PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuality

Otázka 70 % horní hranice stravného 5 - 12 hodin

18. 12. 2023

Dne 1. 12. jsme Vás informovali o tom, že navržená horní hranice pro stravné 5 - 12 hodin je 165 Kč (od 1. 1. 2024) - tedy limit pro peněžitý příspěvek na stravování a také hodnota stravování poskytovanou "osvobozeně" zaměstnancům by byla 115,50 Kč. Tento návrh se o něco změnil - v poslední verzi, která by měla vyjít ve sbírce zákonů, je 166 Kč - tedy 70 % činí 116,20 Kč. Až t... Pokračování

Názor MF - darování nespotřebovaných pokrmů v jídelnách

13. 12. 2023

Na webu MF se dnes objevilo toto: https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2023/darovani-nespotrebovanych-pokrmu-pripravenych-pris-54083 Někoho by to mohlo zaujmout (zaujalo mne to odůvodnění počítající s tím, že PO není vlastníkem majetku - co když ale ve ZL máme vymezeno, že PO například oběžný majetek... Pokračování

Návrh vyhlášky - cestovní náhrady 2024

01. 12. 2023

Chceme informovat o návrhu vyhlášky k cestovním náhradám od 1. 1. 2024. Návrh můžete nalézt například zde: https://www.komora.cz/legislation/242-23-navrh-vyhlasky-o-cestovnich-nahradach-pro-r-2024t4-12-2023/ Co je pro nás nyní důležité - horní hranice stravného při pracovní cestě 5 - 12 hodin je navržena ve výši 165 Kč - tedy pro stanovení peněžitého příspěvku na stravování a... Pokračování

Nová série videí - sazba DPH 2024

20. 11. 2023

Ve videích najdete novou sérii týkající se aplikace sazeb DPH od 2024 (fakticky to kopíruje to, co je uvedeno v aktualizovanéném manuálu k DPH č. 5). Řešena není sazba 12 % u stavebních prací v souvislosti s bydlením - zde ještě čekám, zda vyjde avizovaná nová informace k DPH ve stavebnictví (nicméně z pohledu zákona o DPH je v této oblasti jedinný posun - namísto 15 % je sazb... Pokračování

Dokument k sazbám DPH od 1. 1. 2024

15. 11. 2023

V dokumentech najdete nový manuál k DPH č. 5 řešící problematiku sazeb daně po 1. 1. 2024. Pokračování

zůstatky u SBERBANK - aktuální situace

13. 11. 2023

Některé příspěvkové organizace byly dotčeny situací u SBERBANK. V červnu 2022 jsme zveřejnili stanovisko MFČR podle kterého měly být s ohledem na prohlášenou insolvenci přeúčtovány zůstatky účtů u SBERBANK z účtu 241 na účet pohledávek (účet 377). Nyní došlo k vydání částečného rozvrhového usnesení na základě kterého by mělo dojít k vyplacení 95 % z přihlášených uznaných pohle... Pokračování

Konsolidační balíček - schváleno Senátem

08. 11. 2023

Dnes byl projednán konsolidančí balíček v Senátu - byl schválen v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou. Tedy nyní již jen chybí podpis prezidenta. Jen doplňuji info ze stránek MF - základní přehled opatření: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/ozdravny-balicek Základní přehled dopadů na USC a PO jsme také vysvětlovali v nedávno zveřejněném dokumentu. Nyní začínáme... Pokračování

článek - směrování části FKSP do penzijního spoření od 2024

03. 11. 2023

Pokud nyní přijedu na nějakou příspěvkovou organizaci, tak se po chvíli začne řešit situace kolem FKSP od roku 2024 (dopady snížení záklandího přídělu) a dále otázka směřování 50 % z rozpočtovaného přídělu do produktů penzijního spoření. Že ta situace není moc jasná dokumentuje i následující článek, který se aktuálně objevil. https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-stat-posle-... Pokračování

Publikace

E-learningové kurzy

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu