Cestovní náhrady 2019

  • Publikováno 2/1 2019

Jen připomínáme, že ve sbírce zákonů vyšla pod číslem č. 333/2018 tradiční novelizace sazeb cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2019:

§ 1

 

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel


Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.


§ 3


Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 
c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 4

 

Průměrná cena pohonných hmot


Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 33,60 Kč u motorové nafty.

Zpět na domovskou stránku