Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

21/6 2018 Bankovní poplatek

Dobrý den, jako státní příspěvková organizace máme běžný účet (korunový) vedený u ČNB. Zahraničním subjektům fakturujeme v USD za poskytované služby. Nyní se stalo, že náš protějšek zadal při zahraniční platbě zřejmě poplatkovou dispozici BEN (všechny poplatky hradí příjemce) a nám přišla platba nižší o 30 USD (místo 1140 USD, na kolik zněla faktura, jen 1110). Je správně zaúčtovat příjem celé částky faktury (tj. 1140) na jedné řádce a s mínusem na druhý řádek ten stržený poplatek (30) na 518? Jaký by pak byl partner, který se u 518 sleduje? Předem děkuji a zdravím.

Takto - pokud to vezmeme striktně právně, tak musíme řešit, zda podle smluvního nastavení měla na účet přijít celá částka či nikoliv. Předpokládám, že si to měl zajistit tak, že na váš účet mělo přijít 1140 USD. Touto optikou je tady nedoplatek 30 USD (odběratel nesplnil svou povinnost) a potom by se rozdíl měl vymáhat, případně by zde měl být odpis pohledávky.

Variantou, kterou navrhujete, je vlastně řešení, že souhlasíte s tím, že on svoji povinnost splnil - tedy zaplatil správně a náklady na převod peněz jdou za vámi - potom bych souhlasil, že byste účtovali složeným zápisem - tedy 1140 jako úhrada 311 a rozdíl proti připsaným prostřekům na 518 - partner ale je problém - tomu rozumím - asi bych tam případně strčil IČ své banky. 

Ale ještě jednou upozorňuji - myslím si, že úplně správně by to měla být spíše ta první varianta (pokud nejste dohodnuti nějak speciálně na nesení bankovních poplatků).

30/5 2018 Návštěva partnerské školy ze Slovenska

Dobrý den, naši základní školu zřízenou městem navštívili učitelé a žáci z partnerské školy ze Slovenska. Děti byly v rodinách žáků a učitelé ubytováni v hotelu. Prosím o radu, zda náklady na ubytování učitelů lze zaplatit z příspěvku města na provoz, popř. z jakého účtu. Děkuji za odpověď.

Já jsem na to "malý pán" říkat, zda je to možné hradit z příspěvku zřizovatele či ne. Dle mého názoru to lze hradit z přípěvku zřizovatele (pokud by si výslovně nevymínil, že to nejde). Ubytování budete účtovat klasicky na účet 518.

21/3 2018 Investiční dotace ze SFŽP - nákup elektromobilu

Dobrý den, jsme příspěvková organizace, zřizovatel město, účetnictví vedeme ve zjednodušeném rozsahu. V roce 2017 jsme pořídili elektromobil v PC 708.045,- Kč, který byl zařazen do užívání v měsíci prosinci. V roce 2017 jsme podali žádost o podporu ze SFŽP v rámci Národního programu životního prostředí. V roce 2017 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí podpory formou dotace ve výši 220.000,- Kč. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP byla podepsána v roce 2018. V roce 2017 jsme účtovali: faktura MD 042/Dal 321, platba MD 321/Dal 241 a MD 416/Dal 401. Prosím Vás o informaci jak účtovat o dotaci ze SFŽP v roce 2018 (popř. jak mělo být účtováno v roce 2017)? Jak účtovat o odpisech? Nastavení partnera A/P a partnera transakce u účtu 403? Děkuji

Tady mělo dojít k tomu, že asi nepanovala nějaká závaznější pochybnost, že dotaci 220 tis. Kč dostanete v okamžiku, když jste ten majetek zařazovali (měli jste rozhodnutí, podmínky jste asi plnili). Tedy do 2017 se mělo ještě zaúčtovat MD 388/Dal 403 ve výši 220 tis. Kč (a dát to samozřejmě také na kartu majetku, aby se dotace rozpouštěla proti odpisům - které naštěstí nabíhají až od 2018).

Já bych tedy nyní udělal to, že bych třeba ještě do ledna zaúčtoval 388/403 a opravil ještě kartu majetku tak, aby se připsala dotace na tuto kartu, aby se hned od ledna rozpouštěla proti odpisům. Dále při přiznání dotace - MD 346/Dal 388 a MD 241/Dal 346 a MD 401/Dal 416 (tvorba fondu z dotace ...).

Následně účtování o odpisech účtovat MD 551/Dal 082 a proti tomu bych měl účtovat MD 403/Dal 672 v alikvotní výši rozpuštění transferu a MD 401/Dal 416 ve výši rozdílu mezi mezi 551 a 672.

Pokud se týká partnera transakce na 403 - mělo by být nastaveno, pokud správně chápu SFŽP ... 

21/1 2018 nákup interaktivní pomůcky financované z projektu

Dobrý den, naše MŠ pořídila v rámci projektu Centrum pro rozvoj jako Partner interaktivní pomůcku ve výši 99668,-.Fin.prostředky byly poukázány na náš účet.Byla zavedena inventární karta a plán odpisů. Prosím o popis jednotlivého účtování v roce 2018 a pak na konci projektu.Děkuji.

Budu předpokládat, že ta interaktivní pomůcka byla pořízena kompletně z dotace - tedy že na 403 máme dostat 100% hodnoty majetku. Ještě jen podotýkám, že u investičního transferu se dotace z EU chová jako každá jiná dotace (pokud je to dotace ze zdrojů EU).

Dále budu předpokládat, že ta dotace je s vyúčtováním a peníze přijaté dopředu navedu na účet 374 (pokud by vypořádání bylo déle než za rok, tak by se jen použil účet 472).

MD 241/Dal 374         - příjem "zálohy"

MD 401/Dal 416        - naplnění fondu investic z této zálohy

MD 042/Dal 321        - hodnota majetku

MD 321/Dal 241        - platba faktury

MD 416/Dal 401        - čerpání fondu na platbu této investice

MD 022/Dal 042          zařazení do majetku

MD 388/Dal 403          dohadná položka aktivní - čerpání dotace (nejpozději při zařazení)

Odpisy majetku:

MD 551/Dal 082 a podle předpisů by se proti tomu mělo dělat MD 403/Dal 672. Tím, že je to z dotace kryto ze 100%, by se již netvořil fond investic (rozdíl 551 a 672 je nula). Je pravda, že někdo stále setrvává u účtování 403/401 s tím, že následně tvoří fond investic ve výši odpisů (já poznamenávám, že bych to nedělal ...).

Vyúčtování dotace:

MD 34x/Dal 388 a zároveň MD 374/Dal 34x.

22/11 2017 Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrož.chudobou"

Dobrý den, obracím se na Vás s problémem účtování projektu. Naše organizace (partner) má uzavřenou smlouvu o partnerství, na základě které je realizován projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou... podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinová a materiální pomoc. Potravinovou pomoc poskytujeme formou stravy v zařízení školního stravování. Celkové způsobilé výdaje jsou tvořeny náklady na stravné a režijní náklady ve výši 5% z nákladů na stravné. Doba projektu od 1. 9. 2017 - 30. 06. 2018. Postupovala jsem takto: 1.) ŠJ měsíčně v rámci uzávěrky stravného předkládá účtárně doklad o výši stravného z projektu tzv. faktura (dále pak měsíční předkládá zprávu příjemci pro zpracování zprávy o realizaci projektu) Účtování: 348/672 - dotované obědy 501/112 - v této výši spotřeby potravin 2.) Dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje příjem zálohy ve výši 60% 241/374 - provozní účet 3.) převod na účet jídelny ve výši měsíčního vyúčtování následující měsíc 374/241 - 4.) příjem na účet jídelny - úhrada pohledávky 241/348 5.) Vzhledem k tomu, že po ukončení projektu, jsme povinni předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, které je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst.1 písm.d) zákona č. 250/2000 Sb., tak nevím, zda je tento postup správný. Předem děkuji za posouzení a radu.

Já tam mám dvě poznámky:

a) v prvním bodu si myslím, že byste měli mít 388/672 vyšší než spotřebu na 501, neboť máte nárok o těch 5% navíc - tedy myslím si, že 672 by tedy měla být o 5% vyšší než je 501.

b) převod peněz na účet jídelny - tím dotaci nevyúčtováváte - tedy pokud přehazujete peníze z jednoho účtu na druhý, tak zde to bude přes peníze na cestě (262)

c) až při vyúčtování byste měla účtovat MD 348/Dal 388 a dále MD 374/Dal 348 a pokud následně bude doplatek MD 241/Dal 348 .

7/2 2017 Smlouva o nájmu a poskytování služeb, zahraniční cestovné

Dobrý den pane Nejezchleb, níže posílám dotazy, které jsme poslala i přes stránky poucuje: 1. Máme smlouvu o nájmu a poskytování služeb s Konicou (viz smlouva v příloze),nevím, zda je správně účtovat na podrozvaze, prosím, zda o kontrolu, zda je takto účtováno správně, eventuélně, zda na podrozvahu nepatří: K 31.12.2016 máme celkem nezaplaceno dle splátkového kalendáře : 39 splátek x Kč 1530,70 tj. 59.697,30 (období 01/2017-03/2020) - Z toho na účtu 961 12x Kč 1530,70 tj. Kč 18.368,40 (splátky 01/2017-31.12.2017) - z toho na účtu 962 27x Kč 1530,70 tj. Kč 41.328,90 (splátky 01/2018-03/2020) splátku měsíčně účtuji na 518 Kč 1530,70 2. Cestovné Slovensko, mám cesťák na Slovensko- bylo to cesta spolu se zřizovatelem k partnerské obci, použitý byl vlastní automobil, u stravného je napsáno, že je zajištěno, že nepožaduje (dle mého názoru musíme část vyplatit, jestli nemusíme nebudu vyplácet) - Náhrada za ujeté km, výpočet je mi jasný, j ale potom má pan ředitel doložený doklad o nákupu dálniční známky 10 EUR (má i výpis ze svého korunového účtu, že zaplatil v Kč-viz příloha )myslím, že musím vycházet z částky v EURECH,dále by mělo být vyplaceno stravné – Slovensko na den 35 EUR, na Slovensku od přejetí Hranic, vychází do 12hodin, tzn. že budu krátit EUR 35x1/3 a za poskytnuté stravné x0,3 tj. EUR 3,50, Používám pevný kurz čnb od 4.1.2016 27,020, tzn. přepočítám na EUR Kč 3,50+EUR 10 celkem 13,50 x Kč 27,02 vychází Kč 365, může být proplaceno vše v korunách ? Dále nevím, zda zaokrouhlit na celé až koruny, nebo hned v EURECH ?

1. U této smlouvy podle podmínek se skutečně jedná asi o operativní leasing - zachycení na 961 a 962 tedy v pořádku (tedy je možné toto na těchto účtech vést) tak, jak uvádíte včetně ocenění.

2. K tomu cesťáku - tady bych měl pár poznámek:

a) nejdříve ten kurs - raději vysvětlím - pokud byste chtěli vyplácet náhradu v Kč, tak nepoužíváte platný kurs v účetnictví, ale použijete kurs ČNB ke dni poskyntutí zálohy (nastoupení na pracovní cestu). Potom byste vůbec o cizí měně neúčtovali. Protože se cesta uskutečnila v září, byl by to nějaký zářijový kurs.

b) platba té známky - pokud správně chápu - cena je 10 EUR, on to jen zaplatil z vlastní karty, kterou má k účtu v CZK - tedy potom bych souhlasil, že mu mám nahradit 10 EUR

c) stravné - tady ten jeho nárok potenciálně existuje - vy máte cestu do úrovně 12 hodin - tedy jdete na 1/3 stravného. Teď jde o to, zda mu bylo poskytnuto 1 jídlo - potom skutečně krácení, jak uvádíte - tedy 3,50 EUR. Pokud ale byla bezplatně třeba 2 jídla (což je klidně možné), tak se domnívám, že mu nárok na stravné vůbec nemusel vzniknout.

d) případné zaokrouhlení, pokud by se vyplácelo v CZK - určitě udělejte tak, že v EUR to bude s přesností na centy, pronásobte kursem ČNB k datu zahájení pracovní cesty (záloha nebyla) a zaokrouhlete až CZK.

12/10 2016 dar Women for women + přeposlanýpříspěvek občanskému sdruž.

dobrý den-jsem PO-MŠ a moc prosím odpovědi. 1/ MŠ dostala v r.2015 dar na obědy od Women for women. V r. 2015 se celý dar převedl do přeplatků na stravné :čerpání daru 414/648 + příjem na stravné 602/324 a pak následně se účtovaly odebr.obědy 324/602. Ale obědy nebyly vyčerpány a v r. 2016 bylo provedeno vyúčtování s vratkou dárci. Mohu provést jen "vrácení stravného" 324/378 +378/241 nebo musím "nějak proúčtovat přes 414 = v tom případě jak?. Letos máme tento dar znovu- na dvě naše děti, ale protože máme jednu budovu v jiné obci chotí jedno dítě na obědy do jiné PO. Jak mám zaúčtovat převod peněz této PO(dá mi jen počet obědů které dívka odebrala v měsíci) = čerpání daru 414/648 + převod peněz 649/261(241) ? 2/ MŠ obdržela peníze na projekt (Organizace kultur.akcí pro rodiny s dětmi ) 500 UDS. Ale MŠ je jen "partner" finanční prostředky převede na základě smlouvy Občanskému spolku, ale ponížené o popl.bance za zahraniční platbu. Jak účtovat. 1/ příjem peněz :241/374 ve výši 11635,50Kč (500USD) převod Obč.sdružení. 374/241 ve výši 11485,-Kč a ponížení popl.bance 374/518 = 150,50Kč ? Zde jsi nejsem ale vůbec jistá. Předem moc děkuji za odpověď. Přeji pěkný den

Já jen prvotně k povaze platby z nadace Women for women. Platba se sice tváří formálně jako dar, nicméně ve skutečnosti se nejedná o dar pro příspěkvovou organizaci, ale obdarovaným je příslušný žák (respektive jeho rodiče). Příspěvková organizace je na základě smlouvy povinna poskytnout stravu zdarma. Faktický stav  (který by se měl dle mého názoru upřednostnit před formálním) je tedy takový, že úhrada za stravné je hrazena pouze od jiného subjektu, ale o dar pro příspěvkovou organizaci se nejedná. V tomto případě bych tedy ani neúčtoval o rezervním fondu. Jak jsme pochopil, vy rezervní fond používáte stejně jako jen průběžnou položku - hned přijaté peníze převádíte jako zálohu na stravování na 324, z které se zúčtovávají odebrané obědy. Já osobně bych potom vrácení nevyčerpaného stravného účtoval napřímo MD 324/Dal 241 jako vratku zálohy. Nevidím sebemenší důvod vracet to nějak do 414 ...(to by mohlo mít jen význam, že by se to dělalo jako minus tvorba z darů a v příloze k účetní závěrce by bylo vidět, že tvorba fondů z darů byla jen ve výši rozdílu poskytnutých a vrácených peněz - to by ale mělo význam jen tehdy, pokud by poskytnutí a vrácení bylo ve stejném roce - ale jak říkám, já osobně bych to ani za dar nepovažoval).

U toho druhého - zase - já bych to nabral na 324 (případně 378) a pokud by to odčerpávala jiná PO, které bych peníze částečně přeposílal, tak by to dle mého názoru mělo být jen MD 324 (378)/Dal 241. Pokud to již dáte do rezervního fondu a z něj by se to platilo, tak to podle mne nedává smysl - účtovat výnos a náklad z takto přeposlaných peněz, které nejsou moje, nedává smysl, nejraději bych zaúčtoval MD 414/Dal 378 (324) a odeslání peněz. ČÚS 704 samozřejmě s takovouto variantou nepočítá - ale opakuji - tady je naprosto jasné, že se o dar pro mne nejedná - tady dokonce nestravuje ta organizace, ale jiná PO... - tady by to snížení 414 rozvahově šlo zdůvodnit, že i ve variantě "dar" toto nebyl dar pro příspěvovou organizaci.

U toho druhého - souhlas, že PO je v tomto případě zprostředkovatelem - potom je k použití účet 375 - tedy MD 241/Dal 375 - souhlas. Potom odeslání peněz - tady je jen problém, že se odesílá méně - tedy máme skutečně variantu MD 375/241 menší částka a dále MD 518/Dal 241 vyměřené poplatky a zúčtování 375/518 (tedy použití 375 na ty poplatky) - výsledek je, že to organizaci nákladově nazatíží - podle mne je to logické a správné.

11/10 2016 Platba za energie a služby v rámci projektu

Jsme jedním z partnerů projektu zaštiťovaného zřizovatelem a v rámci tohoto projektu jsme jednomu z partnerů umožnili používat naše prostory ke své činnosti, s ohledem na projekt není možné si účtovat pronájem, ale je možné si vzájemně přeúčtovat za vzniklé náklady tzn. energie a služby (úklid, materiál atd.) nastavili jsme tyto náklady jako fixni pro každý měsíc bez následného vyúčtování dle skutečných faktur. Jde mi o to jak takový měsíční příjem od partnera správně zaúčtovat zda je to příjem, který bych měla zdanit nebo mohu účtovat z nákladů konktrétního roku část na energie dle kalkulace a část na služby, materiál. Děkuji za odpověď.

V tomto případě neexistuje nějaký jasně definovaný režim účtování. Snažíte se vyhnout nájemnému s tím, že je to nějaký fix za poskytnuté služby (předpokládám, že v úklidu je třeba i potenciálně vlastní práce) - takže nezbyde nic jiného než udělat MD 311/Dal 602 (var 609). Určitě bych neúčtoval minus náklady - tady nejde o přeúčtování v pravém slova smyslu, spíše se jedná o vlastní výkony (i s ohledem na ten úklid apod.). Pro daň z příjmů bych měl mít tedy klasické výnosy a proti tomu budou související náklady - pokud je účtováno zhruba na úrovni skutečných nákladů (tedy paušál je nastavený dobře), tak by z této aktivity neměl vznikat nějaký vysoký základ daně.

Jen na okraj ještě podotýkám, že tato platba by správně měla jít i do sledování obratu pro DPH, neboť neprokážete, že se jedná jen o přeúčtování externích nákladů (ale to Vás asi v tento moment netrápí).

19/9 2016 výměnné akce z FKSP

dobrý den, prosím o radu.Jsme příspěvková organizace a spolupracujeme již několik let s hudební školou v Německu.Pravidelně se navštěvujeme ,vzájemně si pomáháme a pořádáme různé koncerty.S tím vznikají i náklady na ubytování,stravování ,vstupné na kulturní akce,dopravu atd.Je možné tyto náklady účtovat a platit z účtu FKSP? Děkuji za odpověď,

Jestli to správně chápu, tak se bavíme prvotně o nákladech, které vznikají u vás ve vazbě na tu návštěvu (a jsou určeny i pro ty zaměstnance partnerského subjektu) a druhá strana je hradí třeba u sebe (když jsou vaši zaměstnanci v Německu). Já si myslím, že takové situace by se daly podřadit pod §10 vyhlášky FKSP (výměné akce) - to dává možnost uhradit pobytové náklady cizích pracovníků... při zajištění reciprocity (tedy oni zase hradí náklady při pobytu u nich).

Pokud je to o tom, že hradíte náklady třeba na zájezdu do Německa pro vlastní zaměstnance - spojeno i s kulturou, tak to určitě jde... (předpokládám ale, že se nebavíme o situaci, kdy byli vysláni na pracovní cestu - to by mělo jít z běžných nákladů organizace).

28/6 2016 Výdajový pokladní doklad

Řešíme správné vyplnění výdajového pokladního dokladu. Organizace schválí nákup v hotovosti např. knihy. Zaměstnanec knihy zakoupí a přinese do pokladny paragon. Nemůžeme se dohodnout na koho vystavit výdajový doklad, zda na firmu nebo na zaměstnance. A pokud na zaměstnance, jak se potom chovat k opravám placeným v hotovosti (z pohledu PAPu je účet 511 a 518 sledován po odběratelích). Nikde nemůžu najít oporu ani pro jednu variantu.

Čas od času se tento dotaz objeví. Hledá se v tom nesmyslná složitost. Váš zaměstnanec je součást účetní jednotky, není to partner transakce. Pokladní doklad není stejně strukturovaný jako fa. Uvádím vyplaceno komu a příjemce peněz - tam uvedu skutečnou fyzickou osobu, která přijala peníze. Pak tam mám popis případu a případně doložení - paragon apod. Do popisu případu uvedu obsah případu, částku...a další náležitosti dle §11. Pokladní doklad má navíc jen příjemce peněz. Firma je partnerem transakce dle obsahu případu. Je potřeba jen doklad přizpůsobit požadavku PAP, kde se prostě uvede partner transakce pro potřeby IČ, zaměstnanec jím být nemůže, ten je vaše "nedílná součást".  

14/6 2016 Unišek+ FKSP

Dobrý den, jsme příspěvková organizace řízená krajem a máme zájem pro zaměstnance zakoupit z FKSP poukázky Unišek+ FKSP, které mohou zaměstnanci uplatnit u smluvních partnerů jako příspěvek na účely v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP. Součástí faktury za vystavené poukázky bude manipulační/režijní poplatek. Můžete nám prosím poradit, zda tento poplatek bude účtován na vrub účtu FKSP nebo z provozních prostředků organizace? Děkujeme za odpověď

Zrovna teď nedávno jsem to hledal - nemohl jsem to nikde výslovně najít, ale domnívám se, že by to mělo být z provozních nákladů (je to sice související náklad, nicméně nepředstavuje vlastní hodnotu nepeněžního plnění poskytnutého zaměstnanci ve smyslu účetních předpisů - ty ceniny oceňujeme v nominální hodnotě ...). Moc prosím - pokud by měl někdo oficiální odlišnou informaci k tomuto, tak zda by se případně o ni nepodělil - já jsem to zatím nenašel (ale možná hledám špatně).

8/4 2016 Odpisy a PAP partneři

Chtěla bych se zeptat, zda je od roku 2016 zrušeno sledování účetních odpisů dle partnerů transakcí v PAP, když v příloze 2a v tabulce II není u účtu 551 již uveden partner P21 (oproti roku 2015, kde uveden byl).

Ano, opravdu od sledování partnerů k pořízenému majetku   a následně odpisů podle partnerů bylo upuštěno, v roce 2015 to bylo jen dobrovolné. Takže k účtům 551 ani k oprávkám se IČ partnera, od kterého byl majetek pořízen, nesleduje a doufám, že ani již nikdy nebude, MF nahlédlo, že pracnost informace je mnohem vyšší než její přínos, čehož jsem si byli všichni vědomi a plně s tímto jejich rozumným přístupem určitě souhlasíme. 

4/3 2016 DPH

Dobrý den, jsme střední škola zřízená ÚSC a nejsme plátci DPH. Samozřejmě sledujeme obrat, ale teď jsme narazili na jiný problém. Máme obavu, zda jsme se neměli stát osobou povinnou k dani a to z následujícího důvodu : V rámci výuky k nám jezdí žáci ze zahraničí (ze států EU) - výuku absolvují buď u nás na dílnách nebo v servisech. My jim poskytujeme stravování, ubytování - buď toto zajišťujeme my přímo (máme ŠJ i DM) nebo to naším prostřednictvím zajišťuje další subjekt - tedy vyfakturuje službu nám a my ji následně přefakturujeme partnerské škole (nebudu rozebírat, proč se to děje takto, partnerské školy to takto vyžadují....). Přefakturováváme i vstupenky na sport, kulturu.............,ale v tomto snad problém není. Teď jsme kvůli zahraničním žákům uzavřeli dohodu o provedení práce s překladatelkou - a samozřejmě tento náklad budeme partnerské škole rovněž fakturovat. A nemá právě toto na nás nějaký dopad ve vazbě na DPH ? A pak ještě patrnerské škole fakturujeme PHM - v případě, že cizí žáky vozíme autem naší školy................ Můžete nám prosím poradit, zda uvedené účetní operace pro nás mohou mít nějaký dopad ve vazbě na DPH ? Jen pro úplnost dodám, že tyto výnosy - tj. co se týká pobytu zahraničních žáků u nás, nezapočítáváme do obratu - což je snad správně.....

Já si myslím, že to takový problém nebude. Bavíme se tady o tom, zda se případně nestanete identifikovanou osobou - §6g a následující. Asi narážíte zejména na §6i zákona o DPH:

§6i

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle §9 odst. 1 , s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

 Nicméně v tomto případě je nutné zaměřit se na povahu služeb - kde je místo plnění. Pokud správně chápu, tak obsahem daných služeb je poskytnutí vzdělávací služby (je jedno, zda v tom je třeba přeúčtování PHM ...) - objektem plnění je vzdělávání. Podle §10b je u těchto služeb místo plnění, kde se vzdělávání uskutečňuje - tedy v ČR. Nebo-li u takovéto služby se nepřechyluje místo plnění do státu odběratele a §6i na to nedopadá. Jsem tedy hodně přesvědčen, že z titulu těchto služeb byste se identifikovanou osobou stát neměli.

Z hlediska sledování obatu - tam asi souhlas - podle popisu předpokládám, že to splňuje charakteristiky §57 - no a tato plnění se do obratu nezapočítávají.

28/1 2016 ! PAP významné skutečnosti 10% položky část XVII

Prosíme o vysvětlení, co přesně uvést v části XVII. výkazu PAP.

Nejvíce se dovíte, co vyplnit od strany 64 Konsolidačního manuálu, níže jsem zkopírovala a důležité dala tučně, manuál najdete na odkazu: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

V návrhu metodiky PAP zaslané k připomínkám je jen toto (Metodika PAP pro 2016 dosud nevyšla): 

Část XVII: Vysvětlení významných částek

Obecná charakteristika

V Části XVII se vyplní významné skutečnosti na jednotlivých řádcích syntetických účtů Částí I, II, III a XV, které svou hodnotou převýší hranici 10 % hodnoty aktiv netto za účetní období, za které se PAP ročně sestavuje a předává. Při vysvětlování významných skutečností na jednotlivém syntetickém účtu, v případě Částí I a XV se jedná o konečný stav, zhotovitel vysvětlí 5 nejvýznamnějších skutečností vzhledem k jejich hodnotě, a to v rámci jednotlivého syntetického účtu. Na každém řádku se vždy uvede pouze jedna vysvětlovaná skutečnost vztahující se k jednomu partnerovi aktiva/pasiva nebo partnerovi transakce nebo partnerovi podrozvahového účtu. V případě, že partnerem je fyzická osoba, uvede se do sloupce IČO partnera identifikátor „111“. V případě, že partner není identifikovatelný, uvede se do sloupce IČO partnera identifikátor „444“. V případě vysvětlování významných částek na jednotlivých řádcích Částí I, II a III, u kterých není dále sledován partner v rámci Částí X a XI, je vykazování partnera v sloupci IČO partnera dobrovolné; v případě, že účetní jednotka nevykáže IČO partnera, uvede do sloupce IČO partnera identifikátor „444“. V případě, že se jedná o utajované informace, uvede se do sloupce IČO partnera identifikátor „555“ a do sloupce Vysvětlení (text) se žádná skutečnost neuvádí. Jednotlivý řádek Části I, II, III a XV tedy může být vysvětlen na více řádcích Části XVII (dle počtu souvisejících jednotek). Do sloupce Č. aktiva / pasiva / výnosu / nákladu / podrozvahového účtu se uvádí označení syntetického účtu, nikoli položky PAP.

Z konsolidačního manuálu: (od str.64)

Část V: Vysvětlení významných částek vyplňuje zhotovitel pro případ vysvětlení významných skutečností v rámci jednotlivých položek PKP (tj. Části I a IV), v souladu s ustanovením § 24 a § 63 konsolidační vyhlášky státu, u položek uvedených v tabulce pod tímto odstavcem. Při vysvětlování významných skutečností v rámci jednotlivých položek PKP zhotovitel vysvětlí 5 nejvýznamnějších skutečností přesahujících hranici 10 % aktiv netto v rámci dané položky, a to v případě položek AKTIV sloupec BRUTTO a v případě položek PASIV, NÁKLADŮ, VÝNOSŮ a PODROZVAHY sloupec BĚŽNÉ OBDOBÍ. Na každém řádku se vždy uvede pouze jedna vysvětlovaná skutečnost vztahující se k jednomu partnerovi aktiva/pasiva, partnerovi transakce nebo partnerovi podrozvahového účtu.

Doplňující informace k jednotlivým sloupcům Části V: Vysvětlení významných částek:

 Kód výkazu

Slouží k identifikaci charakteru daného účtu a výkazu, ze kterého jsou údaje čerpány, a je vykazován v těchto variantách:

MZA = výkaz majetku a závazků státu AKTIVA,

MZP = výkaz majetku a závazků státu PASIVA,

N = výkaz nákladů a výnosů státu NÁKLADY,

V = výkaz nákladů a výnosů státu VÝNOSY,

P = podrozvaha.

Zhotovitel vždy vysvětluje v těchto případech:

MZA  hodnotu ze sloupce běžné období Brutto z Části I,

MZP  hodnotu ze sloupce běžné období Netto z Části I,

N  hodnotu ze sloupce běžné období Netto z Části I,

V  hodnotu ze sloupce běžné období Netto z Části I,

P  hodnotu ze sloupce běžné období z Části IV.

 Číslo položky

Zhotovitel použije pro identifikaci číslo položky uvedené v Části I a Části IV.

 Název partnera

Zhotovitel uvede přesný název účetní jednotky, které se vysvětlení významných částek týká, uvede se partner aktiva/pasiva/transakce nebo partner evidovaný na podrozvahovém účtu:

- název právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětek „v likvidaci“,

- u právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny,

- u fyzických osob jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště,

- u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám.

V případě, že je partner aktiva/pasiva/transakce nebo partner evidovaný na podrozvahovém účtu neidentifikovatelný, ponechá zhotovitel toto pole prázdné. V případě majetku vytvořeného vlastní činností uvede zhotovitel vlastní Název organizace.

66

 IČO partnera

Zhotovitel vyplní celé IČO partnera, kterého se vysvětlení významných částek týká, přičemž může vycházet například z Administrativního registru ekonomických subjektů, obchodního rejstříku a jiných. V případě, že vykazovaná účetní jednotka je zahraniční společností, uvede zde zhotovitel kód země, kde má tato účetní jednotka sídlo. Kód země nebo identifikátor je uváděn v souladu s Metodikou tvorby PAP Příloha č. 1 Číselník Partneři PAP (viz následující odkaz: http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace).

V případě majetku vytvořeného vlastní činností uvede zhotovitel vlastní IČO.

 Vysvětlovaná částka

Zhotovitel uvede výši vysvětlované skutečnosti pro účetní jednotku, které se vysvětlení významných částek týká.

 Vysvětlení (text)

Zhotovitel uvede stručný a jednoznačný popis vysvětlovaných skutečností. Např. u pohledávek zhotovitel uvede skutečnost, která vedla ke vzniku pohledávky (prodej výrobků, zboží, majetku aj.); u majetku zhotovitel uvede, o jaký konkrétní majetek se jedná a k jakému účelu v rámci jednotky slouží; u závazků zhotovitel uvede skutečnost, která vedla ke vzniku závazku (nákup majetku či služby, v případě půjčky či úvěru uvede navíc, k jakému účelu jsou tyto prostředky určeny aj.); u rezerv zhotovitel uvede skutečnost, která vedla k vytvoření rezervy; apod.

29/12 2015 ! PAP

Dobrý den, pozorně jsem si přečetla v dokumentech veškeré materiály k PAP a chtěla jsem se zeptat. 1) U P10 a P20 a P11 a P21 - je zde jediný rozdíl, a to pokud je "identifikovatelný". To znamená, že pokud není identifikovatelný partner, tak v rámci P10 nezahrnuju a v rámci P20 zahrnuju a analogicky P11 a P21. Co to znamená identifikovatelnost? To se myslí třeba u cenných papírů, kde není úplně znám vlastník třeba u anonymní akcie? Jinak u běžných obchodních případů - nákupy zboží, služeb bude identifikovatelnost vždy, že? 2) u účtu 321- závazek vůči fyzické osobě - nepodnikatel, partner aktiva/pasiva se neuvádí, že? Ani ty tři jedničky. Nesplňuje podmínky partnera aktiva/pasiva. 3) U příkladu č.3 v rámci souboru 2016 PAP komentář - prvotní informace mi není jasné jestli by u účtu 403 a 081 neměl být AUPAP? Konkrétně 40340309 a 08102102, vy tam máte uveden jen účet 403 a 081 bez analytiky PAP. A neměl by být u účtu 401 být uveden "x", jako, že AUPAP nemá? Já se domnívám, že účet 401 AUPAP nemá - alespoň ze souboru PAP 2016-návrh tabulek mi to tak vyplývá. 3) Tabulky s PS, sumarizací stran MD,DAL a konečným stavem se vyhotovují u všech účtů uvedených v příloze 2a? Takže například účty 336,337 se vůbec nikde v souvislosti s AUPAP neuvádí naopak třeba účet 331 ano, i když jinak s PAP nemá nic společného? (žádný AUPAP, žádný partner A/P, ani P/T, žádný typ změny) 4) účty 072,073,074,078 atd. již nebudou součástí P22, to znamená, že se tyto účty PAP vůbec nebudou týkat anebo se bude muset sledovat PS, opět sumarizace MD,DAL a konečný stav? Bude to souhrnně? A případně v jaké části PAP se toto vykáže? 5) účet 081 se musí členit přes AUPAP, čili zde po analytikách se bude členit PS, suma MD,DAL, KS? A v jaké části PAP se toto vykáže? 6) u použití investičního fondu u příspěvkové organizace se u účtu 401 použije typ změny ostatní? (920 na MD a 970 na DAL)? Vím, že je toho hodně, ale ráda bych si udělala jasno, ten PAP je docela záhul.

1)    Nejprve bych chtěla velmi poděkovat za pozorné přečtení materiálu, to téma je složité a upřimně se přiznávám, že bez takových lidí jako jste Vy, bych těžko našla chyby, co jsem do materiálu udělala, takže velmi děkuji i za ostatní. Odpovědi jsem vepsala do dotazů - jsou tučně. Kdyby nestačilo, tak se prosím ještě ozvěte, dávám si vás do VIP účetních :o)

  U P10 a P20 a P11 a P21 - je zde jediný rozdíl, a to pokud je "identifikovatelný". To znamená, že pokud není identifikovatelný partner, tak v rámci P10 nezahrnuju a v rámci P20 zahrnuju a analogicky P11 a P21. Co to znamená identifikovatelnost? To se myslí třeba u cenných papírů, kde není úplně znám vlastník třeba u anonymní akcie? Jinak u běžných obchodních případů - nákupy zboží, služeb bude identifikovatelnost vždy, že?

 Zde si nejsem jistá pochopením pointy dotazu. Myslíte to tak, že pokud není partner zjistitelný u P10 a P11, tak se neuvede, a pokud není zjistitelný u P 20 a P 21, tak se uvede 444?  Ono to je však tak, že u všech Partnerů – když se nedá zjistit, se dávají 444, protože jsou uvedeny v číselníků partnerů. Takto by mělo být nastaveno i ve vašem programu, protože vlastně není možné nic neuvést tam, kde se má partner vyplnit.

Ta identifikovatelnost je opravdu myšlena tak, že pokud lze zjistit jakýmikoliv informačními zdroji, tak se má IČ uvést – uvedou se jen 444 v případě, že žádné info zdroje ke zjištění s největší pravděpodobností nejsou.

2)      u účtu 321- závazek vůči fyzické osobě - nepodnikatel, partner aktiva/pasiva se neuvádí, že? Ani ty tři jedničky. Nesplňuje podmínky partnera aktiva/pasiva.

Uvádí se 111, i fyzická osoba je partnerem zde pasiva.

3)      U příkladu č.3 v rámci souboru 2016 PAP komentář - prvotní informace mi není jasné  jestli by u účtu 403 a 081 neměl být AUPAP? Konkrétně 40340309 a 08102102, vy tam máte uveden jen účet 403 a 081 bez analytiky PAP. A neměl by být u účtu 401 být uveden "x", jako, že AUPAP nemá? Já se domnívám, že účet 401 AUPAP nemá - alespoň ze souboru PAP 2016-návrh tabulek mi to tak vyplývá.

Tady se tedy velmi omlouvám, opravdu mi to došlo až po Vašem dotazu, máte pravdu, jak k 081, tak ke 403 se AUPAP vyplní – do příkladu to opravím a znovu vložím na stránky! A správně 401 AUPAP nemám. Velmi děkuji za upozornění, napravím se :o).

4)      Tabulky s PS, sumarizací stran MD,DAL a konečným stavem se vyhotovují u všech  účtů uvedených v příloze 2a?

Ano, bohužel i ke každému AUPAP dle části rozvaha – část I tabulek PAP – všechny účty se zde předvahově rozepisují.

Takže například účty 336,337 se vůbec nikde  v souvislosti s AUPAP neuvádí  naopak třeba účet 331 ano, i když jinak s PAP nemá nic společného? (žádný AUPAP, žádný partner A/P, ani P/T, žádný typ změny)

                Ano, vyhodnotila jste to dobře, 336 a 337 nejsou v části I, tak ani rozpis v části X.

5)      účty 072,073,074,078 atd. již nebudou součástí P22, to znamená, že se tyto účty PAP vůbec nebudou týkat anebo se bude muset sledovat PS, opět sumarizace MD,DAL a konečný stav? Bude to souhrnně? A případně v jaké části PAP se toto vykáže?   

Budou se sledovat v části X zase jen předvahově a v součtu za účet a AUPAP (PS, MD, D, KS). Ale pozor – k tomu je metodika PAP, která má tabulku č. 3, kde je uvedeno, kdy se nemusí uvádět rozpis na MD a D a stačí jen PS a KS – ale tady není jisté, jak bude metodika PAP pro 2016 vypadat.

6)      účet 081 se musí členit přes AUPAP, čili zde po analytikách se bude členit PS, suma MD,DAL, KS? A v jaké části PAP se toto vykáže?

Stejně jako v předchozím – měl by stačit jen PS a KS – ale není jisté , co bude platit příští rok v metodice a bude to v části X.

 7)      u použití investičního fondu u příspěvkové organizace se u účtu 401 použije typ změny ostatní? (920 na MD a 970 na DAL)?

Ano