PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuality

Upozornění na dokumenty k novému ZoÚ

19. 01. 2024

Přeji dobrý den, chtěl bych Vás upozornit na některé novinky na webu: a) v dokumentech najdete návrh nového zákona o účetnictví s krátkým komentářem ve stavu po vnějším připomínkovém řízení + výběr z vypořádání připomínek. Bereme to jako jakousi cestu, jak se začít pomalu seznamovat s tím, jaké změny se mohou objevit. K tomu jsem doplnil i video, abych nějakým způsobem zrekap... Pokračování

Zprávy MFČR 2 /2023 - mimo jiné záležitosti ohledně fondů PO

03. 01. 2024

Na následujícím odkazu najdete Zprávy MFČR 2/2023, které se věnují mimo jiné fondům u příspěvkových organizací zřízených USC. https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2023/zpravy-mf-cislo-2-2023-54297 K oblastem, které zde najdete: a) názory MFČR na aplikaci příspěvku na penzijní připojištění (bod 1 a 2) - většina věcí zde uvedený... Pokračování

Účelové příspěvky na energie pro PO - video

22. 12. 2023

Ve videích najdete novou nahrávku k problematice účelových příspěvků na energie (případně jiné typy nákladů) poskytované pro příspěvkové organizace. V posledních letech se snažím doporučovat, aby nejistota ve výši skutečných nákladů na energie u PO byla právě řešena poskytnutím účelového příspěvku s vypořádáním na tyto energie. Zjistil jsem, že významná část (rozhodně ne ale n... Pokračování

FKSP - metodické doporučení MFČR

21. 12. 2023

Na následujícím odkazu najdete metodické doporučení MFČR k problematice FKSP po 1. 1. 2024. V zásadě se v tomto metodickém doporučení neobjevuje nic jiného, než na co jsme již upozorňovali. https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpoctu/2023/metodicke-doporuceni-k-fksp-po-1-1-2024-54227 Kontraverzním tématem samozřejmě zůstává praktic... Pokračování

Metodika MF - Zprávy o výsledcích kontrol

19. 12. 2023

Dobrý den, MF zveřejnilo metodiky k pravidelným povinným ročním zprávám o výsledku finančních kontrol:    https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/financni-kontrola/zpravy-o-vysledcich-financnich-kontrol/2023/navod-k-aplikaci-zfk-monitor-54169   https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/metodicka-pod... Pokračování

Otázka 70 % horní hranice stravného 5 - 12 hodin

18. 12. 2023

Dne 1. 12. jsme Vás informovali o tom, že navržená horní hranice pro stravné 5 - 12 hodin je 165 Kč (od 1. 1. 2024) - tedy limit pro peněžitý příspěvek na stravování a také hodnota stravování poskytovanou "osvobozeně" zaměstnancům by byla 115,50 Kč. Tento návrh se o něco změnil - v poslední verzi, která by měla vyjít ve sbírce zákonů, je 166 Kč - tedy 70 % činí 116,20 Kč. Až t... Pokračování

Názor MF - darování nespotřebovaných pokrmů v jídelnách

13. 12. 2023

Na webu MF se dnes objevilo toto: https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2023/darovani-nespotrebovanych-pokrmu-pripravenych-pris-54083 Někoho by to mohlo zaujmout (zaujalo mne to odůvodnění počítající s tím, že PO není vlastníkem majetku - co když ale ve ZL máme vymezeno, že PO například oběžný majetek... Pokračování

Návrh vyhlášky - cestovní náhrady 2024

01. 12. 2023

Chceme informovat o návrhu vyhlášky k cestovním náhradám od 1. 1. 2024. Návrh můžete nalézt například zde: https://www.komora.cz/legislation/242-23-navrh-vyhlasky-o-cestovnich-nahradach-pro-r-2024t4-12-2023/ Co je pro nás nyní důležité - horní hranice stravného při pracovní cestě 5 - 12 hodin je navržena ve výši 165 Kč - tedy pro stanovení peněžitého příspěvku na stravování a... Pokračování

Kurzy

Publikace

E-learningové kurzy

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu