Upozornění dokumenty - DPH

  • Publikováno 2/4 2019

Do daňové metodiky jsou již umístěny aktualizované manuály č. 1 - 6 ve vazbě na novelu zákona o DPH. Dále jsem do volně přístupných dokumentů nahrál aktuálně vydanou informaci GFŘ k novelám DPH 2019 - nicméně nemyslím si, že by zde bylo uvedeno něco objevného v porovnání s tím, co jsem již popsal třeba v rozboru k novele zákona o DPH. Jen mám takový ne moc příjemný dojem, že u výkladu pojmu "obrat" ve vztahu k tomu, co je prodej dlouhodobého majetku v rámci obvyklých ekonomických činností, nejdou nad rámec judikátu ESD, na základě kterého se daný odst. měnil (nicméně to si musíte zvážit sami) - pro plátce připomínám, že přes §76 odst. 4 je toto spojeno s tím, jaká plnění budou vykazovat na ř. 51 přiznání.

Zpět na domovskou stránku