PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuality

Pozor - musíte podat přiznání k DPPO

18. 04. 2024

Jen připomínáme - i obce, i když platí daň samy sobě musí podat přiznání DPPO, PO také musí podat přiznání k DPPO i když jim daň nevyjde a schovejte si důkaz (doklad) o podání přiznání. Pokutu za nepodání přiznání byste museli uhradit do SR. Je to škoda peněz (u obcí hodně zbytečná) - tak prosím nezapomeňte. Pokuta u obcí může pak být hodně vysoká! Elektronické podání přiznání... Pokračování

Výplaty obcí a PO - SBER bank

21. 03. 2024

Obnovujeme k výplatám SBERBANK aktualitu zveřejněnou  ke konci roku 2023, která stále platí. Je vhodné i kouknouz na stránky Sberbanky a Komerční banky, tam jsou pokyny, co je třeba udělat pro výplatu těch 95 %. (Návštěva banky starostou, ředitelem nebo pověřeným zástupcem, sdělení čísel účtů pro převody).  Obcím lze doporučit nahlédnout do dokumentu v insolvenčním rejstříku... Pokračování

Materiál MFČR - vazba účetnictví a konsolidačního balíčku

26. 01. 2024

MFČR zveřejnilo na svém webu materiál k vazbě účetnictví a konsolidančího balíčku. Odkaz najdete zde: https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/metodicke-pomucky/2024/informace-mf-pro-vybrane-ucetni-jednotky-ke-zmenam-54449 Nicméně z pohledu praktické práce v oblasti účetnictví zde nenaj... Pokračování

Upozornění na dokumenty k novému ZoÚ

19. 01. 2024

Přeji dobrý den, chtěl bych Vás upozornit na některé novinky na webu: a) v dokumentech najdete návrh nového zákona o účetnictví s krátkým komentářem ve stavu po vnějším připomínkovém řízení + výběr z vypořádání připomínek. Bereme to jako jakousi cestu, jak se začít pomalu seznamovat s tím, jaké změny se mohou objevit. K tomu jsem doplnil i video, abych nějakým způsobem zrekap... Pokračování

Zprávy MFČR 2 /2023 - mimo jiné záležitosti ohledně fondů PO

03. 01. 2024

Na následujícím odkazu najdete Zprávy MFČR 2/2023, které se věnují mimo jiné fondům u příspěvkových organizací zřízených USC. https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2023/zpravy-mf-cislo-2-2023-54297 K oblastem, které zde najdete: a) názory MFČR na aplikaci příspěvku na penzijní připojištění (bod 1 a 2) - většina věcí zde uvedený... Pokračování

Účelové příspěvky na energie pro PO - video

22. 12. 2023

Ve videích najdete novou nahrávku k problematice účelových příspěvků na energie (případně jiné typy nákladů) poskytované pro příspěvkové organizace. V posledních letech se snažím doporučovat, aby nejistota ve výši skutečných nákladů na energie u PO byla právě řešena poskytnutím účelového příspěvku s vypořádáním na tyto energie. Zjistil jsem, že významná část (rozhodně ne ale n... Pokračování

FKSP - metodické doporučení MFČR

21. 12. 2023

Na následujícím odkazu najdete metodické doporučení MFČR k problematice FKSP po 1. 1. 2024. V zásadě se v tomto metodickém doporučení neobjevuje nic jiného, než na co jsme již upozorňovali. https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpoctu/2023/metodicke-doporuceni-k-fksp-po-1-1-2024-54227 Kontraverzním tématem samozřejmě zůstává praktic... Pokračování

Metodika MF - Zprávy o výsledcích kontrol

19. 12. 2023

Dobrý den, MF zveřejnilo metodiky k pravidelným povinným ročním zprávám o výsledku finančních kontrol:    https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/financni-kontrola/zpravy-o-vysledcich-financnich-kontrol/2023/navod-k-aplikaci-zfk-monitor-54169   https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/metodicka-pod... Pokračování

← Novější aktuality

Publikace

E-learningové kurzy

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu