PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 518 dotazů:

 • Dar z FKSP
  27. 06. 2018

  Dobrý den pane Nejezchlebe, při kontrole zřizovatelem u PO bylo zjištěno, že ředitelka příspěvkové organizace zakoupila z fondu FKSP dárkové koše s potravinami a alkoholem jako dárky pro všechny zaměstnance, které předala účastníkům kulturní akce "vánoční besídka". S metodikou, kterou máme k dispozici, se toto jednání neslučuje ani v případě darů ani v případě kulturní akce. Samozřejmě vánoční dárky nebyly uvedeny ani v rozpočtu k FKSP ani ve vnitřní směrnici. Je možno kvalifikovat tento postup jako porušení § 9 a § 14 Vyhl. 114/2002?

  Bohužel ano - jakkoliv to považuji za kruté, dary je možné poskytovat jen z FKSP a toto plošné darování nesplní podmínky §14 vyhlášky FKSP. Takže ano - PO toto nesmí udělat a s prostředky fondu bylo naloženo v rozporu s možnostmi danými legislativou.

 • Čerpání finančních darů
  25. 06. 2018

  Dobrý den, mám dotaz, týkající se čerpání finančních darů v příspěvkové organizaci. Účetní o přijatých finančních darech v letech 2015 až 2017 účtovala na základě darovacích smluv 241/414. V žádné z těchto smluv nebyl uveden termín, do kterého měly být finanční prostředky čerpány. Protože při čerpání finančních prostředků (za roky 2015-2017) na daný účel účetní zapomněla účtovat čerpání z fondu 414/648, účtovala o něm až v roce 2018 jednou částkou. Zjistit konkrétní čerpání již bohužel zpětně nelze. Mám dotaz, zda musí být darované finanční prostředky použity ve stejném roce, kdy je organizace obdržela anebo je může čerpat třeba až za dva roky? Jak se to projeví na dani z příjmu? Děkuji za odpověď

  Pokud v těch smlouvách není ohraničené datum, tak rozhodně nic nezakazuje použití v některém z následujících let - znám organizace, které si takto "suší" dary ve fondech již několik let, protože to zatím nepotřebovali pro krytí svého hospodaření.

  Co se týká ale daně z příjmů, je to potřeba řešit v roce přijetí daru (tedy ne čerpání) - ale samozřejmě tady to mohlo v roce přijetí také skončit "osvobozením" od daně z příjmů - tedy striktně vzato se to nemuselo projevit tím, že by základ daně z příjmů byl zvýšen - toto již záleží na konkrétní situaci.

 • Poskytnutí daru MŠ
  20. 06. 2018

  Dobrý den, prosím o konzultaci v případě poskytnutí daru MŠ zřízené ÚSC. Firma s. r.o. se rozhodla dát MŠ účelově neurčený peněžitý dar ve výši 70.000 Kč. Po předložení návrhu darovací smlouvy MŠ, kde bylo stanoveno, že „daruje účelově neurčený peněžitý dar“, požádala účetní firmy o změnu znění smlouvy z důvodu odečtení daru od základu daně podle § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů. Účetní žádá, aby ve smlouvě došlo ke změně na „peněžitý dar účelově určený“. Chtěla bych si ujasnit, zda si podnikatel nemůže odečíst od základu daně hodnotu neúčelově určeného daru poskytnutého MŠ? Aby mohl uplatnit odečet, musí se jednat pouze o účelově určený dar? Děkuji.

  Mělo by jim stačit, když to bude obecně třeba na provoz mateřské školy - tím by se již měli dostat do toho, že si dar uplatní podle §20 odst. 8. Prostě jen potřebuji, aby z účelu určení daru vyplývalo, že je to podřaditelné pod §20 odst. 8 - nemusím ale nutně třeba psát, že to bude na nákup hraček pro školku ...

 • čerpání RF na opravy
  18. 06. 2018

  Vážený pane Nejezchlebe, mám na Vás dotaz ohledně čerpání financí z rezervního fondu. Jedná se o výměnu lina v mateřské škole, ve dvou velkých třídách pokládky lina spolu se zalištováním. Cena bude kolem 160000,- Kč. Můžu tuto celou částku čerpat z RF a nemusím převádět snad do investičního fondu ? Trochu mě zmátl dotaz z minulého tydne. A dále je nutné doložitelné poptávkové řízení ? A ještě dotaz k nákupu kapsářů dětem do první třídy. V minulých letech kupoval zřizovatel, nikdy se neplatilo z provozního příspěvku. A teď bychom kapsáře kupovali my a děti by je měli v lavicích přibližně od první do třetí třídy. Lze kapsáře financovat z provozního příspěvku? Přeji hezký den a předem děkuji za Vaši odpověď

  Všechno, na co se mne ptáte, je skutečně o nějaké dohodě (respektování "dohod" se zřizovatelem či jeho pokynů):

  a) použití rezervního fondu na opravu lina - MF se výslovně zřeklo toho, že by vysvětlilo pojmy - co je "další rozvoj", respektive co to přesně znamená "časovému překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy". Za těchto okolností nezbývá nic jiného než jít cestou jakési dohody se zřizovatelem, jak budou dané pojmy vykládány (neboť zřizovatel vaši organizaci bude případně kontrolovat a bude mít právo případně nařizovat odvod za porušení rozpočtové kázně). Znám zřizovatele, podle jejichž pravidel by takováto oprava lina financovaná z  rezervního fondu znamenala naprosto nepřípustné porušení rozpočtové kázně, znám jiné, kteří řeknou, že je to OK. Proto v této oblasti hovořím o nutnosti "dohody" se zřizovatelem - někde tato dohoda jde v režimu stanovení podmínek pro hospodaření s fondy pro zřízené PO. Je to vše následek toho, že stát tady nečiní.

  b) poptávkové řízení - zákon o zadávání veřejných zakázek  takovouto opravu považuje za zakázku malého rozsahu. V těchto případech vůbec nejsou stanoveny konkrétní postupy zadávání zakázky. Pouze v §6 zákona se objevují požadavky transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Proto se dost často stanovují určitá interní pravidla pro zakázky tohoto typu - třeba že od částky ..... Kč je nezbytné poptávkové řízení - respektive nabídky alespoň 3 firem .... (a podobná pravidla). Většinou jsou tato pravidla zase definována zřizovatelem, případně někde zřizovatel požaduje, aby jeho PO aplikovaly stejná pravida jako má on. Takže je to zase na dohodě o tom, jaká jsou u vás pravidla. Pokud by k tomu cokoliv nebylo, tak zákon nevylučuje v takovémto případě přímé zadání konkrétnímu dodavateli.

  Hrazení kapsářů do první třídy... - tady jen poznamenávám, proč možná dříve byla tendence, aby to platil zřizovatel - totiž PO nesmí poskytovat dary. Tedy pokud by ty kapsáře měly dětem zůstat (že jsou jejich), tak se přesně dostáváme na pomezí zákona, kdy věcně chápu, proč to děláte, ale pokud následně budou jejich, tak striktně z hlediska práva byste je neměli dětem kupovat (bez ohledu na to, z čeho jsou financovány). Pokud by zůstaly ve vlastnictví školy, tak samozřejmě problém nevzniká. Pokud si tedy odmyslíme tento problém (nevím, zda se vás týká), tak nevidím překážku, proč to z provozního příspěvku zřizovatele neplatit - to by musel jasně říci, že se to z provozního příspěvku hradit nemá.  

 • Nepeněžní dar FKSP
  13. 06. 2018

  Na základě kolektivní smlouvy poskytujeme z FKSP nepeněžní dar pro dárce krve v hodnotě 500 Kč. Řešíme to poskytnutím poukázek na potraviny (jídlo) a účtujeme 263/321. Od června nám nový poskytovatel těchto poukázek bude poukázky prodávat pod nominální hodnotou. Za poukázku v hodnotě 500 Kč zaplatíme 498,50 Kč. Můžeme účtovat: 263/321 498,50 Kč 263/648 1,50 Kč Děkuji za odpověď

  Je to trochu nestandardní (právě na případ čeprání FKSP) - ale pravdou je, že ceniny máme ocenit ve jmenovité hodnotě - tedy potom by skutečně nezbylo nic jiného než tu 1,50 Kč zaúčtovat jako výnos - jen mi vrtá hlavou, že by bylo nejlogičtější, aby ta 1,50 Kč šla do tvorby FKSP, nicméně ona to podle mého názoru vyhláška č. 114/2002 Sb. v §2 neumožňuje - tedy potom asi skutečně klasicky MD 263/Dal 649 (určitě potom ne 648).

 • nepeněžní dar
  07. 06. 2018

  Jsme základní umělecká škola a na soutěži pořádané Krajským úřadem jsme jako absolutní vítěz dostaly housle v hodnotě cca 8000,- Kč. Není na to žádný doklad, žádná smlouva - nic. Musí se to brát jako dar?? Tzn. pořádat radu města o schválení přijetí daru. Nebo je to cena? A může to zařadit do majetku bez další administrativy???

  Já k tomu mohu říci jen to, že budu doufat, že se k tomu postavíme (včetně kontrol) se zdravým rozumem. Samozřejmě jsme na pomezí nějakých darů ..., nicméně myslím si, že v tomto případě je odůvodnitelné, že se o dar nejedná (přeci by také nemohlo dojít k tomu, že zřizovatel dá předchozí souhlas s jeho přijetím - to by musel vlastně dát předchozí souhlas k tomu, že skončíte první, což je absurdní).

  Tedy tvářil bych se, že je to jiná kategorie - tedy nějaká výhra ...

  Sporné bude asi trochu jak s oceněním - pokud správně chápu, soutěž organizoval kraj (tedy jiná vybraná účetní jednotka) a vy to od něj dostanete bezúplatně - tedy teoreticky v režimu převzetí ocenění. Nicméně tady je to specifický případ, že asi hodnotu od kraje nemáte a ani ji nezískáte a potom, pokud se k tomu nedostaneme, tak bych použil reprodukční cenu těch 8 tis. Kč a zaúčtoval MD 028/Dal 088.

  Nevím co k tomu více říci. 

 • Čistící prostředky přímo do spotřeby
  30. 05. 2018

  Dobrý den, jsme střední škola zřízená krajem. Čistící prostředky účtujeme na faktuře rovnou do spotřeby 501/321 16 000 Kč. Dle kontroly toto účtování neodpovídá věrnému zobrazení podle par. 7 odst.2 zák. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, protože jednotlivé prostředky byly ve skutečnosti do spotřeby dávány postupně. Je toto účtování možné s tím, že na konci roku zaúčtujeme zbylé čistící prostředky na MD -501 a 112. Děkuji.

  ČÚS 707 předpokládá, že si účetní jednotka může určité zásoby zaúčtovat přímo do spotřeby bez jejich zachycení na sklad - přitom dané druhy mají být vyhlášeny ve směrnici. Jendá se o bod 3.6.b).

  Toto ustanovení využívá prakticky každý subjekt - protože všechny zásoby zachycovat v režimu "skladů" je neproveditelné - včetně kancelářských potřeb apod. Pokud se tento systém nebude nějak nadužívat, tak si nemyslím, že je to nějaký problém (samozřejmě nejvěrnější by bylo mít vše na skladech a dávat to do spotřeby postupně, ale ono by také nejvěrnější bylo zrušit kategorii drobného dlouhodobého majetku a odepisovat vše postupně ...).

  Tedy za mne - pokud tím nebudete řešit nějaké naprosto nestandardní částky na konci roku, tak je to postup povolený, nenarušující vypovídací schopnost výkazů. Nějaké mimořádnosti skutečně někdo na konci roku řeší odúčtováním ze spotřeby - někdo spíše přes 381 než na 112 (ale povinnost to není).

 • FKSP- dar- nepěněžní
  24. 05. 2018

  Dobrý den pane inženýre, dovoluji si Vám poslat dotaz. Jsme příspěvková organizace zřízena Jihomoravským krajem, školství. Dotaz se týká nepeněžního plnění z FKSP pro zaměstnance u příležitosti dovršení 50-ti let ve výši 2.000,00 Kč. Nechceme dávat zaměstnancům ,, lapače prachu", a tak je oslovujeme , co by jim udělalo radost. Tento konkrétní zaměstnanec by měl zájem o zahradní nábytek. Cena pochopitelně přesahuje hodnotu 2.000,00 Kč. Dodavatel není ochotný rozepsat na dvě faktury. Je možné abychom zaplatili fakturu v celé výši 10.000,00 Kč a zaměstnanec složil rozdíl ve výši 8.000,00 Kč přímo na účet FKSP? Děkuji Vám za odpověď.

  Jsem přesvědčen, že postup který uvádíte, je naprosto v pořádku - tedy klidně proplatit celé s tím, že zaměstnanec rozdíl složí do pokladny (na účet).

 • Dar od VÚJ
  23. 05. 2018

  Dobrý den, naše příspěvková organizace obdržela v roce 2017 dar ve výši 3000 Kč od VÚJ, má na to darovací smlouvu, finance obdrželi hotově, ale zapomněli je zaúčtovat jako příjem (nešli vůbec do účetnictví), rovnou je předali paní učitelce na nákup hraček. Hračky byly nakoupeny letos v dubnu. Jak v letošním roce zaúčtovat o příjmu z roku 2017?

  No - moc dobré to není, nicméně asi by to jako dar přijali v loňském roce MD 261/Dal 414 a letos by to rozpustili do výnosů proti nákladu MD 414/Dal 648.

  Takže asi bych udělal to, že bych letos doúčtoval MD 261/Dal 414 a hned to použití. Výnosy by tedy byly stejné... Nic jiného podle mne nevymyslíme.

 • Datum účtování nového majetku
  22. 05. 2018

  Dobrý den, prosím Vás o odpověď na otázku: jaké datum mám dávat do účetnictví, když zařazuji nově zakoupený majetek. Účtuji pro PO externě a neznám přesný datum doručení majetku, mám pouze fakturu. Zařazuji ho tedy podle data vystavení faktury (kolegyně dokonce vše zařazuje posledním dnem v měsíci). Minulý měsíc jsem řešila to, že faktura přišla, zaplatila jsem ji a teprve následující měsíc zboží přišlo. Ředitel PO majetek nechtěl zařadit do evidence dřív, než zboží přijde. Co je správně? Prosím Vás rovněž o odkaz na standard či zákon, podle kterého mi odpovíte. Děkuji za odpověď.

  Musíme si majetek rozdělit na "dvě kupičky":

  - drobný dlouhodobý majetek - bod 6.3.1. ČÚS 710 - je nastaven režim, že se účtuje současně MD 558/Dal 321 a současně MD 028/Dal 088. Je to podle mne trochu nelogické - nicméně je to tak definováno - tedy zařazení do majetku by se vázalo i na věci, které nebyly třeba do PO ještě doručeny ...

  - majetek na 022 (021 ...) - §14 odst. 12 vyhlášky 410/2009 Sb. - zařazení je až způsobilostí k užívání pro danou organizaci - je přitom logické, že aby něco bylo způsobilé k užívání, je to nezbytné prvotně doručit ... (aby to organizace byla vůbec schopna využívat).

 • návratná finanční výpomoc od zřizovatele
  21. 05. 2018

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace - škola zřízena ÚSC. Obdrželi jsme od zřizovatele návratnou finanční výpomoc 3 mil. Kč /v rozhodnutí o schválení NFV je uvedeno schválení duben 2018, vracet máme nejpozději do září 2019/. NFV je v rozhodnutí rozdělená na část investiční 1 mil. Kč a neinvestiční 2 mil.Kč. Měla bych toto rozhodnutí o schválení celé NFV v dubnu naúčtovat rovněž do podrozvahy a jaké použít účty? Děkuji.

  Za sebe bych do podrozvahy toto neúčtoval - pro mne to totiž nedává moc logiku v tomto případě účtovat nějaké ostatní podmíněné krátkodobé aktivum, neboť na základě smlouvy vám mají sice přitéci peníze - tedy dostanete aktivum, ale zároveň je budete muset vrátit - tedy proti tomu hned je závazek. Já osobně tvrdím, že aby se mluvilo o krátkodobé podmíněné pohledávce v pravém slova smyslu, tak by to muselo být "jen na straně aktiv" - respektive proti jmění či výnosu - tedy například příslib daru ...

  Já bych tedy v tomto případě účtoval až na rozvaze podle toku peněz - tedy příjem peněz proti závazku z návratné finanční výpomoci.

 • Objednávky
  16. 05. 2018

  Dobrý den, jsme PO (ZŠ, ZUŠ a MŠ), jejímž zřizovatelem je obec. Chtěla jsem se zeptat, zda objednávky (je jednotný vzor), které vystavují jednotliví správci rozpočtů (máme několik středisek), mohou být založeny u paní sekretářky v šanonu objednávek nebo musí být spárovány s každou fakturou a košilkou při platbě a předány účetní? A tyto objednávky musí být vystaveny na každou drobnost, která přijde do školy nebo stačí na vyšší částky? Na potraviny do školních jídelen se třeba tato forma objednávek vůbec nevystavuje. Ještě k této formě objednávek. Musí být např. i vystaveny u projektu EU „Zvyšujeme kvalifikaci pedagog. pracovníků“ nebo tam stačí založeny košilky s fakturami a dodacími listy, případně doklady proplacené přes pokladnu? Předem děkuji za odpověď.

  Objednávky mohou být (a často bývají) založeny samostatně  v nějakém šanonu, na druhou stranu je potřeba umět provázat přijaté faktury s objednávkami. Jestli se ale k faktuře přiloží kopie objednávky nebo jestli někdo, kdo provádí kontrolu plnění, připíše k faktuře číslo objednávky, je v podstatě jedno. Někdo také dává dodavateli podmínku, že musí na fakturu uvést číslo objednávky (smlouvy), na základě které došlo k plnění.

  K vystavování objednávek - pokud něco přijde do školy, byť drobnost, tak to v nějaké podobě objednáno (byť ústně, e-mailem) být muselo. Otázka evidence objednávek je na vás, tady nelze napsat jeden správný systém, je jich samozřejmě více. Objednávka podle jednotného vzoru nemusí být vystavená na všechno - např. paní účetní půjde na školení, vyplní objednávku na internetových stránkách školící agentury a vaše standardizovaná objednávka se ke školení vůbec vyplňovat nebude. To ale neznamená, že školení není schváleno. Příkazce školení musí schválit a k faktuře se pak přiloží schválená objednávka školení vytisklá z internetu (případně se právě zavádí "košilky" přikládáné následně k fakturám, na kterých třeba správce rozpočtu má dopředu potvrdit, že schvaluje objednání - přitom objednávka písmená neexistuje, neboť to bylo dohodnuto ústně... Jiný režim je samozřejmě u limitovaných příslibů... - tam není nezbytné ani to individualizované schvalování správcem rozpočtu ...).

  Obecně je vhodné mít směrnici, ve které jsou upraveny postupy objednávání. 

  U toho dotazu na projekt EU - tady neumím odpovědět, kde mají být založeny - pokud má poskytovatel dotace v podmínkách, že je třeba kromě faktur doložit i objednávky, tak nezbude, než je doložit. 

   

 • Bezúplatné převzetí materiálu a jeho použití na opravu cest
  15. 05. 2018

  Dobrý den, od PO stejného zřizovatele nám byl bezúplatně předán materiál, který použijeme na opravu cest. Dodavateli, který bude stavební práce realizovat uhradíme fakturu za práci. Jak máme zaúčtovat bezúplatně převzatý materiál a jeho použití na opravu? Děkuji za odpověď.

  Fakticky vyjdeme z ČÚS 707 - třeba bod 5.2.2., budete účtovat v hodnotě ocenění od zřizovatele zápisem MD 501/Dal 649 (předpokládám, že to na ty opravy spotřebujete nyní v běžném roce 2018). Případně pokud by tam byla prodleva - třeba ve 2018 darování a v roce 2019 spotřeba, tak by to nakonec skončilo například MD 112/Dal 384 a v roce spotřeby MD 501/Dal 112 a MD 384/Dal 649.

 • Věcný dar
  26. 04. 2018

  Dobrý den, naše škola obdrží od sponzora věcný dar - Lanový kolotoč ( celková cena Kč 49 500,- ; nejsme plátci DPH) . Jak zaúčtovat přijetí daru a jak se bude odepisovat? Děkuji za odpověď.

  Pokud správně chápu - je to dar od jiné než vybrané účetní jednotky. Potom účtujete reprodukční cenu - tedy to bude těch 49 500 Kč zápisem MD 022/Dal 401 (já si nejsem konstrukčně jist, zda 022 nebo 021, nicméně snad to na 022 uneseme) a potom již klasické odpisy - MD 551/Dal 082 a MD 401/Dal 416 podle nastaveného odpisového plánu. Tady se to chová jako každá jiná věc.

  Z hlediska daně z příjmů - můžete to udělat tak, že dar bude osvobozen od daně z příjmů a následně odpisy budou daňově neúčinné - což asi ničemu nevadí ...

 • Nepeněžní plnění poskytovaná z FKSP a osvobození od daně
  23. 04. 2018

  Dobrý den, jsme ZŠ, čerpáme z FKSP dle § 4 odst.1 zákona č. 372/2011 Sb. vitamíny,masáže,sauna,fitnes. Je to nepeněžní čerpání v ne zdravotnickém zařízení. To znamená, že čerpání musí projít mzdovými prostředky-zaměstnanec vše zdaní? Děkuji za odpověď.

  Z toho co uvádíte není všechno tím problémem. Musíte jít na §6 odst. 9 zákona o dani z příjmů. V písmenu d) bod 1 máme se zdravotnickým zařízením spojeno jen zdravotní, léčebné či hygienické služby.

  Takže pokud se budeme bavit třeba o fitness, tak jsme pod bodem 3 v tom písmenu d) - tam samozřejmě podmínka "zdravotnické zařízení absentuje" a problém není. Vitamíny také nemusí být od zdravotnického zařízení (pokud je to zboží) - alespoň takto je to vykládáno. U sauny je to již složitější - zda se to bude dát strčit pod bod 3 jako "sport" - myslím si, že takto uvažuje většina lidí, zda by to prošlo při nějaké pořádné diskusi - to netuším.

  No a u těch masáží je problém v tom, že ty se skutečně již pod sport zařadit nedají a proto se tak řeší, že nesplňují podmínku pro osvobození u zaměstnance (protože u služeb léčebného charakteru je podmínka pro osvobození, že je to od zdravotnického zařízení).

  Ještě někdo se to snaží dát pod písmeno g) - v limitu do 2 tis. kč - nicméně to bývá striktně vykládáno tak, že se vztahuje pouze na dary zaměstnancům (viz, že je to "bezúplatné nepeněžní plnění").

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu