PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Materiál MFČR - vazba účetnictví a konsolidačního balíčku

MFČR zveřejnilo na svém webu materiál k vazbě účetnictví a konsolidančího balíčku. Odkaz najdete zde:

https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/metodicke-pomucky/2024/informace-mf-pro-vybrane-ucetni-jednotky-ke-zmenam-54449

Nicméně z pohledu praktické práce v oblasti účetnictví zde nenajdeme nic podstatného - snad jen snahu o vymezení účtu 527 a 528. Zajímavá je informace, že pokud určitý benefit je zakotven v kolektivní smlouvě vnitřním předpisu apod., tak by se měl účtovat na 527 (pokud se nečerpe přímo z fondu). Je to fakticky "zjednodušení pohledu" toho, co je ve Vyhlášce č. 410/2009 Sb., neboť zákon o dani z příjmů v u stanovení, na které se odkazuje (§24 odst. 2 písm. j) bod 4) ještě dává logickou podmínku "pokud tento zákon .... nestanoví jinak". Nicméně sami jsme upozorňovali na to, že si nedokážeme představit, že průběžně budeme sledovat, zda třeba určitý benefit hrazený obcí  vymezený v §6 odst. 9 písm. d) ZDP je u konkrétního zaměstnance nad limit 21983 Kč nebo pod limit a podle toho rozdělovat účtování na 527 a 528. Tak třeba se někomu může hodit v argumentaci, že MFČR si to v dané informaci takto "zjednodušuje". A za nás bych chtěl poprosit, abyste byli celkově tolerantní (například při kontrolních činnostech) v rozhodování, co se účtuje na 527 a 528. Pro finanční analýzy je to v zásadě jedno, oba účty mají obdobnou vypovídací schopnost. 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu