PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Otázka sazby DPH - fakturace EKO-KOM ....

Raději ještě jednou takto píši k problematice aplikace sazby DPH za EKO-KOM. Byl jsem správně upozorněn kolegyní, že u fakturace na EKO-KOM píši o sazbě DPH ve výši 21%, přitom se ale jedná o fakturaci odměny za služby v oblastu sběru, svozu a využití komunálního odpadu - tedy, že by se měla aplikovat sazba DPH 15%.

S tímto v zásadě souhlasím a moc se omlouvám - sazba DPH ve výši 15% by měla být na místě. 

Nicméně je v tom zahrnuta jedna drobnost, na kterou upozorňuji již od roku 2021 (a je v zásadě popsána v Manuálu k DPH k sazbám daně). Zkusím to vzít na příkladu odměny od ELEKTROWIN. Obec provozují sběrný dvůr dostane odměnu za to, že sebere určité kg. elektrospotřebičů - přitom se může jednat jak o elektrospotřebiče od občanů ,tak i  (byť většinou v malé míře) o elektrospotřebiče od firem (právnických osob, fyzických osob). Od roku 2021 je to celé komunální odpad, nicméně podle stanoviska GFŘ by snížené sazbě měl podléhat pouze odpad z domácností. Pokud by to tak skutečně bylo, tak bych měl nějak dělit i fakturaci na ELEKTROWIN teoreticky na dvě části (byť podle znění zákona by se na komunální odpad měla aplikovat sazba 15% jako celek). No a u separovaného odpadu a odměny od EKO-KOM by to bylo ještě problémovější (u obcí, které zapojily podnikatele "do obecního systému").

Takže asi souhlasím s tím, že sazba 15% na celek u fakturace na EKO-KOM a ELEKTROWIN je v zásadě na místě (doufám, že na to, co uvádím výše, se nebude hledět a nebude se to nějak více řešit).

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu