PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Navýšení limitu obratu pro plátc. DPH - 2 mil. Kč

Dne 2. 12. 2022 vychází ve Sbírce zákonů novela zákona o DPH, kterou se navyšuje limit povinného obratu na 2 mil. Kč. Zároveň zde podle přechodných ustanovení existuje možnost podat do 8. 12. 2022 žádost o zrušení registrace k DPH. Ve dvou videích vysvětlujeme okolnosti týkající se této žádosti.

Návrh a tvorba webu