Dotaz SMO a odp. GFŘ - prodeje maj. a obrat po novele DPH

  • Publikováno 16/4 2019

Ve volně přístupných dokumentech najdete dotaz, který byl prostřednictvím Svazu měst a obcí podáván na MF a GFŘ k problematice nového znění §4a - tedy otázka, jaké prodeje majetku máme chápat za prodeje v rámci obvyklých ekonomických činností. K tomu zde najdete zároveň odpověď ze strany MFČR. Musíte si vzít tedy příklady jak s naším popisem, tak i danou odpověď. Byť je v dokumentu vyjádřen nesouhlas s naším rozdělením na 3 kategorie, tak z hlediska obratu je zde nějaká shoda na případech, které by do obratu šly a byť jsou v dopisu stále nechávána nějaká zpětná vrátka, tak náš návrh nebyl rozporován. Pro plátce DPH zároveň připomínám, že se jedná o vymezení případů, kdy má dojít k zařazení na ř. 51 přiznání a kdy nikoliv. Obrázek si nějak musíte učinit sami (je velice zvláštní, že v dopise je výslovně uvedeno, že GFŘ k tomuto nebude zpracovávat nějakou další metodiku ...). Ještě to nějak zkusím promítnout do manuálu č. 3...

Druhý tématem byla aplikace režimu PDP - tady je pozice MF stále konstantní - nemůžeme se dobrovolně rozhodnout pro aplikaci režimu PDP, co je ale horší - na straně 5 nahoře je zdůrazněno, že se vychází ze stavu k DUZP - tedy pokud nějak jednám v dobré víře k datu uzavření smlouvy a k DUZP se situace změní, mám vycházet z této změněné situace... - tady se obávám, že stále ještě nedošlo k pochopení, jaké by toto znamenalo praktické problémy.

Zpět na domovskou stránku