DPH - zaokrouhlování u bezhotovostních plateb

  • Publikováno 16/10 2019

Jak jsem již informoval v metodických materiálech k DPH, tak nám novela DPH účinná od 1. 4. 2019 spustila jiný režim výpočtu daně (při aplikaci režimu oddanění "shora") a s tím spojené zaokrouhlování daně (respektive účinnost ustanovení, o která mi jde, byla odložena o 6 měsíců - tedy na 1. 10. 2019). 

Změna nastala v §36 odst. 5:

Nové znění (po novele):

(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu.

Původní znění:

(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle §37 odst. 1 .

Pokud daná znění porovnáte, vyplývá z nich, že zákon již neumožňuje, aby se na fakturách hrazených bezhotovostně uváděl zaokrouhlovací rozdíl, který by byl mimo režim DPH. Zaokrouhlovací rozdíl mimo základ daně je podle zákona nově omezen pouze na případy úhrad v hotovosti (tedy v těchto případech rozdíl odpovídající zaokrouhlení na celé Kč nemá podléhat dani).

Nicméně k výše uvedenému GFŘ vydalo dne 14. 10. 2019 informaci - odkaz najdete zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

Jde mi o druhou část daného dokumentu, kde je mimo jiné uvedeno:

Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Pokud to správně čtu, tak finanční správa říká, že je možno i u faktur hrazených bezhotovostně postupovat nadále tak, že se bude uvádět zaokrouhlení na celé Kč a to mimo základ daně - tedy, že se nic nemusí měnit v porovnání se stavem před novelou. Dle mého názoru je tato informace mimo rámec zákona - na druhou stranu toto je naprosto marginální záležitost, která dle mého názoru nemůže vést k faktickým doměrkům na DPH - tedy nevidím ani nějaký zásadní problém, pokud se podle finanční správy "zařídíte".

Je mi jen líto, že se nejprve udělala změna zákona, daňoví poplatníci se postavili do pozice, že se systém fakturace musí změnit, poskytovatelé software v některých případech museli upravit software (a vynaložit náklady na přeprogramování) a teprve poté se řekne, že se nemusí nic měnit.

  

 

Zpět na domovskou stránku