Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

26/4 2018 Věcný dar

Dobrý den, naše škola obdrží od sponzora věcný dar - Lanový kolotoč ( celková cena Kč 49 500,- ; nejsme plátci DPH) . Jak zaúčtovat přijetí daru a jak se bude odepisovat? Děkuji za odpověď.

Pokud správně chápu - je to dar od jiné než vybrané účetní jednotky. Potom účtujete reprodukční cenu - tedy to bude těch 49 500 Kč zápisem MD 022/Dal 401 (já si nejsem konstrukčně jist, zda 022 nebo 021, nicméně snad to na 022 uneseme) a potom již klasické odpisy - MD 551/Dal 082 a MD 401/Dal 416 podle nastaveného odpisového plánu. Tady se to chová jako každá jiná věc.

Z hlediska daně z příjmů - můžete to udělat tak, že dar bude osvobozen od daně z příjmů a následně odpisy budou daňově neúčinné - což asi ničemu nevadí ...

25/4 2018 opravy minulých let

Dobrý den mám dva dotazy. Jedná se o PO zřízenou obcí. Při převzetí účetnictví jsem narazila na tyto problémy. 1/ na účtu 389 mám dohad na el. energii, která je ale již z r. 2014. Nyní již škola mám faktury od 1.1.-31.12. a žádné dohadné položky na energii již netvoří. Mohu tento " dohad" nějak zlikvidovat? např. 389/649? (jedná se o částku 50 tis. ) 2/ v minulém roce provedl zřizovatel k 31.12. opravu výše příspěvku na provoz = snížení o 100 tisíc. Bohužel paní účetní toto zaúčtovala 2x, takže v r. 2017 bylo snížení o 200 tis.( Hosp. výsledek r. 2017 byl 20tis. místo 120 tis.) Mohu letos zaúčtovat opravu výše příspěvku z r. 2017: 384/672 + 915/999 +348/384 +100 tisíc Kč? s tím, že těchto 100 tis. Kč mi zůstane jako HV r.2018 (žádná z těchto oprav nepřevýší 0,3% aktiv.) moc děkuji za odpovědi a přeji krásný den

U toho prvního případu - správně bych měl při opravách korigovat na tom účtu, kam to bylo původně chybně zaúčtováno - tedy neměl by to být výnos na 649, ale snížení 502.

To druhé - ano - tam to potřebujete na tu 672 dodat (já nevím, zda ona to měla jako závazek na 349 nebo minus na 348) - potom skutečně jen rovnám 348 případně 349 proti 672. Ta 384 mi tam přijde již nadbytečná - ale to je asi v tento moment jedno.

24/4 2018 přílohy inventurních soupisů dokladové inventury, účet 389

Dobrý den, naše příspěvková organizace měla kontrolu zřizovatele. Nelíbila se jim naše dokladová inventura. Máme vytvořeny inventurní soupisy, které dokládáme sestavami z účetnictví. Prosím o konkrétní příklad, jaké máme vytvořit přílohy k inventurním soupisům účtů např. 336, 342, 311, 315, 321 , 241, 243 a další. Výpisy a sestavy z účetnictví nejsou údajně správné. Dále nám napadli účtování během roku na účtu 389. Účtuji zálohy na energie 314/241 a potom přes interní doklad spotřebu 502/389 měsíčně a až přijde faktura v říjnu tak odúčtovávám dohadné položky. Je to špatně ? Protože 389 je uzávěrkový účet a má se prý používat jen při uzávěrkách. Děkuji za odpověď.

Prvotně k tomu jednoduššímu - 389 rozhodně můžete používat v průběhu roku (a je to mnohem praktičtější pro průběžné výsledky). Výslovně je to uváděno například u ČÚS 703 - transfery - bod 4.11. - jedná se samozřejmě ale o princip obecný). Je mi velice líto, pokud je ze strany kontrol napadáno něco, co zpřesňuje průběžné výsledky hospodaření a směřuje tak k lepšímu využití účetnictví v praxi (moc prosím - teď se obracím ke všem  - neúčtujeme pro pravidla, ale účtujeme proto, abychom měli podklady pro ekonomické rozhodování).

Inventury - nemůžeme rozhodně dokládat stavy třeba výjezdem pohybů na účtu - to by byla jen kontrola, že jedna účetní sestava navazuje na druhou. Z účtů, které uvádíte:

241 a 243 - výpisy z bankovních účtů se zůstatkem k 31. 12. 

331, 336, 342 - rekapitulace prosincových mezd a odvodů

311 - soupis neuhrazených pohledávek (například z knihy vydaných faktur)

315 - soupis neuhrazených poplatků

No a takto můžeme pokračovat ...

24/4 2018 Penzijní připojištění

Dobrý den, jsme PO zřízená ÚSC. V roce 2013 a 2014 PO v pravidelných měsíčních splátkách přispívala z FKSP zaměstnancům na penzijní připojištění. Od roku 2015 byl příspěvek zrušen. V dubnu roku 2018 jsme od penzijní společnosti obdrželi zpět částku, která byla odesílána na účet jednoho našeho zaměstnance, který si však v průběhu roku 2013 smlouvu u penzijní společnosti zrušil. Tento zaměstnanec nám zrušení svého účtu neoznámil. Můžete nám prosím poradit, jak s vrácenou částkou naložit, jak ji správně zaúčtovat? Děkuji

Ono to asi není jednoznačné - nicméně já bych se k tomu postavil tak, že jste příspěvky asi účtovali MD 412/Dal 243. Nyní bych vrácené peníze zaúčtoval na stejné účty s minusem - prostě bych to takto vrátil do fondu.

23/4 2018 převedený majetek od zřizovatele

Dobrý den, můžete mi poradit se zaúčtováním vyřazení majetku ? od zřizovatele nám byl převeden v loňském roce majetek, na který Město dostalo dotaci. Zaúčtovala jsem 021/401, 401/081 a dotaci 401/403. Měsíčně pak odepisujeme a to mám zaúčtováno takto: odpis 551/081, rozlišení invest.transféru 403/672 a tvorbu investičního fondu pak 401/416 (ve výši odpis mínus rozlišení IT). Jedná se o více prvků, některé ale už musíme vyřadit. Můžete mi tedy poradit, jak v tomto případě zaúčtovat vyřazení ? když je ještě ´dotace i zůstatková cena? - nebudu to vyřazovat celé, jen část. Jedná se o herní prvky, a tři ze čtrnácti už jsou nevyhovující. Děkuji za odpověď

Je to situace "dílčího vyřazení" - tedy měla by se udělat 551/081 zůstatková hodnota připadající na ty 3 prvky (jako mimořádný odpis), 403/672 - zbytek dotace připadající na dané prvky a klasicky 401/416. 

23/4 2018 Šablony ÚZ 33063-čerpání

Dobrý den, jsme ZŠ, zřizovatel je Obec. Čerpáme Šablony ÚZ 33063 od r. 2017-2018. Finanční prostředky máme na Rezervním fondu 414. Po splnění kritérií čerpání můžeme nyní čerpat za co chceme. Plánujeme DHM-učební pomůcku. Nákup bude: 042/321, 022/042, 321/241 a teď si nejsem jistá 416/403, ta 416 se mě nezdá. . Dále bych měla čerpat z RF: 414/672, když máme na RF finanční prostředky.Můžete mi prosím poradit? Odpisy budu dělat: 551/082, 403/672 tady pak bude 672 po druhé, to je taky asi špatně. Děkuji za odpověď.

Pokud správně chápu - dotace byla potenciálně na provoz i investice, vy jste to prvotně nasměrovali na "provoz" a proto je to ve 414. Nyní z toho potřebujete zafinancovat investici - tedy pokud byste to měli od začátku jako investiční, tak budete mít peníze na 416.

Já bych asi za těchto okolností raději dal žádost na zřizovatele - souhlas s převodem do fondu investic - na jeho základě bych udělal 414/416. Dále nevím, jak jste o tom účtovali a kde máte zůstatky - potřebujete to dostat do 403 (pokud byly nespotřebované prostředky jen na 414 a neúčtovali jste jinde - nějaké zálohy, dohadné položky ..., tak by to bylo 401/403 a 416/401). 

Následně by se to již klasicky odepisovalo - tedy 551/082 a zase 403/672 (ve výnosech by to tak bylo jednou ...).

23/4 2018 prodej produktu

Jsme PO zřízená městem, zabýváme se také svozem bioodpadů a provozujeme kompostárnu. Do této doby jsme vzniklý produkt - kompost - využívali pro potřeby veřejné zeleně, nyní bude naše organizace kompost také prodávat. Otázkou je, jakým způsobem tento prodej účtovat. Můžeme použít účet 609 nebo 649?

Ono je to v zásadě jedno - třeba já bych použil buď 609 nebo i 601 jako výrobek.

23/4 2018 RozpNepeněžní plnění poskytovaná z FKSP a osvobození od daně

Dobrý den, jsme ZŠ, čerpáme z FKSP dle § 4 odst.1 zákona č. 372/2011 Sb. vitamíny,masáže,sauna,fitnes. Je to nepeněžní čerpání v ne zdravotnickém zařízení. To znamená, že čerpání musí projít mzdovými prostředky-zaměstnanec vše zdaní? Děkuji za odpověď.

Z toho co uvádíte není všechno tím problémem. Musíte jít na §6 odst. 9 zákona o dani z příjmů. V písmenu d) bod 1 máme se zdravotnickým zařízením spojeno jen zdravotní, léčebné či hygienické služby.

Takže pokud se budeme bavit třeba o fitness, tak jsme pod bodem 3 v tom písmenu d) - tam samozřejmě podmínka "zdravotnické zařízení absentuje" a problém není. Vitamíny také nemusí být od zdravotnického zařízení (pokud je to zboží) - alespoň takto je to vykládáno. U sauny je to již složitější - zda se to bude dát strčit pod bod 3 jako "sport" - myslím si, že takto uvažuje většina lidí, zda by to prošlo při nějaké pořádné diskusi - to netuším.

No a u těch masáží je problém v tom, že ty se skutečně již pod sport zařadit nedají a proto se tak řeší, že nesplňují podmínku pro osvobození u zamětsnance (protože u služeb léčebného charakteru je podmínka pro osvobození, že je to od zdravotnického zařízení).

Ještě někdo se to snaží dát pod písmeno g) - v limitu do 2 tis. kč - nicméně to bývá striktně vykládáno tak, že se vztahuje pouze na dary zaměstnancům (viz, že je to "bezúplatné nepeněžní plnění").

23/4 2018 Čerpání FRM

Vážení, jsme státní příspěvková organizace. Tvoříme FRM z odpisů. Mám dotaz, zda je možné využít FRM k pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (tj. od 3 do 40 tisíc Kč). §58 Zákona o rozpočtových pravidlech hovoří o pořízení dlouhodobého majetku a krátkodobého majetku a o možnosti financování oprav a údržby dlouhodobého a krátkodobého majetku. Znamená to, že třeba počítače v ceně pod 40 tisíc z fondu pořídit nelze, ale cokoli (i levného) s dobou použitelnosti do jednoho roku ano? U oprav a údržby majetku je možné použít fond pro jakýkoli majetek, i když z FRM pořízen nebyl, a účtovat do výnosů? Předem Vám děkuji za odpověď.

Musím říci, že jak je to napsáno v zákoně 218/2000 Sb., tak je to hodně zvláštní až nelogické. Když vezmu §58 odst. 2 písm. a), tak dlouhdobý majetek v sobě obsahuje i 028 a 018 (viz vymezení v účetnictví). Schválně si to můžete porovnat se zákonem 250/2000 Sb. - u něj máme režim, že právě drobný dlouhodobý majetek je výslovně vyloučen - §31 odst. 2 písm. a). Tím, že v zákoně 218/2000 Sb. toto omezení není, tak by z toho mělo vyplývat, že financování DDHM (třeba Vámi zmiňovaný počítač) by bylo pod písmenem a) - potom by správně §58 odst. 3 měl znít tak, že do výnosů budou účtovány i případy financování drobného dlouhodobého hmotného majetku, nicméně to je již formalita - rozpočtová pravidla by neměla určovat, jak se účtuje.

Ty věci s životností do 1 roku by skutečně byly pod písmenem b). U těch oprav a údržby - tam rozhodně podmínka, že by to musela být oprava na majetku pořízeném z FRM není ... - tedy můžete a skutečně by se to účtovalo do výnosů. 

(Ještě jen prosím upozorňuji -  hlavní zaměření stránek je na organizace zřízené ÚSC - tedy podle 250/2000 Sb. - tím se nechci vymlouvat - snažíme se jak můžeme, účetnictví je samozřejmě stejné, nicméně nějaké nuance týkající se hospodaření mi mohou unikat ...).

20/4 2018 Účtování projektu OPVVV

Dobrý den, začátek projektu máme v r. 2017, konec bude 2019, nespotřebovaná záloha převedena k 31. 12. 2017 do RF 388/672, 672/414. Nyní přišla faktura na seminář, který se uskuteční až v r. 2019. Zaúčtovala jsem závazek 381/321, ale nevím, zda mám pro platbu čerpat RF letos nebo až s náklady v příštím roce (527/381, 414/672). Děkuji .

To se zase jen potýkáme s tím, zda to jsou peníze nebo vlastní zdroje. V účetnictví o tom účtujete jako o zdrojích. Proto, pokud si nechcete rozbít výnosy a náklady - v akruálním režimu, tak na 414 nedáte jako nespotřebované mzdy za prosinec, které vyplácíte v lednu - hezky je pustíte do 672, byť peníze ještě netekly. Tedy i já z tohoto pohledu bych navrhoval, aby na toto byl rezervní fond čerpán až v roce 2019. 

19/4 2018 cestovné

Zaměstnanci školy odjeli s žáky na soutěž, která se konala 18.4.2018 již 17.4.2018 večer a hradili stravné- večeři za sebe i žáky. Můžeme toto stravné za žáky i zaměstnance uhradit? Jakým způsobem vypočítat stravné těmto zaměstnancům v cestovním příkazu? Děkuji

Já bych tady rozdělil dvě skupiny - zaměstnanci a žáci.

Zaměstnanci jsou na pracovní cestě - tedy pokud jim byla pracovní cesta schválena tak, že ji zahajují třeba 17. 4. v 18:00 a pracovní cesta končí 18.4. 16:00, tak za 17.4. mají nárok na stravné za pracovní cestu v trvání 5-12 hodin (pokud jste tedy na maximu, tak těch 93 Kč) a za 18.4. to mají 16 hodin (tedy jsou v pásmu 12 - 18 hodin) - tedy pokud jsme na maximu tak 143 Kč. Takže skutečně je jen a jen důležité, v kolik hodin byla zahájena pracovní cesta a kdy byla ukončena. Samozřejmě když by odjeli "nepovoleně" o den dříve, tak to řeším jinak - ale toto ten případ nebude. A také pokud by zaměstnavatel uhradil nějaké jídlo - třeba s ubytováním by byla snídaně, tak by toho 18.4. nastalo krácení - ale to určitě znáte.

Žáci - pokud mají v něčem definováno (já nevím, zda toto není třeba součástí nějakého dotačního programu ...), že mají nárok na to samé, co zaměstnanci (že se to bude dávat podle zákoníku práce), potom viz výše (samozřejmě to nejsou cestovní náhrady na 512 ...). Pokud je nastaveno něco specifického - tak potom podle těchto specifických pravidel. 

19/4 2018 Převody mezi fondy

Dobrý den, jsem PO zřízená obcí, plánujeme opravit chodník u vstupu do školky. Obec při schvalování kladného hospodářského výsledku odsouhlasila, že si peníze máme nechat a daný chodník si za to opravit. Mám však problém, vše bylo převedeno do rezervního fondu. Musím tyto peníze převést do Investičního fondu a musím si to nechat opět nechat odsouhlasit zastupitelstvem. Předem děkuji za dopověď.

Podle mne - jestli to půjde na opravu chodníku, tak bych nerozporoval, že to je z rezervního fondu. Ministerstvo financí odmítlo upřesnit co to je "další rozvoj" - jestli se se zřizovatelem dohodnete, že on nebude rozporovat, že oprava chodníku může představovat další rozvoj (a za mne proč ne), tak bych nechal v rezervním a použil rezervní fond.

18/4 2018 Náležitosti účetního dokladu k přijaté faktuře

Dobrý den, mám dotaz k zaúčtování přijatých faktur. Běžně se účtuje v příspěvkové organizaci, která není plátcem DPH, přijatá faktura v den, kdy přijde do organizace, je řádně zapsaná v knize došlých faktur, je ověřeno dodání materiálu a projde vnitřní kontrolou. Jestliže faktura přijde například 15.2. a je na ní uvedeno datum uskutečnění plnění dne 7.1., pak se zaúčtuje 15.2., tedy do února. Nová účetní účtuje přijatou fakturu do předcházejícího měsíce, to je v tomto případě dne 7.1., protože se obává, že si tak lépe pohlídá, zda organizace nespadne do DPH. Datum zaúčtování přijaté faktury neuvádí na účetním dokladu, protože podle ní stačí, že je uveden v účetním deníku a její podpis jako účetní, která účetní případ zaúčtovala, také není uveden na účetním dokladu, protože v rámci provedení vnitřní kontroly v organizaci byla jmenována hlavní účetní a svým podpisem na účetním dokladu tak stvrdila, že provedla nejen vnitřní kontrolu, ale i zaúčtovala účetní případ. Datum u podpisu je však ze dne, kdy faktura do organizace došla. Podle mého názoru jde o to, že si účetní vše zjednodušila. Můžete mi prosím odpovědět, zda je podle vás takovéto vedení účetnictví průkazné? Děkuji za odpověď

Na straně došlých dokladů asi není důvod hlídat si otázku DPH - to by mohlo nastat jedině v situaci, kdy by se jednalo třeba o fakturaci z jiného členského státu na nějaké plnění, které by organizaci dostalo do pozice identifikované osoby (případně plátce ...).

Teď k těm datům:

Máme jediné ustanovení k okamžiku uskutečnění účetního případu pro vybrané účetní jednotky - jedná se o ČÚS 701 - bod 6.3. Zde je uvedeno:

6.3. Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku nebo dluhu, platbě závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy nebo závdavku, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím z jiných právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. existují odpovídající listiny (účetní záznamy) týkající se účetních případů (např. bankovní výpisy). 

Vy teď řešíte, kdy došlo ke splnění dodávky (respektive vzniku závazku ...). Já osobně tvrdím, že to nemá spojitost s tím, jestli jsem obdržel či neobdržel fakturu. Já to zkusím "protiotázkou" - pokud by organizace poskytovala plnění - třeba by fakturovala nějaké firmě za odebranou stravu - tak za duben 2018 vystaví fakturu 4. 5. 2018. Bude o tom účtovat do dubna (dodávka byla uskutečněna) nebo do května (došlo k vyhotovení dokladu)? Takřka každý mi řekne - bude to do dubna. Potom si ale musím říci, že aby to bylo správně, tak moje pohledávka plodí na druhé straně závazek (teoreticky bychom si to mohli i odsouhlasovat v účetnictví) - no a dojdu k tomu, že logicky by to mělo být i na straně přijatých faktur do dubna - podle toho, kdy se dodávka splnila. Pokud bychom postupovali tak, že by organizace na straně vystavených faktur účtovala podle toho "kdy se to uskutečnilo" a na straně došlých faktur podle toho "kdy obdržela fakturu - případně ji přezkoušela ....", používáme dva nekompatibilní systémy. Pokud to jde - měli bychom se tomu vyhýbat (přitom rozumím tomu, že nastávají situace, kdy jsem nucen účtovat opožděně v průběhu roku ... - pokud by to ale šlo, snažil bych se to eliminovat). Jen třeba připomenu ještě mzdy - pokud bychom řekli, že závazek vznikne až tím, že je spočítáme, tak účtujeme o mzdách s měsíčním zpožděním. Třeba budete namítat, že systémově jsou mzdy a došlé faktury něco jiného - nicméně ono to tak není - je to o celkové obecné teorii "vzniku závazku" a pokud to jde, snažme se postupovat co nejjednotněji (přitom znovu opakuji - najdeme situace, kdy to nejde ...) 

Takže pokud to shrnu - to zaúčtování ještě do ledna bych já naopak podporoval - ono to často i věcně vede k tomu, že organizace průběžně v lepší časové a věcné souvislosti vykazuje náklady (třeba na energie) - tedy účetnictví lépe slouží tomu, čemu by mělo sloužit - tedy průběžnému zobrazování, jak na tom organizace je pro rozhodování vedení.

Teď k těm dalším věcem - zachycení okamžiku zaúčtování na dokladu a podpis účetní. Rozumím, o co své námitky opíráte - jedná se o §11 odst. 1 písm. d) a f) zákona o účetnictví. Nejdřív k tomu podpisu osoby odpovědné za zaúčtování - proč ho tam vlastně chceme? Je to o tom, že má dokumentovat odpovědnost konkrétní osoby za to, že bylo zaúčtováno korektně. Pokud se daná osoba podepíše již jako hlavní účetní podle zákona o finanční kontrole, tak byť se tak podepíše napřed (a má ve směrnici vyhlášeno, že je to zároveň podpis osoby odpovědné za zaúčtování), tak třeba pro mne to problém není - prostě se identifikovala osoba, za kterou má vyrazit, pokud je něco účetně špatně (z hlediska zaúčtování). Tady jen podotýkám, že někdo to řeší i tak, že podpis může být společný i pro více účetních dokladů - tak potom vyjedou nějaký dlouhý opis dokladů za období a účetní to podepíše, že je odpovědná ona... - je to legální, nicméně pro mne je skoro lepší, když je tam ten režim podpisu jak to má ona - odpovědnost tím byla určena, nemůže říkat: " já ten doklad neviděla ..."

Datum zaúčtování - tady souhlas - je to náležitost dokladu. Jen upozorňuji - může to být na více záznamech (slovy zákona) - tedy pokud je zároveň doklad vystavován v počítači (je třeba pořizována došlá faktura  - tedy mám jak papírovou došlou fakturu a k tomu doklad vystavený v počítači s nějakým datem, tak já bych se třeba nedohadoval o tom, zda podmínka zákona byla splněna - mohlo by mi být lehce argumentováno, že okamžik zaúčtování je obsažen na jiném účetním záznamu průkazně svázaným s účetním dokladem a že tento záznam je také ukládán .... Takže já bych to třeba nenamítal.

Tak nevím - snad jsem vysvětlil svůj postoj. V tom, co uvádíte, bych neviděl nějaké snížení průkaznosti. Připouštím ale rovnou, že nejsem moc velký zastánce nějakých formalit, pokud by měly smysl jen samy pro sebe - proto třeba u toho data - pokud by následně ze systému nebylo vidět, kdy byl doklad vyhotoven (respektive zaúčtován), tak plně vnímám požadavek na to, aby se na papírovém dokladu toto uvedlo jako oprávněný (ten okamžik již v určitých situacích může představovat důkazní prostředek ...).

17/4 2018 Faktura do zahraničí a DPH

Dobrý den, jsme škola neplátce DPH. a) V rámci programu E+ máme tady školu ze Slovenska, které budeme vystavovat fakturu za ubytování, stravování, dopravu, vstupné na památky, materiál. Chtěla jsem se zeptat zda se v tomto případě stáváme identifikovanou osobou. Jestli ano, tak jak postupovat - na faktuře se vyčíslí částka + DPH? Jak postupovat v případě odvodu daně? b) Když obdobnou fakturu obdržíme ze školy na Slovensku stáváme se také identifikovanou osobou a odvádíme daň? Děkuji za odpověď

Vždy musíte prvotně řešit, kde je místo plnění podle pravidel zákona o DPH. Pokud hlavní podstatou poskytnuté služby bude ubytování, stravování, případně vstup na památky ... (prostě zajištění pobytu ...), potom by místo plnění dané služby bylo v zemi, kde se poskytnutí služby odehrálo - viz §10c, §10b, §10. Tedy to, co fakturujete vy, by bylo v ČR a to, co fakturuje slovenská škola, by bylo v SR. V takovém případě nemusíte řešit, že byste se jen kvůli takovým vztahům dostali do pozice identifikované osoby, případně plátce DPH. Je to klasické tuzemské plnění, jako pro jakoukoliv jinou osobu.

Problémy nastanou v případech, kdy byste třeba poskytovali služby, které mají místo plnění jinde než v tuzemsku, Uvedu příklad - jednalo by se o zajištění vzdělávacího kurzu (ne "kongresového" typu) - to již není ve výjimkách §10 - §10i a pokud byste to poskytovali škole na Slovensku, tak by místo plnění bylo na Slovensku a tím byste se stali identidikovanou osobou. Vystavovali byste fakturu bez DPH - neboť by to bylo zároveň osvobozeno od daně, nicméně museli byste to dát do přiznání DPH a do souhrnného hlášení... Pokud byste přijali takovouto službu (tedy třeba zajištění vzdělávání učitele) od slovenského subjektu, tak zase byste se dostali do pozice identifikované osoby, slovenský subjekt by to měl vystavit bez DPH a vy byste to měli tady prodanit ...

 Jinak v dokumentech v daňové metodice je manuál k DPH - vztahy k zahraničí - zkuste se na to podívat, základy tam popisuji.

17/4 2018 účtování projektu Evropské unie

dobrý den, jsme příspěvková organizace a podařilo se nám získat projekt od Evropské unie.Projekt,probíhá letos,ale dotací dostaneme až v r.2019,takže to zatím musíme zafinancovat ze svých fin.prostředků. Myslím si,že náklady projetku,musím účetně oddělit od financování školy a nevím,jaké mám použít účty. Zatím jsme měli náklady: 1)nákup materiálu(lino,rydla,) 2)autobusová doprava na akce do Polska 3)občerstvení

Používáte učitě naprosto stejné účty (tedy materiál na 501, doprava na 518, občerstvení 518 či potenciálně 513) - jen si provedete nějaké odlišení od ostatních případů (nějakým ORGem, Účelovým znakem, někdo to má střediskem) - podle toho, co vám váš program umožňuje a jak to zapadá do vašich členění nákladů a výnosů.

Pokud jste si celkem jisti, že vynakládané náklady budou z dotace proplaceny, tak nejpozději na konci roku (ale doporučuji v častější frekvenci - třeba alespoň čtvrtletně) jen budete účtovat dohadnou položku aktivní na danou dotaci MD 388/Dal 672.

Jinak v tom skutečně nic není ...