PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuality

Informace k legislativnímu stavu novely DPH

17. 06. 2024

Dne 25. 4. 2024 jsme na webu uveřejnili krátký dokument věnující se problematice připravované novely zákona o DPH. Nyní bychom jen chtěli poskytnout stručnou informaci o aktuálním legislativním stavu. Zákon byl dne 12. 6. projednán vládou a nyní je iž předán ke schvalování do Poslanecké sněmovny - jedná se o sněmovní tisk č. 726, pokud byste si chtěli sledovat vývoj, případně... Pokračování

Metodika MF k dotacím

12. 06. 2024

Dobrý den, upozorňujeme na dva odkazy:  https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/pracovni-skupina-transfery Zaúčtování jednotlivých dotací je rozšířeno o dotace z AOPK. (pozn. Zvolený systém ze strany MF k zobrazení zaúčtování dotací není moc přehledný, ale dá se to zvládnout, a to včetně... Pokračování

Stravování starobních důchodců - novelizace daně z příjmů

08. 06. 2024

Jak jsme upozorňovali, novelou Zákona o dani z příjmů s účinností od 1. 1. 2024 byly z osvobození od daně vypuštěny i příjmy starobních důchodců (bývalých zaměstnanců) v podobě jejich zvýhodněného stravování (nebyla splněna podmínka odpracování alespoň 3 hodin ...). Tato situace vedla k administrativním komplikacím, pokud zvýhodněné stravování pro starobní důchodce bylo dále po... Pokračování

Nový zákon o účetnictví - další informace

03. 06. 2024

Přeji dobrý den, v minulém týdnu se odehrálo několik důležitých informací týkajících se "nového zákona o účetnictví". Připomínám, že podle původních plánů již měl platit, nicméně soustavně dochází k prodlužování legislativního procesu. Ještě na přelomu roku 2023/2024 došlo k vypořádání připomínek a vznikl upravený návrh zákona po připomínkách (a vypadalo to, že datum účinnosti... Pokračování

Zprávy MF pro obce 1/2024 (bod 2 se týká i PO)

30. 05. 2024

Dobrý den,  upozorňujeme na Zprávy MFČR 1/2024 - odkaz najdete zde: https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2024/zpravy-mf-cislo-1-2024-55932 Znění Zpráv MF 1. Poskytnutí stravenky členům okrskové volební komise čj.: MF-15869/2024/2203-2 ref. JUDr. A. Heřmanová   K dotazům k poskytnutí stravenky členům OVK uvádíme:   Podle... Pokračování

Pozor - musíte podat přiznání k DPPO

18. 04. 2024

Jen připomínáme - i obce, i když platí daň samy sobě musí podat přiznání DPPO, PO také musí podat přiznání k DPPO i když jim daň nevyjde a schovejte si důkaz (doklad) o podání přiznání. Pokutu za nepodání přiznání byste museli uhradit do SR. Je to škoda peněz (u obcí hodně zbytečná) - tak prosím nezapomeňte. Pokuta u obcí může pak být hodně vysoká! Elektronické podání přiznání... Pokračování

Výplaty obcí a PO - SBER bank

21. 03. 2024

Obnovujeme k výplatám SBERBANK aktualitu zveřejněnou  ke konci roku 2023, která stále platí. Je vhodné i kouknouz na stránky Sberbanky a Komerční banky, tam jsou pokyny, co je třeba udělat pro výplatu těch 95 %. (Návštěva banky starostou, ředitelem nebo pověřeným zástupcem, sdělení čísel účtů pro převody).  Obcím lze doporučit nahlédnout do dokumentu v insolvenčním rejstříku... Pokračování

Materiál MFČR - vazba účetnictví a konsolidačního balíčku

26. 01. 2024

MFČR zveřejnilo na svém webu materiál k vazbě účetnictví a konsolidančího balíčku. Odkaz najdete zde: https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/metodicke-pomucky/2024/informace-mf-pro-vybrane-ucetni-jednotky-ke-zmenam-54449 Nicméně z pohledu praktické práce v oblasti účetnictví zde nenaj... Pokračování

← Novější aktuality

Kurzy

Publikace

E-learningové kurzy

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu