PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Finanční vztahy zřizovatel x PO

Série, do které budou postupně doplňována některá videa k problematice finančních vztahů zřizovatele a příspěvkové organizace podle toho, co je v aktuální (otázka příspěvků od zřizovatele, návratných finančních výpomocí ...)

Návrh a tvorba webu