PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuality

DPH - otázka limitu 2 mil. Kč

24. 05. 2022

Přeji dobrý den, podle informace z webu MFČR jsme se přiblížili navýšení limitu pro obrat na úroveň 2 mil. Kč již od 1. 1. 2023 - je zde první souhlas s výjimkou ze strany EU: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/rada-eu-ecofin/vysledky-ze-zasedani-rady-ecofin/2022/ecofin-ministri-financi-eu-schvalili-cr-47635/ Pokračování

Nové sazby náhrad PHM - od 14. 5. 2022

13. 05. 2022

Přeji dobrý den, dnes vyšla ve sbírce zákonů novela vyhlášky upravující cenu PHM při pracovních cestách (pokud zaměstnanec použije soukromé vozidlo). Změna je z důvodu vysokého nárůstu cen PHM. Účinnost je 14. 5. 2022. Nové ceny PHM jsou: natural          44,50 Kč nafta             47,10 Kč Pokračování

Upozornění k novele DPH

10. 05. 2022

Přeji dobrý den, posunuli jsme se o další stupeň v novele zákona o DPH. Do připomínkového řízení byla uvolněna novela, v rámci které je navrhováno navýšení hranice obratu na 2 mil. Kč od 1. 1. 2023 s tím, že je to ale podmíněno souhlasem EK (předpokládají, že by jasněji v udělaní výjimky mohlo být v červnu 2022). Odkaz na související info MFČR je zde: www.mfcr.cz/cs/aktualne... Pokračování

Odkazy na el. přílohy knih RS 2022 a Dlouhodobý majetek

09. 05. 2022

Dobrý den, pro ty, kteří si koupili knihy na přednáškách, případně někde u knihkupcu uvádíme zde odkazy na elektronické přílohy knih. Dále jsou uvedeny i v dokumentech ke stažení v neplacené sekci.  Rozpočtová skladba 2022: https://www.obecuctuje.cz/materialy/d832dc07-cfb4-47b0-9961-c0c311d5b395 Dlouhodobý majetek  https://www.obecuctuje.cz/materialy/4f4e8167-2251-4dc8-8510... Pokračování

Dary - PO

02. 05. 2022

Chci jen upozornit na aktualizaci dokumentu k problematice darů u PO - na základě Vašich dotazů jsem doplnil úvahu k problematice nadačních příspěvků a obdobných darů. Je to samozřejmě jen námět jak postupovat, uvědomuji si, že někdo to může vyhodnotit tak, že se svým návrhem jdu nad rámec předpisů. Pokračování

DPH - vyplácené náhrady za ubytování uprchlíků z UA

28. 04. 2022

Přeji dobrý den, jedna z kolegyň mi zaslala odpověď MFČR na dotaz k alikaci DPH v případě, že je vyplácena (například obci, či příspěvkové organizaci) náhrada za ubytování uprchlíků z UA (na základě smlouvy uzavřené s krajem). MF to posoudilo tak, že se jedná o zdanitelné plnění - tedy pokud jsou naplněny znaky ubytování a toto poskytuje plátce DPH - tak sazba 10%. Cituji: D... Pokračování

Sazby DPH - ELEKTROWIN, ASEKOL

25. 04. 2022

Jen jedna informace z "terénu" - podle sdělení jedné kolegyně došlo v případě fakturace na ELEKTROWIN a ASEKOL v sazbě 15% k tomu, že firmy faktury vrátily s tím, že má být aplikována sazba 21%. Myslím si, že tato problematika bude ještě dále řešena, nicméně v této situaci je potřeba uvědomit si následující - pokud odběratel akceptuje faktury v sazbě 21 %, není problém u obce/p... Pokračování

Otázka sazby DPH - fakturace EKO-KOM ....

11. 04. 2022

Raději ještě jednou takto píši k problematice aplikace sazby DPH za EKO-KOM. Byl jsem správně upozorněn kolegyní, že u fakturace na EKO-KOM píši o sazbě DPH ve výši 21%, přitom se ale jedná o fakturaci odměny za služby v oblastu sběru, svozu a využití komunálního odpadu - tedy, že by se měla aplikovat sazba DPH 15%. S tímto v zásadě souhlasím a moc se omlouvám - sazba DPH ve v... Pokračování

← Novější aktuality

Návrh a tvorba webu