Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

11/12 2018 ŠABLONY II.

Dobrý den, chci se zeptat ohledně Šablon II. máme dotaci schválenou s čerpáním od 1.11.2018, ale prostředky bohužel letos už nedorazí. Chci se zeptat, jestli je nějaká možnost čerpat i když nejsou finance? Jestli je možné z RF a příští rok až finance dorazí vrátit do RF? MČ náš zřizovatel, nám už půjčku na překlenutí příjmů neschválí, jelikož už zastupitelé nezasedají. Paní ředitelka nechce přijít o možnost využít letos šablony.

Pokud máte schválenou dotaci a od listopadu vynakládáte příslušné náklady (uznatelné), tak na konci roku 2018 musíte zaúčtovat dohadnou položku aktivní MD 388/Dal 672 - tedy nárok na dotaci. Tím byste srovnali výsledek hospodaření. Samozřejmě zatím nebudete mít peníze - pokud máte třeba rezervy z minulých let, tak to budete krýt z nich (třeba i z rezervního fondu - respektive ten nebudete zúčtovávat do výnosů, jen bude přechodně kryt ne penězi, ale 388 ...)

7/12 2018 použití rezervního fondu

1/Můžu použít rezervní fond v průběhu roku na nákup pracovních pomůcek (tabule do tříd do 40 tis.), když pociťuji ke konci roku, že jdu do ztráty a zároveň vykázat v doplňkové činnosti výnos a v hlavní činnosti nula (případně mírnou ztrátu)? 2/ Odvod kraj - vrácení dotace za rok 2017 - nejedná se o porušení rozpočtové kázně, pouze odvod neoprávněně čerpaných prostředků- tady asi nemůžu použít rezervní fond, ale bude to na úkor provozních nákladů (672/374) - je to tak správně ?

Všude popisuji, že celá problematika fondů je z hlediska legislativy "na vodě" - tedy stav je takový, že v této oblasti je potřeba komunikovat se zřizovatelem (ve smyslu "nečiní stát, tak si nějaká pravidla nastavíme"... a zřizovatel je ten, který případně bude kontrolovat, zda došlo nebo nedošlo k porušení rozpočtové kázně). Takže pokud bych byl Váš zřizovatel, tak bych za současného stavu legislativy řekl, že na náklady, které popisujete, můžete čerpat rezervní fond - byť třeba budete mít doplňkovou činnost v zisku (a tím i celkový HV)...

U toho odvodu dotace - já netuším, jak jste o tom účtovali v roce 2017 a zda dotace byla také v roce 2017 vypořádaná. Jsou zde dva pohledy na to, jak účtovat:

- určité prostředky byly čerpány neoprávněně v roce 2017 . Neměly se dostat do výnosů a proto nyní provádím opravu (MD 672/Dal 349, případně pokud by to bylo nad hladinou významnosti, tak MD 408/Dal 349) - k tomuto se třeba já osobně spíše přikláním ve většině případů

- účtovat o tom odvodu MD 549/Dal 349 - tedy ne jako opravu, ale o novém případu - ono to má v některých případech skutečně logiku - prvotní účtování na 672 bylo v roce 2017 správně, nicméně měly být plněny nějaké dodatečné podmínky (třeba více let) a ty nebyly následně splněny - třeba v roce 2018. Potom se o opravě roku 2017 nemůžeme bavit - tam bylo účtováno správně.

Třeba kolegyně Iva Schneiderová upřednostňuje spíše tu druhou variantu. Vyjasněno to pokud vím třeba ze strany MF není.

Jinak souhlasím s tím, že v tomto případě nelze použít rezervní fond - to není odvod za porušení rozpočtové kázně.

 

7/12 2018 FKSP zdravotní obuv

Dobrý den jsme PO Městská knihovna zřízená městem. Chtěli bychom z FKSP pořídit zaměstnancům zdravotní obuv z lékárny. Zaměstnavatel určil typ obuvi, zaměstnanci si jen vyberou barvu a velikost. Bude to pro zaměstnance znamenat odvod daně z příjmu a soc. a zdrav.poj.? díky za odpověď.

Já bych si dovolil tuto problematiku rozdělit  na několik případů:

VAR 0 - obuv jako "ochranný prostředek" - to bych v tomto případě vyloučil - tedy nebudu se jím zabývat

VAR 1 - bude se jednat o pracovní obuv - tedy zaměstnavatel určí, že daná obuv je k využití na pracovišti ...

Za příjem ze závislé činnosti se nepovažuje a předmětem daně není hodnota pracovního oblečení a pracovní obuvi určených zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání. Ve smyslu tohoto ustanovení je za pracovní oblečení považováno tzv. jednotné pracovní oblečení (stejnokroje) poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnancům (např. prodejních organizací, poskytovatelů služeb pohostinských, ubytovacích zařízení apod.), pokud plní zejména reklamní, propagační a organizační účely. Předpokladem je, že zaměstnavatel ve vnitřním předpise nebo smluvní strany v kolektivní smlouvě stanoví povinnost zaměstnanců používat pracovní oblečení pouze při výkonu zaměstnání a vymezí charakter a podobu jednotného pracovního oblečení a všech jeho součástí. Zaměstnavatel musí ale také zajistit, aby jednotné pracovní oblečení bylo trvale a viditelně označeno identifikačními znaky zaměstnavatele, čímž se rozumí např. obchodní jméno, ochranná známka, firemní barvy apod. Další součásti jednotného pracovního oblečení, které nelze opatřit viditelným či trvalým označením, by měly být poskytovány v přiměřené hodnotě a množství.

 Pokud by pořizovaná obuv splňovala tuto kategorii, tak by nebyla předmětem dodanění a odvodů  - protože by došlo k naplnění §6 odst.7 písm. b) (ale opětovně upozorňuji - byla by to obuv určená k nošení na pracovišti ....). V této variantě by ani nebylo nutné řešit, kde se obuv koupí.

VAR 2 - nemůžeme říci, že se jedná o pracovní obuv -  potom jdeme na podmínky §6 odst. 9 písm. d) - zdravotní obuv by měla být obuví zdravotního charakteru a lékárna by měla být dle mého názoru zapsána v národním registru poskytovatelů zdravotní péče - pod oborem "veřejné lékárenství" - tedy mělo by dojít ke splnění podmínek pro osvobození.

Teprve pokud bych se nevešel pod VAR 0 - 2 - tak bych musel začít řešit otázku dodaňování - nicméně myslím si, že toto není Váš případ.

7/12 2018 fond investic

Dobrý den, prosím o odpověď. Jsme základní škola. Vedení plánuje pořídit z investic soubor vitrín cca za 130 tis. Kč. Můžeme fakturu zaplatit ve 2 splátkách - prosinec 65 tis. Kč a leden 65 tis. Kč? Na fondu investic budeme mít celou částku až v lednu 2019. A jak zaúčtovat? 2018 - faktura 042 MD / 321 D 65 tis. Kč úhrada 321 MD / 241 D 65 tis. Kč 2019 - faktura 042 MD / 321 D 65 tis. Kč úhrada 321 MD / 241 D 65 tis. Kč zařazení 022 MD / 042 D 130 tis. Kč fond investic 416 MD / 401 D 130 tis. Kč Můžu mít na 042 zůstatek k 31. 12. 18 ve výši 65 tis. Kč a zařadit až po úhradě 2. faktury, kdy bude majetek dodán? Velice děkuji

Tady bych měl dvě poznámky:

a) co je zásadní - fond investic by měl být čerpán proti platbám - tedy v příkladu, který uvádíte, bych 65 tis. kč měl čerpat již ve 2018 a zbytek ve 2019

b) zařazení do majetku na 022 by se samozřejmě mělo vázat až na situaci, kdy je majetek provozuschopný (tedy logicky dodán, případně nainstalován -smontován ...). Tedy pokud nebude ve 2018 dodán, rozhodně nemůže být zařazen do užívání a ponechání na 042 je povinností (respektive na mne to v tomto případě působí spíše tak, že by to správně měla být záloha na účtu 052 - zaplatili jste, ale ještě nedošlo k jakémukoliv dodání zboží - ale to je již drobnost)

5/12 2018 Ivo prosím konzultace komunikační strategie školy

Dobrý den, prosím o posouzení následujícího případu. Škola uvažuje o zpracování komunikační strategii školy na základě této nabídky, cena vyčíslena cca 70 tis. Kč. Výstupem je samostatný dokument, zahrnující obsahovou strategii a návod ke komunikačním kanálům školy, letákům, plakátům, informačním bulletinům v online prostředí. Komunikační strategie obsahuje také doporučení, které komunikační kanály v náboru používat a jak je načasovat, a to jak pro školu jako takovou, pro veškeré jednotlivé obory. Dokument se zakládá na rozhovorech s vedením školy, garanty oborů a strukturovaných rozhovorech. Akční kroky: rozhovor s vedením školy a garanty oborů, focus group s žáky školy, rešerše NZ, průběžné iterace s vedením školy, finální verze komunikační strategie, seminář pro zaměstnance školy – jak se strategií pracovat a co jsou její hlavní prvky. Můžete mi prosím poradit, zda lze výše uvedené uhradit z provozních prostředků? Děkuji za odpověď

Toto je na hraně. Když vezmete §11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., tak někdo v tom možná bude vidět analogii s plány rozvoje, které jsou popisovány a vyjmenovány jako položky, které nejsou nehmotným majetkem. Nicméně v §11 odst. 8 něco takového výslovně nenajdete - takže vždycky může být druhý pohled - jedná se o materiál a specifické postupy, které budou dále dlouhodobě využívány a ponesou škole další benefit (i když to je otázka - často se zpracují nejrůznější materiály tohoto typu a za půl roku jsou hodnoceny jako nevyužitelné ...).

Který pohled je správný není v současné chvíli vyjasněno. Zkoušel jsem své dva kolegy - závěr zní, že asi odůvodníme obě varianty, nicméně zatím vede se skóre 3 :0, že bychom preferovali provozní náklad (s ohledem na princip opatrnosti a významnou nejistotu v dlouhodobě využitelnosti této položky ...). Ještě jsem požádal Ivu Schneiderovou o vyjádření - nicméně ta je nyní hodně zaneprázdněná - pokud by byl její názor jiný, tak bych se Vám ozval.

5/12 2018 masáže - daň a odvody

Dobrý den, poskytujeme z FKSP zaměstnancům masáže i od OSVČ, které musíme zaměstnanci dodanit. Zároveň jsou mu strženy i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Musí sociální a zdravotní pojištění z ceny masáže platit i zaměstnavatel? Pokud tomu tak je, tak z jakých dotací - přímých, provozních či vlastních prostředků? Nikde jsem zatím nenašla jednoznačné stanovisko. Děkuji za odpověď.

Samozřejmě - nemůže být jiná základna pro sociální a zdravotní, které je hrazeno zaměstnancem a jiná pro část hrazenou zaměstnavatelem - takže samozřejmě se navýší i náklady na účtu 524.

Já nejsem specialista na problematiku dotací a určení, co z které dotace se může a nemůže čerpat (vyhýbám se tomu i u ONIV...). Nicméně je to připočitatelná položka jako každá jiná - navyšující odvod pojistného. Pokud se dívám do školského zákona - §160 a dále do metodiky čerpání ONIV, tak se jen konstatuje, že z této dotace se kryjí náklady na zdravotní a sociální pojištění (bez nějakého dalšího omezování) - tedy podle mne by se toto mělo krýt prvotně z přímých prostředků.

Ale opakuji - my se zaměřujeme na účtování a zdaňování - nejsme schopni řešit jednotlivé typy dotací a určování, co z nich má a nemá být hrazeno (jsou třeba dotace na sociální péči, dotace Ministerstva kultury na divadla .... - skutečně to nejsme schopni všechno pojmout ...).

3/12 2018 vyřazení souboru movitých věcí

Dobrý den, před sedmi lety jsme koupili soubor movitých věcí, který se skládal z 15 terminálových stanic a 15 monitorů. Doba odepisování končí v 12/2018.Terminálové stanice již nejsou funkční, ty bychom chtěli vyřadit . Chtěla bych se zeptat, zda je nějakým způsobem možné dále vést v účetnictví a majetku pouze monitory, které bychom použili k jiným počítačům (ale už ne v počítačové učebně).

Zkusím popsat, co bych v takovémto případě udělal (případ je jednodušší tím, že to nyní již budete mít plně odepsáno):

a) musíme ze souboru vyřadit terminálové stanice - tedy podle hodnoty, kterou si u této složky souboru definujete - MD 082/Dal 022

b) teď nám v souboru "zůstávají monitory" - podle mne je tady i jasný věcný důvod, proč v tomto případě rozdělit soubor - ty monitory začnou sloužit na nejrůznějších místech k různým účelům (ne již vybavená jedna počítačová učebna ...) - tedy za mne bych u tohoto zbytku soubor rozdělil - tedy vyřadil z velkého majetku a napořizoval do majetku 15 monitorů charakteristiky DDHM (pokud jsou nad 3 tis. Kč) - tedy v účetnictví by to bylo fakticky MD 028/Dal 022 a MD 082/Dal 088 (zase využívám toho, že je to již plně odepsáno). Pokud byly při pořízení v ceně do 3 tis. Kč (respektive hranice pro zařazení na 028), tak by to skončilo jen odúčtováním MD 082/Dal 022 a již by se to jen zavedlo do nějaké pomocné evidence nebo na podrozvahu 902/999 (ale již jako jednotlivé kusy).

30/11 2018 MAIL Totální škoda na vozidle

Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Cizím zaviněním nám bylo poškozeno služební motorové vozidlo (vozidlo je zcela odepsané, stáří vozidla 16 let) s tím, že pojišťovna stanovila, že se jedná o totální škodu na vozidle a že oprava je ekonomicky nerentabilní. Průzkumem trhu stanovila pojišťovna cenu vozidla před poškozením na 40.000 Kč, pojišťovna zařídila prodej vozidla v el. aukci za 5.111 Kč (s kupcem vozidla jsme uzavřeli kupní smlouvu, finanční prostředky za odkup byly složeny v hotovosti do pokladny organizace). Následně nám pojišťovna zaslala pojistné plnění ve výši 29.889 Kč, od pojistného plnění byla odečtena spoluúčast ve výši 5.000 Kč. Dovolujeme si požádat o stanovisko, jak zaúčtovat: a) prodej vozidla - 5.111 Kč (vozidlo uhrazeno v hotovosti) b) pojistné plnění - 29.889 Kč (poukázáno převodem na bankovní účet). Děkuji

Děkuji za upřesnění - tedy počítám s tím, že zůstatková cena vozidla je na úrovni "nula".

Takže vyřadíte vozidlo - MD 082/Dal 022.

Dále účtujete výnos - příjem do pokladny - MD 261/Dal 416 těch 5 111 Kč. Pokud budete respektovat ČÚS 704, tak zároveň vytvoříte fond investic - MD 548/Dal 646 ve výši 5 111 Kč.

Pojistné plnění - udělal bych předpis MD 377/Dal 649 ve výši 29 889 Kč a dále MD 241/Dal 377.

29/11 2018 Stravenky

Dobrý den, nastupují nám do kulturní příspěvkové organizace (zřízeno obcí) zaměstnanci na zkrácený pracovní úvazek (poloviční, 3/4). Jak je to prosím s nárokem na stravenky? Ostatní zaměstnanci na 1/1 HPP odebírají stravenky vždy na měsíc následující. Děkuji za odpověď.

Řídíte se vyhláškou č. 84/2005 Sb. - §5 odst. 2 předpokládá jako podmínku odpracování alespoň 3 hodin, což by mělo být splněno.

28/11 2018 Účtenka EET a náležitosti pokladního dokladu

Dobrý den, naše zaměstnankyně nakoupila v obchodě zboží (hotově) a donesla mi k proplacení účtenku EET, doplněnou razítkem a podpisem prodejce. Není tam uveden druh zboží, počet, pouze " hotovostní položka" a celková částka. Odmítla jsem jí doklad proplatit, s tím, aby si nechala k účtence vystavit paragon. V obchodě jí paragon nevystavili s tím, že nesmí vydávat dva doklady a pouze jí do účtenky rukou připsali o jaké zboží se jedná (není počet kusů, cena za ks). Domnívám se, že takový doklad nesplňuje náležitosti zjednodušeného dokladu a nemohu takový doklad proplatit a dát do účetnictví. Jaký je Váš názor. Děkuji.

Já z těchto situací moc šťastný nejsem, nicméně v praxi budou nastávat případy, kdy z vlastního dokladu není úplně zřejmé, co je jeho předmětem a budeme nuceni toto řešit "čestným prohlášením" nebo nějakým specifickým důkazem. Já nevím, co mělo být předmětem plnění - pokud třeba nákup nějaké věci, tak bych chtěl třeba potvrzení další osoby (ředitel ...), že věc byla skutečně nakoupena a on souhlasí, že to viděl a cena odpovídá. Případně, pokud by to bylo něco kupované na sklad, lze to dokumentovat třeba reálným příjmem zboží (pokud příjemku dělá někdo jiný). Tedy chtěl bych nějaký důkaz dokumentující, že plnění skutečně proběhlo, autorizaci nějakou další osobou. Teprve pokud bych toto neměl, tak bych třeba odmítl proplacení. Berte to prosím jako můj názor - na toto nikde nejsou výslovně pravidla nastavena.

28/11 2018 čerpání FKSP

Dobrý den, v zásadách čerpání FKSP máme i možnost zaměstnanců absolvovat masáž. Od naší mzdové účetní jsem se dozvěděla, že od roku 2018 jsou pravidla následující: buď bude masáž provádět zdravotnické zařízení nebo musím částku za masáž dodanit a odvést odvody. Jsou zdravotnickým zařízením považovány např. i Lázně Lednice nebo Lázně Hodonín?

Já jsem i v dokumentu tomu věnovaném na stránkách uváděl webovou adresu registru poskytovatelů zdravotnických služeb:

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost

Zadal jsem například Lázně Hodonín (do vyhledání poskytovatele) a naběhlo tam, že je registrovaným poskytovatelem v oboru péče fyzioterapeut ... - tedy je to v pořádku. Stejně tak si ověřujte i další.

27/11 2018 investiční dotace x majetek

Dobrý den, město pořídilo z dotace investiční majetek – vybavení letního kina (dle podmínek dotace nesmí být majetek po dobu minimálně 5 let převeden na jinou osobu), příspěvková organizace zřízena městem provozuje letní kino (předmět hlavní činnosti) a tudíž bude tento majetek využívat. Podle zřizovací listiny smí p.o. hospodařit s majetkem 1. svěřeným, 2. vlastním a 3. cizím na základě uzavřené smlouvy. Aby byly dodrženy podmínky dotace, bude mít město majetek ve svém vlastnictví po dobu 5 let, ale fakticky jej budu využívat příspěvková organizace, jak máme tuto skutečnost právně ošetřit? Lze uzavřít smlouvu o výpůjčce? Děkuji

Já neznám, co je přesně v dotačních podmínkách - pokud by se jednalo o podmínku převedení vlastnického práva, tak svěřením příspěvkové organizaci vlastnické právo nepřevádíte - tedy striktně vzato by toto nemusel být úplně problém (byť by o tom majetku začala účtovat příspěvková organizace). Nicméně třeba není ten pojem "převést" vyjasněn  a potom by asi skutečně měla nastoupit smlouva o výpůjčce majetku (a možná by to bylo i bezpečnější).

27/11 2018 automat

Dobrý den, jsme PO města Správa sportovních zařízení - plavecký bazén. Byl nám nabídnut mechanický automat na mini hračky. Za podmínek, že cena za úplatné umístění prodejního automatu se stanoví smluvní cenou a to na 20% z hotovostních tržeb prodejního automatu měsíčně po odečtení DPH. Chtěla jsem se zeptat jestli můžeme s firmou uzavřít smlouvu o umístění automatu do budovy plaveckého bazénu, když bazén je majetek města. Nemělo by spíš město uzavřít smlouvu. Podle zákona o dani z přidané hodnoty § 61 písm. d) je správa sportovních zařízení osvobozena od daně. Tak mam obavu, abychom něco neporušili. A vůbec netuším, jak se to účtuje. Mohu požádat o radu. Děkuji

Podstata té platby, jak to popisuje, je nájem. Já nevím, v jakém majetkoprávním vztahu ten bazén máte - pokud by byl ve správě (majetek svěřený), tak by určitě nebyl problém, že pronájem bude realizovat PO. Pokud by to bylo v režimu výpůjčky (nájmu), tak by smloiuva měla určovat, zda jste oprávněni dále třeba podnajímat. Takže musíte jít do smluvního nastavení - neviděl bych v tom problém.

Podle zákona o DPH bych umístění automatu viděl spíše jako poskyntutí práva - tedy určitě ne mezi osvobozenými plněními - zdaňoval bych v sazbě 21%. Účtování klasicky podle vystavené faktury (na základě hlášení prodejů) - MD 311/Dal 603 a Dal 343.

22/11 2018 Vypořádání dotace IROP - projekt financován ex-post

Na základě schválení projektu organizace provede vypořádání dotace projektu. Dotace tvořena 5% SR, 85% EU, 10% vlastní zdroje.Na investiční i neinvestiční náklady tvořena dohadná položka 388/403, 388/672. V rozhodnutí (zřejmě na ministerstvu neumí zaokrouhlovat) jsou haléřové rozdíly - co se týká financování ze SR a EU, budoucí přijaté prostředky budou v rozdílu 0,02hal - 0,01hal invest., 0,01hal neinvest. Jak postupovat v účetnictví? Ponížit s vypořádáním dohadnou položku 388, jak na investice i neinvestice nebo opravit již zaúčtované doklady v účetnictví?

Já bych to být Vámi neopravoval - bavíme se o hodnotách odpovídajících haléřovému vyrovnání. Za mne bych zúčtoval ten rozdíl z 388 buď do 672 nebo možná ještě spíše jako haléřové zaokrouhlení (podle charakteru 649 nebo 549).

21/11 2018 Cestovní náhrady

Dobrý den, žádám Vás o zodpovězení dotazu: Náš zaměstnanec jel na dvoudenní pracovní cestu a přinesl daňový doklad (hotelový účet) vystavený na organizaci -zaplacený v hotovosti. Na daňovém dokladu byla uvedena částka za ubytování 450 Kč a stravu 420 Kč. Jsou na to dva názory jak zaměstnanci tyto náklady na pracovní cestu vyúčtovat. 1. Fakturu v hotovosti (nebo pokladní doklad) za ubytování a stravu zaplatit z pokladny organizace a zaúčtovat na účet 518, zaměstnanci pak jako cestovní náhradu proplatit jen zkrácené stravné – účet 512 nebo 2. Zaměstnanci proplatit cestovní náhrady za ubytování 450 Kč (dle daňového dokladu) a nekrácené stravné dle ZP, tzn. vůbec nepřihlížet na stravné, které je uvedené na daňovém dokladu. Pokud bych postupovala podle bodu 2, tak by výše stravného byla jen 260 Kč (zaměstnanec by byl ztratný). Je v pořádku, že daňový doklad (ať už faktura placená v hotovosti nebo pokladní doklad) je vystavený na organizaci a ne na zaměstnance? Děkuji Vám za odpověď

Klíčovou záležitostí by mělo být, zda strava byla poskytnuta jako nedílná součást ubytování. Pokud by tomu tak bylo, potom bych souhlasil s variantou 1.

Jestliže se ale zaměstnanc rozhodl využít další službu - tedy kromě ubytování se i třeba naobědvat a navečeřet, tak se dle mého názoru dostáváme do pozice, že byste neměli hodnotu jídla proplácet, ale  zaplatit mu pouze standardní stravné (tedy varianta 2).

To vystavení dokladu na organizaci nevidím jako problém.