PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

DPH - vyplácené náhrady za ubytování uprchlíků z UA

Přeji dobrý den,

jedna z kolegyň mi zaslala odpověď MFČR na dotaz k alikaci DPH v případě, že je vyplácena (například obci, či příspěvkové organizaci) náhrada za ubytování uprchlíků z UA (na základě smlouvy uzavřené s krajem). MF to posoudilo tak, že se jedná o zdanitelné plnění - tedy pokud jsou naplněny znaky ubytování a toto poskytuje plátce DPH - tak sazba 10%.

Cituji:

Dotaz:

Nikde v žádném metodickém doporučení není řešen odvod DPH. Bude i za této situace (nouzový stav, zákon o krizovém řízení) uplatněna u poskytnutých ubytovacích služeb sazba DPH ve výši 10 %? Poskytovatelé ubytovacích služeb (plátci DPH) jsou zaskočeni tím, že mediálně prezentovaná částka výše kompenzačního příspěvku 200 Kč, resp. 250 Kč není konečná a podléhá odvodu DPH. Budou tedy poskytovatelé ubytovacích služeb odvádět z výše uvedeného kompenzačního příspěvku DPH ve výši 10 %?

Vyjádření MF:

Je nám známo, že nejčastěji nastávají dvě situace, kdy subjekt A fakticky „jen“ pronajme kraji, obci apod. své prostory (příkladně tělocvičnu, halu), kde kraj, obec nebo jimi určené organizace dále zajistí věci potřebné (nejčastěji) pro dočasné nouzové přístřeší a následně i tyto osoby zde ubytují (dle zákona o DPH jde z pohledu subjektu A o službu nájmu nemovité věci vůči kraji, za kterou subjektu A náleží kompenzace nákladů), na rozdíl od častější situace, kdy subjekt A poskytuje samotné služby ubytování přímo uprchlíkům, a za to mu náleží kompenzace nákladů (tj. z pohledu DPH poskytuje službu ubytovací). Samozřejmě mohou nastat další varianty, ale v zásadě se bude jednat zřejmě vždy o službu charakterem nájmu, nebo službu ubytovací. V každém případě první i druhá služba, hrazena skrze kompenzaci nákladů, je u plátců DPH předmětem daně z přidané hodnoty a bude buď u nájmu osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně (pokud se plátce nerozhodne dobrovolně dle § 56a zákona o DPH aplikovat u tohoto nájmu základní sazbu daně), nebo zatížena 10 % sazbu daně s nárokem na odpočet daně u služby ubytovací. Výše kompenzačního příspěvku ve výši 200 či 250 Kč je částkou včetně DPH, pokud se tedy jedná o zdanitelné plnění. Plátci si v tomto případě budou moci uplatnit odpočty daně související s poskytnutou službou (energie apod.).

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu