Upozornění na dokumenty

  • Publikováno 12/11 2019

Chtěli bychom upozornit na několik dokumentů, které se na stránky dostaly v poslední době:

a) ve směrnicích a vzorech najdete pokus o formu odsouhlasení vztahů zřizovatel x PO v rámci závěrkových vztahů (v logice, že jedna strana by vyplnila - v dokumentu nastaveno na zřizovatele, může to být ale i opačně a druhá strana by odsouhlasila, že u ní je to třeba zrcadlově apod.). Nepostihujeme všechny případy - zkoušíme řešit to, co se nám jeví jako nejzásadnější - předpokládáme, že nakonec zvolíte svou vlastní úpravu (navíc někde již nějakou formu odsouhlasování používáte). V některých momentech jsou obsaženy stejné kontroly jako jsou v rámci PAP (nicméně ne všechny PO a ne všichni zřizovatelé mají PAP ...).

Chceme tím podpořit myšlenku, že zatímco odsouhlasování pohledávek nebo závazků z obchodních vztahů v rámci závěrky moc užitečné nebývá, tak odsouhlasování vztahů k příspěvkovým organizacím může být zdrojem pro identifikaci řady chyb a je to vhodný nástroj k tomu, abychom účtovali lépe - jak na straně PO, tak i ÚSC. 

b) v daňové metodice najdete aktualizaci ke směnám a DPH ve vazbě na novelu od 1. 4. 2019 včetně návrhu možného účtování (přičemž sebekriticky přiznávám, že u "nevyrovnaných směn s doplatkem - ve smyslu, že i po doplatku je směna nevyrovnaná", které řeším v závěru, vůbec netuším, jak by to vlastně mělo být)

c) v účetní metodice pro ÚSC najdete "odškrtávací seznamy" pro práci na účetních závěrkách 2019 (jedná se o aktualizaci již dříve zveřejněných materiálů ...). Pro PO byl tento odškrtávací seznam pro rok 2019 zveřejněn již na začátku října.

Zpět na domovskou stránku