PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuality

Nový dokument - leasing

15. 03. 2021

Dobrý den, připravili jsme dokument: Finanční a operativní leasing, obchodní úvěr  Materiál popisuje jiné možnosti pořizovaní dlouhodobého majetku. Obsahuje základní výklady, příklady účetních postupů, daňové hledisko, okrajově i výhody a nevýhody jiných forem financování. Je určen více pro PO a DSO (finanční leasing), je však využitelný i pro obce při rozhodování o formě poří... Pokračování

Dokument - stravování zaměstnanců PO

10. 03. 2021

Chtěl bych jen upozornit, že jsem 3. 3. 2021 připravil dokument k problematice stravování zaměstnanců PO. Zapomněl jsem na to dát aktualitu - tak jen na to takto dodatečně upozorňuji, aby to "nezapadlo". Pokračování

Upozornění na aktualizace dokumentů v oblasti DPH

10. 03. 2021

Jen upozorňuji, že pokračujeme v aktualizacích manuálů k DPH - od začátku března byly zaktualizovány manuály č. 2, 4 a 5 (manuál č. 1 již byl dříve). V průběhu března budeme pokračovat s aktualizací dalších (+ budeme se muset věnovat i problematice vymezení obchodního majetku pro účely DPH a také investicím vlastní činností). Pokračování

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení za únor - prominutí sankc

02. 03. 2021

Upozorňuji na to, že dnes bylo prostřednictvím Finančního zpravodaje rozhodnuto o prominutí všech sankcí v případě pozdějšího podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení za únor 2021. Podmínkou je podání přiznání, KH (a také i zaplacneí nejpozději do 15. 4. 2021). Přitom toto prominutí je "generální", nemusí být o něj nějak speciálně žádáno ... V zásadě to můžeme také interpr... Pokračování

Informace GFŘ - sazba DPH u odpadů

11. 02. 2021

Chtěl bych upozornit na novou informaci GFŘ týkající se problematiky odpadů. GFŘ zde reaguje na situaci, kdy se změnou zákona o odpadech s účinností od 1. 1. 2021 změnila i definice komunálního odpadu. Nicméně GFŘ dovozuje, že z hlediska určení sazby DPH by se mělo postupovat stejně jako do 31. 12. 2020 - tedy, že snížená sazba DPH 15% se může týkat pouze odpadu pocházejícího z... Pokračování

Aktualizace manuálu k DPH - zatím č. 1

09. 02. 2021

S ohledem na novou judikaturu a také KOOV bych rád postupně aktualizoval jednotlivé manuály k DPH. Zatím jsem připravil manuál k DPH č. 1, budu ale pokračovat dále. Nejedná se o nějaké zásadnější změny - tím největším tématem bude jak se postavit k poslednímu KOOV (z ledna 2021, o kterém jsem Vás informoval) dopadajícímu zejména na prodeje nemovitostí obcí. Tento KOOV otevřel z... Pokračování

Nový dokument k účtu 022 a 028

08. 02. 2021

V dokumentech najdete nový materiál k problematice účtu 022 (zejména soubory majetku ...) a účtu 028. Jedná se o materiál, který vychází z knihy "Dlouhodobý majetek ....". Pokračování

Koordinační výbor KDP a GFŘ - prodej majetku a DPH

04. 02. 2021

Na konci ledna projednal koordinanční výbor KDP a GFŘ příspěvek týkající se vymezení situací, kdy daňový subjekt (zejména obec) jedná jako osoba povinná k dani. Na tomto dokumentu je zásadní následující: a) je potvrzeno ze strany GFŘ, že prodej mimo režim DPH (tedy obec nejedná jako osoba povinná k dani) se týká nejen situací, které představují výkon veřejné správy  b) orptot... Pokračování

Návrh a tvorba webu