PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 555 dotazů:

 • Platba kartou zaměstnance
  03. 04. 2019

  Dobrý den, prosím Vás, jak je to s platbami kartou patřící zaměstnanci. Jde mi o částky s haléři, které pokladní organizace matematicky zaokrouhlí. Je zde nutné, aby se vše, co jde přes pokladnu platilo v hotovosti, aby částka byla zaokrouhlena obchodem a mohla se tak v pokladní knize vykázat přesná částka z účtenky? Jak je to s klientskými kartami (sbírání bodů z nákupů, kde je pak na účtence uvedeno číslo klientské karty, někdy i jméno, s počtem nasbíraných bodů), může je zaměstnanec používat za nákupy pro organizaci? Děkuji.

  Toto není nikde výslovně upraveno - někdo říká, že by se nemělo platit soukromými kartami, nicméně je to nereálné toto potlačovat. K té záležitosti haléřů - já za sebe bych doporučoval akceptovat platby kartou s tím, že klidně budu mít doklad na haléře a proplatím na jeho základě zaměstnanci částku v celých Kč (osobně by mi nevadilo ani matematické zaokrouhlování, někdo si to nastavuje tak, že automaticky zaokrouhluje směrem na Kč dolů tak, aby někdo nenapadal organizaci za to, že proplatila větší částku než byla skutečně zaplacena zaměstnancem).

  U těch klientských karet - zase požádal bych o rozumný "přístup" - pokud to nepovede k nějakému znevýhodnění organizace, tak v tom nevidím problém. To, že zaměstnanec má v této souvislosti nějaký benefit určitých bodů, tak si myslím, že pokud se nejedná o nějaký manipulativní excess (tedy, že je nakupováno dráž s tím, že zaměstnanec si díky drahým nákupům někde získává výraznou slevu), tak bych to neřešil. Ve standardním režimu organizaci nepoškozuji .... Berte to ale prosím jako názor - nikde to není výslovně upraveno.

 • Předání ceny hejtmana PO
  25. 03. 2019

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace kraje, která se zabývá rozvojem kultury v regionu a v rámci své činnosti má vyhodnocování případných soutěží, na které ji přispívá kraj. Funguje to tak, že v rámci příspěvku od zřizovatele obdrží cca peníze na přerozdělení ceny (jedna cena se pohybuje v rozmezí 15-25 tis.). PO zakoupí případně ocenění např. televizi atpod. s tím , že předá na základě předávacího protokolu výherci. Jak postupovat v rámci účtování? Jak interpretovat, že se nejedná o dar, který výherci poskytuje. PO účtujeme od letošního roku, v minulém roce je na dané upozornila finanční kontrola, že je vlastně špatně a nyní po nás chtějí znát řešení, které bude nenapadnutelné. Bohužel v daném nemáme zkušenosti. Předem děkujeme za zodpovězení jak správně zaúčtovat a objasnit předání tzv. darování. Evidenci takto pořízeného majetku. Pěkný den.

  Tak na toto odpovědět neumím. Příspěvkovým organizacím je skutečně zakázáno darovat. V praxi samozřejmě k darováním dochází a snažíme se to skrývat pod nejrůznější výhry v soutěžích apod. Nicméně věcně jsme skutečně na pomezí daru a já bych se tomu snažil u té PO vyhnout.

  V minulosti jsme se snažili se SMO, aby se zákon 250/2000 Sb. upravil tak, že poskytovat dary by bylo možné se souhlasem zřizovatele (respektive v tomto případě dokonce by to bylo z pověření zřizovatele, který od vás takovouto aktivitu očekává). Byli jsme ale odmítnuti s tím, že je to nežádoucí (je mi z toho smutno, protože to vlastně znamená, že MF nás chce chránit před sebou samými - tedy, že PO nemají poskytovat dary, byť by to bylo výslovné přání zřizovatele ...).

  Takže nenapadnutelné řešení neexistuje - respektive jedinou možností podle mne by bylo, že byste ty soutěže administrovali s tím, že vlastní nákup věci by realizoval kraj a vy byste cenu předávali jeho jménem (tedy o daru byste ani neúčtovali - jak o nákupu, tak i jeho "spotřebě" - toto by měl u sebe zaúčtováno kraj).  

 • čipy ŠJ, spoluúčast na pojistném
  19. 03. 2019

  Dobrý den Jsme základní škola, přísp. organizace. Vím, že o čipech pro školní jídelnu toho již bylo popsáno celkem dost. Ale jsou to situace, kdy se čip buď prodává nebo půjčuje na kauci. My budeme systém čipů nyní zavádět a pan ředitel chce čipy vydávat žákům zdarma - bez prodeje, bez kauce (zálohy). Je toto možné? Pokud jsou šikovní žáci a mají 1 kus a ten při ukončení vrátí, ale může se stát, že tento několikrát ztratí. A jak bude vypadat účtování? Dále si nejsem jistá s účtováním. Máme spoluúčast na pojistném plnění školních úrazů žáků.Musím účtovat na předpis, když se nejedná o fakturu, ale pojišťovna mi pošle oznámení? A bylo by to takto správně? 549/378 a 378/241? Moc děkuji za odpověďi

  Samozřejmě je možné čipy i vydávat bez nějaké zálohy (kauce) - potom je to skutečně jednoduché - zůstane mi jen to pořízení čipů (nevím, zda zvolíte tu variantu s 902 s tím, že by byly dvě analytiky - 902 u žáků a 902 nevydaná... - to je podle mne takové nejpraktičtější). Předpokládám, že za určitých okolností ale bude pan ředitel chtít po žácích náhradu škody (pokud by čipy stále ničili) - tam asi 377/649 a inkaso pohledávky ...

  Takže zrekapituluji - účtování by bylo naprosto stejné jako u těch čipů se zálohami s jediným rozdílem - nebyly by přijímány zálohy - vše ostatní by zůstávalo (účtování pohybu čipů).

  Ano - předpis bych účtoval a udělal bych to stejně, jak uvádíte.

 • HV předcházejících účetních období na účtu 432
  07. 03. 2019

  Dobrý den, chtěla bych poradit s následující situací. Jsme PO zřízená městem, účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, investiční fond a ostatní fondy máme finančně kryté v plné výši. V roce 2013 pořízena investice, která obsahovala dotaci - transfer (403) ve výši 60%. Způsob odpisování byl od začátku nastaven takto: - Odpis tedy účtován MD 551/Dal 081 ve výši 10.000,- Kč /měsíc Odpisy nám pokrývá zřizovatel v plné výši. - Transferový podíl účtován MD 403/Dal 672 ve výši 6.000,-Kč / měsíc - Investiční fond není tvořen v plné výši odpisů, ale je vytvářen v objemu sníženém o investiční transfer zúčtovaný do výnosů podle bodu 8.3. ČUS 708 MD 401/ Dal 416 ve výši 4.000,- Kč/ měsíc. - O způsobu účtování informujeme v Příloze účetní závěrky včetně částky, o kterou byla snížena tvorba investičního fondu. Celkový výsledek hospodaření je v zisku. HV ve výši 72.000,-- Kč vznikl rozpuštěním účtu 403 (zápisem 403/672). Tato výše výsledku hospodaření je nekrytá finančními prostředky. Tento částečně nekrytý HV byl každý rok rozdělen následovně : - krytá část byla dána do rezervního fondu. - nekrytá část ve výši 72.000,- byla dána na účet 432 HV předcházejících účetních období. Od roku 2014 se nám na účtu 432 kumuluje každoročně částka 72.000,- Kč. Nyní na účtu 432 již máme částku 360.000,- Kč. Co dělat s HV, který není finančně krytý a je na účtu 432? Jak můžeme dál postupovat? Jakým účetním zápisem můžeme účet 432 rozpustit?

  Musím říci, že trochu nerozumím tomu, proč by u vás ta část HV neměla být finančně kryta.

  Zkusím to na vašich číslech na jednom měsíci:

   na 551 máte 10          

                                na 672 máte 10 od zřizovatele

                                na 672 máte 6 z rozpuštění 403

  Tedy výsledek hospodaření je + 6.

  Do fondu investic dáte 4 (ve smyslu peněz) a těch 6 (peněz) zbývá a je to přesně výše HV. Takže bych si myslel, že z tohoto titulu by nemělo vznikat finanční nekrytí vlastních zdrojů - že tam v tom musí být něco jiného, pokud nemáte HV peněžně kryt. Zkuste si to projít a případně o tom budeme dále komunikovat.

  Jinak jen poznamenávám, že na 432 to může být neomezeně dlouho - nerozdělený zisk je standardní dlouhodobá kategorie, za kterou se nikdo nemusí "stydět".

  Pokud mi řeknete, že odpisy jsou pokryty plně - tedy ve výši 10.

 • rekreace z FKSP
  25. 02. 2019

  Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnankyně mi přinesla fakturu za zájezd. Fa je vystavená na naší organizaci. Je tam rozepsaný řádně termín i místo rekreace, ale v textu jsou vypsaní všichni členové rodiny Dále cena zájezdu celkem , ale k úhradě pouze výše schváleného příspěvku. Je možné takhle fakturu akceptovat? Dle mého nesplňuje požadavky FKSP a fa jsem odmítla, ale nechci poškodit zaměstnankyni. děkuji

  Já si myslím že tam problém není. Jestli jsem správně pochopil, tak tam máte dva potenciální problémy:

  - vypsání členů rodiny ... - v tomto být problém nemůže, neboť §8 vyhlášky FKSP výslovně hovoří o tom, že lze čerpat na rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Takže naopak za mne je plus vyjmenování rodinných příslušníků. Problém by byl, pokud by mezi vyjmenovanými osobami nebyli rodinní příslušníci - to by již byl důvod, že nelze příspěvek poskytnout

  - způsob fakturace - kdy v rámci faktury požadovaná část odpovídající příspěvku (zbytek předpokládám zaměstnanec uhradil hotově) - co je důležité pro splnění podmínek FKSP - musí se jednat o nepeněžní příspěvek - tedy tak, že zaměstnanec nedostane přímo peníze - to se daným způsobem naplnilo. Takže já bych to akceptoval. Samozřejmě standardnější režim by asi byl faktura na celou částku na organizaci s tím, že zaměstnanec doplatí rozdíl.. .- nicméně podle mého názoru není v rozporu s vyhláškou FKSP i ta forma, která byla aplikována.

 • Poštovní známka
  18. 02. 2019

  Dobrý den, jsme PO zřízená ÚSC, účtujeme v plném rozsahu. V letošním roce naše organizace oslaví výročí založení a pan ředitel by chtěl při této příležitosti nechat vydat poštovní známku. Byla by v nominální hodnotě 19,- Kč a byla by normálně použitelná k zasílání dopisů, skutečná cena za výrobu však bude 30,10 Kč vzhledem k vlastní tématice. Dále je plánováno, že část těchto známek by byla darována hostům, sponzorům nebo účastníkům naší činnosti (dětem) a další část by byla prodávána ostatním zájemcům. Chtěla bych se zeptat: 1) Na jaký účet výrobu takové poštovní známky zaúčtovat (263 nebo 518 nebo obojí?) a v jakých hodnotách 2) Jestli vůbec - jako PO - můžeme tyto známky darovat nebo zda by šlo část (jen to množství, které by se "rozdalo") zaúčtovat na účet 513 jako reprezentace 3) Jestli je můžeme dále prodávat zájemcům, to by bylo asi v pořizovací ceně, ale přesně to vzhledem k haléřům nelze udělat (co se ziskem event. ztrátou) - a na jaký účet tento příjem zaúčtovat. 4) Nebo se tomu raději vyhnout a pořídit např. samolepky - byla by to reprezentace nebo by to mohlo jít z 501 Jedná se o jednorázovou činnost, ale nemáme doplňkovou činnost Děkuji.

  V tomto případě se domnívám, že budeme potřebovat rozhodnout, zda daná známka bude používána jako cenina nebo jako zásoba (materiál či zboží) - případně pro oba případy a v této situaci budeme asi potřebovat rozdělit, že třeba 100 Ks je vyčleněno jako cenina pro vlastní použítí a zbytek (500 ks) jako zásoba.

  Zkusím to vysvětlit:

  - použití známky jako ceniny (tedy pro vlastní potřebu - na dopisy ...)- zde máme striktně zákonem o účetnictví nastaveno, že musíme ocenit nominální hodnotou - tedy 19 Kč. Tuto část tedy musíme při pořízení zaúčtovat na 263 v hodnotě 19 Kč a rozdíl mezi 19 Kč a 30,10 Kč na kus musíme zaúčtovat jako náklad při pořízení - dle mého názoru na 518. Dále by se již vedla klasická evidence spotřeby cenin - a jak by se spotřebovávaly, tak by se účtovalo 518/263.

  - použití známky pro ostatní účely - prodej, případně nějaká reprezentace... - v tomto případě by se měla známka chovat dle mého názoru nikoliv jako cenina, ale jako zásoba - tedy pokud bych účtoval systémem A a třeba většina byla pro prodej, tak bych účtoval 131/321, převod na sklad 132/131 a následně prodeje MD 504/Dal 132 a MD 261/Dal 604 (pokud by byl prodej za hotové).  Teď k tomu možnému "darování" - tady zase narážíme na problém, že PO nesmí podle § 37 zákona 250/2000 poskytovat dary. Takže budeme přesně na hraně toho, co je zakázáno, nicméně v praxi se to děje. Takže někde to nazývají třeba poskytnutí propagačního materiálu... - a účtují na MD 501 (var. 513) - jen aby se to nezaúčtovalo jako dar. V tomto ohledu nikde není stanoveno, kde leží hranice, co PO ještě může poskytovat. Pokud bychom tedy uvažovali tak, že by se to většinou prodávalo, tak bychom tuto část známek (tedy neurčených jako cenina) mohli pořizovat na tu 132 s tím, že by se do 513 (501) odúčtovávaly ty známky, které by byly rozdávány v rámci propagace.

  Takže mi z toho stejně vychází, že musím nějak na začátku rozdělit to, co je k vlastní spotřebě a co je k prodeji. Problém mi nastane, pokud následně zjistím, že jsem třeba určil 100 ks jako ceniny, nicméně díky zájmu o to koupit si známku použiji jako ceninu 20 ks a zbytek - 80 ks prodám - tady by z toho podle mne nakonec vzniklo, že budu naprosto netradičně účtovat MD 504/Dal 263 ve výši 19 (tak jak byla oceněna cenina) a  budu mít klasický výnos z prodeje. Nic lepšího mne asi nenapadá.

  A k výše uvedenému ještě poznamenám, že pokud jste plátci DPH, tak musíme řešit daň, protože při prodeji známek za vyšší než nominální hodnotu nelze aplikovat osvobození od daně - viz §52 odst. 2.

  Takže když to shrnu - řešitelné to asi v zásadě je, ale nebudu zastírat, že samolepky by se mi řešily jednodušeji. 

 • účtování opravné položky, nedobytná pohledávka
  11. 02. 2019

  Dobrý den, pokud účtuju odpis nedobytné pohledávky, která byla předtím na opravných položkách dle účetního standardu, vznikne na účtu 556 mínus. Tvorba a zvýšení opravných položek k pohledávkám MD 556 D 194 ( rok 2012 ). Snížení a zrušení MD 194 D 556, pohledávky jsou nedobytné MD 557 D 311 ( rok 2018 ). Můžete mi prosím poradit, zda v tomto výjimečném případě může být účet 556 mínusový? Velmi Vás prosím o odpověď obratem. Děkuji moc

  Může a je to naprosto normální situace. Účet 556 je účtem, který bude s 50% pravděpodobností kladný a 50% pravděpodobností záporný (stejně jako například účty 508, 555). Takže máte to naprosto v pořádku.

 • Lyžařský výcvik
  06. 02. 2019

  Dobrý den, jsme PO (ZŠ, ZUŠ a MŠ), jejímž zřizovatelem je obec. Dnes bych měla dotaz k lyžařskému výcviku. Potřebovala bych prosím napsat postup, co a jak požadovat při této akci a jak zaúčtovat. Nemám v tom praxi. Navrhovaný postup: - Peníze, které se vyberou od žáků, přebírám v hotovosti do pokladny na účet 377. (To je i u škol v přírodě a vůbec, když se vybírají peníze od žáků.) - Faktura – částka placená předem za žáky (část) MD 377 / D 321, úhrada faktury MD 321 / D 241. - Po lyžařském výcviku: příjmový doklad od dopravce za dopravu: MD 377 / D 261 (za žáky) a MD 518 s UZetem / D 261 (za učitele). (Nebo má být za učitele 512 s UZetem?) - Faktura po lyžařském výcviku za ubytování a stravování: MD 377 / 321 (za žáky) a MD 518 s UZetem / D 321 ( za učitele), např. 2 učitelé to mají úplně zdarma. (Nebo má být za učitele 512 s UZetem?). Úhrada faktury MD 321 / D 241. - Cestovní příkazy pro 3 učitele a 1 externí pracovnici na Dohodu o prac. činnosti: Jízdné a přeprava bude u všech 0, protože byl hrazen doklad od dopravce. Stravné bude u všech 0, protože bylo hrazeno fakturou za ubytování a stravování. Má tam být u všech vypočítán tzv. pitný režim, tj. 25% ze 195Kč = 48,75Kč krát počet dní? Nutné vedlejší výdaje: účtenky za vleky, permanentky za vleky, částka za opotřebení lyží. Cestovní příkazy proplacené na každého učitele a pracovníka na Dohodu - MD 512 s UZetem / D 261. Je nějaká příručka, kde by byly popsány postupy k lyžařským výcvikům, výletům, školám v přírodě – možnosti, které mohou nastat? Předem děkuji za odpověď.

  Prvotně bych chtěl zdůraznit, že nevím o žádném oficiálním závazném dokumentu, který by nějak jasně definoval postup účtování těchto aktivit škol. V praxi se objevují dvě skupiny:

  - jedna preferuje účtovat to, co platí žáci, rozvahově (tak jak to máte Vy)

  - druhá je rozhodným zastáncem výsledkového účtování - tedy přijaté platby od žáků na 602 a zase mít náklady ....

  Jsem přesvědčen, že ze současných předpisů nelze dovodit, zda má být používán první nebo druhý přístup - tedy vůbec mi nevadí, pokud jste se rozhodla pro ten rozvahový.

  Takže výběr peněz dopředu a platba za žáky - 377 je OK. Jen upozorňuji - je to pohledávkový účet - tedy pokud by byl režim, že prakticky vždy vyberu peníze dopředu a potom platím, tak by bylo lepší používat závazkový účet 378 (namísto té 377).

  Druhá záležitost, na kterou se ptáte je, zda náklady za učitele (ubytování, doprava ...) mají být spíše na 518 nebo 512 v případě, že není vyúčtovávaná v rámci cestovního příkazu. Ke konci roku 2018 jsme na stránky dávali dokument "náklady", kde se snažíme řešit obsahové vymezení jednotlivých nákladových účtů. Zde právě uvádím, že tím, že účet není obsahově vymezen (máme jen jeho název), tak jedna interpretace je, že to jsou úzce cestovní náhrady ve smyslu zákoníku práce - tedy u vedlejších výdajů to, co zaměstnanec požaduje nahradit jako výdaj, který sám vynaložil (vy jste ale faktury platili napřímo - tedy 518). Druhý pohled je, že to jsou výdaje s pracovní cestou obecně. 

  Takže zase narážíme na to, že tím, že MFČR obsahovou náplň blíže nespecifikovalo, tak u té dopravy, ubytování... dle mého názoru je možná jak varianta 518, tak 512.

   U toho výpočtu stravného - patrně máte na mysli krácení díky tomu, že na pracovní cestě bylo poskytnuto jídlo (u cest nad 18 hodin - 25% za každé jídlo - tedy pokud byla poskytnuta snídaně, oběd a večeře, tak zbývá oněch 25%). Pokud to myslíte takto, tak skutečně toto proplaťte a zaúčtujte na 512 - zaměstnanci na to mají nárok. Jen musíte řešit rozdíl cest nad 18 hodin a cesty 12- 18 hodin... (viz § 176 odst. 3 a 4 zákoníku práce).

 • Tombola
  01. 02. 2019

  Dobrý den, naše organizace pořádá ples. Ceny do tomboly dostaneme darem. Prosím o radu, co je nutné zaúčtovat a zda je příjem z tomboly předmětem daně z příjmu. Děkuji za odpověď.

  Striktně vzato - pokud přijmete dary do tomboly (předpokládám věcné), jednalo by se o nabytí zásob - MD 501/Dal 649 (pokud účtujeme systémem B) - ocenění by bylo v reprodukčních cenách. Příjem z tomboly by potom šel do výnosů - například účet 609 (649).

  Z hlediska daně z příjmů - dle mého názoru je toto obecně předmětem daně z příjmů. Otázkou pouze je, jak detailně budeme sledovat jednotlivé činnosti - pokud budeme uvažovat o činnosti "ples organizace" jako jedné z činností, potom budeme posuzovat daňové výnosy a náklady z této akce jako celek (tedy tombola, vstupné ...) a předmětem daně tato činnost bude, pokud příjmy budou vyšší než náklady. ... (ale asi dobře víte, že není vůbec ujasněné, do jaké podrobnosti mají být činnosti sledovány  z hlediska daně z příjmů...).

 • Nekrytý FOND INVESTIC
  27. 01. 2019

  Dobrý den, jsme malá organizace a pořizovali jsme nyní 3 roky po sobě SMV do školní kuchyně, proto nám narostly odpisy. Jak řešit nekrytý FI. Pročetla jsem dostupné odpovědi, ale nehodí se na náš případ, vše kupujeme za své. V RF bychom peníze měli, ale nevím, zda je mohu použít. Také nevím, co všechno musím zahrnout do výpočtu, abych krytí zjistila. Od hotovosti na BÚ jsem odečetla výdaje na mzdy a související, zůstatek z fondu DARŮ a FI. Protože s tím nemám velkou zkušenost, došlo mi to trochu pozdě. Děkuji mnohokrát za odpověď.

  Vyhláška 410/2009 Sb. v §66 odst. 9 požaduje zúčtování nekrytého fondu investic do výnosů (nejčastěji se dělá 416/648 nebo 649 - na to jsou různé názory, zda použít 648 nebo 649). Je to operace nesmyslná, nicméně požadovaná ...

  Pokud se týká výpočtu - neexistuje nějaká jednotná metodika výpočtu v rámci ČR - používají se nejrůznější varianty, kterými se dochází k nejrůznějším výsledkům. Celý problém je v nevyjasněnosti - co to vlastně jsou fondy - logicky potom nemůže existovat jednotná metodika, jak spočítat jejich krytí.

  Pro mne je například taková nejpřijatelnější cesta, kterou se vydal Jihomoravský kraj - uvádím odkaz na jejich metodiku krytí fondu (zvažte, zda se vám líbí - pokud ano - využijte ji):

  https://www.kr-jihomoravsky.cz/Folder.aspx?ID=131078&TypeID=1

   

 • Daň z příimu u mateřské školy
  21. 01. 2019

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má škola povinnost podávat daňové přiznání, zatím jsme ho nikdy nepodávali. Jsme malá školka, vedeme pouze hlavní činnost. Z výnosů kromě příspěvku od zřizovatele a dotace na platy máme pouze příjmy ze stravování a z akcí pro děti, ale u těch jsou náklady vždy vyšší než výnosy. V letošním roce jsme obdrželi neúčelový dar od rodiče a hned se použil na nákup učebních pomůcek. Musíme podávat daňové přiznání, případně kde bych našla, jakým způsobem ho vyplnit? Moc děkuji.

  Výjimky z podávání daňového přiznání k dani z příjmů jsou obsaženy v §38 b zákona o dani z příjmů. Přiznání nemusíte podávat tehdy, pokud:

  - máte pouze příjmy, které nejsou předmětem daně (tedy nemáte příjem z nájemného, reklamy nebo doplňkové činnosti ..)

  - pokud máte příjmy z hlavní činnosti, tak jsou dané aktivity daňově ztrátové (daňové výnosy menší než daňové náklady)

  - nebo máte příjmy osvobozené od daně - třeba právě ten dar - u něj můžete uplatnit osvobození.

  Jak to popisujete, tak je skutečně dost možné, že se ani nyní na vás nevztahuje povinnost podávat daňové přiznání. 

  Pokud byste přiznání vyplňovala, tak jsem do daňové metodiky na konci roku 2017 vložil dokument - "Daň z příjmů PO - aktualizace 2017" - z 28.12.2017. Dokument je plně využitelný i pro aktuální vyplňování přiznání.

 • Erasmus
  11. 01. 2019

  Dobrý den, organizace obdržela v roce 2018 finanční prostředky na studijní pobyt žáků, který proběhne v roce 2019 v Rakousku a Maďarsku. Rozpočet je ve výši cca 1.233 tis. Kč, na účet nám přišlo cca 1.066 tis. Kč /mám přepočítané denním kurzem, přišlo v eurech/. V roce 2018 jsme obdrželi od dodavatelů faktury v celkové výši cca 1.196 tis. Kč, se splatností v roce 2018 cca 923 tis. Kč a další platba proběhne v roce 2019. Můžete mi prosím poradit se zaúčtováním. podrozvaha 955/999 – 1.233 tis. Kč přijatá záloha 241/472 – 1.066 tis. Kč přijatá faktura 381/321 – 1.196 tis. Kč částečná úhrada fa 321/241 – 923 tis. Kč dohadné položky k 31.12. 388/381 – 1.196 tis. Kč ? do rezervního fondu nebudu převádět nic ? kurzové rozdíly k 31.12. – budou přepočítány účty 241, 381, 321 ? Děkuji za odpověď

  Děkuji moc za dodatečné vysvětlení, až teď jsem si všiml, že ty kurzy mají proběhnout až v roce 2019 - tedy kvůli tomu ta 381 (což chápu). Teď k jednotlivým záležitostem:

  MD 955/Dal 999 - souhlas s tím, že předpis pohledávky (pokud je předpoklad vyúčtování do 12 měsíců od rozhodnutí - ale asi to máte na delší dobu, takže potom 955 je OK), tak by to spíše měla být 915. Částka by při používání denních kursů měla být 47 964 EUR x kurs ČNB k datu rozhodnutí.

  Přijetí zálohy - MD 241/Dal 472 - OK - pokud jste přijali 38 371,20 EUR jak mi následně píšete, tak 17.7. byl kurs CNB ve výši 25,875 - potom mi to vychází nějakých 993 tis. Kč - tedy zde netuším, v čem je rozdíl

  Zároveň s přijatou platbou bych odúčtoval 38 371,20 z předpisu pohledávky na podrozvaze - tedy 999/955.

  přijatá faktura - MD 381/Dal 321 - OK - souhlasím - zase ocenění by bylo v denním kursu ČNB

  částečná úhrada - souhlas + správně byste ještě měli udělat kursový rozdíl mezi kursem k datu zaúčtování faktury a datem částečné platby

  Pokud se faktury vztahují plně k roku 2019, tak tedy nemám z nich kromě případných kursových rozdílů nic v nákladech, nebudu ani účtovat dohadnou položku aktivní 388/381 - to je podle mne irelevantní.

  Musím udělat kursové rozdíly na 241 (přecenit zbylé EUR), potom na 321 (přecenit nedoplatek faktur) a na 472 (přecenit zálohu kursem k 31. 12.). Účet 381 již přeceňovat nebudete - tam se přecenění neprovádí - do nákladů to v dalším roce spadne fakticky kursem faktury. Dále ještě přeceníte pohledávku na podrozvaze - tak aby zbývající předpokládané inkaso EUR (tedy 47 964 - 38 371,20) bylo přeceněno závěrkovým kursem - toto přeceníte jen proti 999.

  Teď k rezervnímu fondu - já bych se zachoval tak, že v tomto případě nebudu do rezervního fondu nic dávat - již mám větší objem faktur než odpovídá záloze, kterou jsem přijal. Sice je ještě nemám v nákladech, ale na 381, ale to je podle mne jedno. Tady rovnou upozorňuji, že zrovna pro tento případ je hodně nejasné, jak by to s rezervním fondem bylo.

 • nevyúčtované zálohy, dodavatel v insolvenci
  08. 01. 2019

  Dobrý den, chci se zeptat, MŠ hradila v roce 2017 a 2018 zálohy na el. energii, ale dodavatel je od roku 2018 v insolvenci. Tzn., že zálohy, kdy si nechal i přeplatek z minulých let a použil ho na zálohy už nikdy nevyúčtuje. Na účtu 389 mám z roku 2017 odhadnutou částku na energie, kterou tedy nebudu mít nikdy vyfakturovanou. Jedná se o částku 5700 Kč, mám ji v roce 2018 vrátit do výnosů zápisem 389/649 nebo ji tam mohu nechat na odhad za letoštní rok? A jak mám naložit s částkou zaplacenou na zálohy (46 tisíc), když vím, že už nikdy nebude vrácena zpět MŠ (pokud po proběhnutém soudu něco vrátí, tak prý malý zlomek celkové sumy). Předem velice děkuji za odpověď

  Já skutečně nevím, jaká je aktuální situace - zda skutečně již nedojde k vyúčtování - třeba u One Energy bylo v září 2018 sdělováno, že vyúčtování bude provedeno - ale nevím, jak dále probíhá toto v realitě.

  Pokud by skutečně nastala situace, že by vyúčtování již nikdy neproběhlo a měli jsme dohadnou položku pasivní na 389 (případně další doúčtovávali za rok 2018) a proti tomu vyšší zálohy, tak bych asi trochu nestandardně zúčtoval dohadnou položku 389/proti záloze na 314 a následně zbývající zálohu, kterou již nikdy nedostanete, odepsal jako náklad (asi na základě výsledku insolvenčního řízení - samozřejmě pokud byste něco dostali, tak to, co dostanete, by bylo jako inkaso pohledávky). Ale to až v situaci, kdy by bylo jasné, že již žádné vyúčtování nebude - jinak bych to zatím držel na 314 a 389.

 • investiční záloha
  07. 01. 2019

  Dobrý den pane inženýre, Obracíme se na Vás s dotazem, na který jste často odpovídal na PO účtuje, ale přesto moc prosíme o odpověď. Jsme partnerem projektu OP VVV (MŠMT), tedy poskytovatel je pro nás KÚ a my nebudeme účtovat na 403, jen 416. Obdrželi jsme od KÚ (KÚ od MŠMT) 1. Investiční zálohu ve výši 400 tis., takže jsem zaúčtovala 241/472 (papy IČ KÚ) a tvorbu D 416. Teď jsme obdrželi investiční fakturu v částce 600 tis., kterou jsme hradili z té investiční zálohy a ještě část 200 tis. z našeho investičního fondu (MD 416). Takže až nám přijde doplatek na investici od KÚ vrátím naše prostředky na 416. Ale teď si nejsem jistá, jestli mám proúčtovat 400 tis. MD 416 (když se nejedná o finanční výpomoc od KÚ, ale o investiční zálohu). A ještě jeden dotaz, obdrželi jsme nulovou fakturu za licence na 1 rok, máme jí ocenit reprodukční cenou a jak to zaúčtovat?

  Pokud se tedy skutečně jedná o dotaci od zřizovatele (kde zřizovatel není jen zprostředkovatelem), tak máme uvedeno, že investiční příspěvek (a předpokládám, že i ta "záloha" je v režimu investičního příspěvku) účtujeme MD 348/Dal 401, MD 241/Dal 348 a MD 401/Dal 416. Takže bych to do záloh na 472 nedával, ale postupoval bych tak, jak uvádím výše.

  Když investici platíte, tak v tomto případě (když to nejde v režimu návratné finanční výpomoci) bych účtoval celých 600 jako čerpání fondu investic - tedy 416/401 ve výši 600. Pokud se následně objeví ještě doplatek 50 (zase od zřizovatele), tak by to již bylo jen zase MD 348/Dal 401, MD 241/Dal 348 a MD 401/Dal 416.

  Nulová faktura za licence - jak jste mi dopřesnila - jedná se o dodání licence jako "bonus" k nákupu jiných licencí za 200 tis. Kč. Já jsem v této variantě zastáncem toho, že se nejedná o nějaký dodatečný dar, ale že jsem nakoupil ty licence za 200 tis. Kč všechny. To by tedy znamenalo, že bych cenu měl rozpočítat i na tu, co jste dostali zdarma (to dle mého názoru asi nejlépe odpovídá povaze operace). Pokud je to z vašeho pohledu nerealizovatelné (nevím, na co zněla přesně faktura na ty zbývající licence), tak bych o té licenci na 1 rok vůbec neúčtoval (tady je výhoda, že tím, že je na rok, tak nesplňuje charakteristiku pro zachycení do majetku ...).

 • Soutěže a ceny
  04. 01. 2019

  Dobrý den, jsme krajskou příspěvkovou organizací, střední školou. Naši žáci se zúčastnili soutěže, kde vyhráli cenu, a to částku 500 Kč. Tuto částku nám Městský úřad, který soutěž pořádal, spolu s dopisem o výhře zaslal na bankovní účet školy s tím, že tato částka je pro školu, a že jim škola nemusí za tuto částku již nově prokazovat nákup učebních pomůcek. Jak toto zaúčtovat? Někdy se nám při soutěžích stává, že organizátor soutěže požaduje zaslat výhru např. peněžní poukázky nebo přímo peněžní prostředky jen na bankovní účet školy s tím, abychom je následně vyplatili žákům, kteří se soutěže zúčastnili. Nevíme, zda toto řešení je povoleno, a pokud ano, jak o tomto účtovat? Zatím jsme to vždy odmítli. Děkuji za odpověď.

  Asi bych zaúčtoval MD 241/Sal 649 (jako jiný výnos). Moc se mi nezdá, že bychom o tomto měli účtovat jako o přijatém daru.

  Ta druhá záležitost - tedy, že byste fakticky zprostředkovávali výplatu - tady trochu nevím, je to takové hraniční. Pokud by se z podmínek soutěže dalo dovodit, že účastníci (fyzické osoby - žáci) budou odměněni s tím, že výplatu odměny zprostředkuje škola, tak bych se asi tomu nebránil s tím, že bych peníze přijal proti závazku (378) a následně žákovi zase přeposlal (předpokládám, že se nebavíme o položkách, u kterých by se muselo řešit zdaňování ...) - tedy jen bych účtoval rozvahově a postavil se do pozice "zprostředkovatele platby". 

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu