PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Materiály MF na webu

Na webu MFČR se dnes objevily dva příspěvky týkající se hospodaření PO. Nepřináší dle mého názoru nic zásadního, nicméně asi by bylo dobré na ně upozornit:

a) otázka nutnosti změn rozpočtu PO

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2023/zmena-rozpoctu-prispevkove-organizace-51362/

Jedná se o lakonické konstatování, že zákon ot neřeší a jak se to nastaví je na zřizovateli.

b) použití fondu odměn

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2023/pouziti-fondu-odmen-51360/

Spíše to sem jen uvádím. Otázka nutnosti určení prostředků na platy zřizovatelem, s kterou je v odpovědi pracováno, je podle mne dost diskutabilní téma.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu