PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Zjednodušená metoda vykazování výdajů - PAUŠÁL

S omluvou se ještě znovu vracíme k tématu paušálu - jedná se zpravidla o neinvestiční dotace, kde se část může čerpat i jako výdaj související s pořízením dlouhodobého majetku. Téma vzbuzuje u účetních velké nejistoty ohledně postupů, kdy účtují o DM, používají kapitálové položky a proti nim UZ neinvestice. Jedna paní účetní z obce nás upozornila na tyto odkazy, které by vám mohli pomoci ohledně nejistoty v případě budoucích kontrol. Vhodné si tyto odkazy schovat k dotacím, nikdy nevíme, jakou tendenci k vyhodnocování budou mít kontroloři dotací v budoucnosti. 

Příspěvkové organizace - na www.obecuctuje.cz jsme k tomuto tématu měli dvě aktuality, více se týkaly účtování na obcích. Toto dáváme i na www.pouctuje.cz, protože by se problém mohl týkat i PO. 

https://www.crr.cz/jak-se-budou-kontrolovat-dotace-financovane-formou-zmv/

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zakladni-principy-kontroly-tzv-neprimych-nakladu

https://irop.mmr.cz/getmedia/48ccc21f-5057-446d-8ab1-0c3644b42bdf/IROP_Projekty-se-zjednodusenym-vykazovanim-vydaju_Kontrola-ze-strany-FU.pdf.aspx

https://opzp.cz/zverejnujeme-principy-kontroly-neprimych-nakladu/

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu