Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

16/2 2018 Účet 311

Vážený pane inženýre, na školení jsem se dozvěděla, že od 1.1.2018 máme opravné daňové doklady s mínusovou částkou (popřípadě vyúčtovávací faktury za energie, kde se proúčtovávají zálohy a výsledná fakturace je také s mínusovou částkou) účtovat přes účet 311 a ne jako dosud přes účet 321. Můžete mi prosím napsat, jak se bude účtovat, a zda je velká chyba účtovat jako dosud přes účet 321. Děkuji za odpověď.

Zkusím vysvětlit, o co se jedná. Novelou vyhlášky 410/2009 Sb. od 1. 1. 2018 jen došlo k upřesnění v tom směru, že se na 311 mohou objevovat vztahy jak k odběratelům, ale i k dodavatelům (obdobná změna jen v opačném gardu je u 321). V důvodové zprávě jsou uváděny jako příklad sankční úroky ...

Samozřejmě jsou do tohoto výčtu zahrnutelné i případy opravných daňových dokladů (nejen z vyúčtování energií, ale také třeba i doklady související s reklamacemi). 

Nicméně chci zdůraznit, že toto není faktická změna od 1. 1. 2018. Stále nám platil a platí zákaz kompenzace - tedy v tomto případě, že nesmím například na účtu závazků závazky ke společnosti B kompenzovat s položkami charakteru pohledávek (například z vyúčtování záloh) ke společnosti A. Tedy říkali jsme stejně, že potřebujeme na konci roku zajistiti to, že tyto položky například přeúčtujeme právě do pohledávek (nějakým zápisem třeba MD 31199/Dal 32199).

Nyní fakticky neřešíme nic jiného. Je vždy potřeba vědět, co je smyslem ustanovení - cílem by mělo být právě nenarušení pravidel zákazu kompenzace, což je ale důležité v rámci závěrky (v běžné účtování je to v zásadě jedno).

Tedy buď doklady tohoto typu budu rovnou zúčtovávat na 311, nebo dle mého názoru lze považovat za stejně přijatelnou variantu, že účtuji na 321 a v rámci účetní závěrky účetně převedu položky charakteru pohledávek na 311 například právě zápisem MD 311(99)/Dal 321 (99). Dopad bude stejný - v obou variantách splním to, že nenaruším zákaz kompenzace.

Musím zdůraznit, že toto není záležitostí nějaké změny od roku 2018, je to již dlouhodobá záležitost toho, jak neporušit zákz kompenzace, který v zákoně i prováděcích předpisech vždy existoval.

13/2 2018 Evidence DDNM a DDHM

Jsme PO zřízená ministerstvem.Revidujeme vnitřní předpisy. Je návrh posunout hranici evidence drobného dlouhodobého majetku. Máme cca 170 inventárních úseků. Zatím evidujeme rozvahově na účtech od 1 koruny (doba použitelnosti delší než jeden rok). V případě, že posuneme hranici (a otázka kam až?), musíme pak vést evidenci na 901 a 902 od 1 kč, nebo i zde můžeme stanovit hranici? A jak pak vyřazovat z podrozvah? (Vyřazovací protokol, rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti?) Další otázkou je evidence OOPP, na to máme samostatný SW, kam se jednotlivým pracovníkům doplňují OOPP. Pak se stane, že např. bunda (cena 2000) je vedena v DDHM (má inv.č.) a zároveň v OOPP. Můžeme vnitřním předpisem stanovit, že se OOPP-DDHM budou účtovat přímo do spotřeby (501) a evidovat jen v samostatném SW OOPP? A pak musíme opět vést v podrozvaze a od jaké výše?

I na účtu 901 a 902 si můžeme stanovovat hranice pro zachycení na tyto účty (a upřímně řečeno, předpokládám, že to děláte také, byť jste si třeba někam napsali, že byste to vedli od 1 Kč - nevím, jak se chováte třeba ke kancelářským nůžkám, šanonu ... - to máte nyní na 028? - předpokládám, že nikoliv).

Takže nevidím problém v tom, posunout hranici pro 028, aby to nebylo od 1 Kč (což dle mého názoru stejně nemůžete dodržet), stejně tak můžete definovat hranici i pro 901 a 902 (přitom někdo to má i třeba individuálně, kdy si nastaví, že na 902 eviduje třeba od 1 tis. Kč, nicméně předměty v podobě mobilů a elektroniky vždy... - aby podchytili ty nákupy za 1 Kč v rámci různých akcí ...). Když to budete mít na 902, tak proces vyřazování by v zásadě měl být stejný jako z 028 (likvidační protokol ....) - 902 je také klasicky předmětem účetnictví. Chápu, že můžete tady v tom případě třeba nějak definovat, že to může schvalovat někdo na nižší úrovni než třeba vyřazení z 022 - to by šlo, ale princip, že to někdo musí schválit a udělat nějaký podklad (vyřazovací protokol), aby se to z té 902 dostalo, je stejný.

Ty OOPP - klidně můžete dávat do spotřeby bez vedení na 902 (je to i v zásadě běžné) - jen to nemůžete udělat u věcí, které by se měly evidovat díky ceně již na 028 - tam to od hodnoty 3 tis. kč již na 028 musíte dát (pokud to má životnost delší než rok). Nicméně zda to budete vést na 902 u věcí pod 3 tis. kč je na vašem rozhodnutí ...

8/2 2018 DAR - SW

Dobrý den, od Ostravské univerziry jsme obdrželi dar - CD s licencí k softwaru pro SŠ, cena 29 000,- Kč. Můžete mi, prosím, poradit jak zaúčovat? Předpokládám 558/649 a 018/078. V závazné účtové osnově od zřizovatele máme u účtu 649 uvedenou pouze možnost HMOTNÉ DARY. Děkuji za ochotu a přeji hezký den

Váš návrh účtování je naposto správný - ta 649 mohou být i nehmotné dary - tedy pokud by na tento případ účtová osnova nepamatovala, tak je to problém ve vymezení této osnovy a je to potřeba opravit- na tu 649 Vámi popisovaný případ skutečně patří.

8/2 2018 Daňové opravné položky §8c ZOR.

Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat opravné daňové položky. V r. 2017 má naše p.o. pohledávky z r. 2015 a 2016. Jsou to pohledávky za nájemným a spotřebou el.energie, které byly zúčtovány ve výnosech 311/603. Jedná se o jednoho dlužníka. Za r. 2015 dluží 14.531 Kč a za r. 2016 7.397 Kč. Celková výše všech pohledávek k 31.12.2017 je 25.326 Kč. Na tyto pohledávky máme vytvořeny účetní opr. položky k pohl. dle z. 593/1992Sb. (vedeme účetnictví v plném rozsahu) a zaúčtovány 556/194. Jelikož máme za r. 2017 zisk ke zdanění, chceme využít daň.opravných položek a nevíme, zda je musíme proúčtovat do nákladů a zároveň odúčtovat účet.opr.položky. Budou se daňové opravné položky účtovat v r. 2017 556/194 a v r. 2018 budeme účtovat 194/556 a 557/311 nebo se daňové opr.položky účtují na jiné účty? Děkuji za odpověď.

Povinnost toho přeúčtování v tomto případě striktně není, nicméně já bych to vřele doporučoval - tedy mít analytiku pro daňové OP na 556 a účetní OP na 556. Tedy stav by byl takový, že na analytice účetní OP to rozpustím a na analytice daňové OP to vytvořím. Zvýší vám to skutečně přehlednost. Nicméně pokud byste to neudělali, tak jsem přesvědčen, že by postačovalo jen to, že jsou zaúčtovány (nicméně stejně asi budete muset účtovat, neboť účetní Op nemůžete mít u pohledávky z 2016 ještě ve 100%).

Následné zaúčtování rozpuštění a odpisu máte dobře - skutečně používáme účet 556 pro oba typy OP.

7/2 2018 nákup DDHM

Dobrý den, 1. nakupuje pro školu hudební nástroje, které půjčujeme žákům. Nakoupíme housle, smyčec, pouzdro jako set za celkovou cenu, který má přidělené jedno inventární číslo. V případě, že se pouzdro rozbije a musí se nahradit novým, je možné toto pouzdro odepsat přímo do nákladů a set zůstává v evidenci stále za původní cenu??? 2. Nakoupíme PC nebo notebook na faktuře je rozpsaná specifikace PC a operační systém Windows. Je možné účtovat na 558 celkovou částku, nebo musí být účtovaný zvlášť Windows jako nehmotný majetek??? Dekuji vám za odpověď

U druhé záležitosti - u těch Windowsů bych toto spíše hodnotil jako součást počítače (zejména pokud podle licenčních podmínek, případně podle běžného způsobu používání je licence skutečně vázána na daný notebook ...)  -tedy celou částku bych dal na tu 558.

U té první - tam je to velice disutabilní, neboť povedeme spor o to, zda je toto spíše soubor věcí nebo jedna věc. Pokud připustíme, že je to soubor (asi do 40 tis. Kč), tak byste museli případně odúčtovat původní hodnotu pouzdra ze souboru (zde na 028) a případně tam zase pouzdro dodat (na 028 - tedy přes 558). To, že bychom nechali původní hodnotu a nové pouzdro zaúčtovali na účet 501, to musíme vyargumentovat, že je to jediná věc jako celek (ne soubor věcí). Já se třeba za sebe bojím, že to z hlediska teorie bude spíše splňovat charakteristiku souboru věcí - tedy musela by se případně provádět částečná vyřazení a zase doúčtování hodnoty (jak jsem uvedl výše), nicméně v praxi si myslím, že je to nereálné  a tak se k řadě věcí tohoto charakteru chováme jako k jediné věci, protože jinak bychom se zbláznili. Což je asi odpověď zvláštní, ale nevím, co k tomu jinak říci.

7/2 2018 Krytí fondu FKSP

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně krytí fondu FKSP, na běžném účtu FKSP mám víc peněz než je fond 412? Nevím jak je to možné, protože paní účetní již není mezi námi a já se bohužel nemám koho zeptat, jak to vzniklo. Chybí mi na 412 cca 6 tisíc, aby byl fond krytý. Chtěla bych to nějak řešit, ale vůbec nevím jak? Ještě jsem se s tím nesetkala. Příděly do fondu jsou správné, ty jsem odkontrolovala. Jediné, tak jsem v účetnictví zjistila, že paní tam dělala nějaké změny v počátečních stavech (nějaké mínusové částky, které mi teda stejně nedají tu částku,která mi chybí), napadlo mě buď zasáhnout natvrdo do PS (moc se mi nechce) nebo doúčtovat nějaký předpis do tvorby fondu, ale to nevím jak? Děkuji za cennou radu.

S těmito situacemi se bohužel někdy setkáváme a skutečně potvrzuji, že nastávají případy, kdy je to nedohledatelné. Problém skutečně může být, že správně mohou být jak peníze, tak i 412 (třeba došlo k tomu, že se něco omylem zaplatilo z provozu, zaúčtovalo jako čerpání peněz a zapomněly se převést peníze, mohlo to být ale i opačně a třeba se i následně zapomnělo zaúčtovat čerpání fondu ... - těch možností je skutečně velké množství).

V praxi většinou nezbývá nic jiného než si vybrat jednu ze dvou možností:

- prohlásím, že správně je 412 a potom převedu jen peníze mezi 241 a 243 (tedy doplním nebo naopak snížím)

- prohlásím, že správně je 243 a potom koriguji tvorbu zase podle charakteru 527/412 (buď + nebo minus).

Jen upozorňuji, že toto je krajní varianta, když se to skutečně nedá dohledat.

6/2 2018 Účetní řešení "odbydlení investice"

Příspěvková organizace, zřizovaná krajským úřadem "investuje" do cizí nemovitosti (se souhlasem zřizovatele), tato investice má být "odbydlena", není a nebude souhlas s odpisováním technického zhodnocení. Dotaz ohledně účtování: z účtu 042 přeúčtuji na 381 a následně budu po dohodnutou dobu rozpouštět do nákladů na 518 (předplacené nájemné) Dotaz ohledně investičního fondu: myslím si, že je nesprávné účtovat čerpání IF (i když se přiznám, že v legislativě jsem nic "čeného na bílém" nenašla), nicméně se jedná o velkou částku, která chybí v cash flow - zohlednila bych při výpočtu "krytí IF" a upozornila zřizovatele. Lze takové řešení považovat za správné, nebo máte jiné, lepší řešení této nestandardní situace?

Já bych třeba osobně nezůstal jen u toho přeúčtování 381/042. Nevím, kdo je pronajímatelem (zda nějaká "účtující společnost" nebo třeba jen občan - fyzická osoba), nicméně správně bych dle mého názoru měl tu stavební akci přeúčtovat na pronajímatele - tedy třeba vystavit fakturu, kterou náklady přeúčtujete (tedy pokud to sbíráte na 042, tak klidně 311/042) a zase podle dohody, že se tímto přeplatí nájemné, se zaúčtuje MD 381/Dal 321 (případně na základě jím vystavené faktury na nájem) a provede se zápočet 321/311.

Ono jde skutečně o to, že by měla účtovat i druhá strana (pronajímatel) - pokud předpokládám, že pronajímatel je subjekt, který nějak účtuje. Třeba z pohledu DPH by také měl pronajímatel zaznamenat, že vyúčtoval nájemné jako osvobozené plnění .... 

Ještě jen ze strany vás si dokáži představit, že si to povedete v nákladech jako stavební zakázku (501, 518 ...) s tím, že to vyúčtujete jako výnos (602, var. 609, 649 ...). Takové řešení by bylo samozřejmě nezbytné, pokud by se na tom podíleli i vaši pracovníci (tedy nejednalo by se jen o prosté přeúčtování nákladů - to by se muselo řešit i jako zdaňované plnění)

Jinak ale plně souhlasím s vaším hodnocením z pohledu, zda čerpat fond investic - toto rozhodně není pro vás investicí, já bych to třeba ani přes 042 nevedl - buď rovnou přes pohledávky nebo by šlo i přes nedokončenou výrobu .... Rozhodně nečerpáte fond investic - není to pro vás investice (je to pro vás "stavební zakázka" realizovaná pro někoho jiného).

Z hlediska CASH FLOW - je to jako když byste si přímo předplatili nájem a zaúčtovali to na 381 - také nebudete mít peníze, jen 381, kde budou vázány peníze.

5/2 2018 Masáže z FKSP - doplnění k dotazu zodpovězeného dne 3.1.2018

posílám doplňující dotaz - pokud bude na dokladu vystaveném nezdravotnickým zařízením uvedeno, že se jedná o sportovní masáž - lze to považovat za příjem osvobozený od daně podle odst. 9 písm. d bod 3 (= sportovní akce)? Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Já nevím - přijde mi to slovíčkaření, podle mne označení "sportovní masáž" to nebude legalizovat - moc si nedokáži představit, co to vlastně sportovní masáž je ... Já bych třeba mnohem nadějnější viděl argumentaci v bodu 2 - "použití sportovních zařízení", pokud by byly ty masáže poskytovány třeba v rámci Aquacentra ... Ale to se pohybujeme skutečně na hraně nože.

Nicméně pokud je to třeba nějaký masér - fyzická osoba, tak bych ty masáže neosvobozoval od daně z příjmů fyzických osob. Ať je to třeba nějaké cvičení nebo něco takového ... - to pod to osvobozené dáme ...

5/2 2018 Rozpočet FKSP

Dobrý den, jak máme správně sestavit vyrovnaný rozpočet FKSP, když příděl za prosinec se finančně projeví vždy až v lednu roku následujícího. Máme brát v počátečním stavu zřetel na finanční skutečnost fondu nebo účetní fondovou. Nebo v příjmové části již uvažovat s příděly jen za 11 měsíců (to nebude odpovídat mzdovému limitu). Pokud bychom sestavili fondově a teoreticky všechny výdajové položky do konce roku chtěli vyčerpat nebudou na to finanční prostředky. Děkuji

Vím, že je toto nejednoznačné (je to pořád o tom, že MF stále nedefinuje základní princip - peníze nebo vlastní zdroje ...- nikdo to za něj nemůže udělat, i když si o tom mohu třeba myslet svoje). Za mne s ohledem na režim účtování bych volil variantu, že je to "fondově" - i s vědomím toho rizika, které popisujete (holt na toto riziko bych měl případně pamatovat určitou "rezervou ...")

5/2 2018 finanční dar na platy a odvody

Dobrý den, jsme PO USC a vzhledem k nedostatku fin.prostředků na platy nepedagogických pracovníků máme možnost získat finanční dar na posílení těchto prostředků a to od NF Gaudeamus, který je zřízen naší organizací. A nyní řešíme, jak tyto peníze přijmout a následně vyplácet, aby bylo vše "OK". 1) Účelový fin.dar na platy do FO - během roku vyplácet nepedagogy běžně z přímých výdajů a na konci roku zapojit FO na překročení limitu ... a současně s tím přijmout neúčelový dar do RF na pokrytí odvodů souvisejících s účelovým darem (ale dle jakého § prostředky použít - na "překlenutí" nebo "k dalšímu rozvoji") A nebo 2) vše chtít do RF neúčelově a v tomto případě řešíme, jestli bychom vůbec mohli během roku vyplácet platy nepedagogů z provozního příspěvku a tento následně, dle potřeby posilovat tímto darem do RF. Prosím o radu. Děkuji

V obou variantách počítáte s nějakým zapojováním rezervního fondu (buď na odvody nebo na celek - platy i odvody). Když jsme poukazovali, že zákon pořádně nedefinuje pojmy, co je to další rozvoj a že je nezbytná bližší specifikace... - tak MF odpovědělo, že by bylo nevhodné toto blíže upravovat (je to myslím ve veřejně přístupných dokumentech na stránkách). Pro mne to znamená, že pokud nekoná MFČR, je potřeba pravidla dohodnout mezi zřizovatelem a PO (zejména to, na co vše lze použít rezervní fond - co lze chápat za další rozvoj ...).

Když bych byl já zřizovatelem vaší organizace, tak bych akceptoval obě dvě varianty. To je asi vše, co k tomu mohu říci (ale nejsem váš zřizovatel).

5/2 2018 Kategorizace majetku

Dobrý den, pořizujeme elektronický zabezpečovací systém v hodnotě cca 50 tisíc. Chtěla bych se zeptat jak zakategorizovat majetek, když budeme zařazovat jako samostatnou movitou věc. Děkuji moc za odpověď

Nevím, kam jej pořizujete - já jen upozorňuji, že s ohledem na judikaturu toto doporučuji u řady budov spíše vyhodnocovat jako součást stavby. Ale OK - chápu, že se toto oprávněně u nějakých staveb asi může objevit i jako movitá věc - potom asi 26.30.50. (II. odpisová skupina).

3/2 2018 Zboží z EU-uhrazená faktura,nedodáno do konce roku

Dobrý den prosím o potvrzení zda uvažujeme správně. Jsme PO, od plátce DPH z EU jsme obdrželi daňový doklad v EUR na pořízení zboží vystavený v 11/17, který jsme v 12/17 uhradili. Nejedná se o proforma fakturu-zálohu. Fyzicky zboží z důvodu prodlevy při transportu dorazí až 02/18. Zboží je myšlen pořízení drobného dlouh.majetku. Jak účtovat? Z přijatého daňového dokladu jsme v souladu s §25 DPH odvedli DPH a to ke dni vystavení daňového dokladu, tj. za 4.Q.17. Základ daně jsme zaúčtovali 119/321 a DPH jako 119/343. K 31.12.17 jsme provedli přepočet EUR účtu 119 a zaúčtovali kurzový rozdíl. V roce 2018 až dorazí zboží resp.drob.majetek budeme účtovat 558/119 opět s kurzovým rozdílem ke dni fyzické dodávky. Je v tomto případě vhodné použít účet 119 nebo 138 nebo raději použít účet 314 zálohy s tím, že máme pohledávku za dodavatelem? Děkujeme za radu. Hezký den

Z hlediska použití kursů je to v pořádku. Já bych ale v tomto případě určitě použil účet 314. Jedná se o to, že zde pořizujete dlouhodobý majetek, nikoliv zásobu (028 není z hlediska účetní katagorizace pro nás zásobou).

2/2 2018 Účtování projektu z OP PMP k 31. 12. 2017

Projekt "Poskytování stravy dětem ohrožených chudobou" běží od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2018. Účtování do 31 .12. 2017 Způsobilé výdaje tvoří :1) náklady na stravné a režijní náklady 1) příjem zálohy 101 067,75 241/374 2) čerpání stravné 15 115,00 388/672 3) spotřeba potravin 15 115,00 501/112 4) režijní náklady 755,75 388/672 5% z 15 115,00 Nespotřebované prostředky k 31. 12. 2017 (101 067,75-15 115,00) Kč 85 952,75 byly proúčtovány D-401/D 414 Vzhledem k tomu, že z částky Kč 755,75 režijních nákladů k 31.12.2017 nebylo čerpáno, nevím tedy, jak s touto částkou účetně naložit, když mi bude tvořit zisk. Předpokladem je, že výdaj se uskuteční v roce 2018. Prosím tedy o radu, jak správně postupovat, abych to stihla ještě proúčtovat do závěrky.

Já neznám tady podrobnosti týkající se podmínek dotace - jde o to, zda vám na režijní náklady vzniká nárok automaticky ve vazbě na čerpání stravného ... (bez ohledu na vynaložené náklady - respektive, že je nemusíte ani prokazovat a těch 5% dostanete). Pokud tomu tak je, tak jste oprávněně zaúčtovali i tu operaci č. 4 a pokud tam ty náklady nejsou, tak jste správně v zisku.

Pokud by byla situace taková, že ty náklady režijního charakteru nějak musíte prokázat pro čerpání dotace a vy jste je nevynaložili, potom jen nebudete účtovat tu operaci č. 4.

Nicméně on to asi bude ten první případ - tedy skončili byste díky tomuto v zisku - ale opakuji - nevím - neznám dotační podmínky. 

2/2 2018 stravenky

dobrý den, jsme příspěvková organizace , nejsme plátce DPH a od 1/2018 jsme zavedli pro zaměstnance stravenky v hodnotě 70,-- Kč (34.- platí zaměstnanec,20,-- příspěvek z provozu a 16,-- příspěvek z FKSP) Stravenky jsem musela nakoupit v prosinci a vydala jsem je na leden 2018. Napište mi prosím postup účtování (č.účtů) ,které zahrnu do účetnictví r.2017 a které zahrnu do účetnictví 2018. Ve faktuře je cena produktu+cena za zprostředkování +doprava české pošty.

Takže nyní již máme v předpise jasně napsáno, že ceniny oceňujeme v jejich nominální hodnotě. Z tohoto důvodu náklady na zprostředkování a dopravu zaúčtujete na 518 a hodnotu stravenek na 263.

Tedy :

MD 263 (hodnota stravenek)/Dal 321

MD 518 (vedlejší náklady)

Při výdeji stravenek zaměstnancům budete účtovat:

MD 335    těch 34 Kč

MD 527    20 Kč

MD 412     16 Kč

                                 /Dal 263

Tedy je to celkem jednoduché - nejsložitější na tom jsou diskuse týkající se okamžiku, kdy se ty stravenky mají dát. Pokud již toto dáte na leden na začátku ledna - uděláte to, co jsem uvedl výše, nicméně musíte ještě vyřešit, jak se bude vypořádávat to, že někdo dostal stravenku a neměl na ni nakonec nárok (nemoc, pracovní cesta ...) - většinou se to odečítá při výdeji na další měsíc - nicméně potom je potřeba dát pozor na konci roku a mělo by se třeba doúčtovat MD 335/Dal 527 a Dal 412 (nebo minus na MD) ta hodnota, na kterou nemá nárok.

Někdo zase vydává stravenky zpětně - potom jsme v režimu, že třeba účtujeme výše uvedené proti závazku na 333 (podle toho, na co měl skutečně nárok) a následně se již jen vydá MD 333/Dal 263.

Tak jen toto si musíte ujasnit, jak se bude řešit - kdy se to bude vydávat, jak se budou případně řešit ty, na které nebyl nárok ... - potom to můžeme ještě účetně dořešit.

2/2 2018 zaúčtování odvodu povinného podílu osob se ZP

Vážený pane inženýre, měla bych na Vás dotaz ohledně zaúčtování odvodu povinného podílu osob se zdrav. postižením. Účtovala jsem na MD 549 proti D 344 jiné daně a poplatky. A v lednu 2018 částku odvedu .Bohužel rozvaha křičí, že jsou záporné hodnoty. Na jaké účty bych měla správně tento předpis odvodu povinného podílu zaúčtovat? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den

Rozvaha křičí kvůli jediné věci - vy jste zvyklá, že dříve byly 341 - 345 věnovány daním. Nicméně tam byla v průběhu let změna a 344 jsou fakticky pohledávky z darů - proto "křičí", že se tam snažíte naúčtovat závazek. Klidně to dejte na Dal 378.