MF ke zprávám o o výsledcích finančních kontrol a příjmy

  • Publikováno 20/7 2019

Dobrý den, na stránkách MF ČR najdete metodiku ke zprávám o výsledcích finančních kontrol a stanovisko centrální harmonizační jednotky k provádění řídící kontroly u příjmových operací. Odkazy: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2019/metodicky-pokyn-chj-c-8--nalezitosti-roc-35639

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2019/stanovisko-chj-c-1-2019-k-prubehu-predbe-35635

Naše poznámky k materiálům: Metodika je spíše přehledem o podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol. Jsou zde uvedeny i oblasti kontroly, dle našeho názoru dost široké, ale pro plánování kontrol toto může být přínosné. U podávání zpráv došlo ke změnám, zajímavá je str. 4 a a str. 10 metodiky. Malé obce, které nemají zřizované příspěvkové organizace a nedojde u nich k nějakému většímu "průšvihu", vlastně již tuto povinnost nemají. 

Ohledně řídící kontroly u příjmů je stanovisko  CHJ přínosné v požadovém rozsahu u příjmů, kde je obec pasivním příjemcem (je škoda, že výčet příjmů neobsahuje i postupy u příjmů, které obec neovlivňuje vůbec, jako např. sdílené daně) nebo se jedná o příjmy z přenesené působnosti. Tam se kontrola omezuje jen na průběžnou a následnou a jen na vybraných vzorcích. 

Zpět na domovskou stránku