Dlouhodobý majetek ÚSC, DSO a příspěvkových organizací 2017

Kniha je v prodeji! Knihu máme skladem a připravenou k odeslání.

Ing. Zdeněk Nejezchleb, Ing. Ivana Schneiderová

Metodika k evidenci, oceňování a klasifikaci majetku. Doplněno o daňovou problematiku; DPH a nemovitosti, nové příklady a postupy řešení

  • Vydání Únor 2017
  • Cena 450,00 Kč

Objednat publikaci

Komu je kniha určena

Účetním, ekonomům, pracovníkům majetkových a investičních odborů ÚSC, účetním a ekonomům příspěvkových organizací a DSO.

Popis

Obsah knihy:

Kniha navazuje na předchozí publikaci vydanou nakladatelstvím ACHA Obec účtuje v roce 2010. Informace obsažené v této knize podstatným způsobem rozšiřuje či aktualizuje zejména s ohledem na změny v účetních předpisech (odpisování majetku, vydání ČÚS 709 a 710 apod.). Kniha se  dotýká i souvisejících aspektů daně z příjmů. Velká pozornost je také věnována problematice DPH ve vztahu k nakládání s majetkem příslušných účetních jednotek. Obsah knihy je aktualizován na stav k 1. 1. 2017. Publikace je dále doplněna rozsáhlými přílohami v elektronické podobě (metodické materiály ministerstva financí či GFŘ, metodické materiály autorů publikace, judikatura soudů apod.).

K obsahu knihy konkrétněji:

a)    Jednotlivé kategorie dlouhodobého majetku

-       Nehmotný majetek

-       Nemovitý majetek

-       Samostatné movité věci, soubory

-       Ostatní typy dlouhodobého hmotného majetku (umělecká díla, věcná břemena …)

-       Finanční investice

b)    Účetní a daňové souvislosti dlouhodobého majetku (metody …)

-       Oceňování

-       Odpisování (účetní a daňové)

-       Rozlišování oprav a technických zhodnocení majetku

-       Pořizování a vyřazování majetku

-       Majetkoprávní vztahy USC a zřízených PO či založených DSO

c)     DPH u dlouhodobého majetku

-       Sazby daně u výstavby

-       Režim přenesené daňové povinnosti ve výstavbě

-       Pronájem a převod nemovitostí

-       Základy práce s odpočty DPH při pořizování dlouhodobého majetku

 Počet stran – cca 380 

Cenové podmínky se budou lišit od minulého roku z důvodu nárůstu cen poštovného:

·        Při objednání 1 ks až 2 ks knihy RS a 1 ks knihy Majetek je poštovné zdarma (tj. zdarma poštovné pro tyto kombinace: 1 ks RS, 2 ks RS, 1 ks RS + 1 ks Majetek, 2 ks RS + 1 ks Majetek).

·        V ostatní případech (kombinacích) bude poštovné připočteno k objednávce ve výši aktuálního ceníku pošty.

·        Při objednání 6 ks RS nebo 6 ks Knihy Majetek bude poskytnuta sleva 10 % na titul s počtem 6 ks a bude připočteno poštovné dle platného aktuálního ceníku pošty.