PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Kniha je v prodeji — knihu máme skladem a připravenou k odeslání.

Dlouhodobý majetek ÚSC, DSO a příspěvkových organizací 2021

Dlouhodobý majetek ÚSC, DSO a příspěvkových organizací 2021

Ing. Zdeněk Nejezchleb, Ing. Ivana Schneiderová

Aktualizace a rozšíření publikace Majetek 2017. Ke knize bude rozesílána elektronická příloha. 566 stran.

Vydání

Leden 2021

Typ

Tištěná

Cena

300 Kč

Komu je kniha určena

Účetním, ekonomům, pracovníkům majetkových a investičních odborů ÚSC, účetním a ekonomům příspěvkových organizací a DSO.

Popis

Obsah knihy:

připravili jsme pro Vás aktualizaci knihy „Dlouhodobý majetek ÚSC, DSO a příspěvkových organizací“, kterou jsme v našem nakladatelství vydali v roce 2017.

K přípravě této aktualizace nás vedly zejména legislativní změny v daňové oblasti z let 2017 – 2020, díky kterým byla původní publikace ve svých některých částech již neaktuální. Zásadnější změny v daňové oblasti se týkají následujících oblastí řešených v knize:

  • nová pravidla pro daňové odepisování zejména Dobrovolných svazků obcí a Příspěvkových organizací,
  • změny v oblasti režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních prací,
  • novinky v DPH u převodu nemovitostí.

  Aktualizaci publikace jsme využili jako příležitost k doplnění některých témat, která v původní knize chyběla úplně. Konkrétně se jedná o:

  • opravné položky k dlouhodobému majetku
  • oblast vyřazování majetku.

Novinkou je také zařazení metodických příloh s konkrétními postupy účtování u problémových transakcí (např. ocenění reálnou hodnotou, směny majetku).

V řadě dalších oblastí jsme pak přistoupili k dílčím změnám v původním znění knihy ať již z důvodů změn legislativy (například oceňování sbírek muzejní povahy) nebo vývoje účetní metodiky (například u účtu 403). Oblasti, ve kterých spatřujeme problémy, jsme se pokusili propracovat hlouběji. Příkladem jsou kapitoly věnované majetkoprávním vztahům k Příspěvkovým organizacím a Dobrovolným svazkům obcí.  

Stejně jako u původní publikace je kniha doplněna o elektronickou přílohu, při zaslání knihy vám přijde mailem odkaz na úložiště elektronických příloh. Příloha je strukturována podle jednotlivých kapitol knihy; k jednotlivým kapitolám najdete příslušné dokumenty v elektronické podobě. Jedná se zejména o:

  • související judikaturu,
  • metodické materiály státních orgánů (například Generálního finančního ředitelství či Ministerstva financí),
  • metodické materiály k řešené problematice (vesměs z dokumentů zveřejněných na webových stránkách obecuctuje.cz a www.pouctuje.cz).

  Pevně věříme, že tato kniha bude pro Vás užitečná a že v ní najdete řešení řady problémů z praxe.   

K obsahu knihy konkrétněji:

a)    Jednotlivé kategorie dlouhodobého majetku

-       Nehmotný majetek

-       Nemovitý majetek

-       Samostatné movité věci, soubory

-       Ostatní typy dlouhodobého hmotného majetku (umělecká díla, věcná břemena …)

-       Finanční investice

b)    Účetní a daňové souvislosti dlouhodobého majetku (metody …)

-       Oceňování

-       Odpisování (účetní a daňové)

-      Opravné položky 

-       Rozlišování oprav a technických zhodnocení majetku

-      Vyřazování majetku

-       Majetkoprávní vztahy USC a zřízených PO či založených DSO

c)     DPH u dlouhodobého majetku

-       Sazby daně u výstavby

-       Režim přenesené daňové povinnosti ve výstavbě

-       Pronájem a převod nemovitostí

-       Základy práce s odpočty DPH při pořizování dlouhodobého majetku

Přílohy v publikaci: Účetní postupy při pořizování a zařazování majetku s rozborem ustanovení ČÚS 710, příklady účetních postupů při přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji ve variantách a účetní postupy u směn ve variantách.

 Počet stran – 566

K ceně publikace bude připočteno poštovné, k 1 ks ve výši 89 Kč (u objednávek od 27.1.2021, do doby vydání knihy RS bylo zlevněno poštovné kvůli zvládnutí logistiky, abychom mohli Majetek odbavit dříve a nebyli jste na poštovném škodní). U dvou a více ks dle platného ceníku České pošty a.s. od 1.1.2021. Při odběru nad 6 ks se poskytuje sleva na knihu ve výši 10%.

Návrh a tvorba webu