MF metodika

  • Publikováno 12/8 2019

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/pracovni-skupina-transfery

Dobrý den, jedná se o tabulky dle jednotlivých titulů transferů z MPSV ( 7 stran), z MŠMT (4 strany) a z VPS (1strana). Forma zpracování není moc přehledná ani přínosná, spíše pro volbu partnera PAP než k účtování (zaúčtování není uvedeno ani k okamžiku účetního případu, ani postupně, jen stručné vyjádření). Trochu zavádějící je metodika  především u tabulek z MPSV - kde je uvedeno účtování o zálohách na transfer i v případě, kdy se transfer nevypořádává.  Ještě upozorňujeme, že u dotací z MPSV není jasně vázaný UZ na neinvestici nebo investici ( UZ nejsou jiné pro investiční a jiné pro neinvestiční dotaci, např. u OP).

U dotací z MŠMT je nepřehledná návaznost řádků - např. účtování u obcí o transferech na dvojjazyčná gymnázia (UZ 33035 - 2. řádek).

Spíše než pro menší obce je asi využitelné u velkých měst a asi určitě u krajů.

Zpět na domovskou stránku