PAP a křížové kontroly

  • Publikováno 15/10 2012

V dokumentech jsme uložili takové delší povídání přibližující problematiku křížových kontrol se zaměřením na výčet problémů, které je možné očekávat v rámci křížových kontrol (pro nás je nejzásadnější oblast transferů). Samozřejmě nevíme, jak konkrétně budou křížové kontroly následně vyhodnocovány, vycházeli jsme ze stávajícího znění postupu křížových kontrol zveřejněného na stránkách MFČR. Zároveň se na problémy snažíme upozornit příslušná místa ....

Zpět na domovskou stránku