Word 04.12.2015
ArchivBezúplatná nabytí majetku a daň z příjmů MS Word 24.11.2015
Námět pro směrnice - dlouhodobý maj PO - aktualizace 2015 MS Word 13.11.2015
Nařízení vlády - opravy bytu 2016 MS Word 13.11.2015
Námět pro směrnice - zásoby PO - aktualizace 2015 MS Word 02.11.2015
Podklad k anketě k otázkám zákona 250/2000 MS Word 20.10.2015
Archiv Manuál kDPH pro USC a PO - část 15 evi zál. a doklady MS Word 02.10.2015
Archiv Man. k DPH pro USC a PO - část 14 - následné úpr. odp MS Word 21.09.2015
Připravované nařízení - drobné opravy byty- upozornění MS Word 14.09.2015
Novela zákona o účetnictví 2016 - stručný přehled změn MS Word 09.09.2015
Manuál k DPH pro USC a PO - část 13 druhy odpočtů MS Word 08.09.2015
Archiv Manuál k DPH pro USC a PO - část 12 odpočty - základy MS Word 04.09.2015
Archiv Manuál k DPH pro USC a PO - část 11 ručení za daň MS Word 02.09.2015
ArchivManuál k DPH pro USC a PO - část 10 PDP MS Word 28.08.2015
ArchivManuál k DPH pro USC a PO - část 9 převod nemovitostí MS Word 25.08.2015
ArchivNávrh novely daně z nab nemov. - stav po připomínkách MS Word 15.08.2015
Manuál k DPH pro USC a PO - část 7 provádění oprav MS Word 14.08.2015
Archiv Manuál k DPH pro USC a PO - část 8 nájem MS Word 14.08.2015
Manuál k DPH pro USC a PO - část 6 základ daně MS Word 05.08.2015
Archiv Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 7_2015 MS Excel 03.08.2015
§56 od 2016 dotazy na MF z 06_2015 MS Word 30.07.2015
§56 od 2016 odpověd z MF z 07_2015 PDF 30.07.2015
ArchivNepeněžní příjmy - dotaz na MF z 6_2015 MS Word 29.07.2015
ArchivNepeněžní příjmy - odpověď MF na dotazy 7_2015 PDF 29.07.2015
ArchivDPH u nemovitostí 2015 - prvotní úvahy k informaci GFŘ MS Word 16.07.2015
Archiv Manuál k DPH pro USC a PO - část 5 sazby daně MS Word 16.07.2015
ArchivInfo GFŘ - převody staveb a nájem v podmínkách 2015 PDF 14.07.2015
Archiv Manuál k DPH pro USC a PO - část 4 DUZP MS Word 25.06.2015
Archiv Manuál k DPH pro USC a PO - část 3 obrat, registrace MS Word 11.06.2015
ArchivManuál k DPH pro USC a PO - část 2 rozdělení činností MS Word 28.05.2015
ArchivManuál k DPH pro USC a PO - část 1 právní východiska MS Word 19.05.2015
ArchivPrvní informace GFŘ - kontrolní hlášení DPH PDF 15.05.2015
První návrh formuláře kontrolního hlášení (DPH) PDF 15.05.2015
Archiv Příklad - předfinancování dotace EU zř - varianta MS Word 06.05.2015
Judikatura NSS pro PO (daně) aktualizace 4/2015 MS Excel 01.05.2015
Archiv 2015 - dlouhodobý majetek - stavby MS Word 19.02.2015
2015 - Novela zákona č.250/2000 Sb. komentář MS Word 10.02.2015
Novela vyhl 410/2009 Sb - 2015 - významnější změny OPRAVA MS Word 23.01.2015
2015 Novela zákona o DPH - přehled změn MS Excel 09.01.2015
2015 Podrozvahové účty převod 2014/2015 MS Excel 07.01.2015
2015 ČÚS pro rok 2015 - rozbor opravený MS Word 05.01.2015
ArchivRekapitulace - maj vztahy k PO a daň z příjmů 2015 MS Word 23.12.2014
ArchivRekapitulace - maj vztahy k PO a daň z příjmů 2015 MS Word 23.12.2014
Novela vyhlášky 410/2009 Sb pro rok 2015 - významnější změny MS Word 23.12.2014
Reakce MFČR na dopisy - vztahy k PO a rok 2015 PDF 23.12.2014
ArchivKoncept dopisu na MF ke zd 2015 - první část MS Word 28.11.2014
ArchivKoncept dopisu na MF ke zd 2015 -druhá část MS Word 28.11.2014
ArchivJudikáty NSS - příspěvkové organizace (některé) MS Excel 17.11.2014
2014 DM soubory movitých věcí MS Word 03.11.2014
ArchivNovela zákona o dani z příjmů - 2015 pro ÚSC a PO MS Word 27.10.2014
Vedení vypůjčeného majetku na podrozvaze PO - analýza MS Word 20.10.2014
2014 Dlouhodobý majetek TZ x oprava MS Word 14.10.2014
Archiv2014 Dlouhodobý majetek - TZ na cizím majetku MS Word 13.10.2014
2014 Metodika PAP 7_2014 PDF 12.10.2014
2014 Dlouhodobý majetek - součást staveb MS Word 29.09.2014
2014 Odpisy a nulová zůstatková cena MS Word 21.09.2014
Archiv 2014 VB, právo stavby III MS Word 14.09.2014
Pokyn GFŘ D-17 - sazby porušení rozpočtové kázně PDF 02.09.2014
Stanovisko MVČR - kontrola zřízených PO 2014 PDF 29.08.2014
ArchivDaň z příjmů 2014 - metodika pro sestavení přiznání MS Word 06.08.2014
Archiv2014 Přehled oficiálních dokum finanční správy k DPH MS Excel 21.07.2014
DPH - anotace k koordinačních výborů 2013 MS Word 21.07.2014
ArchivDPH - judikatura ESD - aktualizace 7/2014 MS Excel 17.07.2014
ArchivDPH Převody pozemků a staveb 2014 (výhled 2015) MS Word 12.06.2014
ArchivDotaz - autorské honoráře 2 (SMO) MS Word 07.05.2014
ArchivAutorské honoráře - odpověď GFŘ II (SMO) PDF 07.05.2014
ArchivAutorské honoráře - srážková daň - koordin. výbor PDF 02.05.2014
ArchivDotaz - autorské honoráře (SMO) MS Word 01.04.2014
Smlouva hrobové místo - vzor NOZ MS Word 01.04.2014
ArchivAutorské honoráře - odpověď GFŘ (SMO) PDF 01.04.2014
Aktualizace odpisového plánu 2015 (2014) - PO MS Word 24.03.2014
Archiv 2014 PAP tabulky MS Excel 18.03.2014
Hospodářský výsledek x zlepšený hospodářský výsl u PO MS Word 11.03.2014
Archiv 2014 PO a účet 403 MS Word 10.03.2014
ArchivSrážková daň u autorských honorářů 2014 MS Word 21.02.2014
Úroky z účtů u PO od 1. 1. 2014 MS Word 17.02.2014
Archiv 2014 PAP - část metodiky - pracovní materiál MS Word 10.02.2014
Archiv Inspirace směrnice - cizoměnové operace MS Word 01.02.2014
Archiv Inspirace směrnice - zásoby MS Word 01.02.2014
Archiv Inspirace směrnice - dlouhodobý majetek MS Word 01.02.2014
Inspirace směrnice - časové rozlišení MS Word 01.02.2014
Inspirace směrnice - účtování pohledávek MS Word 01.02.2014
2014 ČUS změny FZ 1/2014 MS Word 26.01.2014
Archiv Zrušení registrace k DPH - vybrané otázky MS Word 23.01.2014
Finanční zpravodaj 1/2014 - novelizace ČÚS PDF 23.01.2014
2014 Rozbor fond oprav SVBJ MS Word 14.01.2014
2013 Inventarizace - sumář výkladů MS Word 14.01.2014
ArchivZdanění darů od 1.1.2014 (zaměření na PO) MS Word 06.01.2014
2014 Novela č. 473/2013 vyhlášky č. 410/2009 - přehled změn MS Word 04.01.2014
ArchivInventarizace - nulové zůstatky účtů komentář MS Word 03.01.2014
Inventarizace - seznamy účtů s nulovými zůstatky MS Excel 03.01.2014
ArchivMateriál MFČR - metodika provádění veř. kontrol 2014 PDF 21.12.2013
Archiv2014 Dary a daně od 2014 u ÚSC a PO MS Word 20.12.2013
2014 Vypořádání přip. 410/2009 Sb. k novele od 1.1.2014 MS Word 15.12.2013
ArchivGFŘ - info k §56 od 2014 MF PDF 09.12.2013
Archiv2014 Převody pozemků a změny v DPH MS Word 03.12.2013
2014 NOZ - vztahy mezi zřiz. a PO - užívání poz. a staveb MS Word 23.11.2013
ArchivInventarizace - vyjádření k účtům 401, 406, 408 MS Word 16.11.2013
Archiv ČÚS 710 - detailní rozbor MS Word 07.11.2013
Archiv ČÚS 710 - příklady v EXCELL (z rozboru) MS Excel 07.11.2013
Archiv 2013 ČÚS 710 DM - základní přehled MS Word 06.11.2013
DPH - Žádost o přechod na čtvrtl. plátc. - prvoplátci2013 MS Word 21.10.2013
Směrnice - schvalování účetních závěrek zřízených PO MS Word 14.10.2013
ArchivFin. zpr. č. 6_2012 - ČÚS 709 a 710 PDF 11.10.2013
2013 MF odpovědi k účetnictví od 2010 s komentářem MS Word 06.10.2013
ArchivDPH u PO - námět k situaci "stávám se plátcem" MS Word 02.10.2013
Pomůcka - výpočet OP k rozvahovému dni MS Excel 30.09.2013
Archiv2013 Přehled ofici. dokumentů finanční správy k DPH MS Excel 02.09.2013
2013 Schvalovací vyhlaška - vypořádání připomínek výběr MS Word 21.08.2013
Schvalovací vyhláška - rozbor pro PO MS Word 20.08.2013
Schvalovací vyhláška - text vyhlášky MS Word 30.07.2013
ArchivDPH - judikáty ESD výběr MS Excel 29.07.2013
Výběr z vypoř. přip. k novele 250/2000 Sb. MS Word 24.07.2013
DPH - anotace z koordinačních výborů 2009 - USC,PO MS Word 22.07.2013
DPH - anotace z koordinačních výborů 2008 - USC,PO MS Word 22.07.2013
DPH - judikát - koupaliště a osvobozené plnění PDF 22.07.2013
Inventurní soupisy - úvaha o podpisech (2012) MS Word 01.07.2013
Názor - výběrová řízení - potraviny pro ŠJ či DD PDF 22.06.2013
ArchivDotace EU - uctovani MS Word 22.05.2013
ArchivDPPO u PO - aktualizovaný výklad 2012, 2013 MS Word 04.05.2013
Zamyšlení - fondy - peníze nebo vlastní zdroje MS Word 17.04.2013
Archiv Účet 403 u PO v roce 2013 - článek pro UNES MS Word 10.04.2013
Info GFŘ - pravidla pro fakturaci 2013 PDF 01.04.2013
Materiál GFŘ - dotazy k daňovým dokl 2013 PDF 01.04.2013
ArchivInfo GFŘ - odklad ručení u plateb PDF 29.03.2013
Zákon - účtování služeb s pronájmem bytů MS Word 13.03.2013
info GFŘ - ručení za DPH 2013 PDF 13.03.2013
Číselník CZ-NACE - pomoc při zaklasifikaci CZ-CPA PDF 27.02.2013
Poukázky jako nepeněžní plnění - závěr Kord. výboru MS Word 20.02.2013
DPH - anotace z koordinačních výborů 2011 - USC,PO MS Word 09.02.2013
DPH - anotace z koordinačních výborů 2012 - USC,PO MS Word 08.02.2013
Komentář k tabulce - DPH - námět na sledování §78 MS Word 26.01.2013
Informace GFŘ - nespolehlivý plátce (leden 2013) PDF 25.01.2013
Námět k DPH - tabulka pro sledování §78 MS Excel 23.01.2013
Archiv 2012 - některé kontrolní vazby závěrky PO MS Excel 16.01.2013
ArchivZadávání veřejných zakázek 2012, 2013 - rekapitulace MS Word 09.01.2013
Archiv2013 DPH - daňové doklady MS Word 03.01.2013
Archiv2013 DPH - nespolehlivý plátce MS Word 03.01.2013
Archiv2013 DPH - registrace plátce MS Word 03.01.2013
Archiv2013 DPH - ostatní části novely MS Word 03.01.2013
Archiv2013 DPH - odpočty MS Word 03.01.2013
ArchivNovela DPH 2013 - převod staveb §56 MS Word 27.12.2012
Novela vyhlášky 410/2009 Sb. - 2013 - komentář MS Word 26.12.2012
Novely vyhlášek 383 a 410 pro rok 2013 - znění dle sbírky MS Word 21.12.2012
2013 ČÚS novela 701,4,6,7 - rozbor MS Word 12.12.2012
ArchivDPH a nájmy - Judikát ESD k problematice služeb MS Word 05.12.2012
Finanční zpravodaj 8/2012 - novela ČÚS 706, 707... od 2013 PDF 03.12.2012
ArchivČÚ 709 - Vlastní zdroje rozbor (od 1. 1. 2013) MS Word 22.10.2012
Archiv2012 PAP a KRK MS Word 14.10.2012
Archiv Aktualizovaný odpisový pláín s komentářem MS Word 11.10.2012
Přenesená d. pov. - vazba na čerpání dotace MS Word 03.10.2012
Achiv Příloha k účetní závěrce - textové části 2012 MS Word 19.09.2012
Archiv Závěrkové práce PO - 2012 MS Word 19.09.2012
Archiv Inventarizace PO - směrnice 2012 MS Word 19.09.2012
ArchivFondy PO - vybrané příklady MS Excel 19.09.2012
Archiv Inventarizace PO - inventurní soupis 2012 MS Excel 19.09.2012
Archiv Inventarizace PO - závěrečná zpráva 2012 MS Word 19.09.2012
Archiv Inventarizace PO - plán inventur 2012 MS Word 19.09.2012
Archiv Výnosy PO v oblasti školství - vybrané příklady MS Excel 19.09.2012
Archiv Aplikace ČÚS 708 a problematika 406 pro PO - názor MS Word 18.09.2012
Archiv ČÚS 708 - aplikace pro PO od 2013 MS Word 10.09.2012
MŠMT - právní výklady 3/2006 - bod 4 - hosp.č. MS Word 03.09.2012
2012 Zákon o účetnictví, novela od 9/2012 MS Word 01.09.2012
Info GFŘ - klasifikace prací do CZ-CPA 41-43 PDF 31.08.2012
ArchivPAP - poslední verze s křížky 3/2012 MS Excel 09.06.2012
ArchivPAPtabulky na kurz MS Excel 23.05.2012
Zprávy MFČR 2004 - 2012 pro PO MS Word 11.05.2012
ArchivNámět k účtování příjmů - školství MS Word 30.04.2012
Archiv Veřejné zakázky od 1.4.2012 - pár poznámek MS Word 10.04.2012
GFŘ - zaklasifikace CZ-CPA 41 - 43 - II.část MS Excel 03.04.2012
GFŘ - zaklasifikace CZ-CPA 41 - 43 - III.část MS Excel 03.04.2012
Info GFŘ - DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012 PDF 03.04.2012
ArchivPAP - průtokové transfery - MFČR PDF 03.04.2012
2012 MF - minulá období komentář MS Word 28.03.2012
Zprávy MFČR 2/2012 - uložení závěrek PO do sbírky listin PDF 26.03.2012
MFČR - vykazování minulé období 2012 PDF 22.03.2012
Archiv2012 Metodika PAP MS Word 19.03.2012
2012 Metodika PAP- AUPAP MS Excel 19.03.2012
2012 Metodika PAP - šablony MS Excel 19.03.2012
Účty 506, 507, 508 a 516 u PO - 2012 MS Word 13.03.2012
Přijatý transfer na pořízení zásob 2012 MS Word 12.03.2012
ArchivDPH - PDP - koordinační výbor únor 2012 MS Word 26.02.2012
ArchivDPH - PDP - rozbor situace - únor 2012 MS Word 26.02.2012
PAP IČ MF_SF_minis_kraje MS Excel 22.02.2012
GFŘ - zaklasifikace CZ-CPA 41 - 43 - leden MS Excel 07.02.2012
Stanovisko GFŘ - přenesená daňová povinnost PDF 07.02.2012
Archiv Změny v účtech 2012 MS Excel 02.02.2012
Vypořádání DPH 2011 - příklady - popis MS Word 20.01.2012
Vypořádání DPH 2011 - příklad 1 PDF 20.01.2012
Vypořádání DPH 2011 - příklad 2 PDF 20.01.2012
Vypořádání DPH 2011 - příklad 3 PDF 20.01.2012
Vypořádání DPH 2011 - příklad 4 PDF 20.01.2012
Vypořádání DPH 2011 - příklad 5 PDF 20.01.2012
Novela 250/2000 Sb. - 2012 komentovaná PO MS Word 13.01.2012
Novela 250/2000 Sb. - 2012 MS Word 04.01.2012
Novela 383/2009 Sb. - 2012 (statistika - PAP) MS Word 28.12.2011
Novelizace ČUS 701, 703. 706 a 707 - 2012 komentář MS Word 27.12.2011
Novelizace ČUS 701, 703. 706 a 707 - 2012 PDF 22.12.2011
Archiv Rekapitulace závěrkových prací 2011 MS Word 21.12.2011
Novela vyhlášky 410/2009 Sb. - 2012 kompletní v pdf PDF 20.12.2011
Novela vyhlášky 410/2009 Sb. - 2012 komentovaná MS Word 18.12.2011
ArchivInfo GFŘ 6 - komentovaný MS Word 12.12.2011
Archiv Odpisový plán s plnou aplikací ČUS 708 MS Word 07.12.2011
Archiv Odpisový plán 2012 - bez výsledkov rozp 403 MS Word 07.12.2011
Archiv2012 Pohledávky výhled MS Word 05.12.2011
Archiv2012 PO fondy a odpisovani - co dál? MS Word 05.12.2011
ArchivInfo GFŘ k probl. PDP - komentář 11/2011 MS Word 03.12.2011
Reverse charge - stavební práce - prohlášení - námět MS Excel 03.12.2011
ArchivPokyn GFŘ č. 6 - vysvětlivky k zákonu o dani z příj. PDF 25.11.2011
Info GFŘ a MF - DPH u stavebních prací 2012 (reverse charge) MS Word 14.11.2011
Oběh účetních dokladů - inspirace Město MS Word 11.11.2011
DPH novela 2012 - s komentářem MS Word 08.11.2011
Vyjádření dotace ve vazbě na reverse charge - stavby PDF 02.11.2011
Novela ČUS odpisy - finanční zpravodaj PDF 19.10.2011
ArchivInfo MFČR - metodika k návrhu analytického přehledu MS Word 05.10.2011
Kategorizace majetku ČUS 708 MS Excel 18.09.2011
Archiv DPH sazby - tiskoviny MS Word 08.09.2011
ArchivDPH sazby u odpadového hospodářství - návod MS Word 06.09.2011
ArchivDPH sazby u bytové výstavby - jednoduchý návod MS Word 03.09.2011
Info GFŘ - oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci PDF 02.08.2011
Archiv2011 DPH poměr příklady MS Word 15.07.2011
Archiv Inventarizace PO - inventarizační zpráva PO 2011 MS Word 15.06.2011
MFČR - zprávy 3/2011 - hospodaření PO se ztrátou PDF 14.06.2011
Archiv Inventarizace PO - inventurní soupis PO 2011 MS Excel 09.06.2011
Archiv Inventarizace PO - vzor plán inventur 2011 MS Word 06.06.2011
Archiv Inventarizace PO - směrnice 2011 MS Word 04.06.2011
Inventarizace PO - vzor odsouhlasovací dopissměrnice 2011 MS Word 04.06.2011
Info MFČR 2005 - sportovní činnosti MS Word 23.05.2011
ArchivUkázka - evidence §92a - dodavatel (druhotné suroviny) PDF 20.05.2011
Archiv Odpisy pro PO dle ČUS 708 MS Word 14.05.2011
Archiv Rozbor jednotlivých ust. ČUS 708 (obce a část. PO) MS Word 14.05.2011
Archiv Odpisy a 403 - příklady (ČUS 708) MS Excel 14.05.2011
Info GFŘ - bonusy a skonta od 1.4.2011 MS Word 05.05.2011
ArchivPoznámky k metodickému mat. Jihočeského kraje MS Word 30.04.2011
Archiv ČUS odpisy PDF 06.04.2011
Zprávy MFČR - něco k fondům (poslední část dokumentu) PDF 25.03.2011
Pokyn Generálního fin. ředitelství - evidence §92a odst. 6 PDF 24.03.2011
Archiv Novela DPH 2011 - investice vlastní činností MS Word 21.03.2011
Archiv Novela DPH 2011 - aplikace § 75 MS Word 14.03.2011
Archiv Novela DPH 2011 - aplikace § 78 MS Word 14.03.2011
Info MFČR k novele DPH 2011 - odpočty DPH, invest vlast. čin PDF 14.03.2011
Info MFČR k novele DPH 2011 - opravy daně PDF 14.03.2011
Info MFČR k novele DPH 2011 - reverse charge PDF 14.03.2011
Číselník CZ CPA 41 - 43 (reverse charge - stavební práce) PDF 14.03.2011
Info MFČR k novele DPH 2011 - opravy za dluž v insolvenci PDF 14.03.2011
Inventarizační vyhláška - podrobný komentář MS Word 06.03.2011
Archiv Novela DPH 2011 - aplikace § 77 MS Word 25.02.2011
ArchivNovela DPH 2011 - odpočet - obecná pravidla MS Word 23.02.2011
ArchivNovela DPH 2011 - tuzemský reverse charge MS Word 23.02.2011
Investiční dotace 2011 s příklady MS Word 15.02.2011
ArchivDPH - Nájmy a související služby u PO MS Word 12.02.2011
ArchivProvozní dotace 2011 PO - aplikační příklady MS Word 02.02.2011
ArchivMetodika výpočtu daně z příjmů - 2010 (2011) MS Word 25.01.2011
Archiv ČUS Transfery 2011 - vysvětlení logiky, pojmů MS Word 22.01.2011
ČUS rezervy - rozbor MS Word 10.01.2011
Archiv Novela vyhlášky 410/2009 Sb. PDF 10.01.2011
Archiv Finanční zpravodaj 8 - ČUS rok 2011 PDF 10.01.2011
Archiv ČUS opravné položky a odpis pohl - rozbor MS Word 08.01.2011
ČUS Zásoby - rozbor MS Word 08.01.2011
Archiv Rozbor novely vyhlášky 410/2009 účinné 2011 MS Word 03.01.2011
Archiv Stravné, náhrady za použití auta - 2011 MS Word 23.12.2010
Doh. pol. energie - plátci DPH MS Word 23.12.2010
Info MFČR - rekapitulace nového daňového řádu MS Word 17.12.2010
Novela FKSP 2011 PDF 16.12.2010
Archiv Odpovědi MFČR k některým problémům USC a PO - 11/2010 MS Word 15.12.2010
Archiv Vlastní zdroje - možný myšlenkový přístup MS Word 15.12.2010
Některé náklady ve vazbě na Rozp. skl. obcí MS Excel 15.12.2010
Archiv Dopis Kalousek - "gar. mírnějšího p. kontrol 2010" PDF 15.12.2010
Archiv Pravidla účtování nákladů PO 2010 (11) MS Word 04.12.2010
Archiv DPH - připravovaná novela 2011 MS Word 22.11.2010
Archiv CASH FLOW u PO - výklad MS Word 18.11.2010
Archivsdělení MFČR - DPH u výstavby MS Word 18.11.2010
Archiv CASH FLOW - modelový příklad MS Excel 18.11.2010
Novela zákona o účetnictví 2011 - PO MS Word 09.11.2010
Vládní návrh DPH 2011 s důvodovou zprávou MS Word 14.10.2010
Archiv Dotace 2010 - účtování, možná řešení 2011 MS Word 13.10.2010
Archiv Příloha úč. záv. 2010 - textová část MS Word 08.10.2010
Archiv Investiční dotace 2010 a možné řešení 2011 MS Word 04.10.2010
Inventarizační vyhláška se stručným komentářem MS Word 29.09.2010
ArchivNáměty pro směrnici - zásoby MS Word 16.09.2010
Manuál provádění veřejnosprávních kontrol MS Word 13.09.2010
Tvorba dohadných položek na energie MS Word 10.09.2010
ArchivNáměty pro směrnici k časovému rozlišení MS Word 10.09.2010
Vzor darovací smlouvy - dar nabýván do vlastnictví zřizovat. MS Word 05.09.2010
AchivPřiznání k dani darovací u PO MS Word 02.09.2010
Archiv Vzor - odpisový plán MS Word 02.09.2010
Archiv sdělení MFČR - sazby DPH u stav prací týk. se bytů MS Word 02.09.2010
Archivinformace MFČR - nejčastější dotazy DPH ve výstavbě MS Word 02.09.2010
Archivsdělení MFČR - zákl DPH u plnění zamětn - po nov 2010 MS Word 02.09.2010
DPH - aplikace ceny obvyklé podle §36a MS Word 02.09.2010
ArchivProblematika "denních obratů" MS Word 02.09.2010
ArchivFrekvence tvorby opravných položek k pohledávkám MS Word 02.09.2010
ArchivPodrozvaha 2010 - výklad MS Word 02.09.2010
Archiv Inventarizace u PO - platnost do konce 2010 MS Word 02.09.2010
Archiv Účtování DDHM a DDNM v roce 2010 MS Word 02.09.2010
sdělení MFČR - informace k DPH - sociální pomoc MS Word 02.09.2010
ArchivVzor - smlouva o výpůjčce MS Word 02.09.2010
Vzor - zřizovací listina - škola MS Word 02.09.2010
sdělení MFČR - DPH ve školství MS Word 02.09.2010
Archiv sdělení MFČR - DPH u přefakturace MS Word 02.09.2010
Archiv Daň silniční - předmět daně u PO MS Word 02.09.2010
ArchivDPPO - problematika daň odpisů u svěřeného majetku MS Word 02.09.2010
Archiv DPH - sled.obratu pro měsíční či čtvrtletní plátcov MS Word 02.09.2010
ArchivDPH - možnosti opravy sazby daně MS Word 02.09.2010
Vzor rozhodnutí - zjednodušené úč. PO MS Word 02.09.2010
Archiv Příloha účetní závěrky 2010 - obsah MS Excel 02.09.2010
Rozdělení staveb a pozemků - tabulka Ga H přílohy MS Excel 02.09.2010