PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Metodika MF k dotacím

Dobrý den, upozorňujeme na dva odkazy: 

https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/pracovni-skupina-transfery

Zaúčtování jednotlivých dotací je rozšířeno o dotace z AOPK. (pozn. Zvolený systém ze strany MF k zobrazení zaúčtování dotací není moc přehledný, ale dá se to zvládnout, a to včetně nalezení položek). 

 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2024/rozpoctove-zatrideni-dotaci-poskytovanych-na-uhrad-56030

Tato metodika se opět týká nepřímých nákladů, tzv. zjednodušené metody vykazování. Nejdná se však o nějakou významnou změnu oproti již dříve zveřejněnému. 

Hezký den Tým obec účtuje

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu