PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Výplaty obcí a PO - SBER bank

Obnovujeme k výplatám SBERBANK aktualitu zveřejněnou  ke konci roku 2023, která stále platí.

Je vhodné i kouknouz na stránky Sberbanky a Komerční banky, tam jsou pokyny, co je třeba udělat pro výplatu těch 95 %. (Návštěva banky starostou, ředitelem nebo pověřeným zástupcem, sdělení čísel účtů pro převody). 

Obcím lze doporučit nahlédnout do dokumentu v insolvenčním rejstříku na tomto odkaze:

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=56363663

kde by každé město, městys, obce, měl sám sebe v tom seznamu najít. Je to abecedně, funguje tam i full-text vyhledávání.

Pro každého uvedeny tři čísla – výše celkové pohledávky, kolik (95 % pohledávky) by měl tedy snad ještě letos dostat a tedy 5% zbytek.

A každý by si to měl porovnat se svými pohledávkami v účetnictví. Souhlasí to na loňské "oznámení o výši pohledávek", které (nejen) obce někdy v cca září měly dostat.

Příjem ve výši zablokovaných prostředků

231 6409 2329 MD/ 377 D (dle metodiky MF)

Problematika úroků z prodlení

U některých je součástí té celkové výše pohledávky nejen výchozí objem "zablokovaných" prostředků, ale i příslušenství pohledávky v podobě zákonných úroků z prodlení.

Zákonné úroky z prodlení náležely od data, kdy se provedl nějaký úkon vůči Sberbank (výpověď u účtů s výpovědní lhůtou, přihláška do likvidace, ...) do data vstupu Sberbank do insolvence (26.08.2022). Zákonný úrok z prodlení byl 11,75 % p. a.

Takže – pokud teď obce budou dostávat těch 95 %, tak je to vždy z celkové výše pohledávky. Tedy komu naběhl zákonný úrok z prodlení, tak z částky včetně tohoto úroku!"

Pohledávka z úroků z prodlení

U někoho může nastat varianta, že by teď v rámci v těch 95 % dostal více, než 95% toho, kolik byla výše těch čistě zablokovaných prostředků. Tedy že už by dostal i část těch úroků z prodlení.

Ke konci roku 2022 jsme nedoporučovali o úrocích z prodlení účtovat – navyšovat pohledávku. I s ohledem na určitou nejistotu úhrady pohledávky v plné výši, bychom doporučili předepsat jen tu výši úroků z prodlení, kterou obec skutečně obdrží navíc. Zápis buď 377/641 k datu přijetí peněz a hned 241 6409 pol. 2212/ 377 nebo přímo 231 6409 2212/641. 

Dále se může jednat i o pohledávky z určitých úroků k účtům – obcím chodily výpisy o připsání těchto úroků. Rovněž i zde jsme doporučovali o úrocích k účtům neúčtovat (pro nejistotu). Zde by se pak také měl dodělat předpis přímo proti úhradě: 377/662 a 231 6409 2141 MD/ 377 D, nebo napřímo 231 6409 2141 MD/ 662 D. Neřešit zde časové rozlišení, ale dle jistých peněz, tj. k datu příjmu. Mohlo by se jednat i o jiné výnosy, např. z cenných papírů apod.  - např. pol. 2149/ účty 661, 665…. 

Účetní postup, který doporučujeme:

Nejprve veškeré příjmy (příjmy se dle KB mohou očekávat kolem 18.12.2023) zaúčtovat proti v současnosti předepsané pohledávce v účetnictví (na 377 D), tj. nejen ve výši 95% vkladů, ale případně i vyšší (pokud by se jednalo o částečnou úhradu jak částky 95% z vkladu, tak z částky z připsaných výnosů z finančních nástrojů a úroků z prodlení) zápisem 231 6409 2329 MD/ 377 D, takto postupovat až do výše 377 v účetnictví obce.

Pokud v rozpisu uznaných dluhů na výše uvedeném odkazu najdete v součtu obou sloupců vyšší částku, než kolik činí vaše evidence na účtu 377, tak zbytek nad 377 předepsat na podrozvahu (účet 947, spíše 948? MD/ 999 D) – zde vhodné, aby byla křížová vazba, evidence soudu = obec pohledává na podrozvaze. Až při případné úhradě doplatku by nejprve vyrovnal zůstatek účtu 377 (231 MD/377 D a zbytek se zaúčtoval na výnos z úroků z prodlení ve výši skutečně přijatých prostředků (případně dle vámi evidovaných pohledávek z výnosů v kladů a úroků z prodlení). U úroků viz popis zaúčtování výše.

Tento způsob dle našeho názoru je nejméně pracný a obsahuje princip opatrnosti.  

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu