PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Upozornění na dokumenty

K problematice účetnictví jsem vložil na web dokument k problematice účtu 032 (vychází z knihy "Dlouhodobý majetek ..."). Ten mohou využít zejména PO pracující v oblasti kultury, předměty tohoto charakteru se ale také vyskytují například v Domovech pro seniory ...

Dále průběžně pracuji na doplnění Manuálů k DPH - tedy můžete také využívat průběžně aktualizované dokumenty.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu