Novela DPH

  • Publikováno 23/2 2019

Jen pro informaci chci uvést, že podle programu aktuálně vypsané schůze Poslanecké sněmovny by k projednávání pozměňovacího návrhu podaného Senátem k novele DPH (jednalo se zejména o otázku snížení určitých sazeb DPH na 10%) mělo dojít dne 12.3. - tedy po tomto datu bychom mohli vědět, zda novela bude či nebude spojena s pohybem sazeb daně (například dřívější podřazení tepla pod sazbu 10% než bylo původně plánováno).

Zpět na domovskou stránku