PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

zůstatky u SBERBANK - aktuální situace

Některé příspěvkové organizace byly dotčeny situací u SBERBANK. V červnu 2022 jsme zveřejnili stanovisko MFČR podle kterého měly být s ohledem na prohlášenou insolvenci přeúčtovány zůstatky účtů u SBERBANK z účtu 241 na účet pohledávek (účet 377).

Nyní došlo k vydání částečného rozvrhového usnesení na základě kterého by mělo dojít k vyplacení 95 % z přihlášených uznaných pohledávek. Rozvrhové usnesení najdete na následujícím odkazu.

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=56363663

Seznam je seřazen abecedně, je v něm možné i fultextové vyhledávání.

Částečný rozvrh znamená, že řízení bude dále pokračovat a asi obdržíte v určitém časovém horizontu další platbu (tedy není důvod pro odpis zbývající pohledávky).

Jak nyní budete účtovat - domníváme se, že mohou nastat dvě varianty:

a) hodnota uznané přihlášené pohledávky odpovídá jistině (nebyly tedy uplatněny žádné úroky z prodlení ...).

příjem peněz z rozvrhového usnesení by se zaúčtoval MD 241/Dal 377 (95 % hodnoty pohledávky)

zbývajících 5 % by se dále vedlo na účtu 377

b) byly také přihlášeny a byly uznány úroky z prodlení 

Zákonné úroky z prodlení náležely od data, kdy se provedl nějaký úkon vůči Sberbank (výpověď u účtů s výpovědní lhůtou, přihláška do likvidace, ...) do data vstupu Sberbank do insolvence (26.08.2022). Zákonný úrok z prodlení byl 11,75 % p. a. V takovém případě najdete v prvním sloupci rozvrhu částku včetně těchto úroků z prodlení a 95 % úhrady bude z této "zvýšené částky". Přitom jsme nedoporučovali u těchto úrocích z prodlení účtovat jako o pohledávce, neboť jsme poukazovali na nejistotu, zda budou vyinkasovány

V tomto případě doporučujeme postupovat tak, že čásku kterou obdržíte, zaúčtujete MD 241Dal 377 (tedy bez ohledu na to, že obsahuje podíl na úrocích z prodlení, si prvotně uhradíte jistinu). Teprve v případě, že by příjem převýšil pohledávku zachycenou na účtu 377, doporučujeme účtovat výnos na účet 641 (respektive zaúčtovat 377/641 pokud by se objevilo třeba další rozvrhové usnesení z kterého by vyplývalo, že peněžní prostředky odpovídající úrokům z prodlení / organizace obdrží). Pro případné zachycení uplatněných uznaných úroků z prodlení bychom doporučovali zatím využít podrozvahový účet - 947 nebo 948. Tedy součet pohledávky zachycené na účtu 377 a podrozvahové pohledávky na účtu 948) před inkasem prostředků (těch 95%) by se rovnal tomu, co je v rozvrhovém usnesení v prvním sloupci. 

A jen na závěr upozorňuji, že rozdíl mohl vzniknout také tím, že nebylo zaúčtováno o řádných úrocích, které naběhly v prvním pololetí 2022 (pokud se jednalo například o nějaké spořící produkty). Pokud o nich nebylo v roce 2022 účtováno a jsou obsaženy v uznané pohledávce, je samozřejmě nezbytné jejich doúčtování MD 377/Dal 662.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu