PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Zprávy MFČR 2 /2023 - mimo jiné záležitosti ohledně fondů PO

Na následujícím odkazu najdete Zprávy MFČR 2/2023, které se věnují mimo jiné fondům u příspěvkových organizací zřízených USC.

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2023/zpravy-mf-cislo-2-2023-54297

K oblastem, které zde najdete:

a) názory MFČR na aplikaci příspěvku na penzijní připojištění (bod 1 a 2) - většina věcí zde uvedených již je zmíněna v metodickém doporučení MF k FKSP od 1. 1. 2024 (na dokument jsme již upozorňovali - najdete jej i ve volně přístupných dokumentech). Za mne vidím jako problémovou myšlenku, že by bylo vhodné ponechávat ve fondu i prostředky pro ty osoby, které produkty dlouhodobého spoření na stáří nemají. Myslím si, že stále musíme počítat s okruhem osob, které si penzijní pojištění nikdy nesjednají - tedy při striktní aplikaci postupu navrženého ve Zprávách MF by došlo k tomu, že se prostředky ve FKSP budou jen hromadit (bez jejich využití), což asi nemá být cílem. Takže za mne je to hlavně o nalezení mechanismu, který zároveň nediskrimuje (tedy dává nabídku všem), zároveň ale umožní co největší objem prostředků využít.

b) v bodu 7 se řeší porušení rozpočtové kázně při nesprávném nakládání s FKSP (odvod nařizuje Rada) - zde asi není nic překvapivého

c) k bodu 8 - zmiňována problematika čerpání prostřednictvím UNIŠEKů -  podstatou dotazu je, zda se jedná skutečně o nepeněžní formu a zejména zda bylo zajištěno, že FKSP bude čerpán v souladu s Vyhláškou FKSP. Nicméně vyhláška FKSP byla zrušena a Zákon 250/2000 Sb. neobsahuje povinnost nepeněžní formy poskytování. Tedy to, co MF uvádí ve své odpovědi, je potřeba číst optikou stavu do 31. 12. 2023 (a takto je i reakce MF zde uvedená koncipována). Od 1 .1 .2024 jsou pravidla volnější a je mnohem více na organizaci, jak si pravidla nastaví (jen pozor třeba na to, že například nedodržení účelu na sport, kulturu .... může mít za následek nutnost dodanění na straně zaměstnanců)

d) bod 9 - to je již tradiční evergreen, na který se mne i často ptáte - jedná se o rezervní fond a jak si vysvětlit pojem "další rozvoj" - ve Zprávách MF se fakticky potvrzuje to, že se jedná o pojem velice "volný" - MF zde operuje s tím, že by se mohlo jednat o jakýkoliv náklad směřující ke zkvalitnění hlavní činnosti. Za mne je optimální, aby zřizovatel vymezil, co on považuje za "další rozvoj", aby nevznikaly zbytečné spory při následných kontrolách. 

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu