PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuality

Dary - PO

02. 05. 2022

Chci jen upozornit na aktualizaci dokumentu k problematice darů u PO - na základě Vašich dotazů jsem doplnil úvahu k problematice nadačních příspěvků a obdobných darů. Je to samozřejmě jen námět jak postupovat, uvědomuji si, že někdo to může vyhodnotit tak, že se svým návrhem jdu nad rámec předpisů. Pokračování

DPH - vyplácené náhrady za ubytování uprchlíků z UA

28. 04. 2022

Přeji dobrý den, jedna z kolegyň mi zaslala odpověď MFČR na dotaz k alikaci DPH v případě, že je vyplácena (například obci, či příspěvkové organizaci) náhrada za ubytování uprchlíků z UA (na základě smlouvy uzavřené s krajem). MF to posoudilo tak, že se jedná o zdanitelné plnění - tedy pokud jsou naplněny znaky ubytování a toto poskytuje plátce DPH - tak sazba 10%. Cituji: D... Pokračování

Sazby DPH - ELEKTROWIN, ASEKOL

25. 04. 2022

Jen jedna informace z "terénu" - podle sdělení jedné kolegyně došlo v případě fakturace na ELEKTROWIN a ASEKOL v sazbě 15% k tomu, že firmy faktury vrátily s tím, že má být aplikována sazba 21%. Myslím si, že tato problematika bude ještě dále řešena, nicméně v této situaci je potřeba uvědomit si následující - pokud odběratel akceptuje faktury v sazbě 21 %, není problém u obce/p... Pokračování

Otázka sazby DPH - fakturace EKO-KOM ....

11. 04. 2022

Raději ještě jednou takto píši k problematice aplikace sazby DPH za EKO-KOM. Byl jsem správně upozorněn kolegyní, že u fakturace na EKO-KOM píši o sazbě DPH ve výši 21%, přitom se ale jedná o fakturaci odměny za služby v oblastu sběru, svozu a využití komunálního odpadu - tedy, že by se měla aplikovat sazba DPH 15%. S tímto v zásadě souhlasím a moc se omlouvám - sazba DPH ve v... Pokračování

DPH - EKO-KOM ....

11. 04. 2022

Přeji dobrý den, během pátku a dneška jsem provedl aktualizaci Manuálů k DPH č. 1 a 2 (+ některých dalších souvisejících dokumentů) v návaznosti na změnu přístupu, kdy od 1. 4. 2022 máme podle Koordinančího výboru začít fakturovat striktně s DPH. Dále jsem vytvořil nový dokument, který se zabývá možnostmi odpočtu DPH zejména u separovaného odpadu. Berte to jako možnost, jak s... Pokračování

oprava aktuality - DPH u plateb typu EKO - KOM......

11. 04. 2022

Dne 23.3.2022 byl na Koordinačním výboru KDP a GFŘ projednán příspěvek, který se týká problematiky fakturace na EKO-KOM (ale i Elektrowin, Asekol …). Tyto činnosti byly v minulosti hodnoceny jako součást aktivity, v rámci které jsou obce v režimu výkonu veřejné správy (viz např. Informace MFČR pro obce z roku 2005, Odpovědi MFČR na dotazy SMOČR ….) a proto byla fakturace realiz... Pokračování

Prominutí záloh na daň silniční

25. 03. 2022

Včera vyšel finanční zpravodaj řešící prominutí záloh na daň silniční. Odkaz najdete zde - je to i dobře popsáno: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/prominuti-zaloh-na-dan-silnicni-na-rok Co je důležité: - nemusíte žádat o nějaké prominutí - prostě jen zálohy nezaplatíte - zároveň se chystá novela zákona o dani silnič... Pokračování

MF pro klienty SBERBANK

10. 03. 2022

Dobrý den, na stránkách MF informace https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/aktuality/2022/informace-pro-klienty-sberbank-cz-46680/ Výhledově asi budeme muset řešit, kdy převést na pohledávku, jak s OP, jak řešit položky, tak snad MF účetně také pomůže.  Hezký den pokud možno Tým obec účtuje  Pokračování

Návrh a tvorba webu