PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Informace GFŘ - sazba DPH u odpadů

Chtěl bych upozornit na novou informaci GFŘ týkající se problematiky odpadů. GFŘ zde reaguje na situaci, kdy se změnou zákona o odpadech s účinností od 1. 1. 2021 změnila i definice komunálního odpadu. Nicméně GFŘ dovozuje, že z hlediska určení sazby DPH by se mělo postupovat stejně jako do 31. 12. 2020 - tedy, že snížená sazba DPH 15% se může týkat pouze odpadu pocházejícího z domácností.

Odkaz na informaci najdete zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/sazby-dane/2021

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu