PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Nový zákon o účetnictví - další informace

Přeji dobrý den,

v minulém týdnu se odehrálo několik důležitých informací týkajících se "nového zákona o účetnictví". Připomínám, že podle původních plánů již měl platit, nicméně soustavně dochází k prodlužování legislativního procesu. Ještě na přelomu roku 2023/2024 došlo k vypořádání připomínek a vznikl upravený návrh zákona po připomínkách (a vypadalo to, že datum účinnosti 1. 1. 2025 by mohl být reálný). Nicméně následně došlo zase k prodlevě a oficiální nové informace se objevily až v minulém týdnu - zde došlo k následujícímu:

a) do připomínkového řízení byl uvolněn doprovodný zákon reagující na vydání nového Zákona o účetnictví - v rámci těchto změn nás bude zajímat zejména návrh změn Zákona o dani z příjmů (protože s ohledem na nový zákon o účetnictví musí dojít i k úpravě stanovení základu daně včetně využití nových pojmů) a dále Zákona č. 250/2000 Sb., u něhož poprvé vidíme jasný legislativní návrh na zdobrovolnění fondů (povinný by byl jen FKSP) včetně změn týkajících se pravidel hospodaření s fondy, navrhované změny jsou např. také v oblasti rozpočtu PO. 

Koho by toto blíže zajímalo, tak odkaz najdete zde:

https://odok.cz/portal/veklep/material/KORND5SBAVSH/

b) na webu MFČR se objevil návrh zákona o účetnictví po zapracování připomínek Legislativní rady vlády včetně doprovodných materiálů. Mimo iné se poprvé oficiálně objevují určité zpřesněné teze naší vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dosavadní materiály byly naprosto obecné a nevypovídající). Odkaz najdete zde:

https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/kariera-a-vzdelavani/verejne-diskuze/2024/ministerstvo-financi-zverejnuje-pracovni-verzi-akt-55904

Teď možná to, co je důležité - nyní máme 3. 6. 2024 a sstále nejsme ve fázi, kdy by příslušné zákony mohly být uvolněny do schvalování v Poslanecké sněmovně.  V návrzích výše uvedených zákonů je sice nastaven datum účinnosti 1.1.2025, nicméně ten je dle mého názoru legislativně nestíhatelný, protože musíme počítat s nějakým časem na nutnou implementaci (toto si nikdo rozumný nemůže dovolit vydat 31.12. s tím, že účinnost je od naásledujícího dne - 1.1.). Takže pokud se proces rozumně rozjede (a ne se zase v nějaké fázi třeba na 1/2 roku pozastaví), uvažujme spíše s rokem 2026.  

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu